13. 10. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 10. 2004

Násilí a běsnění

Ať to stojí, co to stojí

"Masa mě nezajímá", pravil hospodský povaleč, "já jsem vegetarián". Lidi v houfu se stávají loutkami v rukou chytráků, šejdířů, i masových vrahů. Lidičkové propadnou běsnění a touze po krvi, po životě druhého, po odplatě, odsudku -- a nejvíce vždy ti, co dříve zalezlí v norách a brlozích provokují až následné excesy. Nehledejme v prvopočátku zahájení honby na čarodějnice a následné krupobití pouze primitivy a sadisty. V počátcích malých i těch nejhnusnějších a nejodpornějších násilností a bestiálních střetů většinou stojí nositelé obstojných inteligenčních kvocientů. V lánech beznaděje, ale i úrody nadbytečné, přemýšlejí holomci katovi o dnech krvavých žní - ve kterých sehrají úlohu utajených startérů. Sejí pravidelně v časových horizontech plevy místo zrna, jsou hospodáři zločinů někdy málo viditelných, ale o to nebezpečnějších, zákeřnějších a odpudivých.

Povolené hrdinství bývá kontraproduktivní, navíc přemnožení hrdinů je v našem regionu pokaždé rekordní. Náhle slýcháme rekovské žvatlání, historické renonce, nu, nekopni si do mrtvoly, bratře a sestro. Jen do toho, žádné strachy, nic se ti nestane.

Divíme se příkladně domácímu násilí, ale méně pátráme po jeho příčinách. Hulvátství otcovo většinou u syna nastartuje nápodobu. Ženské cumplochy vynechám z důvodů jasných. Nechci ztrácet iluze, už tak jich má člověk poskrovnu. Vytváříme azylové domy, kam uniknou oběti za našeho tichého přihlížení. Zajímavé, mezi obětmi nenalezneme ženy, co vytváří opět za našeho souhlasu a někdy nevšímavosti, legendy o hnusných mužích, neboť každý muž je hnusný proto, že je mužem -- a přestárlá holčička trpěla pod krutým otcem, vytvořila si mindrák jak stodolu a dává rady ženám, vytváří lichá evangelia, odsuzuje šmahem a vtipně, nakrucuje se a snaží se podobat Vlastě. Běda každému, kdo má odlišný rozkrok!

Otázka: Proč neexistuje možnost umístění vzteklého mizery do pečlivě střežené karantény, jeho okamžité vyšetření odborníky a následné soudní rozhodnutí, že pokud se podobný exces bude opakovat, skončí úskočný mizera v zařízení k tomu určenému, aby mu zašla chuť zkoušet sílu na slabším pohlaví, na dětech, na starých rodičích.

Odpověď: Koho to zajímá?

Církev zřejmě prožívá pastorační depresi a někdy se může dokonce zdát, že se do společenského dění zapojí pouze ve chvílích, kdy je ohrožena na majetku, krácena ekonomicky, oškubávána za státního dozoru a mediálního pozoru. Ona by měla vyjít z anonymity svatých dómů, ona by měla oslovovat hříšníky bez bázně a hany, ona by měla označovat viníky, lháře, zloděje, nevyhýbat se konfrontaci se zlem posilovaným státními ouřady, neschopnými policisty, nedovzdělanými učiteli s chabou znalostí života vezdejšího, špatnými otci a matkami, profesními analfabety.

Jel jsem jednou s velkým hanbářem v automobilu a ten se u každého kostelíku i božích muk křižoval v domnění, že udělá-li kříž na svých prsou obsahujících duši černou jak dehet, bude zbaven těžkých hříchů proti přikázání o nepožádání manželky bližního svého. Církevní vyslanci málo chodí do veřejných míst, nedokáží usměrnit ani ty největší morální mrchožrouty. A někteří, považte, ztratili zbytek pokory a paktují se přímo se zlem, dokonce mu posluhují, neboť mrzký peníz nepáchne. Lotříci chodí do kostelů a vykupují se vhozením peněz do kasičky -- odpustky všeho druhu posilují ve veřejnosti názor zbytečnosti církve v naší málo zbožné zemi.

Bůh prý neexistuje -- zajímavé, kolik neznabohů jej však volá v ohrožení svém před konečným vydechnutím, při strachu o své blízké. Bůh prý neexistuje, prosím, co existuje? Nadčlověk z čeledi nadutých? Bůh nejspíše neexistuje a s ním se prý vytratila víra. Budiž. Co máme a kam směřujeme? Budeme-li k sobě upřímní, neznamenáme ve vesmíru mnoho, ale byl nám dán mozek k myšlení, to není málo. Jen chtít a začít s jeho každodenním používáním.

O lidském násilí můžeme listovat v knihách, pozorovat jej v rodinách. Všude kolem, kam šlápneme, ukazují nám líté boje, teror nejodpornějšího druhu fyzického i duchovního, a nebo zkombinovaný do jakýchsi mlžných oparů zla. Televize násilí a chudoby ducha, sociální nepolitika sociálních bloudů a představitelů malých krajanských lapků, mravní nevíra v cokoli a kohokoli, nezájem o společenské dění. K tomu touha po majetku a výhrách, lákavost zmocnit se cizího snadno a rychle i za cenu odporné vraždy.

Kde brát a nekrást dnes morální jedince?! Ke všemu ještě dokážeme snadno a rychle každého apoštolsky zaníceného a čistého pošpinit, zašlapat, zesměšnit, unavit stovkami výmyslů, polopravd a vyložených lží -- nepotřebujeme zřejmě nikoho, koho by bylo hodno následovat. Jistým způsobem tomuto nevážení si vznešenějších napomáhají naše volitelné Strany velké i malé (někdy zhola zbytečné a programově připomínající eunuchy v domě nevěstek). Hádavé tetky bývají často našimi zástupci svrchovaného lidu. Diví se pak tito licoměrníci z různých satrapií lidu hřímajícímu, že politika je dobrá akorát pro šupáky, zloděje, korupčníky, bytosti trpící tulení chorobou, profesionální pochybovače, rozvratníky, nedouky, písklata a zanedbaná holátka.

Udivuje nás dětská kriminalita, ona tu byla ale vždy. Možná v menší míře, i když statistiky jsou kapitolou pro okamžitý výzkum! Necháme bublat zlobu v dětech tak dlouho, až dojde k tragediím s nedozírnými následky. Prevence: výchova v rodinách, kontrola, kontrola, kontrola. Škola, méně tabulek a nástěnek, schůzí, ale výchova, výchova, výchova! Kasáme se vyspělou společností, ale lékařství zabývající se psychikou dětí vůbec existuje? Když nás bolí zub, jdeme ho nechat opravit -- jen drsňáci a málo movití vyhnít. S duší nechodím, k čemu?! Přitom by bylo potřeba zjistit, kdo má a nemá sklony k násilí, přijmout opatření, nečekat na konečné řešení v násilí již s obětmi!

Násilí má mnoho podob. Budeme muset upřít více pozornosti, aspoň pro začátek, na provokatéry s kachním žaludkem, objednavače mrzkého zla, duchovní mrňouse a vychytralé zbabělce, na slova pronášená těmi, kdo vystupují veřejně a dostávají často nezaslouženou možnost z dobových kazatelen pronášet soudy a názory podobající se přesládlé culifindě opatřené jedem.

                 
Obsah vydání       13. 10. 2004
13. 10. 2004 V Iráku se ztratila celá jaderná továrna
13. 10. 2004 James Baker usiluje zároveň o odpuštění i o vyplacení iráckých dluhů
13. 10. 2004 Od Saddáma Husajna nehrozil útok ZHN do 45 minut
13. 10. 2004 Blair znovu obhajoval v parlamentě svou kontroverzní politiku vůči Iráku
13. 10. 2004 Američané neokupovali Afghánistán, aby hájili práva žen
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
13. 10. 2004 Mé jednání s Aidanem Whitem a zpráva Mezinárodního svazu novinářů, kterou nikdo nechtěl Irena  Válová
13. 10. 2004 České televize se v prosinci 2000 nezmocnili žádní vzbouřenci Ivo  Mathé
12. 10. 2004 Bezpečnost není absolutní, je to proces
13. 10. 2004 Zaměstnanecká participace a sociální stát v EU Zdeněk  Hába
13. 10. 2004 Michael  Marčák
13. 10. 2004 Utajený společný osud
13. 10. 2004 Soubor lístků, poslaných přes propast času
13. 10. 2004 František Bílek: Každý ve svém povolání dílo - život lámej a svým dávej
13. 10. 2004 Druhý vstup do téže řeky Petr  Fiala
13. 10. 2004 Alexandr Pícha: Rádio má stále budoucnost Irena  Ryšánková
12. 10. 2004 Krajská státní zástupkyně: Zahájení trestního stíhání Dalíka a Večerka bylo nezákonné
11. 10. 2004 Zemřel Christopher Reeve, herec, který představoval Supermana
12. 10. 2004 Michael  Marčák
12. 10. 2004 Máte vysokou spotřebu elektřiny, tedy vás odpojíme Miloš  Kaláb
12. 10. 2004 Pražská Národní knihovna bude omezovat volný přístup k internetu
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola
12. 10. 2004 Podpora zájmů Českého telecomu, internetových kaváren, cenzury?
11. 10. 2004 O přístupu k internetu v knihovnách v Británii Jan  Čulík
11. 10. 2004 "Povstalci mají právo nás zabíjet"
12. 10. 2004 Proč se nemluví o dopravní obslužnosti Miloš  Dokulil
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
10. 10. 2004 Hospodaření OSBL za září 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
12. 10. 2004 Nebezpečný věk Václav  Dušek
12. 10. 2004 Lidé v ČR jsou bohatí, protože se v Delvitě prodává drahá zmrzlina Bohumil  Kartous
12. 10. 2004 Poslání Národní knihovny je jiné než zpřístupňovat internet Hanuš  Hemola
11. 10. 2004 Královské šaty a královské parohy Efraim  Israel
11. 10. 2004 Pijavice a básníci Václav  Dušek
11. 10. 2004 Vědci zaznamenali drastický vzrůst CO2   
11. 10. 2004 "Povstalci mají právo nás zabíjet"   
11. 10. 2004 O přístupu k internetu v knihovnách v Británii Jan  Čulík
10. 10. 2004 Bezesné noci: Studium postojů, nikoliv fakta Jan  Čulík
10. 10. 2004 Co motivuje vrahy rukojmích?   
9. 10. 2004 Úřady se pokusily umlčet server Indymedia   
8. 10. 2004 Saddám měl jen zbraně hromadné korupce   
8. 10. 2004 I americká levice je silně ovlivněna puritánstvím   
8. 10. 2004 Budoucnost zpravodajství ve vysílání rádií a digitalizace s otazníkem   

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
13. 10. 2004 Násilí a běsnění Václav  Dušek
13. 10. 2004 Američané neokupovali Afghánistán, aby hájili práva žen   
2. 8. 2004 Úkolem ženy je čekat a poslouchat, míní Vatikán   
31. 7. 2004 Papež kritizuje feministické hnutí   
28. 6. 2004 Muži nenechají ženy svobodně dýchat   
7. 6. 2004 O terorizování matek   
26. 5. 2004 Morálka lékárníků se střetává s požadavky žen Miloš  Kaláb
24. 5. 2004 Preťažká interrupčná otázka Sylvia  Porubänová
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
20. 4. 2004 Stupidita už i v Britských listech Štěpán  Kotrba
19. 4. 2004 Ošklivá strana soutěže Miss World   
19. 4. 2004 Odsuzování soutěže Miss World je snobské   
19. 4. 2004 Konečně krásná žena Petr  Jánský
19. 4. 2004 Miss World je anachronismus - vymyslel ji autor zábavných pořadů pro vojsko   
19. 4. 2004 Jak zachránit nepřijatelné