10. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2004

Nalehavá výzva, která má být odeslána ve 25 zemích EU na adresu narodních vlád a parlamentů

NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů

Za posledních několik let udělil Evropský patentní úřad (EPO) v rozporu s dikcí existujícího zákona více než 30 000 patentů na organizační a výpočetní pravidla převlečená do hávu obecných prostředků počítačů. Ty byly v zákoně z roku 1973 nazývané jako "počítačové programy", v newspeaku EPO jsou od roku 2000 nazývané jako "vynálezy implementované prostřednictvím počítačů". Evropské patentní hnutí se snaží prosadit legitimnost této praxe vytvořením nového zákona. Ačkoliv patentní hnutí ztratilo hlavní bitvy v listopadu 2000 a září 2003, evropští programátoři a občané stále čelí významnému riziku.

Evropské vlády se chystají podepsat návrh směrnice pro neomezenou patentovatelnost a neomezenou vynutitelnost patentovaných algoritmů a "počítačově realizovaných" obchodních postupů. Rozhodnutí Rady ministrů z 18. května 2004 bez jakéhokoliv vysvětlení a bez demokratické legitimity zamítlo předchozí vyvážené rozhodnutí Evropského parlamentu a poradních orgánů EU. Rozhodující většina byla zajištěna klamavou generalizací a s pomocí pochybných diplomatických manévrů během rozhodujícího zasedání. Níže podepsaní zástupci vůdčích společností a informované veřejnosti v oblasti softwarových inovací v Evropě žádají odpovědné politiky o zatažení za záchrannou brzdu a o reorganizaci legislativních procesů v Radě týkajících se hospodářské soutěže.

Na doručení dopisu vašemu euro-poslanci, hospodářskému či zahraničnímu výboru Poslanecké sněmovny zbývá velmi málo času - cca 14 dni.

Vice informaci o zasilani dopisu ZDE

Příjemci:
Hlavy vlád a parlamentů 25 zemí a další zainteresovaní politici

Věc:
Směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných na počítači: Žádost o znovuotevření diskuse v Radě

Jsme znepokojeni, že

  1. na zasedání Rady pro konkurenceschopnost ze dne 18. května získala kvalifikovanou většinu taková verze směrnice o patentovatelnosti vynálezů realizovaných na počítači 2002/0047 COM (COD), která by v Evropě umožnila neomezenou patentovatelnost a neomezenou vynutitelnost patentovaných algoritmů a "počítačově realizovaných" obchodních postupů. Mezi ekonomy a softwarovými odborníky existuje obecná shoda, že podobný režim, jako existuje v USA, poškozuje inovace, hospodářskou soutěž a rozvoj informační společnosti.
  2. navrhovaný text úmyslně zamlžuje ministrům své skutečné dopady. Sestává se z mnoha vět ve formě: "Není dovoleno uplatnit patentový nárok na počítačový program ..., ledaže by ... [ podmínka, která se při bližším prozkoumání jeví vždy jako pravdivá ]". Neúčinná omezení tohoto druhu prostupují celým návrhem a zvláště jeho hlavní částí, která byla použita k přesvědčení ministrů (viz příloha A).
  3. moderátoři zasedání Rady pro konkurenceschopnost přesvědčovali účastníky k přijetí návrhu klamavou, nátlakovou a překvapivou taktikou, což zpochybňuje, zda vůbec došlo k dosažení platné většiny pro prosazení návrhu. S jistotou můžeme konstatovat pouze, že jen menšina vlád skutečně souhlasí s tím, co bylo dohodnuto a že několik zástupců vlád nereprezentovalo vládní názor, čímž nedodrželi meziresortní dohody a dokonce porušili instrukce svých nadřízených (viz příloha B).
  4. návrh Rady je z velké části slovně i myšlenkově shodný s texty Evropské komise a Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu, který Evropský parlament již dříve prostřednictvím řady pozměňovacích návrhů de facto zamítnul. Parlamentní pozměňovací návrhy odrážely požadavky většiny softwarových inovátorů i těch, kteří se zabývají politikou inovace v EU, včetně autorů studie vyžádané Evropskou komisí i členů poradních orgánů EU (viz příloha C).
  5. Rada ignorovala a odmítla bez jakéhokoliv zdůvodnění a bez demokratické legitimity veškeré úsilí parlamentu a poradních orgánů EU. Text není prezentován jako snaha o prosazení konkrétního politického cíle, ale jako výsledek mezivládního "kompromisu". Toho však bylo dosaženo pod rouškou tajemství na úrovni anonymních ministerských úředníků, většina z nichž je odpovědná za běh národních patentových úřadů a tudíž zastupuje komunitu mající výjimečný zájem na právně zaručené neomezené patentovatelnosti.

Z těchto důvodů Vás žádáme, abyste

  1. požádali předsedu Rady, aby stáhnul hlasování o směrnici o patentovatelnosti vynálezů realizovaných na počítači (2002/0047 COM (COD)) z programu příštího zasedání rady, kde se očekává její formální schválení.
  2. odebrali odpovědnost za osud direktivy z rukou úředníků patentových úřadů a obnovili důvěryhodné politické přezkoumání dopadů navrženého textu. Jmenování delegáta pracovního zasedání Rady by mělo být veřejně prezentováno a diskutováno (v parlamentu, pokud to jeho procesní pravidla umožňují).
  3. naléhali na ostatní vlády, aby učinili totéž, a dále ze zasadili o reformu Rady takovým způsobem, aby se v budoucnosti předešlo podobným katastrofálním situacím jako je ta současná.

Podpořte nás

Přílohy

Hlavní text je podán současně s Výzvou k akci II s logy signatářů. Dále jsou podány následující přílohy.

A: Předstíraná omezení patentovatelnosti v návrhu Rady

B: Rada 18.5.2004: nekvalifikovaná většina

C: Analýzy a názory podporující rozhodnutí parlamentu

D: Softwarové patenty v Evropě: Stručný přehled

O: ObjectWeb dopis
text, PDF

                 
Obsah vydání       10. 9. 2004
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
10. 9. 2004 Je-li jen soudce hoden mzdy své Oldřich  Průša
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Obchod a školství mají v Americe potíže se zvýšenou ostrahou hranic Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Bin Ladinův zástupce: "Američané už v Afghánistánu skoro prohráli"
10. 9. 2004 Rusko "zaútočí na teroristy kdekoliv na světě"
10. 9. 2004 Šest Britů uhořelo v Náměšti nad Oslavou
10. 9. 2004 Powell: V Súdánu došlo ke genocidě
10. 9. 2004 Zahraniční dělníci v Japonsku se stali velkou hospodářskou silou v zemích, odkud přišli Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Cokoliv, jen ne liberál Václav  Beneš
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů
10. 9. 2004 Michael  Marčák
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"   
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru   
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku   
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku   
9. 9. 2004 Proč je přístup k internetu v ČR tak obtížný Michal  Rusek
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
8. 9. 2004 Neviditelná minová pole Václav  Dušek
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 Stále stejní bardi Martin  Groman

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
28. 7. 2004 Vykrádanie nápadov alebo brzdenie inovácií? Michal  Feik
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
10. 6. 2004 K softwarovým patentům Vojtěch  Polák
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom   
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich   

Autorské právo RSS 2.0      Historie >
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
26. 8. 2004 Bloggeři, novináři, citace a právo Štěpán  Kotrba
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
4. 4. 2004 ČeRT Vlastimil  Ježek
15. 3. 2004 "Spravedlivá globalizace": zpráva Mezinárodního úřadu práce při OSN Martin  Hekrdla
2. 2. 2004 Open source expanduje v Izraeli díky vládě Štěpán  Kotrba
28. 1. 2004 Armádní technologie, balastní informace a internetová drbna Štěpán  Kotrba
20. 1. 2004 WSF 2004: I jiný svět je možný Štěpán  Kotrba
15. 11. 2003 Digitalizace na rozcestí - vidět dopředu znamená i vědět Štěpán  Kotrba
16. 10. 2003 Radní ve Slaném: "Komerční BL zneužívají našeho městského znaku k zatraktivnění svého produktu"   
24. 9. 2003 "Krása" a "styl" Hitlerovy pracovny a problematika mezinárodního copyrightu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
19. 6. 2003 Rowlingová žaluje americký deník   
12. 5. 2003 Nejvyšší soud USA potvrdil platnost copyrightu na 95 let Martin  Mačok
5. 8. 2002 Poškodí britská vláda Cambridge University vynucováním autorských práv?