14. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
14. 6. 2004

Zelení na další křižovatce

Od dubna 2003, kdy došlo ve Straně zelených k revoluci a personálním změnám nejen ve vedení, těší se toto politické seskupení ze zájmu médií. Co všechno se ve SZ za více než rok změnilo? Jaké "ovoce" přineslo Patočkovo novodemokratické smýšlení? Jak to vidí Pavel Pečínka, doktorand politologické katedry v Brně, autor knížky Zelená zleva?, Historie ekologických stran v Evropě a spoluautor publikace Etnické a regionální strany v ČR po roce 1989 ?

Zveřejnění odloženo na dnešek z minulého týdne, abychom neovlivňovali eurovolby.

 • 1. Názory na to, jaký byl hlavní důvod obsazení kanceláře SZ v dubnu 2003 se značně liší. Jaký byl ten hlavní důvod podle Vás?
 • Ani dnes po všech negativních zkušenostech si nemyslím, že Jakubu Patočkovi a Janu Beránkovi, pouhému vykonavateli jeho přání, při organizování Tmavozelené výzvy, při převzetí hlavní kanceláře SZ a při organizaci přelomového sjezdu SZ v dubnu 2003 v Brně šlo pouze a jenom o finanční prostředky a získání prostředku, přes nějž by se dostali do vysoké politiky, a v ní si užívali služebního vozu, veřejného zájmu, peněz, případně sekretářek a žranic. Takto do nich možná promítali svoje představy někteří jejich většinou pravicoví kritici či publicisté, pracující v obrázkových časopisech o slečnách, a to je nesmysl.

  Šlo jim podle mého o cíle dva. Ten první cíl - ukončit stagnaci dosavadní, poměrně dost bizarní a částečně zkorumpované Strany zelených (SZ), s nimi sdílím dodnes. Ten druhý, souběžný cíl - rychle se postavit zelenému proudu do čela pomocí SZ, když to předtím nevyšlo s Čtyřkoalicí, tlouct přitom kolem sebe hlava nehlava, oponenty postupně vytěsňovat, pak napomínat, a nakonec vyprovokovat i vyloučení Milana Horáčka - vedle Jiřího Pelikána a Pavla Tigrida další z legend československého disentu - ten před mnoha romanticky a bezelstně uvažujícími a veřejně známými zelenými, kteří jim pod Tmavozelenou výzvu poskytli v dobré víře svoje jméno a tím pádem i potřebný "sociální kapitál", skryli za ostentativně prezentovaný cíl první.

  Svou agresivitou si z mnoha svých podvedených včerejších spolupracovníků a kolegů či ideových souputníků - Ivana Dejmala, Karla Jecha, Ondřeje Lišky, Petra Uhla, Martina Macha, Milana Horáčka, Milana Daniela, Jana Wunsche, Jiřího Gutha a dokonce Daniela Cohn-Bendita vyrobili kritiky. Lidé jako Jan Jařab, spolupracovník Martina Bursíka Petr Štěpánek či lidé z prostředí současné Duhy Martin Ander či Dušan Lužný se sice k opozici uvnitř zelených moc nepřipojili, ale také se jim nelíbí, pokud vím, autoritářské metody. Tato jména ukazují, že zelení se umí proti vlastním autoritářským tendencím postavit sami. Kéž by něco takového uměla KSČM nebo ODS. Tyto strany byly, případně ještě jsou na sektářství či bezmezné loajalitě k vůdcům přímo postavené.

 • 2. Nemyslíte, že pokud někdo chce prosazovat své názory, měl by si založit vlastní stranu?
 • Po sjezdu Strany zelených v březnu 2002 ve Zlenicích, kde jsem uslyšel o jejím 12milionovém dluhu, o jejích zbývajících 240 členech, viděl úroveň diskuse a znovu kroutil hlavou nad pány Daliborem Vachulkou a Emilem Zemanem, jsem si začal taky myslet, že by bylo možná lepší založit jinou SZ bez této zátěže. A v červnových volbách 2002 pak raději volil ČSSD než ten děs. Když už se však po volbách rozjela akce Zelená padesátka, podpořil jsem to. Stará SZ dostávala pravidelně svoje 1 % hlasů spíše díky akcím zelených neziskovek či kvůli povědomí o zahraničních zelených, k nimž formálně patřila a s nimiž byla někdy ztotožňována. Z práce neziskovek tak částečně nepřímo, i když bídně, žila. Či spíše živořila. Dlouhodobě v Česku prostor pro dvě zelené strany není, takže jsem považoval za správnou snahu dvojice Patočka - Beránek nalít do prázdné formy konečně ten patřičný obsah, to znamená vysadit do ní kontingent lidí, kteří zelenou či prozelenou politiku dělali už roky, ovšem bohužel mimo SZ.

 • 3. Již Tmavozelená výzva zdůrazňuje, že SZ v jejím pojetí by měla být stranou "novodemokratickou". Její signatáři (včetně nynějšího vedení) nepřijímají demokracii v dnešní podobě. V čem je podle Vás SZ "novodemokratická", a co to vlastně znamená "novodemokracie" ?
 • Ani jako signatář Několika vět, ani jako kdysi člen ČSSD či jako signatář řady dalších dokumentů nemůžete úplně na sto procent ovlivnit vše, co podepisujete a čeho jste členem, a nemusíte úplně se vším souhlasit. Tedy ani s novodemokracií, jejíž autoritářské náběhy dosud nejpodrobnější rozebral bývalý kolega Jakuba Patočky z Duhy a dnes aktivista Amnesty International Karel Dolejší 15. března 2004 na Britských listech (www.blisty.cz) ve studii Demokracii zelenou viděti...

  Novodemokracie (www.zeleni.cz) je spolu s T. G. Masarykem, Ferdinandem Peroutkou a výrazy jako "zjevná pravda", "lživé obvinění", "osobní útok" často používaným pojmem v textech a rozhovorech Jakuba Patočky, který podle mého názoru myslí v absolutistických kategoriích - umí bez problémů najít pravdu, dobro a odhalit lež a zlo. Termín novodemokracie, který Jakub Patočka vykládá jinak než "novodemokrat" Jaroslav Šabata, mě zaujal hlavně tím, jak urputně a navzdory všem se ho jeho autor snažil protlačit a nakonec protlačil do programu SZ. Teď už chápu, že to mělo být životní dílo, pomník. Na začátku vytváření programu jen málo kdo v SZ uměl odhalit skrytý totalitární nárok v teoretických definicích novodemokracie. Dnes už ví celá SZ, co to novodemokracie je a jak by fungovala v praxi.

 • 4. Jaký je Váš názor na masivní vstupování nových členů do SZ na jaře 2003?
 • Už jsem odpověděl v předchozích otázkách. Souhlasím s ním, málokdo tenkrát tušil, že bude nábor zneužit. Můžu-li chvilku laškovat s historickými termíny, tak mně je proti srsti degenerace tmavozelené revoluce, nikoliv to, že se naše malá revoluce konala, a nepřál bych si kontrarevoluci. A v současném sporu s jakubínskými sekerníky jsou myslím přijatelnou alternativou girondisté, nikoliv monarchisté. Girondisté, a to mi je na nich sympatické, ale nechtějí žádné vylučovaní a v budoucí straně si nepřejí dominovat, ale rádi by v ní viděli i oba další proudy pospolu. Ovšem bez autoritářských manýrů vůči komukoliv a s tolerancí k menšinovému názoru, jak je to běžné ve vyzrálých ekostranách západoevropského střihu.

 • 5. Co čeká SZ pokud Jakub Patočka uspěje ve volbách do EU?
 • Toho se právě obávám. Ze svého předchozího novinářského místa i z dalších oblastí, kde existují hierarchické vztahy, vazby, sítě, klany atd. jsem si odnesl zkušenost, že pokud má někdo autoritářské sklony, přibývající moc je v něm ještě vystupňuje. Navíc tam, kde se nechaly problematické jevy na pokoji, byly za týden větší, pak ještě větší, za dva měsíce už na vás vrčely a po půl roce kousaly.

  A speciálně z tiskových konferencí ČSSD, jichž jsem se zúčastňoval 5 let, jsem vypozoroval, že sebevědomě a trochu agresivně vystupující lidé, co nedávají najevo pochyby, např. Miloš Zeman, doslova přitahují lidi tvárné, beznázorové, kterým dělá dobře, když mohou těmto silným osobnostem sloužit, když přes ně mohou prodloužit svoje Já. Tvárnější, slabší povahy propojením se silným vůdcem rostou. Naopak nekonformní sociální demokrati z Brna Jaroslav a Jan Šabatovi svým neustálým přemítáním, pochybováním, vlastními iniciativami a rozbory vyvolávali v těch socdemácích strejcích afekt, připomínali jim jejich jakousi tvárnost, nevýraznost nebo jak to říct. Oba Šabatové tak byli zatlačováni v ČSSD do pozadí.

  Po vstupu Jakuba Patočky do EP bych u těch poslušných výkonných kádrů SZ očekával podobný efekt - podívejte, drsné metody se osvědčily, konečně přinesly úspěch, rozšiřme je tedy na celou stranu, semkněme se kolem vůdce a vyhoďme zpochybňovače a kritiky. Očekával bych, že naopak bude velmi oceněna loajalita.

  Vzpomínám si na příklad esoterika a ufologa Oldřicha Lukáše, k jehož přítomnosti v SZ se Jakub Patočka v rozhovoru se mnou v červnu 2002 vyjadřoval nelibě. Poté, co však Lukáš projevil loajalitu, stal se pro neodemokraty spojencem a nakonec i volebním manažerem v Plzeňském kraji. Jeho víra a publicistika připomínající produkci sekty Vesmírných lidí najednou přestala vadit.

  Üspěch a razance přitahuje, naopak demokratické tápání, nejistota a věčné diskuse určitý typ lidí odpuzují. Nelze také přehlédnout, že k názorům Jakuba Patočky lnou v SZ více ženy, kde se přece jen více uplatňuje emotivní způsob uvažování. Vedení je podle nich hodné a dobré, kritici špatní a zlí. Nenaznačuju tím nic postranního, jde spíš o neracionální obdiv k silné osobnosti, což lze v české politice připodobnit např. k dávnému dělení některých žen na "klausovky", "dienstbirerovky" či k Mečiarovým "babkám demokratkám". To poslední srovnání, uznávám, už trochu pokulhává.

  Typicky spíš zní veřejná podpora od bývalé Miss Heleny Houdové: "Jakuba Patočku znám již přes deset let, a vím, že je to člověk, který vždy šel cestou, jež i v mém pojetí hodnot znamená dlouhodobé dobro. A nenechá se zlobovat. Proto mu věřím." Tato podpora, stejně jako podpora od Václava Havla, je samozřejmě minusem pro demokraty v SZ a výhrou současného vedení. Mrzí mě, a rád bych se někdy Heleny Houdové a Václava Havla zeptal, jestli do všech podrobností vědí, co všechno ve Straně zelených podporují.

  Na druhé straně pomyslné barikády lze zase najít spíš muže nad třicet let, a i když jde o různorodou společnost, více je mezi nimi zastoupen vzorek lidí angažujících se kdysi - dlouho či epizodicky - na protistalinské krajní levici. Už dávno nepatří k sektářskému trockismu či anarchismu. Naopak díky svojí zkušenosti umí rozpoznat autoritářské a manipulační praktiky a dnes jsou z nich jacísi lidskoprávní a ekologičtí liberálové. Mám na mysli pány Dejmala, Uhla, Wunsche, Horáčka, ale taky Jařaba, Lužného či Andera, kteří se většinou motali buď kolem Hnutí revoluční mládeže z roku 1969 nebo Levé alternativy z období 1989 - 91.

  A co hrozící vstup současných lídrů SZ do EP? Současná zelená housenka by zůstala housenkou s jednou, pokyny a nařízení produkující hlavou opatřenou nabroušenými kusadly a s mnoha pracovitými nožkami, a pestrobarevný motýl v podobě ekostrany západoevropského typu by se z ní vyvinul až mnohem později.

 • 6. Ze strany SZ probíhaly určité snahy o uzavření koalice, nemyslíte, že každý, kdo by uzavřel koalici se SZ riskuje, že bude násilně asimilován?
 • S tandemem Beránek - Patočka by taková věc hrozila. Ovšem vstup dalších, ne tak lehce zmanipulovatelných osobností do SZ - například ze Strany pro otevřenou společnost - může způsobit i opačnou věc, a to ukončení sektářské epizody ve vývoji strany. Právě obava z jakési asimilace SOS neodemokraty ze SZ motivovala tyto "druhé zelené" k samostatné kandidatuře. Svůj hlas dají "SOSce" v evropských volbách i někteří členové Strany zelených, protože raději budou pomáhat k 1 % hlasů a tím pádem k získání finančního příspěvku této, prozatím pouze v komunální a regionální politice působící liberálně zelené směsce z ODA a z někdejšího Vavrouškova Občanského hnutí (www.stranaos.cz), než aby upevňovaly autoritářství ve vlastní straně.

 • 7. Víte jak nyní probíhá boj demokratického křídla SZ proti současnému vedení?
 • Boj, útok, výpad, pravda, lež - trochu mi to připomíná novodemokratický slovník. Ono v 800členné straně působí mnohem víc demokratů než jen v opoziční 70členné Otevřené platformě SZ, jen se nechtějí hádat, ztrácet čas, případně mít problém. A i když většinu OP tvoří demokraté, přihlásili se do ní i např. bývalý kandidát ultrapravicové Národně demokratické strany a též jeden signatář dokumentu ultrapravicové Akce národní obnovy. Pokud Otevřená platforma (OP) vystupuje proti vylučování a za větší toleranci a pluralitu ve straně, nevyloučí ani tyto lidi. Nesdružuje tudíž 100procentně jen demokraty. Stejně tak se ve vedení SZ nachází lidé jako např. známá komunální politička Jana Drápalová, které pravděpodobně některé věci zůstaly zatajeny či snad pro svoje působení v Brně potřebuje pomoc aparátu SZ, a tak toleruje excesy tandemu Beránek - Patočka. Tudíž nejde úplně výstižně říct, že je zde jen křídlo demokratů proti celému nedemokratickému vedení.

  OP postupuje tak, že vydává Zpravodaj Otevřené platformy, distribuuje ho i mimo stranu různým osobnostem a neziskovkám (zájemci mohu psát na uhl@seznam.cz). Opozičníci chtějí decentralizovat stranu, vytvořili alternativní, od autoritářství očesaný program, Petr Uhl se několikastránkovými právními rozbory snaží čelit různým manipulacím. Členové OP vybudovali alternativní regionální strukturu k Republikové radě SZ nazvanou Kulatý stůl, komunikují se zahraničními zelenými a se spřízněnou ekologicko-liberální Stranou pro otevřenou společnost (SOS), s níž by někteří chtěli Stranu zelených znovu sblížit, případně integrovat za rovnoprávných podmínek. Někteří členové OP také považují za důležitou informovanost voličů a tak zveřejňují zprávy o situaci uvnitř SZ a snaží se tak aktivizovat veřejnost. Na oficiální stránky SZ či do tiskovin SZ se svými texty OP přístup nemá.

 • 8. Členové 29 základních organizací a z dvanácti organizací krajských vydalo letos v únoru prohlášení, ve kterém kritizovali způsob politické práce Jakuba Patočky, Jana Beránka, Jany Ulbrychové a dalších členů vedení SZ. Jejich metody označily organizace za "zcela špatné, neetické a pokrytecké". "Nelze přijmout tezi předkládanou Jakubem Patočkou, že politika je prostě takto tvrdý zápas, naši političtí soupeři se k nám budou chovat ještě hůř a jinak to prostě nejde", stojí v tomto prohlášení.

  Změnil se od té doby způsob politické práce Patočkova křídla? Změnil se poměry ve Straně zelených?

 • Odpovědi jsou obsaženy v předchozích částech, hlavní změnou k horšímu bylo již revidované vyloučení Milana Horáčka ze SZ.

 • 9. Proč se na kandidátku Strany zelených do Evropského parlamentu nedostali vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, bývalá náměstkyně ministra životního prostředí Eva Tylová, profesor pedagogiky Jan Rýdl, Dana Kuchtová (Jihočeské matky), bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal, někdejší a zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl nebo další exministr životního prostředí Martin Bursík?
 • Martin Bursík podle Jana Beránka neměl nakonec zájem kandidovat, Ivan Dejmal naproti tomu uvádí, že Bursík nechtěl přijmout za svůj a hájit Patočkův novodemokratický program, podle dalších nechtěl být Patočkou manipulován. Jan Rýdl nebyl Republikovou radou SZ, jejíž složení do určité míry ovlivnil předem Jakub Patočka a Jan Beránek, zvolen. Stejně tak nebyl zvolen na první místo Jan Jařab. Na nižší příčku Patočkovy kandidátky Jařab odmítl kandidovat poté, co byla kandidátka do té doby spřízněné Strany pro otevřenou společnost (SOS) Eva Tylová Republikovou radou SZ stlačována na nižší místa. Původní dohoda zněla na společný postup SZ s SOS a druhé místo pro SOS, Jakub Patočka si však přál na prvním místě sebe a na druhém kolegyni Janu Ulbrychovou. Po zvolení Ulbrychové na druhé místo a vyšachování SOS se kromě Jařaba rozhodli dát úplně ruce pryč od Patočkovy listiny jak Dana Kuchtová, tak Ivan Dejmal i Petr Uhl.

 • 10. Proč jeden z nejvýznamnějších členů německé Strany zelených a krajan Milan Horáček označil v dopise vedení Nadace Heinricha Boella v Berlíně (která sponzorovala českou Stranu zelených) a vedení německých a evropských zelených vystupování Patočky a Beránka za mesiášsko-sektářské a obvinil je ze zištného obsazování zdrojů peněz a informací?
 • Horáček se sešel s představiteli několika ekologických a lidskoprávních organizací a hovořil s nimi o historii ekologického hnutí a s Patočkou i Beránkem sám několikrát jednal. Tito lidé ho informovali o léta uplatňovaných praktikách této dvojice, což koresponduje s názorem mnoha dalších lidí z jiných oblastí i s názorem mým, získávaným v menším a méně důležitém brněnském měřítku. Poté Horáček rozeslal evropským zeleným dopis, kde se od dvojice Patočka - Beránek distancoval a odmítl jim nepřímou podporu Nadace Heinricha Bölla.

 • 11. Získal Patočka pozici lídra na kandidátce Strany zelených běžným demokratickým způsobem?
 • Částečně ano, částečně považuju tuto záležitost za problematickou. Nevím o žádném dalším lídrovi demokratické strany, který by se složení stranického orgánu, jenž o lídrovi kandidátky bude rozhodovat, pokusil ovlivnit přechodem svých rodičů do jiné stranické organizace a přihlášením své sestry do strany, a toleroval by v dalším případě bleskové vytvoření účelové stranické organizace.

  Co se týče prvního případu, mám na mysli případ ZO SZ Nový Lískovec a Kohoutovice v Brně, ve druhém případě pak případ účelové organizace ZO SZ v mém rodišti, v Novém Městě na Moravě, kde žije jediný člen SZ, Ivo Šimon. Záležitost s Novým Městem je podrobně rozepsána v textu V předvečer temnězelené exekuce z 13. ledna 2004 na www.neviditelnypes.cz . Do první záležitost jsou zaangažování přímo rodinní příslušníci Jakuba Patočky, do druhého případu pak rodinní příslušníci předsedy Jana Beránka a předsedkyně Ústřední revizní komise Dity Horové a též současný manažer SZ pro Vysočinu a jižní Moravu Karel Hoplíček. Na moje přibližně desetkrát opakované otázky ohledně vyjasnění těchto záležitostí mi ani Jan Beránek, ani Dita Horová dodnes neodpověděli.

 • 12. Letos v březnu napsal spolupředseda poslanecké skupiny Evropského parlamentu "Zelení/EFA" Daniel Cohn-Bendit dopis Janu Beránkovi a Jakubu Patočkovi, ve kterém jim a vedoucím silám předsednictva české strany Zelených vyčítá používání autoritářských, nedemokratických metod. Cohn-Benedit tak reagoval na zprávu o potrestání 15 vnitrostranických kritiků Patočky a Beránka důtkou. Pohrozil rovněž, že pokud nebude trest zrušen, nepřijede do Prahy se světově proslulým horolezcem Reinholdem Messnerem a nepodpoří volební kampaň SZ. Přijede Cohn-Benedit?
 • Daniel Cohn-Bendit nepřijede. Mnozí zelení v Česku i v zahraničí raději aktivně vystoupili proti vlastním lidem, kteří zneužili důvěry, a raději se pokusili oddálit mocenský vzestup některých zelených předáků, než aby v základech této nově budované stavby nechali rozbujet autoritářství a manipulaci. Doufám, že SZ, která tím ztratí část síly dnes, bude díky tomu posílena v budoucnu, dostane tímto "očkováním" protilátky a ubrání se případným dalším autoritářským tendencím.

 • 13. Milan Horáček byl letos 20. dubna vyloučen s české Strany zelených, protože údajně porušil její stanovy tím, že jí kritizoval. Jedenáctého května pak krajská a revizní komise Horáčkovo vyloučení zrušila. Můžete k tomu říci něco podrobnějšího? Patočka a Beránek pohrozili Horáčkovi vyloučením již letos v březnu...
 • Pražská revizní komise shledala v procesu Horáčkova vyloučení některé formální nedostatky, tudíž je zrušila. Předseda SZ Jan Beránek a lídr kandidátky Jakub Patočka už Horáčkovým vyloučením vyhrožovali v dopise i šéfovi zelené frakce v Evropském parlamentu Danielu Cohn-Benditovi, kterého navíc chtěli popohnat ke kontrolním orgánům evropských zelených zato, že se ztotožnil s opozicí uvnitř SZ. Když se Horáčkova vyloučení chopily iniciativnější kádry, předseda Beránek a lídr kandidátky Patočka se je snažili brzdit, protože se najednou báli vlivu Horáčkova vyloučení na svůj volební výsledek. Když však pražská revizní komise Horáčkovo vyloučení rušila, stavěl se Jan Beránek a předsedkyně Ústřední revizní komise Dita Horová zase proti.

                   
  Obsah vydání       14. 6. 2004
  14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
  14. 6. 2004 Eurovolby: Drtivá porážka ČSSD
  14. 6. 2004 Evropští politici "zděšeni katastrofálními výsledky eurovoleb"
  14. 6. 2004 Euroskeptická Strana za nezávislost posílila na úkor konzervativců i labouristů
  14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
  14. 6. 2004 Jana Bobošíková a Vladimír Železný vás vítají v euro-mediokracii Štěpán  Kotrba
  14. 6. 2004 Volby do EP - trapné selhání sociologického výzkumu Petr  Baubín
  14. 6. 2004 Lze věřit ve změnu poměrů? Miloš  Dokulil
  14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
  14. 6. 2004 Protestní hlas českých voličů Jan  Čulík
  14. 6. 2004 Gross naivně taktizoval, voliči měli ale jasno Štěpán  Kotrba
  14. 6. 2004 Železný, Sládek a Česká televize: Bizarní sen o volbách Bohumil  Kartous
  14. 6. 2004 DGB: Dej hlas sociální Evropě!
  11. 6. 2004 Zemřel Karel Brušák Jan  Čulík
  14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku
  14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů
  14. 6. 2004 Niall Ferguson: Američané by se měli chovat jako imperialisté
  12. 6. 2004 Michael Moore nebude točit film o Tonym Blairovi
  13. 6. 2004 Donalde, kde je Usáma?
  14. 6. 2004 Argumentace proti softwarovým patentům Jan  Samohýl
  14. 6. 2004 80 000 nám nedluží Jan Macháček, ale firma, v níž je Jan Macháček jednatel
  14. 6. 2004 Desatero božích přikázání v reklamní praxi
  14. 6. 2004 V následujících 20 letech se ztrojnásobí onemocnění rakovinou
  13. 6. 2004 Komorník prince Charlese: "Za svým tvrzením o Charlesově homosexualitě si stojím"
  11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana
  14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?
  11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil
  14. 6. 2004 Zabraňte dražbě kostela - jednoho z nejcennějších v Evropě
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  14. 6. 2004 Niall Ferguson: Američané by se měli chovat jako imperialisté   
  14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
  14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí   
  14. 6. 2004 Protestní hlas českých voličů Jan  Čulík
  14. 6. 2004 Když rodiče neporadí... Bohumil  Kartous
  14. 6. 2004 Po volbách-nevolbách, volky-nevolky, kdepak teď jsme? Miloš  Dokulil
  14. 6. 2004 Strkáš-li hlavu do písku, můžeš si být jist tím, že někdo přijde a kopne tě do zadku   
  14. 6. 2004 Železný, Sládek a Česká televize: Bizarní sen o volbách Bohumil  Kartous
  14. 6. 2004 Strach za komunismu, strach za kapitalismu! Strach navždy? Milan  Valach
  14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací   
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
  11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují   

  Zelení RSS 2.0      Historie >
  14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková
  17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
  17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
  12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
  12. 5. 2004 Město lidem, ale ne těm zeleným... Štěpán  Kotrba
  5. 5. 2004 Zlatuška, Janota, Rychlík: Volte zelené!   
  28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech   
  27. 4. 2004 Zelený euroskandál Jan  Čulík
  26. 4. 2004 Česká Strana zelených vyloučila Milana Horáčka "pro hrubé porušení stanov"   
  26. 4. 2004 "Vyloučení" Milana Horáčka ze SZ Petr  Uhl
  21. 4. 2004 Bursík, Dejmal a Uhl: Podporujeme Evu Tylovou, nikoliv Jakuba Patočku   
  15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených   
  14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství   
  14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
  14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!