12. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 11. 2004

Mladí versus staří:

Tip na vítěze

Zdena Bratršovská, František Hrdlička

Je to tichý, ale urputný boj, který na sebe bere mnoho podob: Jednou se projevuje neúctou a přezíráním, podruhé vyštváním z obce, potřetí -- jak se občas dovídáme z televizního zpravodajství - vraždou. Kdysi (například v antice) šlo o měření sil, ale dnes tento zápas přerůstá v rasovou nesnášenlivost, vedenou pod okřídleným heslem "Don't believe anyone over thirty". Zápas má navíc jistou zvláštnost: Bojovníci z jednoho tábora se časem, ať chtějí či nechtějí, mění v bojovníky z druhého tábora. Vědí, že k té proměně dojde, a přesto ve svém boji nepolevují. Mají to totiž v genech. Je to zápas Mladí versus Staří.

Je vlastně nepochopitelné, proč mužstvo Starých svůj boj rovnou nevzdá; jejich vyhlídky jsou, jak známo, tristní. Výběr hmatů a postupů, které před námi stály v mládí, se podstatně zúžil. Na uskutečnění některých už nemáme dost sil, od uplatnění jiných nás odrazuje zvýšený pocit odpovědnosti. Ztrácíme někdejší výbojnost i výdrž. "To všechno přijde," píše M. Frisch o pocitech stárnoucího člověka v próze Mé jméno budiž Gantenbein. "Jeho názory už budou nezměnitelné... Denně bude číst noviny, aby se neprocházel v minulosti. Přítomnost? Ví, jak k té přítomnosti došlo. Občas bude vypravovat o svých osobních setkáních s muži, kteří přivodili tuto přítomnost, o své době, která je historií, pokaždé totéž... Proč se člověk raději neoběsil?"

Tak zlé to být samozřejmě nemusí. Michelangelo, Picasso a Stravinskij tvořili až do pozdního stáří. Život plný protivenství nezlomil ani T.G.Masaryka a W.Churchilla. Tehdy ovšem platily pro boj Mladých se Starými jisté gentlemanské zásady. Nováčci sice pokládali veterány za dojemné, byť trochu nepříjemné staříky, ale nebyli tak militantní jako dnešní týmy. Tehdy zdvořile mlčeli, dnes mluví nepokrytě o senilních dědcích. Tehdy nechávali staré profesionály dosloužit, dnes je vyhazují z úřadů, ze škol a z divadel. Tehdy vyslechli jejich názory, dnes nepouštějí své starší kolegy ke slovu, aby nemuseli čelit jejich vtíravým argumentům.

Zakopaný pes je zřejmě v tom, že mužstvo Mladých se pokouší nastolit nová pravidla hry, což není samozřejmě mužstvu Starých vždy po chuti. Staří se se stavem světa, v jakém žili, víceméně smiřovali, protože věřili, že vytvářejí základy světa lepšího, ať už ve společenském či v náboženském smyslu. Mladí se chtějí těšit ze světa, v němž právě žijí.

Staří dávali přednost disciplíně (úředním hodinám, povinné školní docházce a vojenské povinnosti, postupu v kariéře, trestním postihům atd.).

Mladým vyhovuje svobodné, neomezované jednání, i když často přerůstá ve výstřelky. Je příznačné, že mladí lidé (například v televizním pořadu Nahraně) neodsuzují šmahem islámské teroristy, jak to od nich očekávají starší besedníci, ale nadhazují, že k tomu teroristé mají možná jisté důvody, které naše křesťanská civilizace zatím nedokáže pochopit; přiznávají tedy i teroristům právo na svobodné jednání a pochybují o tom, že by situaci ve znesvářených zemích vyřešila další eskalace násilí. Uspěli by s tímto postojem i v politické praxi? Dá se vůbec předpokládat, že by společenské násilí, náboženský fundamentalismus či totalitní systémy samy od sebe vyhnily, kdybychom je prostě ignorovali?

V souboji Mladých se Starými se uplatňují i psychologické a iracionální momenty. Mužstvo Starých hraje sice rozvážně, ale příliš pomalu a opatrně, což mužstvu Mladých kazí samozřejmě požitek ze hry. Staří nemají valný smysl pro některé kanadské a absurdní žerty, jimiž se baví Mladí, a někdy se zapomínají postříkat účinným deodorantem, což Mladé odpuzuje - dbají totiž úzkostlivě na vzhled a na osobní čistotu. K antagonismu přispívá i rozvoj techniky.

Staří se jen těžko vyrovnávají se zběhlostí, s jakou Mladí ovládají počítače, mobilní telefony atd.; aby nevypadali, že Mladým závidí, pokrytecky jim lichotí, nebo se tváří, že se bez těchto vymožeností obejdou, i když vědí, že se sami obelhávají.

Zato neopomenou vytknout Mladým nedostatek kuráže a invence; zřejmě se nemýlí, když konstatují, že jejich mladší kolegové lpějí většinou při odborné práci i při řešení osobních problémů na konvenčních, jednoznačných metodách, že srovnáváním a domýšlením informací z různých zdrojů by mohli ztratit půdu pod nohama.

I na to by ovšem uměl hráč mladého týmu pádně odpovědět: Co je lepší? Rozhodnout se špatně, ale jednat, nebo se nerozhodnout vůbec a opájet se pocitem, že jsem neztratil tvář či charakter, jak rádi vyhlašují stařešinové?

Oba tábory se samozřejmě neobejdou bez jisté dávky dogmatismu, který je posiluje v bojovém odhodlání. Zatímco Staří věří v nadvládu idejí, Mladí pokládají všechny hodnoty za relativní; proto pro ně není například měřítkem lidského charakteru či uměleckého díla jeho úroveň, nýbrž jeho vztah k subjektu. Je-li dotyčný se svým charakterem či se svým elaborátem spokojen, proč by je měl pokládat za nedokonalé?

Mladý bojovník zkrátka o ničem nepochybuje; pokládá to za slabost. Je přesvědčen, že za všechno zlo, které se událo v minulosti, odpovídají jeho otcové a dědové -- právě proto, že byli tak nerozhodní a povolní. Proč se dali tak ochotně naverbovat do války? Proč odkývali na schůzích každé idiotské usnesení? A to po nás, po svých potomcích, ještě chtějí, abychom sklízeli shnilá jablka z nemocných stromů, které zasadili!

Je nejvyšší čas, abychom se vyslovili, komu vlastně fandíme. Rádi bychom věřili (například spolu s psychiatrem C. Höschlem), že svět, řízený radou Mladých, bude fungovat rozumněji než svět, spravovaný výborem Starších, tedy našich vrstevníků. Obáváme se nicméně, že závěrečná bilance obou táborů nebude příliš utěšená: Staří pocítí hořkost z toho, že nedokázali být v důležitých věcech víc aktivní, a Mladí z toho, že se vyčerpali bezohlednou průbojností. To jsou ovšem nejisté výhledy; proto přicházíme s konstruktivním návrhem, který by obnovil někdejší řád a smír. Inspiraci jsme našli ve Swiftově pamfletu o dětech irské chudiny, které zbytečně zatěžují své rodiče. V jeho duchu (byť s přehozenými rolemi ) navrhujeme, aby byli členové mužstva Starých, kteří evidentně blokují hru Mladých, doživotně izolováni v Domově pro vysloužilé sportovce, kde by si mohli v klidu prohlížet bývalé trofeje a fotografie. Kdo se pokusí o odpor, bude prostě zlikvidován, čímž bude zároveň ušetřen stařeckého marasmu. Věříme, že tento návrh přivítá mužstvo Mladých s neskrývaným povděkem.

                 
Obsah vydání       12. 11. 2004
14. 11. 2004 Civilní katastrofa ve městě Fallúdža
14. 11. 2004 Povstalci odjeli z Fallúdže mercedesy
13. 11. 2004 Nepřítel má tvář. Jmenuje se Satan. Žije v městě Fallúdža
14. 11. 2004 Rasismus Jan  Čulík
14. 11. 2004 Ďábelské svody manipulace nesrovnatelně větších skupin lidí Zdeněk  Bárta
13. 11. 2004 Soudci zneuctili soud Zdeněk  Jemelík
13. 11. 2004 Blair a Bush " budou prosazovat intervencionistickou politiku"
13. 11. 2004 Američané zahájili nový útok na město Fallúdža
13. 11. 2004 Do Británie přivezli pětiletou Iráčanku, jíž Američané zabili rodiče
12. 11. 2004 Američané "vyjednávají" o mešitě ve Fallúdži
12. 11. 2004 Bush: Palestinský stát by mohl vzniknout "do čtyř let"
12. 11. 2004 Mullah Omar požaduje, aby Afghánci "bojovali za svobodu"
12. 11. 2004 Boje ve Fallúdži se zintenzivňují, útoky povstalců jinde sílí
12. 11. 2004 Já nikoho nepodved, pane inšpektóre
12. 11. 2004 Americká "náboženská morálka" je falešná
12. 11. 2004 Paušální odsudek náboženství je falešný Ivan Odilo Štampach
12. 11. 2004 Americké prezidentské volby aneb o nemožnosti překročit vlastní stín Jiří  Jírovec
12. 11. 2004 Slovenský rozhlas ako reklama na kapitalizmus Andrej  Sablič
12. 11. 2004 Tip na vítěze Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
12. 11. 2004 "Tito lidé jsou opravdu tvrdí..."
13. 11. 2004 Jak populární by byla americká invaze v Čechách? Jan  Čulík
12. 11. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 29. října - 7. listopadu 2004
13. 11. 2004 Pýcha, arogance a ztráta soudnosti u Jana Čulíka
12. 11. 2004 Špinavá práce Britských listů Jan  Čulík, Jiří  Šimek
12. 11. 2004 Ano, Britské listy dělají špinavou práci Bohumil  Kartous
12. 11. 2004 9. listopad 2004: Občanské partnerství osob stejného pohlaví schváleno v Británii Benny  Rees
12. 11. 2004 Michael  Marčák
12. 11. 2004 Evropa musí s Američany mluvit
12. 11. 2004 Bezpečnostní věda - důsledek vývoje civilizace Petr  Sak
12. 11. 2004 Euroústava a česká otázka Milan  Neubert
12. 11. 2004 Život jako příběh Zdena  Bratršovská, František  Hrdlička
14. 11. 2004 Demokracie je ohrožena, nikoliv však komunisty
12. 11. 2004 Demokracie v České republice ohrožena, občané, bijte na poplach! Radek  Sárközi
12. 11. 2004 K mému studiu na Tchaj-wanu Petr  Fiala
12. 11. 2004 Proč je v ČR zastaralá technika a na trhu úzký a drahý sortiment nekvalitního zboží
12. 11. 2004 Krásný ztráty knižně
12. 11. 2004 Německo a Rusko zjednodušují vzájemné vydávání víz Radek  Vogl
11. 11. 2004 Jsem dcera nepřítele státu
11. 11. 2004 O Karlu Hlaváčkovi v Ostravě
11. 11. 2004 Proč musíme toto trpět? Jsme také lidské bytosti
11. 11. 2004 Američanům se okupace Iráku těžce vymstí
11. 11. 2004 Pravdu o Fallúdži se patrně nikdy nedozvíme Karel  Dolejší
11. 11. 2004 Postmoderní svět a vyrovnávání s minulostí Peter  Dinuš
11. 11. 2004 Puritánské kořeny amerického mýtu Martin  Škabraha
11. 11. 2004 Nový Bushův generální prokurátor považuje Ženevské konvence za "zastaralé"
11. 11. 2004 Utkání ve Fallúdži Bohumil  Kartous
11. 11. 2004 Paintball?
9. 11. 2004 Bushovo puritánství má kořeny v 17.století
9. 11. 2004 Jak se americká armáda snažila zabíjet kozy tím, že na ně civěla
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů