17. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
17. 5. 2004

Komedie ve Straně zelených pokračuje:

Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno

Petr Uhl

Ve dnech 10. a 11. května od 19.15 do 0.30 hodin se v Murmanské ulici v pražských Strašnicích uskutečnilo jednání krajské revizní komise (KRK). Komise je tříčlenná: předseda je Martin Komárek, členové jsou Zdeňka Sovová a Ota Strunecký. Přes dvě hodiny se KRK zabývala vyloučením Milana Horáčka ze SZ základní organizací Praha 1, kde byl členem. KRK rozhodnutí ZO o Horáčkově vyloučení zrušila (Komárek a Strunecký pro revokační usnesení, Sovová proti).

Pražská KRK zdůvodnila své usnesení, jímž zrušila usnesení ZO Praha 1 z 20. dubna, dvěma body.

V rozesílaném programu jednání bylo uvedeno pouze "Horáček" (upřesněno bylo později na "členství Milana Horáčka v SZ", avšak ne ve lhůtě alespoň jeden týden před schůzí, jak požadují stanovy), a z 23 členů ZO nebyla přítomna nadpoloviční většina, nýbrž pouze devět. Včasným neuvedením bodu vyloučení Milana Horáčka ze SZ v rozesílaném programu porušila podle KRK základní organizace ustanovení článku 28/5,7 stanov a její usnesení o vyloučení Milana Horáčka je neplatné.

Druhým důvodem zrušení usnesení ZO Praha 1 je skutečnost, že 13. dubna rozhodla KRK o stížnosti členky ZO Praha 1 a stoupenkyně vyloučení Milana Horáčka Olgy Lomové, že Milan Horáček neporušil stanovy - jak tvrdila Olga Lomová. Podle Lomové je měl Horáček porušit tím, že napsal a rozeslal dopis německým a evropským Zeleným, jehož přílohou bylo "33 hříchů" ( z 15.12.2003, za nějž Republiková rada stranicky potrestala 14. března Ivana Dejmala, Davida Kuchaře, Tomáše Havlíčka, Pavla Pečínku, Miroslava Punčocháře, Petra Uhla a Jana Wünsche napomenutím). ZO přitom vyloučila Milana Horáčka ze SZ především pro tento dopis (vyloučen byl ještě za odrazování Rut Kolínské a dalších od kandidování za SZ a za svou neochotu komunikovat s členy ZO Praha 1) . Podle názoru KRK porušili tím členové ZO Praha 1 při vylučování Milana Horáčka ustanovení čl.6/2 písmeno l "člen má povinnost respektovat rozhodnutí a usnesení SZ".

KRK se nezabývala ani okolností, že Milan Horáček byl vyloučen ZO Praha 1 20. dubna, když byl od 16. dubna členem nově vzniklé ZO Praha 5, která byla zapsána do evidence podle potvrzení hlavní manažerky už 19. dubna. Dita Horová zapsání do evidence popírá, věc má být v řízení ÚRK, která se 9. května nesešla v usnášeníschopném počtu (chyběli Vyhňák, Adam, Hrdina a Procházková).

KRK se nezabývala ani mým podnětem, vytýkající nepřezkoumatelnost usnesení ZO Praha 1 o Horáčkově vyloučení, neboť k důvodům vyloučení není ve výroku usnesení ani v jeho odůvodnění přiřazeno k popisu Horáčkova jednání a k jeho hodnocení jako škodlivému žádné konkrétní usnesení stanov označené číselně nebo slovně citováním z konkrétního ustanovení stanov. Paušální tvrzení, že porušoval stanovy, nestačí.

Bodu jednání týkajícího se vyloučení Milana Horáčka byli přítomni manželé Lomovi a Jana Ulbrychová (tito tři první polovinu jednání o tomto bodu do cca 21 hodiny), a dále Dita Horová a Petr Uhl (tito dva po celou dobu) a druhou polovinu jednání, od 21:20, i Jan Beránek. Z důvodů projednávaní bodů, které se jich týkaly, byli přítomni Tomáš Bräuner (ne však na bod revokace) a Matěj Stropnický. KRK hlasováním rozhodla, že hosté mají právo vystupovat v rozpravě.

Olga Lomová a Jana Ulbrychová si nedočkavě skákaly do řeči, aby mohly lépe a rychleji přednést argumenty svědčící o správnosti vyloučení Milana Horáčka. Proto byly (ale nejen ony, i autor těchto řádků) předsedou napomínány. Podle Lomové a Ulbrychové byl Milan Horáček vyloučen proto, že nepravdivými, případně lživými výroky poškozoval stranu. I Matěj Stropnický se zapojil do rozpravy na straně těch, kteří si revokaci nepřáli.

Dita Horová doporučovala nepřijmout usnesení o zrušení Horáčkova vyloučení. Toto řízení KRK označila opakovaně za absurdní, protože "hodnotíte věcnou stránku vyloučení". KRK se přitom zaměřovala na proceduru vyloučení a věcného obsahu se její členové dotkli jen tehdy, když reagovali na výroky hostů. Dita Horová sice třikrát zdůraznila, že ona nebyla stoupenkyní Horáčkova vyloučení, dala za pravdu i některým (nesporným) argumentům, které byly řečeny ve prospěch Milana Horáčka, avšak celkově se jasně a opakovaně stavěla proti zrušení Horáčkova vyloučení. Po příchod Jana Beránka byl její odpor k zamýšlené revokaci slabší než v jeho nepřítomnosti.

Jan Beránek sice také řekl, že si vyloučení Milana Horáčka nepřál, avšak "důvody vyloučení jsou správné". Beránek uvedl: "Milan Horáček byl vyloučen za pomluvy a lži." Chystanou revokaci označil za nepřípustnou, a to opakovaně. Beránek také řekl, že "základní organizace nemusí respektovat usnesení vyššího kontrolního orgánu".

Milan Horáček tedy nebude muset si nasadit papírovou čepici přes celou hlavu, na níž by byl nápis Poškodil jsem Stranu zelených tím, že jsem o ní lhal v cizí řeči.

Kromě bodu o vyloučení Milana Horáčka projednávala KRK i hospodářské otázky, zamítla stížnost Václava Drbohlava na nelegitimitu schůze ZO Praha 7 a rozhodla, že schůze ZO Praha 3, na níž byli voleni delegáti na krajskou konference, je neplatná a delegáti zvoleni nejsou; řízení s předsedou ZO Praha 3 Matějem Stropnickým bylo přerušeno.

Petr Uhl, člen ZO Praha 2 a člen SZ hlásící se k Otevřené platformě SZ

                 
Obsah vydání       17. 5. 2004
17. 5. 2004 Sebevražedný atentát usmrtil šéfa irácké vládní rady
18. 5. 2004 Rumsfeld obviňován z týrání vězňů
16. 5. 2004 Americké stráže natáčely bití vězňů v táboře Guantánamo
17. 5. 2004 Pluk, který se octl uprostřed kontroverze s falešnými fotografiemi, bude stíhán za usmrcení iráckého vězně
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
17. 5. 2004 Brazilec v Americe v arabském oděvu
15. 5. 2004 Šéfredaktor bulvárního listu The Mirror propuštěn za falešné fotografie
17. 5. 2004 Překvapivě jednostranné zpravodajství (nejen) televize Nova Jan  Čulík
17. 5. 2004 Podrývání globální bezpečnosti
17. 5. 2004 Silný kafe: Film, který otevírá českou kinematografii mezinárodní dimenzi Jan  Čulík
17. 5. 2004 Choking Hazard -- zábavná punková parodie na krvavé horory Jan  Čulík
18. 5. 2004 Odpuštěné, nebo pouze zadržené hříchy? Zdeněk  Bárta
17. 5. 2004 Co řekne křesťan na pornografii? Boris  Cvek
17. 5. 2004 Stíny myšlení pana Luboše Dobrovského Josef  Vít
15. 5. 2004 Britští politikové a mučení v Iráku Jan  Čulík
17. 5. 2004 Kuba: Až sto tisíc lidí ve vězení Simone  Radačičová
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Záměrné zkreslování historických fakt o Palestině a Izraeli Jana  Malá
17. 5. 2004 Češi podporují Bushe Milan  Valach
17. 5. 2004 Adresováno Petru Kužvartovi: O Budějovickém náměstí v Praze
17. 5. 2004 Bránit vraždám prostitutek, nebo raději rychle identifikovat jejich mrtvoly? Miloš  Kaláb
17. 5. 2004 Konference o politické kultuře
17. 5. 2004 Zaměstnanci finančních orgánů chtějí zachovat 13. a 14. platy
14. 5. 2004 Vladimír Špidla: "Nemyslím si, že náš politický vývoj směřuje k referendové demokracii" Štěpán  Kotrba
14. 5. 2004 Dokonale zbytečná knížka Jakub  Leiter
14. 5. 2004 Klobása je důkazem předchozího zahraničního vlivu, pane prezidente... Fabiano  Golgo
14. 5. 2004 Zlo v člověku je kryto velmi tenkým civilizačním nátěrem...
12. 5. 2004 Jak jsem pracoval v Haló novinách Tomáš  Koloc
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce

Zelení RSS 2.0      Historie >
17. 5. 2004 Vyloučení Milana Horáčka bylo zrušeno Petr  Uhl
17. 5. 2004 Jakub Patočka: "Novinář smí být zároveň i politikem" Jan  Čulík
12. 5. 2004 Město lidem, ne autům!   
12. 5. 2004 Město lidem, ale ne těm zeleným... Štěpán  Kotrba
5. 5. 2004 Zlatuška, Janota, Rychlík: Volte zelené!   
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech   
27. 4. 2004 Zelený euroskandál Jan  Čulík
26. 4. 2004 Česká Strana zelených vyloučila Milana Horáčka "pro hrubé porušení stanov"   
26. 4. 2004 "Vyloučení" Milana Horáčka ze SZ Petr  Uhl
21. 4. 2004 Bursík, Dejmal a Uhl: Podporujeme Evu Tylovou, nikoliv Jakuba Patočku   
15. 4. 2004 Dalibor Stráský, Ondřej Liška: Odstupujeme z předsednictva Strany zelených   
14. 4. 2004 Petr Uhl: Věřím v pád patočkovského sektářství   
14. 4. 2004 Zelení shazují krunýř sektářství Pavel  Pečínka
14. 4. 2004 Milana Horáčka můžeme i vyloučit!   
14. 4. 2004 Daniel Cohn-Bendit: Předsednictvo českých Zelených potlačuje demokratickou diskusi