10. 9. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 9. 2004

Cokoliv, jen ne liberál

Existuje jistý rozdíl mezi generálním odsudkem lidské společnosti, konstatováním všeobecného úpadku a reflektivní či snad dokonce systémovou kritikou. Odsudky a katastrofické vize vytvářejí prázdno, vakuum které je nutné něčím vyplnit. A není divu, že vize, vzniklé na zelené louce, hlásající příchod či návrat skutečné lidské autenticity a očištěné společnosti mají za následek pohromy do té doby nevídaných rozměrů. Jenže svět se jevil zkažený, neautentický a odsouzený k zániku vždy a snad žádná generace neměla příliš intenzivní pocit, že bylo dosaženo ráje na zemi. Naproti tomu kritika by měla směřovat do slabých míst jsoucího a změnitelného, snažit se poukázat na nedostatky a navrhnout modifikace a změny.

Sebe-vědomí by mělo být postatou každé fungující společnosti a sebe-vědomí lze dosáhnout jedině konstruktivní kritikou lidského jedince nadaného tím, čemu se i přes značnou vyčpělost a jakousi nedůvěryhodnost v dnešním post-světě, stále říká rozum. Nemám tím na mysli žádný mechanismus vedoucí k nějakému morálnímu, politickému či jinému poznání, nic zavánějící předem danými výsledky a poučkami, ale nikdy nekončící snahu člověka o uchopení smyslu světa a jeho úlohy v něm.

Současný stav věcí veřejných i soukromých nabádá k ohnivé kritice a svou snahou zabalit realitu do neproblematického a úhledného balíčku materiálního a mediálního uspokojení vyvolává intenzivní snahy o úhybné manévry a úniky. S veškerou úctou ke komukoliv kdo je odvážný dát dohromady své myšlenky a udělit jim jakousi literární formu nemůže si kritika dovolit přerůst ve všeobecné klení na poměry nebo paranoidní teze obviňující kohokoliv z globálního spiknutí (a to i když jsou oněmi spiklenci ekonomové, úředníci, židé či jiné ve skutečnosti nedefinovatelné hromosvodné skupiny), tím by jako kritika ztratila veškerý smysl a stala se prázdnými výkřiky do tmy nebo naprostou fikcí, mající své místo spíše v oblasti umění než ve svobodné občanské diskusi. A právě na této hraně se, podle mého názoru, pohybuje komentář pana Josefa Soukupa "Řídí svět ekonomové, nebo řídí svět ekonomy?".

Degenerace funkce peněz z původní představy "proč tahat krávu na trh a tam ji vyměnit za něco jiného" na hodnotu o sobě je postřeh správný a je to i jedna z charakteristik světa pozdního kapitalismu. Ekonomická moc jako determinant moci sociální a politické je základní tezí klasického marxistického výkladu společnosti. Stejně tak jako teze o propastí mezi poctivou a smysluplnou prací a všelijakými jejími lépe placenými náhražkami. Těmto námitkám bezpochyby nelze upřít jistou výpovědní hodnotu a aktuálnost. Je ovšem třeba zcela nesentimentálně se zamyslet nad tím co znamenají tyto jednotlivé pojmy. Co je onou špatně honorovanou poctivou prací pro druhé? Lze ji vymezit například prací v neziskovém sektoru? Měl by takovým pracujícím být například lékař? Nebo kdokoliv kdo svou snahu dokáže obrátit od touhy po hromadění osobního majetku a moci ve prospěch komunity (jenže jaké komunity)? Jaký je vztah peněz a hodnot, které měly původně distribuovat? Jsou oni ekonomové (zřejmě ti neoliberální?) skutečně udržovateli Systému? Na tyto otázky lze odpovědět různě a lze o nich diskutovat, ovšem musí být nejprve vyřčeny, tak aby se naše přemýšlení rázem nezměnilo obdobu senilních prohlášení děda Vševěda ve slavné Pohádce která u dětí propadla:"A ze všeho nejhorší jsou trpaslíci."

S umělým technosvětem řízeným ekonomy úzce souvisí i média tvořící realitu sloužící k naplnění potřeb ekonomických struktur. Kulturní determinace nahradila ekonomickou v myšlenkách neomarxistů 20. století a opět je třeba konstatovat, že ne zcela neoprávněně. Míra manipulace médii je nebývalá a zájmy kapitálu na podmanění si každého detailu života co největšího počtu jednotlivců jsou jen těžko skrývatelné. Poptávka je řízena komerční kulturou. S těmito argumenty souhlasím.I zde se ovšem objevuje Systém, záhadný činitel pronikající a ovlivňující všechno existující, dosahující až orwellovských rozměrů.

V intencích tohoto původce všehomíra se autor nakonec uchyluje k poněkud paradoxním argumentům a lidstvo, které před chvíli usvědčil z omámení opiem ekonomické prosperity hodlá vměstnat do jakýchsi původních a autentických tenat naznačených v poněkud klerikalizující touze po nezkažené idyle rozplozené rodiny, pěstující si jídlo na záhumenku a nezdrogované mládeže věnující se "harmonické" hudbě.

Obávám se, že realitu nelze škrtnout a vrátit se k prvobytně pospolné společnosti nebo k jakékoliv jiné autenticitě, která nikdy nebyla. Člověk je chycen v síti jsoucna, kterou zároveň utváří a je utvářen, hodnoty nejsou snad zcela relativní, ale jistě vtažené k této síti a tím proměnlivé a jediné co zůstává majákem v tomto rozbouřeném moři je člověk se svým rozumem, kterým se mu podařilo oceán naplnit a vzdout a je. Je třeba oprášit a diskutovat pojmy svobody, demokracie a úlohy člověka ve společnosti. K tomu není jiného prostředku než se pokusit nalézat způsoby kritického vnímání světa a jeho smysluplného pojmenování.

                 
Obsah vydání       10. 9. 2004
12. 9. 2004 Colin Powell "nazval neokonzervativce 'zasraní šílenci'"
11. 9. 2004 Gross: "Napomůžu k získání prostoru pro akce jako Czechtek" Jan  Čulík
12. 9. 2004 Reakce na "účelový a nepravdivý text na BL" Zdeněk  Duspiva
10. 9. 2004 George Robertson vyhrál soud o pomluvu na internetovém fóru
10. 9. 2004 Amerika v zrcadlovém bludišti terorismu - 3 roky poté Josef  Brož
10. 9. 2004 Je-li jen soudce hoden mzdy své Oldřich  Průša
10. 9. 2004 Dostál chce Duspivu jako Mlynářova náměstka Štěpán  Kotrba
10. 9. 2004 Obchod a školství mají v Americe potíže se zvýšenou ostrahou hranic Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Bin Ladinův zástupce: "Američané už v Afghánistánu skoro prohráli"
10. 9. 2004 Rusko "zaútočí na teroristy kdekoliv na světě"
10. 9. 2004 Šest Britů uhořelo v Náměšti nad Oslavou
10. 9. 2004 Powell: V Súdánu došlo ke genocidě
10. 9. 2004 Zahraniční dělníci v Japonsku se stali velkou hospodářskou silou v zemích, odkud přišli Miloš  Kaláb
10. 9. 2004 Cokoliv, jen ne liberál Václav  Beneš
10. 9. 2004 NE patentovatelnosti počítačových programů jako vynálezů
10. 9. 2004 Michael  Marčák
9. 9. 2004 Jak američtí neokonzervativci manipulují čečenskou válkou ve svůj prospěch proti Rusku
9. 9. 2004 John Gray: Víra v pokrok je základním omylem našeho věku
9. 9. 2004 Vžít se do role teroristy Bohumil  Kartous
8. 9. 2004 Jak využít Tomáše Garrigue Masaryka v postmoderní společnosti Štefan  Švec
8. 9. 2004 USA: Jaká levicová média? Greg  Evans
1. 9. 2004 Hospodaření OSBL za srpen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
17. 6. 2004 Provizorní umístění starých archivů