8. 11. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 11. 2004

SRN: veřejné investice by se měly koncentrovat

Menší letiště rentabilně provozovat nelze

Ve druhé polovině října proběhl v Berlíně za účasti vrcholných politiků, ekonomických expertů a zástupců letecké dopravy a průmyslu Německý kongres letecké dopravy. V jeho rámci byla zveřejněna nová Koncepce rozvoje letišť v SRN (tzv. Masterplan), na které se podílelo několik spolkových ministerstev spolu se skupinou nezávislých odborníků. Cílem koncepce je posílit význam SRN v mezinárodní konkurenci v rámci letecké dopravy a zlepšit koordinaci všech zúčastněných stran při rozvoji německé letištní sítě. 

Účastníci kongresu se shodli na tom, že v minulosti neexistovala téměř žádná celoněmecká strategie budování letišť, která tak vznikala často náhodně a ani z dlouhodobého hlediska nebyla rentabilní. Bylo tak zbytečně vynaloženo mnoho prostředků z veřejných zdrojů, které pak chyběly a dodnes chybějí pro rozvoj klíčových a úspěšných německých letišť (např. Frankfurt nad Mohanem nebo Mnichov).  

Místo strategické koncentrace na několik nejdůležitějších míst jsou pro civilní dopravu rekonstruována bývalá vojenská letiště v relativní blízkosti stávajících ryze civilních letišť. Tím dochází k přehuštění letištní sítě. Důvodem je snaha zemských vlád vydělat na rozvoji nízkonákladových leteckých společností, které využívají právě malá regionální letiště. Příkladem může být Altenburg v Duryňsku, který leží v blízkosti letišť Halle/Lipsko a Drážďany.  Dalšími příklady je Lübeck v Meklenbursku -- Severním Pomořansku a Kassel-Calden v Hessensku. Malá letiště však zřídkakdy bývají rentabilní a významněji se nepotvrdil ani jejich pozitivní vliv na tvorbu nových pracovních míst. Ve skutečnosti tak dochází k dotování jejich výstavby, provozu i nově vznikajících pracovních míst z veřejných prostředků, což postrádá veškerou ekonomickou logiku a má čistě politický podtext. Zkušenosti ze stávajících letišť i nezávislé ekonomické propočty ukazují, že nová pracovní místa vznikají ve větší míře pouze u těch letišť, která ročně odbaví  nejméně 1 milion cestujících. Menší letiště až na výjimky rentabilně provozovat nelze.    

Nová Koncepce rozvoje letišť v SRN se snaží těmto trendům zabránit. Podle ní by se budoucí veřejné investice měly koncentrovat na rozvoj 8 hlavních míst: vedle mezinárodně významných letišť ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově i na letiště v Hamburku, Hannoveru, Berlíně, Kolíně nad Rýnem/Bonnu, Düsseldorfu a Stuttgartu. Již dnes zaujímá tato osmička 86% německé osobní letecké dopravy. V roce 2015 počítá Koncepce s nárůstem celkového počtu cestujících o 74% oproti stávajícímu stavu až na přibližně 256 milionů ročně a se zvýšením podílu této osmičky na 88%. V případě nedostatečně koncentrovaného a dlouhodobě nekonzistentního rozvoje letištní sítě by mohlo dojít k poklesu významu SRN v rámci mezinárodní letecké dopravy a ke ztrátě až 30 milionů cestujících oproti předpokladům. To by mělo velmi negativní vliv na celou německou ekonomiku, protože by tak nebylo vytvořeno přibližně 80.000 nových pracovních míst, která si Koncepce slibuje od koordinovaného rozvoje německých letišť.

Jelikož je většina mezinárodních leteckých společností sloučena do několika málo aliancí, soustřeďuje se mezikontinentální letecká doprava do několika málo center. V SRN jsou těmito leteckými uzly pro styk se zámořím Frankfurt nad Mohanem a Mnichov. Podle Koncepce by tato letiště měla být přednostně rozšiřována,aby se zabránilo jejich přetížení a aby byl v budoucnu posílen jejich mezinárodní význam. Mezi evropskými leteckými uzly totiž probíhá tvrdý konkurenční boj o lukrativní americké a asijské letecké společnosti a jejich zákazníky, do nějž jsou zapojeny i vlády jednotlivých států. Včasné a dostatečné rozšiřování kapacity letišť je důležité i pro zachování dostatečného prostoru pro fungování a rozvoj vnitrostátní dopravy na krátkých a středních vzdálenostech. Vzhledem ke struktuře veřejné správy v SRN nelze z plánování a výstavby letišť úplně vynechat aktivity zemských vlád, které by to ostatně ani nepřipustily. Koncepce však požaduje koordinaci při rozvoji letištní sítě na úrovni Spolku a právo alespoň spolurozhodovat pro vybrané spolkové instituce.

Letecká doprava má pro ekonomiku SRN velký význam. V letech 1995 až 2001 vzniklo v tomto odvětví téměř 37.000 nových pracovních míst a momentální celkový počet pracovníků se pohybuje na úrovni 270.000. zaměstnanců. Podle propočtů uvedených v Koncepci vytvoří růst počtu cestujících o 1 milion ročně 1000 přímých pracovních míst na letištích a další 2000 nepřímých míst v navazujících odvětvích. Nejvíce se tento fakt ukazuje ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, kde v současnosti pracuje celkem 86.000 lidí. Do roku 2015 by jejich počet mohl stoupnout až o polovinu na 132.000.

Přes snahu o vnesení pořádku a určitého směru do rozvoje německých letišť je Koncepci nutné vytknout některé chyby. Kromě sporných propočtů a prognóz počtů cestujících v budoucnu i vlivu na tvorbu nových racovních míst jde hlavně o výběr nejdůležitějších letišť. V bývalém východním Německu neleží kromě hlavního města Berlína žádné z nich. Koncepce vůbec nepočítá s rostoucím významem rozšiřovaného a modernizovaného letiště Lipsko/Halle, které má již dnes nadregionální význam a ve střednědobém horizontu bude mít vzhledem ke své poloze a vzhledem k hospodářskému vývoji spolkové země Sasko minimálně stejný význam, jako  některá letiště z vybrané osmičky.

Koncepce má však i přesto veliký přínos pro budování německé letištní sítě, protože do něho vnáší průhlednost a vypočitatelnost úmyslů veřejné správy týkajících se vynakládání veřejných prostředků v této oblasti. V současné atmosféře zklamání i rozčilení nad velmi neefektivně a v konečném efektu s nedostatečným účinkem vynaloženými prostředky při modernizaci východního Německa je to jeden z mála světlých bodů pro daňové poplatníky i pro celou  německou leteckou dopravu.

Zveřejněno díky teritoriálnímu ekonomickému portálu EXPORT DO SRN

                 
Obsah vydání       8. 11. 2004
8. 11. 2004 Američané zahájili velkou ofenzívu proti městu Fallúdža
8. 11. 2004 Dělníky ve slovenském Ružomberoku vyhazují z práce, požadovali zvýšení mezd Petr  Jindra
7. 11. 2004 V krajských i v senátních volbách zvítězila ODS
7. 11. 2004 S upřímností leda pojdeš Bohumil  Kartous
7. 11. 2004 Vážený pane Grossi... Boris  Cvek
8. 11. 2004 Pohled na výsledky krajských voleb Milan  Neubert
8. 11. 2004 Volby skončily -- nezapomeňte na veřejné matení Petr  Baubín
8. 11. 2004 Michael  Marčák
8. 11. 2004 Privatizace veřejných služeb, nejen nemocnic Josef  Vít
8. 11. 2004 Štěpán  Kotrba
8. 11. 2004 Hypotetický privátní kanál státem zaplacené "poloveřejné" služby Štěpán  Kotrba
8. 11. 2004 O odsunu slov a vyhnání jejich významů Jan  Paul
8. 11. 2004 Známost vůle Boží vás neopravňuje k tomu, abyste nevěřící mlátili po hlavě Daniel  Ženatý
8. 11. 2004 Nová mapa severní Ameriky
8. 11. 2004 Republikánské volební vítězství - Strategický triumf Karla Rova
8. 11. 2004 Šéf britských konzervativců neblahopřál Bushovi
8. 11. 2004 Rozdělená Amerika Martin  Mrzena
6. 11. 2004 Příště bude muset Demokratický kandidát také vzývat Pánaboha
8. 11. 2004 Americký džihád aneb USA po volbách Petr  Schnur
6. 11. 2004 Bush "zaujme nadstranický postoj"
8. 11. 2004 17 důvodů, proč si nepodřezat žíly
5. 11. 2004 Americké volby vyhrál Ježíš... Fabiano  Golgo
8. 11. 2004 Kerry vyhrál, ale k ničemu to není...
8. 11. 2004 Bezbřehé utajování - bezpečnostní riziko
7. 11. 2004 Irák vyhlásil výjimečný stav
6. 11. 2004 Američané zvyšují vojenský tlak na město Fallúdža
6. 11. 2004 Britové protestují proti útoku na Fallúdžu
5. 11. 2004 Hněv nad usmrcenými britskými vojáky
8. 11. 2004 Irácký premiér na summitu v Evropě Simone  Radačičová
6. 11. 2004 Adam Curtis - Vymítač duchů
4. 11. 2004 Al Kajdá neexistuje
28. 10. 2004 Podivný svět fantazie, lhaní, násilí a strachu, v němž dnes žijeme
21. 10. 2004 Jak neokonzervativci a islamisté vytvořili nový "svět globálního terorismu"
4. 11. 2004 Jak si stáhnout z internetu film The Power of Nightmares Tomáš  Stýblo
8. 11. 2004 Menší letiště rentabilně provozovat nelze Matěj  Vokáč
5. 11. 2004 Digitalizaci hrozí legislativní zmatek Štěpán  Kotrba
5. 11. 2004 Dědictví minulosti Václav  Dušek
5. 11. 2004 Postmoderní média pro děti jako zdroj alternativní historie Štefan  Švec
5. 11. 2004 Politika prázdných žvástů Radek  Batelka
8. 11. 2004 Derrida a odpor praktických britských intelektuálů
8. 11. 2004 Derrida byl "vynikající filozof"
8. 11. 2004 Derrida: Vášnivo a trpezlivo Michaela  Pašteková
8. 11. 2004 Derridov príbeh
8. 11. 2004 Derrida a nihilizmus moci v tradícii Západu Martin  Muránsky
5. 11. 2004 Diakonie: sociální práce a evangelická církev Zdeněk  Bárta
1. 11. 2004 Hospodaření OSBL za říjen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Německo dnes RSS 2.0      Historie >
8. 11. 2004 Menší letiště rentabilně provozovat nelze Matěj  Vokáč
5. 11. 2004 Předsedkyně CDU Angela Merkelová také nepodpoří žaloby sudetských Němců před mezinárodními soudy Radek  Vogl
5. 11. 2004 SRN: Letos opět rekordní počet bankrotů a v září opět nižší obrat maloobchodu   
3. 11. 2004 Rozhýbá se konečně německá ekonomika? Matěj  Vokáč
3. 11. 2004 PDS zahájila v Postupimi svůj sjezd   
2. 11. 2004 Pravicová Lidová fronta? Tomáš  Krček
1. 11. 2004 Vedení východoněmeckých podniků odmítá zavedení minimální mzdy, vláda prý šíří nejistotu   
22. 10. 2004 Proč považují Britové Němce pořád za nacisty?   
22. 10. 2004 Spoplatňovanie diaľnic v Nemecku od 1. januára 2005   
21. 10. 2004 SRN: 151 miliard eur soukromých úspor   
20. 10. 2004 Konec zlatých časů pro německé zaměstnance Matěj  Vokáč
20. 10. 2004 Obavy o značku Made in Germany   
19. 10. 2004 Zelená Evropa: tmavozelený západ, světlezelený jih, šedozelený východ Pavel  Pečínka
19. 10. 2004 Němečtí křesťanští demokraté ztrácejí přízeň voličů Radek  Vogl
19. 10. 2004 SRN: Zaměstnanci Opelu protestují, odbory ustupují, extremisté odrazují investory