14. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 9. 2004

Přiznání ztěžuje zapírání

Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací"

Přiznávám se, že jsem špatně a nedovtipně pochopil altruistické úmysly majitele serveru Česká média, MUDr. (Dr. či snad PaeDr.?) Jaroslava Berky. Omlouvám se za to a slibuji, že už to vícektrát neudělám. Stalo se tak v článku, který se primárně věnoval kandidátovi na funkci náměstka ministra informatiky - "Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka".

Přiznávám, že jsem nepochopil, jaké může mít internetový server Česká média klienty, obchodní zájmy a jakou škodu jim lze způsobit, jestliže vychází zdarma na internetu a jeho výrobou se zabývá několik redaktorů, aniž by jejich činnost mohla přinášet jednoduše pochopitelný profit. Přiznávám, že jsem si nedovedl představit, že by někdo jiný než straničtí aktivisté nebo profesionální vlivová a PR společnost mohla dělat mediální podporu akci, kterou pořádá senátor KDU-ČSL a zaměstnankyně této společnosti, která je navíc ve vedení Syndikátu novinářů (sic!). Přiznávám, že náplň práce společnosti s ručením omezeným, která má dle informativního výpisu z obchodního rejstříku (pořízeného dne 14. 9. 2004 v 19:53:27 a platného ke dni 13. 9. 2004) od 25. 4. 2002 zapsán jako předmět činnosti nejen agenturní činnost v oblasti kultury, ale i reklamní činnost a marketing, stejně jako činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, jsem dodnes nepochopil. Je možné, aby obchodní rejstřík dlouhodobě obsahoval nepravdu? Stejně jako jsem nepochopil smysl akcí, na něž tato společnost zve politiky, mediální odborníky a členy různých mediálních rad (třeba mě), aby zde diskutovali o věcech, o kterých poté rozhodují či se k nim samostatně vyjadřují.

Pro pobavení i poučení přidávám k tomuto stručnému konstatování mé vlastní žurnalistické nedostatečnosti korespondenci s vydavatelem deníku, který ale deníkem není, stejně jako pan Berka není a nemůže být vydavatelem. Protože i v České republice je vydavatelská činnost upravena zákonem, který přesně říká, co musí splňovat vydavatelství i vydávané periodikum. Minimálně musí mít vydávání periodik zapsané v obchodním rejstříku, což společnost Česká média s.r.o. kupodivu nemá. Minimálně musí mít tiráž s údaji dle zákona, což server Česká média nemá.

Plné znění korespondence s Jaroslavem Berkou ZDE

3

Od: Jaroslav Berka [mailto:berka@ceskamedia.cz]
Odesláno: 13. září 2004 22:18
Věc: Odpověď

Pane Kotrbo,

děkuji za odpověď na žádost internetového serveru www.ceska-media.cz o upřesnění argumentů pro Vaše tvrzení, že server Česká média je PR agenturou. Vzhledem k tomu, že ji náš právní zástupce neshledává relevantními pro Vaše tvrzení, žádáme Vás o omluvu na stránkách internetového serveru Britské listy a konstatování, že "informace, uvedené v předmětném článku byly Vaší autorskou spekulací". Za těchto okolností budeme považovat Vaše názory za nenapadnutelné a společnost Česká média s.r.o. nepoškozující. Dovolujeme si požádat Vás současně, aby jste Vaše tvrzení dementoval nejpozději do 14.9.2004 vč. Upozorňujeme Vás důrazně, že učiníme veškeré potřebné kroky proti Vaší osobě i proti internetovému serveru, na němž byly tyto lživé informace publikovány, v zájmu ochrany dobrého jména a obchodních zájmů internetového deníku Česká média. O dalším postupu společnosti Vás budeme průběžně informovat.

S pozdravem

Dr. Jaroslav Berka
jednatel společnosti Česká média s.r.o.

2

From: Štěpán Kotrba [mailto:stepan@kotrba.cz]
Sent: Monday, September 13, 2004 3:17 PM
Věc: Přiznání ztěžuje zapírání

Vážený pane jednateli,

dovoluji si vám odpovědět na Váš email, požadující odůvodnění označení společnosti Česká média s.r.o. jako PR agentury. Prozatím doufám postačí citace jedné věty z obsahu veřejně přístupného zdroje - serveru Česká média, jehož je vaše společnost provozovatelem:

"Diskusní večer pořádá senátor Adolf Jílek a Karolína Hloušková za mediální podpory společnosti Česká média s.r.o., Českého rozhlasu 6 a VŠ JAK."

Zdroj: ČM

Domnívám se, že poskytování mediální podpory akcím politiků se ztotožňuje s náplní práce firmy, zabývající se PR - public relations, čili vztahy s veřejností. Stejně jako se to dá říci o pořádání "events" - událostí, na kterých se tito politici a odborná veřejnost setkává a ujednocování stanovisek k nějakému odbornému tématu, které je předmětem rozhodování těchto lidí...

Tolik k Vašemu mailu a doufám že Vám toto zdůvodnění postačí.

Vzhledem k tomu, že ale veřejně deklarujete tuto mediální podporu i za ČRo 6, jsem toho názoru, že je nutné upozornit generálního ředitele ČRo Kasíka a šéfredaktora ČRo 6 Šterna, aby posoudili, zda je tato činnost - mediální podpora akce, jejímž spolupořadatelem je politik, a která se koná v objektu ústavní instituce - v souladu se zákonem o ČRo a Kodexem ČRo.

Já osobně se domnívám, že nikoliv a že je v tomto případě nutno spolupráci ČRo 6 a Českých médií s okamžitou platností přerušit.

S úctou

Štěpán Kotrba

1

Od: Jaroslav Berka [mailto:berka@ceskamedia.cz]
Odesláno: 11. září 2004 00:33
Věc: Žádost

Vážený pane Kotrbo!

V článku "Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka" publikovaném na serveru www.blisty.cz dne 11.9.2004 píšete: "Spolupracovníka PR agentury Česká média českokrumlovského podnikatele Berky a bývalého člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Zdeňka Duspivu doporučuje ministr kultury...". Rád bych Vás touto cestou požádal o prokázání svého tvrzení o tom, že server Česká média provozuje živnost obecně definovanou jako "PR komunikace" nebo jakoukoliv jí podobnou. Upozorňuji Vás, že Vaše tvrzení by mohlo serveru, který se zabývá mediální problematikou, zásadním způsobem poškodit dobré jméno, omezit jeho důvěryhodnost a narušit dobré vztahy s jeho klienty či případně způsobit jasně definovanou škodu. Věřím, že pro svá tvrzení naleznete dostatek nezvratných důkazů a bezodkladně nám je poskytnete.

Dr. Jaroslav Berka
vydavatel www.ceska-media.cz
jednatel společnosti Česká média s.r.o.

Co je PR

Mezi praktiky a teoretiky je nejrozšířenější definicí public relations ta, která byla přijata v roce 1978 Institutem Public Relations (IPR).

 • PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností.

V roce 1978 byla více než 30 národními a regionálními asociacemi PR na Světovém shromáždění přijata asociací PR "Mexická deklarace (Mexican Statement)".

Deklarace zní:

  PR v praxi jsou umění a sociální věda analyzující trendy a jejich dopady a také poradenské služby managementu firem při provádění naplánovaných programů a aktivit, které poslouží jak zájmům organizace, tak zájmu veřejnosti.

Jiné odborné definice zahrnují:

 • PR jsou funkce řízení, která identifikuje, buduje a udržuje vzájemné výhodné vztahy mezi organizací a různými skupinami veřejnosti, na kterých závisí její úspěch, nebo neúspěch.
 • PR jsou funkce řízení, která hodnotí postoje veřejnosti a sjednocuje politiku či postupy jednotlivce nebo organizace s veřejným zájmem. Připravuje a realizuje program činností, jež vedou k tomu, aby veřejnost tyto kroky pochopila a přijala.

K dnešnímu dni existuje ve světě více než 500 různých definicí PR. Bez ohledu na jejich množství je možné vybrat některé jejich společné prvky:

 • PR zahrnují navázání a udržování vzájemného porozumění, vzájemné důvěry, respektu a sociální odpovědnosti mezi organizacemi a jejich veřejností.
 • PR jsou disciplínou řízení, což vyžaduje, aby všechny formy připravované komunikace byly prováděny efektivně.
 • PR jsou řízením vztahů mezi firmou/společností a její klíčovou veřejností/cílovou skupinou.
 • PR jsou proces směřující k vytvoření pozitivních postojů na základě znalostí nebo k přeměně negativních postojů a názorů na pozitivní.
 • Kde je to vhodné, PR se snaží slaďovat soukromé a veřejné zájmy. PR jsou více než pouhé přesvědčování: jsou komplexem řízeného komunikačního procesu, který zahrnuje řízení reputace společnosti a jejího image.
 • PR jsou nepřetržitou funkcí, která v opodstatněných případech podporuje (a může dokonce být i korekcí) reklamní a marketingové aktivity.
 • PR řídí obojí, tj. pověst i vnímání firem*, značek a jednotlivců.

Zdroj APRA

                 
Obsah vydání       14. 9. 2004
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
14. 9. 2004 S kůží na trh Ivo  Bystřičan
13. 9. 2004 Bush "věděl o týrání vězňů" v Guantánamu
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí
13. 9. 2004 Americké vojenské vrtulníky střílely do davu civilistů
14. 9. 2004 Internet "dosáhl hranice svých možností"
14. 9. 2004 Další policií ukončená party
13. 9. 2004 Policie a starosta zakázali pražskou techno party
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 9. 2004 První České sociální fórum 25. - 28. září 2004
14. 9. 2004 Milan Šmíd opravdu brání Zdeňka Duspivu? Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Fingerprint scanner - budoucnost právě začala Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 4. - 7. září 2004
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jaroslav  Štemberk
14. 9. 2004 Mezi patentovou a autorskou ochranou je rozdíl Jakub  Trávník
13. 9. 2004 Čeština pro malé cizince
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 Pražská premiéra filmu Fahrenheit 9/11 se proměnila ve spor mezi dvěma ideologicky zaťatými tábory Jindřich  Lacina
14. 9. 2004 Rusko sa vyberá na cestu Izraela Adrian Peter Pressburg
14. 9. 2004 Genocída na obzore (za obzorom?) Peter  Smrek
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
14. 9. 2004 Muslimové a politické násilí   
14. 9. 2004 Jak česká média nekorigují nesmysly politiků Michal  Škop
14. 9. 2004 John Bok: "Držím hladovku, protože Gross posiluje policejní stát" Jan  Čulík
14. 9. 2004 Kotrba: "Informace, uvedené v předmětném článku byly mou autorskou spekulací" Štěpán  Kotrba
14. 9. 2004 Přírůstky do památníku Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 Definitívny koniec československej jari Peter  Greguš
13. 9. 2004 Jak je to se Zifčákovými "komunisty" Štěpán  Kotrba
13. 9. 2004 V zámku a v podzámčí Zdena  Bratršovská, František Hrdlička
13. 9. 2004 Neffovské "vývody": Hloupý komentář, ale obstojný hollywoodský scénář Bohumil  Kartous
13. 9. 2004 Zákaz prodávat útočné střelné zbraně v USA skončil 13. září Miloš  Kaláb
13. 9. 2004 Gromanova iracionální kritika knihy Exil a politika Pavel  Paleček
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"