20. 12. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
20. 12. 2004

Boj proti monopolu telekomů pokračuje

Úsměvný vánoční dárek ČTÚ: Stádník chce regulovat internet...

Vyjádření IPV, ZUI a SOS k regulaci VoIP, odeslané na ČTÚ jako oficiální reakce

Dne 26.11. vydalo ČTÚ Stanovisko k zavádění technologie IP, kde oznamuje, že "Evropská komise v současné době projednává z hlediska regulace problematiku přístupu ke službám, které jsou poskytovány prostřednictvím telekomunikačních sítí, využívajících technologii na bázi internetového protokolu" i ČTÚ formuluje "v současné době svojí představu o regulačních aspektech těchto služeb z pohledu stávající i připravované právní úpravy pro oblast telekomunikací, resp. elektronických komunikací" a žádá odbornou veřejnost o zaslání připomínek. Tento dokument je společným stanoviskem sdružení Internet pro všechny, Zástupci uživatelů internetu ČR a Sdružení obrany spotřebitelů České republiky.

V prvé řadě je třeba vytknout ČTÚ, že zcela chybí jakékoliv upřesnění, co si představuje pod pojmem IP telefonie a co nikoliv. V zásadě veškerá hlasová komunikace v ČR i ve světě prochází v některé části své sítě v digitalizované formě a pro přenos často využívá internetového protokolu. Pro každou z možností využití IP pro přenos hlasu ať už se jedná o přenos z počítače na počítač, z počítače na telefon, z telefonu na počítač a nebo z telefonu na telefon jsou zcela jiné zásady a to je třeba odlišit. Je také zcela zásadní rozdíl mezi technologiemi "Voice over Internet" (např. Skype) a "Voice over IP" (bez průchodu hlasových paketů Internetem - např. Contactel Forum), které obě využívají IP protokolu (a lze je tedy obě zařadit do souhrnné zkraty VoIP) a mohou se pro zákazníka "tvářit" stejně, ale jejich princip je zcela odlišný a musí se zcela lišit i pohled na jejich případnou regulaci.

V zásadě jsme proti jakékoliv regulaci IP telefonie v ČR a máme pro to několik důvodů:

  • Každá právní norma musí být vymahatelná, jinak postrádá smysl a zrovna omezení, monitorování, či regulace IP telefonie je technicky těžko proveditelná (muselo by se přistoupit k monitorování a omezování na směrovačích poskytovatelů a to by nás přiblížilo ještě více Číně než modernímu světu).
  • Když by se regulace snažila ovlivnit jen místní subjekty, potom by místní operátoři nemohli konkurovat světovým firmám typu Skype, pro které nejsou fyzické hranice překážkou a to by vedlo k mnohalimilonovým ztrátám, úpadkům a propouštění.
  • Argument o využívání IP telefonie kriminálními živly je nesmyslný -- špičky organizovaného zločinu mají již dlouho mnoho možností používat šifrovanou komunikaci, ať už pomocí hlasových modulátorů pro telefony či např. kryptovaných e-mailových zpráv. Možnost odposlouchávání je tedy stejná (např. pomocí štěnic).
  • Jakákoliv regulace může výrazně omezovat rozvoj dané oblasti a podporovat monopol a s ním související nekalé jevy, jako je snížená dostupnost a zvýšená cena.

Ovšem tato pravidla platí beze zbytku jen pro komunikaci PC>PC a PC>Telefon (pod pojmem PC je třeba chápat i upravený počítač do formy telefonu, jež se připojuje k datové zásuvce) a pro technologii Voice over Internet. Pakliže má mít daný přístroj umožněn i příchozí směr, pak musí mít přiděleno i telefonní číslo a to by se mělo řešit stejnými pravidly a tedy regulací ze strany ČTÚ a dle nového telekomunikačního zákona i ze strany MI. Protože je ale obtížné až nemožné kontrolovat fyzickou polohu daného PC (a v budoucnu s příchodem mobilní bezdrátové internetové telefonie to bude ještě těžší), nelze těmto komunikačním prostředkům přidělovat regionální telefonní čísla, neboť by to bylo snadno zneužitelné (volání za místní tarify atp.). Proto se domníváme, že by se mělo na internetovou telefonii pohlížet jako na mobilní a tudíž by zájemci o příchozí číslo (což by měla být jen volitelná nadstavba) měli získat vlastní číselnou řadu.

Je také třeba se zamyslet, jak to bude se zajištěním bezplatného volání na tísňové linky (112, 150, 155 a 158) z těchto telefonů a jak se budou hradit náklady na pokrytí těchto služeb. Domníváme se, že by měla zůstat zachována situace jako nyní, tedy že není povinnost operátora zajistit volání na tyto linky, a to kvůli složité technické a obchodní řešitelnosti, kvůli nemožnosti řešení u zahraničních operátorů a i díky téměř 100% penetraci mobilních telefonů, které zastanou funkci bezpečnostní pojistky.

Jiná situace je u služeb Voice over IP (ať už PC>cokoliv, tak Telefon>cokoliv), které neprocházejí Internetem a u technologií Telefon>PC a Telefon>Telefon s využitím přenosu pomocí internetového protokolu. Zde by měl být zachován současný stav, kdy je dané komunikační zařízení umístěno na konkrétním místě v ČR s konkrétní linkou od konkrétního operátora působícího v ČR s připojením na jeho místní ústřednu a není tak problém zde přidělovat regionální čísla z rozsahu daného operátora ani se zajištěním dostupnosti tísňových linek, včetně úhrady vzniklých nákladů. Proto by na tyto služby mělo být pohlíženo nadále jako na běžné telefony a měla by být použita s tím související regulace.

                 
Obsah vydání       20. 12. 2004
20. 12. 2004 Vědění světa bude k dispozici na internetu
20. 12. 2004 Rumsfeld přiznal, že kondolenční dopisy rodinám mrtvých vojáků podepisoval automat
20. 12. 2004 Bible jsou "lži a propaganda"
20. 12. 2004 Nečtou-li děti, může za to učitel Milan  Štěpita
20. 12. 2004 Úsměvný vánoční dárek ČTÚ: Stádník chce regulovat internet...
20. 12. 2004 Sarabanda: Bergmanova filmová meditace na téma mlčení Josef  Brož
20. 12. 2004 Británie: Poruší navrhované elektronické občanky Konvenci o lidských právech?
20. 12. 2004 50 procent irácké policie dezertovalo
20. 12. 2004 Na co vlastně Češi DOPLÁCEJÍ? Jan  Hošek
20. 12. 2004 Homosexuální lobby? Jaroslav  Zvěřina
19. 12. 2004 Bush chce zakázat drama s možným homosexuálním obsahem
18. 12. 2004 Rusko a Čína posilují svou vojenskou spolupráci
20. 12. 2004 Michael  Marčák
18. 12. 2004 Rozhodnutí jednat o přijetí Turecka do EU je kontroverzní
20. 12. 2004 Boj se šedou ekonomikou a registrační pokladny Petr  Baubín
19. 12. 2004 "Blboune!" pravil Bůh Ondřej  Stehlík
20. 12. 2004 Noam Chomsky: O stavu národa, o Iráku a volbách Amy  Goodman
20. 12. 2004 Kdo je Noam Chomsky Martin  Mrzena
20. 12. 2004 A-kontra o "tak trochu jiné" ultrapravici Ondřej  Slačálek
20. 12. 2004 Je Adam Curtis Sergejem Ejzenštejnem digitální televizní éry? Lucie  Česálková
20. 12. 2004 Pobřeží slonoviny: Uspějí sankce OSN? Simone  Radačičová
20. 12. 2004 Kolumbie: násilí, žoldnéři, USA, drogy a revoluce Marek  Šimoník
20. 12. 2004 Potřebná kniha s velikými otazníky Petr  Šafařík
17. 12. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 4. - 8. prosince 2004
20. 12. 2004 Večer s novými básněmi Petra Hrušky
20. 12. 2004 Bělehrad obvinil NATO u soudu OSN za genocidu v Jugoslávii, soud obvinění odmítl Štěpán  Kotrba
20. 12. 2004 Łódź Ghetto Album Robert Jan van Pelt
20. 12. 2004 Henryk Ross - Łódź Ghetto Album
20. 12. 2004 Michael  Marčák
17. 12. 2004 Podle nezávislého auditu stoupla návštěvnost stránek Britských listů za minulý měsíc o 24%
17. 12. 2004 Gayové a banány Fabiano  Golgo
17. 12. 2004 Děti nečtou Josef  Vít
17. 12. 2004 Svět ovládají džinové z láhve Martin  Škabraha
17. 12. 2004 Levné řešení Alex  Koenigsmark
6. 12. 2004 Hospodaření OSBL za listopad 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce