5. 3. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 3. 2004

Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě

Několikrát odložený termín, složité hledání kompromisu a úpravy na poslední chvíli -- to vše provází přípravu důležitého dokumentu, který má aktualizovat pravidla a základní rámec pro přechod na digitální zemské vysílání v ČR.

Už množství připomínek, které vznikly jako reakce na první variantu dokumentu, signalizovalo malou spokojenost a určité zklamání spojované s novým dokumentem. Připomínky měli i zástupci institucí, které se na přípravě Koncepce podíleli přímo. Poslední období probíhalo ve znamení meziresortních jednání předkladatelů (Ministerstvo informatiky a Ministerstvo kultury) a přípravy dokumentu pro jednání vlády tak, aby tento podklad nebyl úplně odmítnut. Došlo i k jednání s provozovateli vysílání a s některými veřejnými kritiky (například s V.Žákem z RRTV). Na poslední chvíli vložené úpravy mají spíše nádech mediální vstřícnosti k zájmům veřejnoprávních médií než skutečnou garanci v rámci digitálního vysílání.

Novou významnou zprávou jsou však negativní stanoviska dalších odborných seskupení. Příkladem může být názor velmi vlivné odborné komise ČSSD pro informatiku a telekomunikace. V čele komise stojí bývalý ministr Karel Březina, který byl sice ministrem bez portfeje, avšak měl v kompetenci právě informační technologie (v té době MI ještě neexistovalo ani v teoretických úvahách).

Ve svém názoru je komise velmi shodná s kritikou většiny zainteresovaných. V zásadě komise rychlejší rozvoj digitálního vysílání u nás velmi podporuje, ovšem navrhované podmínky považuje za velmi netransparentní a rizikové jak pro vládu a politickou reprezentaci, tak i pro samotné provozovatele vysílání (včetně komerční sféry).

Materiál MI a MK podle názoru odborníků z komise neumožňuje vytvoření dynamického, skutečně věrohodného a otevřeného trhu nových elektronických médií. Jednou z hlavních a obecně shodných výhrad je časové omezení Koncepce, bez informace o dalším vývoji a postupu po roce 2006. Současně jde jen o dílčí úpravu původního vládního dokumentu (dosud platného) bez vyřešení klíčových a dosud nezodpovězených otázek.

Podstatnou připomínkou je absence rozboru sociálně--ekonomických souvislostí a naznačení alespoň základního obchodního modelu pro vznik nových trhů. Přeloženo do "češtiny" tedy není jasné zda navrhovaná a poměrně nejasná pravidla povedou k úspěšnému získání diváků pro kompletní změnu v příjmu televizního a rozhlasového vysílání -- se všemi důsledky a problémy, především v přechodném období. Spíše populistický návrh ( a navíc dle prvních reakcí Ministerstva financí nereálný) na přeřazení set top boxů do nižší sazby DPH je považován za velmi zjednodušený. Z hlediska systémového chybí odborné stranické komisi zpracování Národního plánu přechodu na digitální vysílání tak , jak vyplývá z evropských podmínek ( eEurope 2005) a z kontextu našeho květnového vstupu do EU.

Z konkrétních připomínek se opět i zde objevuje výhrada k nejasnosti a k možné neprůhlednosti obecně při licencování a při programovém obsazování multiplexů. Navrhovaný Vládní výbor pro digitální vysílání pak podle stanoviska znepřehledňuje situaci v kompetencích různých regulačních a exekutivních orgánů.

Zásadní závěr, vyplývající ze stanoviska komise, obsahuje doporučení dokument Koncepce nepřijmout a dopracovat jej ve smyslu základních připomínek. Jedná se o názor stranické (avšak odborné) komise nejsilnější vládní strany, a určitě bude mít vliv na projednání ve vládě. Dosud se zástupci předkladatelů ve svých vyjádřeních nedomnívali, že by očekávali nějaké zásadní problémy při projednávání ve vládě. Nyní si myslím, že souhrn připomínek a výhrad je z většiny zainteresovaných účastníků celkem shodný a asi ovlivní projednání a stanovisko vlády. Termín projednání ve vládě je již znám -- 10.března 2004,pod bodem č.18.

Do vlády mezitím odešel další návrh významného zákona -- Zákona o elektronických komunikacích. Při prezentaci na tiskové konferenci MI bylo předkladateli vyzdvihováno, jak dlouho a intenzivně probíhalo připomínkové řízení. Uvidíme, jak tato příprava přispěje ke kladnému výsledku projednání (Zahájení prací na digitální Koncepci slaví právě jeden rok). V každém případě se v posledním diskuzích téměř vůbec veřejně nediskutoval problém upřesnění kompetencí příslušných regulátorů (resp. jejich posílení) a další zákonná ustanovení, která budou mít zásadní vliv již na současné rozhlasové a televizní vysílání, a také na vysílání digitální. Ministerstvo zatím řeší své problémy s Českým Telecomem, kde se uvažuje i s možností personálních změn ve vedení této polostátní dominantní telekomunikační firmy. A ve sněmovně je ve finále schvalování úprav financování veřejnoprávních médií....

                 
Obsah vydání       5. 3. 2004
5. 3. 2004 Blair obhajoval doktrínu dalších preventivních vojenských útoků
6. 3. 2004 Purim mezi dobrem a zlem Štěpán  Kotrba
6. 3. 2004 Českého lva po zásluze získal vynikající film Nuda v Brně Jan  Čulík
5. 3. 2004 Bush terčem kritiky, že v předvolební reklamě zneužil 11. září
5. 3. 2004 Nová "Svobodná"... (televize)
5. 3. 2004 Muži podezřelému z přípravy 11. září se dostane nového soudního procesu
5. 3. 2004 Za co vděčíme nacionalismu Martin  Škabraha
4. 3. 2004 Jak se rozšířily nepravdy o iráckých ZHN?
5. 3. 2004 Nový úděl pro Vladimíra Špidlu? Štěpán  Kotrba
5. 3. 2004 Desáté jaro Karla Kryla Martin  Štumpf
5. 3. 2004 Zákonu musí být učiněno zadost
5. 3. 2004 Komunismus je zločinecká ideologie a tu šíří televize Prima Boris  Cvek
5. 3. 2004 Žádné "zločinecké ideologie" neexistují Jan  Čulík
5. 3. 2004 Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě Zdeněk  Duspiva
5. 3. 2004 Jde především o kvalitu vysokoškolského vzdělání Radim  Valenčík
5. 3. 2004 Haiti po převratu, prezident odtransportován do exilu Miloš  Kaláb
4. 3. 2004 Historické smíření musí být založeno na pravdě
4. 3. 2004 Beneš se zasloužil o komunistický stát Jaroslav  Hutka
4. 3. 2004 Zprovoznili jsme fotografie
4. 3. 2004 Nové členské země EU ohrozí odliv mozků
4. 3. 2004 Stop násilí na ženách
3. 3. 2004 Pochopit Hitlera a Beneše Martin  Groman
3. 3. 2004 Naše bedna a modrý pták Miroslav  Cingl
3. 3. 2004 Hry, které hrají celé národy Immanuel  Wallerstein
3. 3. 2004 Publikují česká média skutečně jen to, co lidé v ČR chtějí? Jan  Čulík
4. 2. 2004 Hospodaření OSBL za leden 2004
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Digitalizace sdělovacích prostředků RSS 2.0      Historie >
5. 3. 2004 Aktualizovaná digitální koncepce v nejistotě Zdeněk  Duspiva
10. 2. 2004 Telefon s fotoaparátem velký jako kreditka   
10. 2. 2004 Špičkové grafické karty pro mobily? Realita.   
10. 2. 2004 Vytiskněte si plastický obraz Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Dívka jménem Hertz   
9. 2. 2004 Televize, která vás pozná Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Reality TV: Nejjasnější obraz, nejčistší zvuk - ale kudy k vám? Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Kancelářský dozorce nejlepšího výkonu Štěpán  Kotrba
7. 2. 2004 Obrázky z Marsu jsou komprimovány novou technologií Štěpán  Kotrba
6. 2. 2004 ČT i digitalizace ve Sněmovně Zdeněk  Duspiva
6. 2. 2004 Rozšíření programové nabídky a vylepšená televize - nebo sen? Štěpán  Kotrba
4. 2. 2004 3D halucinace místo monitoru Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Soundbug - reproduktor z čehokoliv Štěpán  Kotrba
3. 2. 2004 Úloha, financování médií veřejné služby a digitalizace   
3. 2. 2004 Digitalizace -- na řadě je vláda Zdeněk  Duspiva