28. 7. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
28. 7. 2004

Softvérové patenty majú platiť aj v Európe

Vykrádanie nápadov alebo brzdenie inovácií?

Otázka patentovania softvéru vyvolala množstvo sporov. Na jednej strane sú to argumenty o brzdení inovácií, na strane druhej obavy z vykrádania nápadov a myšlienok. Kým v Spojených štátoch amerických platná legislatíva umožňuje patentovať prakticky čokoľvek, v Európe sa táto ochrana vzťahuje prevažne na výrobky, zariadenia a technológie. To sa má onedlho zmeniť. Európska komisia totiž presadzuje zákon, ktorý má zaviesť softvérové patenty aj na európskom kontinente.

Cieľom patentového systému je ochrana vynálezov, nápadov a myšlienok. Zväčša sa uplatňuje na priemyselné výrobky, vynálezy či technológie. V databáze udelených patentov tak nájdete napríklad patenty na radenie bicykla, systém na vypúšťanie plynu, ozdoby na vianočné stromčeky, výrobu liečiv, chemikálií a ďalšie. V drvivej väčšine prípadov sa pomerne jednoznačne dá patent identifikovať formou nákresu, chemického zloženia alebo presného postupu výroby.

Menšie firmy sa patentov obávajú

Čo platí pri typických vynálezoch, sa už nedá povedať o softvéri a počítačových programoch. Chrániť algoritmy, sekvencie a zdrojové kódy je veľmi zložité. Iste, nikomu nepadne dobre, ak jeho myšlienku niekto "ukradne" a zarába na nej peniaze. Ak sa však licencie majú stať prekážkou ďalšieho rozvoja, patenty sú skôr na škodu ako na úžitok. Nie bezdôvodne sa ochrany softvérových produktov obávajú spoločnosti a organizácie založené na voľne dostupnom a šíriteľnom softvéri (napr. Linux). Rovnako to môže postihnúť aj menšie vývojárske firmy. Napísať program bez toho, aby neporušili nejaký patent, bude pre nich takmer nemožné. Reálne tak hrozí, že programátori stratia viac času skúmaním licencií a hrabaním sa v horách patentových spisov ako samotným programovaním. V takomto prípade o podpore nových technológií a myšlienok možno hovoriť len ťažko.

Kým európska legislatíva pojem softvérových patentov zatiaľ nepozná, v Spojených štátoch amerických si môžete dať patentovať prakticky čokoľvek. Patentový úrad tam registruje tisíce žiadostí a prideľuje patenty ako na bežiacom páse. Americký systém ochrany duševného vlastníctva tak spôsobuje, že v ňom objektívne absentuje rozmer skúmania kvality a skutočnej invencie. Výsledkom je potom snaha počítačových firiem disponovať čo najväčším počtom patentov, aby v súdnych sporoch s konkurenciou bojovali rovnakými zbraňami. Neraz sa totiž súdne spory končia krížovým uznaním si licencií. To je však možné len v prípade takých gigantov, ako je Microsoft, IBM, Sun Microsystems a pod. Menšie firmy prakticky nemajú šancu.

Likvidácia inovácií?

Kým patentovanie softvéru je v USA v plnom prúde, Európsky parlament ho zamietol. Napriek tomu ho však Európska komisia naďalej presadzuje a parlament bude tak o tejto spornej legislatíve rozhodovať na jeseň. Nepochybne, disharmóniu medzi USA a Európou v otázke patentovej legislatívy treba vyriešiť. Za týchto okolností totiž patenty zaregistrované v Spojených štátoch nikde inde nie je možné uplatniť. Ak by však Európska únia (a s ňou aj zvyšok sveta) vykročila americkou cestou, s najväčšou pravdepodobnosťou by to znamenalo faktickú likvidáciu veľkej časti inovácií.

Prax ukazuje, že programátori a vývojári sú dostatočne vynaliezaví na to, aby problém licencií v prípade niektorých patentových absurdít obišli. História už niekoľkokrát odmietla snahy o spoplatnenie nejedného samozrejmého nápadu. Predstavte si, čo by sa stalo, keby svojho času súd nezamietol žiadosť spoločnosti British Telecom, ktorá požadovala licencovanie patentu na používanie hypertextových odkazov. Alebo keby zakladatelia World Wide Webu uplatnili patent na internet.

Ak bude legislatíva o softvérových patentoch na európskej úrovni prijatá (a vplyvné skupiny robia všetko pre to, aby prijatá bola), systém patentovania softvéru sa reálne môže stať obeťou špekulantov a myšlienkovo prázdnych podnikateľov. Bez štipky kreativity a zmyslu pre nové nápady tak bude niektorým podnikavcom stačiť zriadenie kancelárie, ktorej jediným cieľom bude chrliť prihlášky na patentový úrad. Európske súdy tak zahltíme nespočetným množstvom súdnych sporov z oblasti vývoja programov a softvéru. Nehovoriac o tom, že rozhodovať budú úradníci, a nie informatici.

Ak si chcete dať na Slovensku patentovať nejaký vynález, musí spĺňať niekoľko atribútov: novosť na svetovej úrovni, zahrnutie vynálezcovskej činnosti a bezpodmienečne priemyselná využiteľnosť. Na ochranu softvéru (ako aj hudby) sa v súčasnosti vzťahuje autorský zákon, čo je však podstatne nižší stupeň ochrany ako patent. Kým autorský zákon je pre hudbu postačujúci, ochranu pre softvér neposkytuje.

Bez ohľadu na to, či majú pravdu zástancovia softvérových patentov alebo ich odporcovia, patentové právo nie je na rozvoj informačných technológií pripravené. Navyše, vývoj napreduje dynamicky a staré zákony možno na nové technológie aplikovať len ťažko. Možno práve akademické prostredie by mohlo byť inšpiráciou aj pre komerčné odvetvie. Tam sa totiž prvenstvo vo vývoji novej technológie identifikuje publikovaním v zborníku alebo na vedeckej konferencii. No v konečnom dôsledku nerozhoduje ani tak myšlienka samotná, ako skôr schopnosť uviesť ju do života a pracovať na nej.

Či budú softvérové patenty v Európskej únii nakoniec schválené alebo nie, ukáže jesenné rokovanie Európskeho parlamentu. Kým však nebude problematika udeľovania patentov dostatočne kvalitne a citlivo vydiskutovaná, môže sa stať, že legislatíva zavádzajúca patenty na softvér bude viac na škodu ako na úžitok.

"Máme právo spúšťať programy, akým spôsobom chceme. Máme slobodu študovať ich zdrojový kód a meniť ich, ak chceme."

Richard Stallman - programátor a občiansky aktivista

Stallman založil Hnutie za otvorený softvér (FSF) a projekt GNU (www.gnu.org); v jeho rámci vznikajú bezplatné počítačové programy, ktoré môže ktokoľvek používať i meniť.

Čo je patent?

Patent je ochranný dokument, ktorým štát dáva jeho majiteľovi výlučné právo na využívanie vynálezu počas určitého časového obdobia. Majiteľ patentu poskytuje verejnosti zverejnením svojho vynálezu opísaného v patentovej prihláške cennú technickú informáciu. Týmto zverejnením vzniká jeden z najväčších a najaktuálnejších zdrojov technických informácií, ktoré sú vo svete dostupné.

Na čo možno udeliť patent a na čo nie?

Patenty sa udeľujú na vynálezy, ktoré sú nové, zahŕňajú vynálezcovskú činnosť a sú priemyselne využiteľné. Patentovať možno nielen nové výrobky, zariadenia a technológie, ale aj chemicky vyrobené látky, liečivá, priemyselne produkčné mikroorganizmy, ako aj biotechnologické postupy a produkty získané ich pomocou.

Patent nie je možné udeliť na objavy alebo vedecké teórie, programy počítačov, nové odrody rastlín alebo plemená zvierat, spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenie ľudí a zvierat, spôsoby klonovania ľudských jedincov a využitie ľudského embrya na priemyselné alebo obchodné účely. Nové odrody rastlín, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenie chorôb ľudí a zvierat možno chrániť podľa iných zákonných predpisov.

Aký má význam byť majiteľom patentu?

Majiteľ patentu má výlučné práva na vynález, to znamená, že bez jeho súhlasu ho nesmie nikto využívať. Majiteľ môže poskytnúť súhlas na využívanie patentu iným osobám. Súhlas na využitie patentu sa udeľuje licenčnou zmluvou. Patent možno aj predať, resp. previesť na inú osobu, či už fyzickú alebo právnickú. Prevod aj licenčná zmluva nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám zápisom do patentového registra.

Zdroj: Úrad priemyselného vlastníctva SR

Zveřejněno s laskavým souhlasem slovenského kulturně politického týdeníku SLOVO

                 
Obsah vydání       28. 7. 2004
28. 7. 2004 Stanislav Gross: "pražský princ" a virtuální realita
28. 7. 2004 Irena Dousková, dětství a normalizační komunismus Jan  Čulík
28. 7. 2004 Ještě jednou o Mašínech Milan  Černý
28. 7. 2004 Záhada Stanislava Grosse Oskar  Krejčí
28. 7. 2004 Fahrenheit 9/11: vyprodaný sál a dlouhý potlesk Viktor  Šaněk
28. 7. 2004 Zadali si mladí stalinisté v Československu v padesátých letech? Jan  Čulík
28. 7. 2004 Jak si Hurvínek představuje válku... Štěpán  Kotrba
28. 7. 2004 Vykrádanie nápadov alebo brzdenie inovácií? Michal  Feik
28. 7. 2004 Teplo, teplejšie... klimatické zmeny Radovan  Geist
27. 7. 2004 Špidla: Nakupení nejrůznějších a spolu nesouvisejících myšlenek Richard  Vavřík
27. 7. 2004 Zamyšlení nad filmem Fahrenheit 9/11 Jiří  Jírovec
26. 7. 2004 Návrh koaliční smlouvy
27. 7. 2004 Jak obtížné je uniknout z prostředí jediného jazyka Jan  Čulík
27. 7. 2004 Andrej Zvjagincev: Mlčení nad traumatem pater absconditus Jan  Čulík
27. 7. 2004 Jedna ruka netleská a Velká voda Jan  Čulík
27. 7. 2004 Lidský život je neustálá konfrontace s měnící se realitou Bohumil  Kartous
27. 7. 2004 Firmy v EU: Očakávanie zvýšenej spolupráce v programe americkej raketovej obrany
27. 7. 2004 Britský "imperiální zájem" na Letní filmové škole Jan  Čulík
27. 7. 2004 9. thermidor druhého roku první Francouzské republiky Jiří  Nezval
27. 7. 2004 Athény 2004 -- Marathón a jak to vlastně bylo Jiří  Bakala
26. 7. 2004 Vojtěch Jasný: Dítě, dobrodruh a filmař Jan  Čulík
26. 7. 2004 Je nejsvobodnějším médiem Internet? Pro koho? Štěpán  Kotrba
26. 7. 2004 Börkur Gunnarsson: Každé dílo je "cizí". Každá osoba je "cizinec" Jan  Čulík
24. 7. 2004 Lex Mašín? Jan  Sýkora
24. 7. 2004 Vrah anebo hrdina, bohužel jsme jedna rodina Štěpán  Kotrba
1. 7. 2004 Hospodaření OSBL za červen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce

Softwarové patenty RSS 2.0      Historie >
28. 7. 2004 Vykrádanie nápadov alebo brzdenie inovácií? Michal  Feik
14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
10. 6. 2004 K softwarovým patentům Vojtěch  Polák
7. 6. 2004 Počítačové programy mají právo na copyrightovou ochranu Jiří  Šoler
7. 6. 2004 Je patentování softwaru skutečně zhoubné? Jan  Hošek
23. 5. 2004 Konflikt kvôli softvérovým patentom   
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?   
27. 9. 2003 Evropský parlament: Malá zpráva o velkém dosahu   
26. 8. 2003 Protest proti zavedení softwarových patentů v EU   
14. 3. 2002 O posilování patentových zákonů usilují korporace, které vznikly bez nich