15. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 11. 2004

15. VÝROČÍ PÁDU KOMUNISMU

Ohlédnutí

Někdy začátkem listopadu 1989 jsem telefonoval řadě přátel v Praze a snažil jsem se je přesvědčovat, že pád komunismu se blíží. Nevěřili mi: "To se netýká Československa," řekl mi. "Tady bude sovětský komunismus vládnout na věčné časy." Jeden můj bývalý spolužák, nyní vážený univerzitní profesor, zažádal z kariérních důvodů o vstup do KSČ ještě v září 1989.

Proč se většina Čechů a Slováků přizpůsobila po roce 1968 neostalinskému normalizačnímu režimu Gustáva Husáka tak rychle a proč přijala premisu, že tento režim bude existovat "na věčné časy"? Vždyť stačí pohlédnout do historie a je jasné, že žádné impérium netrvá věčně, zejména v moderní době. Jaksi se zdá, že značné části československého obyvatelstva Husákova normalizace vyhovovala.

V českých zemích dochází vždycky k interní změně režimu pouze pod vlivem vnějších politických okolností. Češi a Slováci trpí pod dopadem mezinárodního vývoje, skoro nikdy nemívají možnost jej ovlivnit. A pád komunismu v listopadu 1989 mnoho Čechů a Slováků bezpochyby (nepříjemně?) překvapil. I listopad 1989 byl důsledkem externích, mezinárodních změn.

Je nyní jasné, že nejvýznamnějším mezníkem současné české historie není listopad 1989, ale je jím Pražské jaro roku 1968. V šedesátých letech zahájila československá společnost pozoruhodnou cestu směrem k svému osvobození. Bylo to období neuvěřitelného kulturního rozkvětu a svobodný pokrok v kulturní sféře brzo přerostl i do politiky. Liberální éra šedesátých let měla pevné kořeny v kultuře meziválečné demokratické Československé republiky. Bylo tomu tak proto, že mnoho lidí, kteří zažili meziválečné Československo už jako dospělí, byli v Československu šedesátých let stále ještě velmi aktivní. Avšak zničení reformního hnutí z šedesátých let po roce 1968 šlo ruku v ruce s generační změnou. Začátkem sedmdesátých let odešli z veřejné scény prvorepublikoví intelektuálové nejen v důsledku nového politického útlaku, ale také v důsledku svého pokročilého věku - prostě zemřeli.

Vznikla nová, daleko tvrdší (podle Václava Havla "asijská") éra lidí, většina z nichž poznala jen komunismus a byla ochotna se přizpůsobit pokrytectví Husákova okupačního režimu, předstírat, že jsou komunisty v době, kdy už na komunismus nikdo nevěřil. Byli to právě tito lidé, narození a vychovaní za komunismu, kteří se dobrovolně podíleli na zničení všeho, co bylo originální a osvícené v politickém a kulturním dědictví předchozích desetiletí. Sedmdesátá a osmdesátá léta proměnila Československo doslova v kulturní a politický hřbitov, Heinrich Böll ho nazval "Biafrou ducha" (Biafra se stala v sedmdesátých letech obětí genocidy). Národ byl ochromen a vržen zpět do stavu dětinské bezmocnosti, který dobře dokumentuje film Pelíšky, jehož autor si do svého údajného obrazu šedesátých let (které neznal) právě promítl infantilitu let sedmdesátých a osmdesátých. Je pravda, že v padesátých letech komunisté popravovali a poslali desetitisíce lidí do pracovních táborů, kdežto v sedmdesátých a v osmdesátých letech byl husákovský útlak daleko "unavenější". Jenže v padesátých letech měla československá společnost ještě relativně blízký, bezprostřední zážitek z fungující meziválečné demokracie, a tak byla vůči totalitnímu útlaku tehdy odolnější. V sedmdesátých a v osmdesátých letech si už demokracii skoro nikdo nepamatoval, a tak se pod husákovským tlakem rozložilo všechno.

Když se tedy koncem osmdesátých let začal rozpadat sovětský blok, Čechoslováci, kteří byli téměř úplně izolováni od vnějšího světa, byli nepřipraveni. Naštěstí moc dočasně převzala skupinka disidentů, kterými posléze národ začal vesměs pohrdat, a možná tím zabránila krveprolití.

Jakmile komunismus padl, národ měl veliké naděje. Domníval se, že se rychle stane skutečně svobodným, demokratickým a bohatým. Zapomněl, že demokracie stejně jako bohatství jsou důsledkem usilovné, intenzivní práce - že demokracii je nutno kultivovat otevřenou, kritickou diskusí a že může kvést jen v prostředí, které má dobré a vynutitelné zákony. Zapomněl, že je nutno projevovat předvídavost. Že základní podmínkou demokracie je, že se lidi musejí přestat bát. Demokracie funguje jen tam, kde za ni je ochoten občan nést kůži na trh.

Namísto toho však v devadesátých letech doslova rozkvetl konzumerismus a hodnotový systém Husákovy éry, založený na podvádění, pokrytectví a individuálním sobectví. Husákův systém ovšem prošel určitými změnami a přizpůsobil se podmínkám "bezbřehého", neregulovaného tržního mechanismu, kde bylo možno podplatit kohokoliv.

Přitom vznikl svého druhu "komunismus naruby". Kdokoliv, kdo se v prvních rozkrádačských letech po roce 1989 vyjádřil kriticky k tomu, co se děje, byl označen za komunismu a tak vhodně zdiskreditován. Ti, kteří se chtěli zachránit, zejména aktivní kolaboranti s komunismem, v této době horlivě kopali do komunistické mrtvoly. Když se pak začalo ukazovat, že vývoj není tak pozitivní, jak lidé doufali, horlivci situaci "napravovali" ještě intenzivnějším antikomunismem...

Politováníhodné dědictví Husákovy éry se vyčerpalo teprve až ke konci devadesátých let, kdy se přechodové ponormalizační režimy Václava Klause a Vladimíra Mečiara (jimž se také mezitím podařilo rozbít Československou republiku) konečně rozložily. Teprve až po tomto traumatickém mezidobí, až od konce devadesátých let zahájily Česká republika a Slovensko v silné deziluzi konečně pomalou cestu směrem k zralé demokracii uprostřed společenství evropských národů.

Doufejme, že se jejich cesta bude od nynějška zrychlovat a deziluze bude klesat.

                 
Obsah vydání       15. 11. 2004
15. 11. 2004 Ohlédnutí Jan  Čulík
15. 11. 2004 Colin Powell odchází z funkce amerického ministra zahraničí
15. 11. 2004 Irácké volby budou možná odloženy
15. 11. 2004 Restaurace státotvorných mýtů Štěpán  Kotrba
15. 11. 2004 Levice v srpnu Milan  Valach
15. 11. 2004 Dělník na levici Milan  Neubert
15. 11. 2004 Média a veřejná služba v zemi zaslíbené multiplexové Ladislav  Žák
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
15. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti Jana Čulíka?
15. 11. 2004 Jak MFD a BIS manipulují politickou scénou Darius  Nosreti
15. 11. 2004 Je ústní zkoušení v chemii a ve fyzice na gymnáziu nutné? Boris  Cvek
15. 11. 2004 Na zkoušení trvají jen ti učitelé, kteří neumějí učit Jan  Čulík
15. 11. 2004 Michael  Marčák
15. 11. 2004 Věk všeobecné magorie Tomáš  Gawron
15. 11. 2004 Trojuchý člověk od turkmenského spisovatele
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
15. 11. 2004 Etická zahraniční politika "demokratických" zemí
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
15. 11. 2004 Americké mučení v Iráku Mojmír  Babáček
15. 11. 2004 Ludvík Vaculík: "Já vůbec neřeším ten Západ. Mně je to úplně jedno, jak je to tam" Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jak se v listopadu 1989 rozkládal v Československu komunismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
15. 11. 2004 Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jestliže chceme blahobyt, musíme umět dodržovat slovo Jan  Čulík
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
15. 11. 2004 Špinavá práce zaprodanců a zrádců Milan  Valach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

17. listopad RSS 2.0      Historie >
15. 11. 2004 Ludvík Vaculík: "Já vůbec neřeším ten Západ. Mně je to úplně jedno, jak je to tam" Jan  Čulík
15. 11. 2004 Jestliže chceme blahobyt, musíme umět dodržovat slovo Jan  Čulík
15. 11. 2004 S Josefem Škvoreckým o pádu komunismu v Československu   
15. 11. 2004 Jak se v listopadu 1989 rozkládal v Československu komunismus Jan  Čulík
15. 11. 2004 1988 - Československo na rozcestí? Jan  Čulík
15. 11. 2004 Vánoce v Praze roku 1988 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Z historie rozkladu komunismu v Československu: Pražská zima 1989 Jan  Čulík
15. 11. 2004 Ohlédnutí Jan  Čulík
15. 11. 2004 Restaurace státotvorných mýtů Štěpán  Kotrba
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
11. 11. 2004 Postmoderní svět a vyrovnávání s minulostí Peter  Dinuš
21. 11. 2003 Kontrarevolúcia 14 rokov po Nežnej Pavol  Fabian
19. 11. 2003 Strategie pro ně prospěšná Rudolf  Hegenbart