10. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 9. 2004

Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL"

... nyní, kdy jsem byl s mým souhlasem jako odborník a nečlen žádné politické strany zařazen do širšího okruhu osob pro vytvoření týmu pro opravdový přechod na digitální vysílání.

Není mi rovněž známo, že by Komise, kterou zmiňujete, proti internímu pracovnímu návrhu na vytvoření pozice náměstka pro digitální vysílání (mj. i vy víte, že digitalizace vysílání je významným a novým bodem vládního prohlášení...) a mému zařazení do potenciálního seznamu kandidátů protestovala (informaci jsem ověřil u dvou zdrojů).

Britské listy se rozhodly tento text Zdeňka Duspivy zveřejnit přesto, že si to nepřál. Důvodem jsou výše uvedené odstavce, v nichž autor potvrzuje své zařazení do okruhu osob zvažovaných na funkci náměstka ministra informatiky Mlynáře. Publikace těchto informací je ve veřejném zájmu. Britské listy nezveřejnily v článku "Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka" nic, co by bylo nepravdivým tvrzením. Pokud autor vyčetl v článku něco, co v něm nebylo, zřejmě se tak stalo v rozrušení, na jehož základě nelze takto rezolutně polemizovat.

redakce

Reaguji na zcela zjevný a úmyslný záměr Vašeho serveru nebo redaktora BL Štěpána Kotrby vědomě a účelově způsobit újmu na mé pověsti a profesní praxi.

V textu člena Rady Českého rozhlasu a současně Vašeho šéfredaktora (sic) Štěpána Kotrby ze dne 10.9.2004 pod titulkem "Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka" byly zjevně záměrně uvedeny nepravdy, zkreslující a neověřené informace a dovedně zkombinovány do textu, který nemá s novinářskou (a navíc kolegiální) etikou nic společného.

Domnívám se, po několika konzultacích s právním zástupcem, že došlo rovněž k vážnému porušení zákonných ustanovení s dopadem na mé pracovní angážmá. První důsledky reportáže Vašeho serveru na má angažmá u veřejnoprávních médií a pro další vydavatele a pořadatele seminářů mě již byly s velkým důrazem avizovány.

Další právní kroky budou záležet na právní analýze a také na rozsahu případných hmotných i nehmotných škod vyplývajících z článku BL a Š.K.

Pozn. mimo právní petit - Je zřejmě jen náhoda, že se útočné texty objevují v předvečer hlasování o kandidátech do Rady Českého rozhlasu (já i exkolega Kotrba jsme byli navrženi Syndikátem novinářů ČR) nebo nyní, kdy jsem byl s mým souhlasem jako odborník a nečlen žádné politické strany zařazen do širšího okruhu osob pro vytvoření týmu pro opravdový přechod na digitální vysílání. Rovněž existuje řada dalších subjektivních podezření o motivech, které nebudu uvádět.

K silnému tématu,využitém i v textu Š.K., a ke spojování mé osoby s přímou odpovědností za vznik a výsledek arbitráže uvádím, že v inkriminované době mám trochu osobní alibi - byl jsem po dobu 6ti měsíců po chybě lékaře 27 operován a udržován v umělém spánku na anestezilogicko-resustitační jednotce v Plzni a další rok strávil pobytem zčásti na invalidním vozíku a v intenzivní oživovací a rehabilitační péči. Současné aktivity BL mohou mít velmi negativní ohlas i na mé dlouholeté angážmá v neziskovém sektoru a ve snaze získávat prostředky a připravovat aktivity pro jihočeské děti.

Osobně je mi celé záležitosti velmi líto, nejen z důvodu mé spolupráce a dlouhodobého zájmu o Britské listy, ale i z kolegiálního a profesního hlediska. Nyní však jde již o příliš vážnou situaci a důsledky, že nelze postupovat jinak než věc zásadním způsobem a důsledně řešit.

Ing.Zdeněk Duspiva, publicista
Český Krumlov
(adresa)


Připojuji kopii svého zřejmě posledního komentáře , vloženého do diskuze k této kauze na internetu, která bude zřejmě i dále v souladu s "hlavním cílem" a (a nevím zda za aktivní účasti BL, už to snad ani nebude potřeba...) dále rozvíjena:

Vážený pane Štěpáne Kotrbo,

Dlouho jsem pod vlivem reakcí odborných a právních kruhů přemýšlel nad Vaším opakovaným útokem na stránkách Britských listů. Myslím, že Váš neobjektivní a manipulativní text z pátku 10.9.2004 přesáhl svým obsahem a důsledky míru mé trpělivosti. Ve svém příspěvku jste účelově a záměrně použil nepravdivé a neověřené informace v kombinaci se spekulacemi. Obsah a formulační spojení působí škody na mé pověsti a profesionální praxi.

Ke skandalizačnímu textu se zřejmě s odstupem vrátím, abych v konkrétních pasážích a na nepravdivých faktech dokázal zlý úmysl a účelovost. Nepovažoval jste dokonce ani za nutné mě kontaktovat pro ověření faktů, a to ani z kolegiálního hlediska. Skutečnosti, podstatné pro Váš evidentní záměr poškodit moji osobu, jste v textu popsal v rozporu se skutečností, přestože Vám byla velmi dobře známa.

Zároveň se obracím na:

1. Syndikát novinářů (který nás mj. oba navrhl jako kandidáty do Rady ČRo) a jeho etickou komisi.

2. Radu Českého rozhlasu v souladu s etickým kodexem (je-li tento Kodex pro zaměstnance veřejnoprávního média platný i pro členy Rady ČRo). Zvážím, zda nedošlo k porušení pravidel, která souvisejí s výkonem funkce nezávislého člena statutárního orgánu veřejnoprávního média a zda se tímto nemá zabývat instituce k tomu oprávněná (např. Parlament).

3. Vydavatele Britských listů s upozorněním na zavádějící a účelový obsah Vašeho příspěvku.

4. Na osoby v textu zmíněné , aby případně uvedli informace a formulace v textu na pravou míru.

Soudní žalobu, ke které mě nabádají právní zástupci, s ohledem na praktické zkušenosti považuji zatím za krajní řešení.

Ing. Zdeněk Duspiva

P.S.

Jak je i Vám jistě dobře známo, do RRTV jsem nastoupil až v době, kdy kauza Nova a arbitráže již dávno běžely (první zasedání jsem absolvoval v červnu 2001). Během mého poměrně krátkého působení v Radě RRTV žádný zásadní bod ke kauze Nova ve smyslu sporu se CME a v souvislosti s arbitráží neprojednávala a neučinila žádné rozhodnutí (které by například bylo argumentem v arbitráži – viz výsledný arbitrážní nález). Přičemž si plně stojím za všemi svými hlasováními a celou prací v RRTV i mimo ni, a jsem schopen svou práci a rozhodování kdykoliv obhájit (včetně publicistické činnosti od roku 2001, zaměřenou především na digitalizaci a veřejnoprávní média). Váš argument a důvod, uváděný v souvislosti s poněkud problematickým odvoláním RRTV v roce 2003, jejíž jsem byl v té době členem, je jen další důkaz pro pochybnosti o tomto aktu.

Není mi rovněž známo, že by Komise, kterou zmiňujete, proti internímu pracovnímu návrhu na vytvoření pozice náměstka pro digitální vysílání (mj. i vy víte, že digitalizace vysílání je významným a novým bodem vládního prohlášení…) a mému zařazení do potenciálního seznamu kandidátů protestovala (informaci jsem ověřil u dvou zdrojů). Nevěřím tomu, jak zřejmě vyplývá z článku, že by jakákoliv komise o těchto věcech rozhodovala výhradně a ultimativně a s konečnou a závaznou platností. Podle otevřených zdrojů vím, že veškeré personální věci jsou vždy plně v kompetenci příslušného ministra.

Spolupracuji s velkým počtem seriozních serverů a vydavatelů časopisů , deníků nebo i veřejnoprávními médii, zabývající se problematikou elektronických médií a digitalizací, včetně zasílání příspěvků do Českých médií nebo dříve velmi často i do Britských listů, které patří k velmi sledovaným. Zúčastnil jsem se řady odborných seminářů a konferencí na obdobné téma, pořádané řadou prestižních institucí.

P.S. 2

Váš text ale bude nakonec dobré co nejvíce rozšířit, neboť kromě vážné, hloupé a pro mne nepochopitelné snahy poškodit mne, vypovídá především o Vás a o Vašich metodách, které s novinařinou nebo s veřejnoprávními pravidly v řadě případů mají jen velmi málo společného. Možná snad s prací nějaké PR agentury nebo i dnes tak negativně vnímaného lobbingu.

Zvýraznění provedla redakce. Štěpán Kotrba není šéfredaktorem Britských listů.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2004
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
10. 9. 2004 Je-li jen soudce hoden mzdy své Oldřich  Průša
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Obchod a školství mají v Americe potíže se zvýšenou ostrahou hranic Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Bin Ladinův zástupce: "Američané už v Afghánistánu skoro prohráli"
10. 9. 2004 Rusko "zaútočí na teroristy kdekoliv na světě"
10. 9. 2004 Šest Britů uhořelo v Náměšti nad Oslavou
10. 9. 2004 Powell: V Súdánu došlo ke genocidě
10. 9. 2004 Zahraniční dělníci v Japonsku se stali velkou hospodářskou silou v zemích, odkud přišli Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Cokoliv, jen ne liberál Václav  Beneš
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů
10. 9. 2004 Michael  Marčák
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"   
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů   
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru   
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku   
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku   
9. 9. 2004 Proč je přístup k internetu v ČR tak obtížný Michal  Rusek
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
8. 9. 2004 Neviditelná minová pole Václav  Dušek
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 Stále stejní bardi Martin  Groman