16. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 6. 2004

Přímé svědectví o skandálu ve vězení Agu Ghraib

Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka

Generál Janis Karpinski, bývalá velitelka vězebá v Abu Ghraib, které se stalo ohniskem skandálu týkajícího se týrání iráckých vězňů, konstatovala v úterý v rozhlasovém rozhovoru, že z ní americké úřady "udělaly obětního beránka, co se týče tamějšího mučení vězňů. V pořadu rozhlasové stanice BBC "On the Ropes" (V obtížné situaci) Karpinská tvrdila, že o týrání vězňů nevěděla a že vězení plně převzala americká výzvědná služba.

Zde jsou nejdůležitější části z jejího rozhovoru s moderátorem Johnem Humphrysem:

Zvuková nahrávka v angličtině ZDE

 • Je pozoruhodné, že je vám dovoleno jako vysoce postavenému vojákovi, který čelí velmi vážnému obvinění, hovořit o tom se zahraničními médii.
 • Vítám tuto možnost. Od samého začátku, kdy byly v USA odvysílány v televizi ony fotografie [týrání iráckých vězňů] vítám každou příležitost hájit se a svědčit o tom, jaký je celý příběh. Jsem záložní voják a jako voják občan mám možnost, když nejsem ve službě, hovořit otevřeně.

 • Pro mnohé lidi to bude nezvyklé, že někdo, kdo je jen vojákem na část úvazku, může být jmenován do tak významné a citlivé funkce, jako je spravovat veškerá vězení v Iráku v nejcitlivější době v jeho historii.
 • Záložní vojska v americké armádě pocházejí z nejrůznějšího zázemí. Používají v armádě své civilní kvalifikace . Součinnost jejich pravidelného vojenského výcviku a civilní kvalifikace je často jedinečnou kombinací, která umožňuje jednotce plnit své úkoly.

 • Vy jste přijala toto jmenování, velitel veškerých vojenských vězení, dne 30. června, dva měsíce poté, co George Bush vyhlásil ukončení hlavních vojenských operací. Měla jste dojem, že se zatýká příliš mnoho lidí náhodně?
 • Zpočátku byli zadržované osoby plenitelé, byli to lidé, kteří kradli benzín, ničili infrastrukturu, kradli poznávací značky. Byli to většinou nenásilní iráčtí pachatelé trestných činů. A pak to začalo být vážnější, policisté přiváželi násilnější vězně. A pak koncem září začátkem října začaly divize agresivněji provádět razie. Chtěli zatknout pozůstatky fedajínů, násilnější příslušníky baathistické strany a lidi spojené s Udajem, Kusajem a Saddámem. Zatýkali agresivněji lidi během razií. Ano, tehdy vždy zatkli třicet nebo čtyřicet lidí a po počátečním zpracování vyšetřovacími týmy v Abu Ghraib pak konstatovali, že vždycky tak dva z nich měli výzvědnou hodnotu. Ale nemohli propustit těch zbylých 30, 38, a tak tou dobou začal podstatně růst počet osob zadržovaných z bezpečnostních důvodů.

 • A bylo to tehdy, v září loňského roku, kdy převzal odpovědnost nad výslechy ve vězení Abu Ghraib plukovník Papas a octl se pod tlakem od svých velitelů, aby získával od vězňů více informací.
 • Přišel někdy koncem srpna. Převzal velení brigády vojenské rozvědky. Neměl tehdy kanceláře v Abu Ghraib, ale během září si tam přestěhoval celé své velení. Velel tehdy šestnácti týmům vyšetřovatelů a byl pod sílícím tlakem, aby získával konkrétní výzvědné informace. Chtěli vědět, kde je Saddám. Měli pocit, že zatčené osoby nemohly být zatčeny bezdůvodně.

 • A právě touto dobou přišel do Abu Ghraib generál Miller, který velel zálivu Guantánamo. Hovořil s plukovníkem Papasem a vyvinul na něho velký nátlak. Je pravda, že řekl Miller Papasovi, aby zacházel s vězni jako se psy?
 • Řekl: V zálivu Guantánamo jsme se naučili, že si vězni musejí zasloužit každou jednotlivou věc, kterou dostanou. Velkou výsadou pro ně je, zpočátku, že mohou přejít od vězeňské uniformy jedné barvy, jako noví příchozí, k uniformě jiné barvy. Že dokáží, že se dokáží chovat organizovaně a poslušně. Říkal: Jsou jako psi a když jim dovolíte myslet si, že jsou víc než jen psi, pak jste nad nimi ztratili kontrolu. Řekl: Pokaždé, když je vyvádíme z cely, doprovázejí je dva policisté, vězni mají řetězy na nohou a na zápěstí a na břiše mají také řetěz. A nikdy nejsou přesunováni z cely jinak. A tehdy jsem poprvé řekla generálu Millerovi, pane generále, vaše situace v zálivu Guantánamo je jiná než jsou podmínky tady Bagdádu a v Iráku. Vy máte 800 vojenských policistů a hlídáte 640 vězňů. My máte 1300 policistů a hlídáme téměř 14 000 vězňů. A on řekl, že vězení v Iráku prověří a operace v Iráku zgitmoizuje...

 • Zgitmoizuje?
 • To byl jeho výraz.

 • A znamenalo to?
 • Že naše vězeňské operace přizpůsobí operacím v zálivu Guantánamo.

 • Takže to znamená Guantánamo Intelligence Treatment? Výzvědné metody z Guantánama?
 • Ano. A v této chvíli jsem se ho zeptala, jestli se to bude týkat všech vězeňských operací, protože jsme potřebovali, aby při tomto jednání byl přítomen někdo z oddělení pro vězení od prozatímní koaliční správy, protože irácká zločinnost a irácké vězeňství mělo být nakonec předáno irácké správě, až vycvičíme dostatečné množství strážců a uvedeme dostatečné množství vězení v provoz. A on mi řekl, že Iráčané a irácká zločinnost ho nezajímá. Jeho zajímají vězni, kteří zůstanou v americkém vězení a šlo mu o výslechy vězňů. Ale my jsme neprováděli výslechu iráckých pachatelů trestných činů, takže já jsem věděla, o co mu jde.

 • Zdá se, že vás obešli.
 • No, já jsem dál dělala svou práci. Nedělala jsem práci, kterou začal vytvářet generál Miller. Jediným důvodem, proč jsem se stala součástí jeho práce, bylo to, že svolal jednání den předtím, než měl odjet z Iráku. Přišel do mého operačního střediska a požádal, aby můj operační důstojník, můj velitelský seržant-major a já abychom přišli onoho odpoledne na jednání. Takže jsme se my tři vydali do konferenční místnosti ve vrchním velení Vítězství v Bagdádu. A tam byl dlouhý konferenční stůl -- vylíčím vám to, protože to je důležité -- a generál Miller seděl uprostřed tohoto konferenčního stolu na vzdálené straně a u něho seděli lidi z jeho týmu, které si tam přivedl. Nevím, kolik jich tam přesně bylo, ale alespoň patnáct nebo dvacet jich sedělo na obou stranách stolu kolem něho kolem celého konferenčního stolu. A úplně na druhé straně konferenčního stolu, přímo proti němu, byla tři místa, u nichž byla jména pro mého velitelského seržanta-majora, pro mého operačního důstojníka a pro mne. Tak jsme si tam sedli, okamžitě vám to dojde, že je tady jaksi proti nám přesila, no, je to jedno, a on řekl: Chci vás informovat o tom, co jsme zjistili a co uděláme. Než o tom budu informovat generála Sancheze, vrchního velitele americké armády v Iráku. Řekl: Byli jsme v několika vašich vězeních a převezmeme Abu Ghraib pro výslechové operace.

  A já mu řekla: Pane generále, já ale nevlastním Abu Ghraib, abych vám to vězení mohla dát. Tak on začal velmi dramaticky mávat rukama a řekl Dobře, všichni ven, ven! Všichni ven! Já chci mluvit jen s paní generálem. Takže všichni jeho lidi najednou vstali a odešli, jako by na to byli předem připraveni, a můj operační důstojník a můj seržant-major jaksi váhali a já jim řekla: Je to v pořádku, můžete jít. Takže jsme tam zůstali jen generál Miller a já a on řekl: Tak dobře. Uděláme to takhle. Buď to uděláme, jak chci já, anebo to uděláme tvrdě.

  A já jsem řekla: Pane generále, nevím, jestli vás někdo varoval, že budu dělat obstrukce. Nedělám obstrukce, říkám vám, že Abu Ghraib není mé vězení a já vám ho nemohu dát. Je pod správou vězeňského oddělení prozatímní koaliční správy. Jestliže řekne pan velvyslanec Bremer, že vám máme Abu Ghraib předat, já proti tomu nemám námitky.

  On řekl: To je jedno. Sanchez rozhodl, že můžu dostat jakékoliv vězení, jaké chci. Chci Abu Ghraib a řeknu mu to, až s ním budu dneska večer mluvit.

  A při tomto rozhovoru on znovu hovořil o "zgitmoizování" tohoto vězení. Co bude dělat vojenská policie. Že on jejich příslušníky vybere, že budou podrobeni zvláštnímu výslechu a nechal mi CD a vytištěný materiál. Měl přijít velitel vojenské rozvědky a chtěli vojenským policistům poskytnout potřebný výcvik. Protože, já jsem řekla, moji vojenští policisté, můj personál nemusí používat k přesunu vězňů pouta z umělé hmoty, nebo železa na nohy či ruce či řetěz na břicho. To není nutné. A on řekl -- No, tak to se tady tedy změní.

 • Získala jste během tohoto rozhovoru pocit, jaké metody budou používány při těch výsleších? Zjistila jste, jak zamýšlejí zacházet s vězni?
 • Absolutně ne. On se nezmínil o ničem, co by vybočovalo z normálu. Pouze s výjimkou toho speciálního výcviku, kterému se měli podrobit někteří speciálně vybraní vojenští policisté, kteří měli zacházet s vězni na samotce či čekající na výslech. A ten výcvik jim mělo poskytnout velení vojenské rozvědky.

 • Teď víme, že v následujících měsících po návštěvě generála Millera se ve vězení Abu Ghraib děly strašlivé věci: Týrání, mučení, ponižování a všechno ostatní. Viděli jsme důkazy. Vy jste 17. ledna dostala důtku za vážné nedostatky ve vašem velení. Tedy asi pět měsíců po generálově návštěvě. Věděla jste někdy během těchto měsíců, co se děje?
 • Můžu vám říct bez váhání, že jsem to nevěděla v září, v říjnu, nikdy. Ty fotografie, které jsem uviděla 23. ledna, byly pro mne daleko více šokující než pravděpodobně pro ostatní svět, protože na těch fotografiích byl jasně a v barvách personál vojenské policie. A mně bylo z těch fotografií absolutně špatně. Naprosto jsem nechápala, co se stalo s těmito lidmi, že se začali chovat úplně obráceně, než jak se naučili jednat při výcviku.

 • Ale někteří lidé to věděli. Červený kříž to věděl, protože jeho inspektoři vězení navštívili a hovořili s vězni. Takže oni věděli, co se děje. Proč jste to nevěděla vy?
 • No, zprávu Mezinárodního červeného kříže, která se zmiňovala o vězních v Abu Ghraib, jsem dostala až v listopadu. A nedostala jsem ji normálními kanály. Kdosi mi ji předal na velmi provizorní schůzce --

 • Neměla jste se však s tou zprávou seznámit?
 • No, kdybych věděla, že tam prováděl Červený kříž inspekce --

 • Vy jste nevěděla ani to?
 • Ne, nevěděla jsem to. A důvodem bylo to, že když tam ty inspektoři byli, blok cel 1A a blok cel 1B ovládali lidé z vojenské rozvědky.

 • Ale vaši vlastní vojáci pracovali v těch blocích cel. Proč vám oni neřekli, co se tam děje?
 • Nevím proč. Neměla jsem možnost se jich zeptat, ale jsem přesvědčena, že je to typické pro všechno ostatní, co tam tehdy dělali. Mysleli si, že bloky 1A a 1B jsou pod velením plukovníka Papase a brigády vojenské rozvědky.

 • Ale oni přece věděli, že vy jste jejich velitel.
 • Z nějakých důvodů za mnou nikdy nepřišli.

 • Takže, jinými slovy, byly tam celé skupiny, celé hierarchie důstojníků, vojáků a důstojníků, na různých úrovních, kteří vám, nejvyššímu přítomnému důstojníku, záměrně zatajovali informace ohledně toho, co se ve vězení děje. Proč myslíte, že to dělali?
 • Jsem přesvědčena, že jsem byla záměrně uváděna v omyl a myslím si, že lépe to lze vyjádřit tak, že jsem nedostala všechny informace. Účelem bylo mě uvést v omyl. A jsem přesvědčena, že je to proto, že 800. brigáda vojenské policie a obecně vojenská policie dodržuje Ženevské konvence a konvence z Haagu. My víme, proč je při zacházení s vojenskými zajatci důležité dodržovat Ženevské konvence a konvence z Haagu. My víme, proč je důležité jednat naprosto otevřeně s představiteli Červeného kříže. My rozumíme všem těmto požadavkům a podporujeme je.

 • Ale tyhle věci dělali vaši vlastní lidi. Ona usmívající se mladá dáma, která držela někoho na řetěze kolem krku, držela imaginární pistoli jíž mířila na jeho genitálie, a to všechno. To byli vaši lidi, vaši vojáci.
 • To je pravda. A já se nikdy nebudu snažit zprostit se zodpovědnosti za jejich chování. Nepotřebuju je hájit, budou mít možnost se hájit během procesu či vojenského soudu, ale chci říct, že znám svůj personál vojenské policie a lidi, kteří pracovali u mé brigády, dost dobře na to, abych mohla říct přesvědčivě, že vím, že si mysleli, že plní rozkazy od osoby s pravomocí jim dávat rozkazy.

 • Říkáte, že se nebudete snažit zprostit se zodpovědnosti za jejich chování. Neděláte právě to?
 • Ne, to není. Jsem odpovědná za lidi, kteří byli jmenováni do mých jednotek, do mých praporů a do mé brigády. Jsem odpovědná za tyto vojenské policisty. Bohužel zatím nevíme, co to bylo za osoby, které je přesvědčily. To, co dělali, bylo za účelem posílení celkové úsilí najít Saddáma, moci odejít z Iráku dříve a nikoliv později. Tehdy, na podzim roku 2003, než byl Saddám zajat, po tom toužili všichni: Jestliže nalezneme Saddáma, tohle skončí a my se budeme moci začít vracet domů.

 • Je možné, že jste prostě zavírala oči před tím, co se dělo, protože jste nechtěla vědět, co se tam děje?
 • Ne. Znám se dostatečně dobře na to, abych vám mohla říct, že tomu tak není.

 • Generál Taguba napsal ve své oficiální zprávě o vyšetřování, že považuje ve vašem svědectví zvlášť znepokojující, že jste absolutně neochotná pochopit či akceptovat, že mnohé tyto problémy byly způsobeny anebo zhoršeny špatným vedením a odmítáním vašeho velení prosazovat základní normy a zásady mezi vašimi vojáky.
 • Je zajímavé, že Tagubova zpráva byla vydána bez příloh a bez mé reakce anebo reakce mého právníka na tato zjištění. Kreslí úplně jiný obraz. Já jsem přesvědčena, že generálu Tagubovi předem dali výsledek, jak má ta zpráva skončit a on pak přizpůsobil své vyšetřování tomuto výsledku. To je názor Janis Karpinské.

 • Takové rozhodnutí však musel učinit někdo velmi vysoko. Kdo to byl? Kdo rozhodl udělat z vás obětního beránka?
 • To nevím, ale o tomto jsem byla přesvědčena a byla jsem o tom přesvědčena ještě víc poté, co jsem si přečetla Tagubovu zprávu. Ta zpráva obsahuje obvinění vznesená proti některým důstojníkům mého štábu. Zdá se, že jsou nepodložená. Alespoň podle mých zkušeností s nimi. A nikdo z nich nedostal příležitost se proti těmto obviněním bránit. Příloha, v níž se to objevilo, využívala velmi silně svědectví jednoho plukovníka, který pro mě vůbec ani nepracoval. Ten kritizoval styl mého vedení, srovnával mě a mého předchůdce u brigády. Kdykoliv jsem se -- málokrát -- setkala s tímto plukovníkem, nikdy se mi nijak neprotivil, nikdy na mě nic nekritizoval. Ale zpráva generála Taguby je propojena s tvrzeními tohoto plukovníka.

  Lidé, kteří mě kritizují, čtou Tagubovu zprávu a nemají celý obraz. Pokud si někdo stěžuje, proč jsem nezjistila, co se děje -- nikdy si mně nikdo nestěžoval přímo, nikdo mě nekritizoval, že se vyhýbám odpovědnosti. Já jsem teď užitečný cíl a lidi na mě mohu házet kamení, balvany.

 • Je možné, že jako záložní důstojník, bez zkušenosti se správou věznic, že když to všechno vyšlo najevo, hodila jste se jim jako užitečný obětní beránek, na něhož bylo možno navršit všechnu tuto vinu? Protože jestli je to pravda, o tom musel rozhodnout někdo velmi vysoko v armádě anebo na ministerstvu obrany.
 • Mně se zdá, že tomu tak skutečně je. A já se nevyhýbám odpovědnosti, ale vzhledem k tomu, že jsem prožila operaci v Iráku, že jsem podávala hlášení na bojišti snad skoro všem vojákům ve vysokých funkcích, že jsem byla vysílána, abych pořádala tiskové konference a doprovázet delegace z Kongresu, vzhledem k rozsahu mých znalostí a mé odpovědnosti -- a pak někdo úplně nakonec zpochybní mé velitelské schopnosti a jiní to rychle začnou opakovat -- ano, jsem přesvědčena, že jsem se stala užitečným obětním beránkem. Operace výslechů byla řízena, byla pod samostatným velením a nebylo pro mě důvodem zkoumat ji v Abu Ghraib v bloku 1A či 1B anebo chodit do výslechových místností, protože to nebyla moje práce.

  Jednou jsem byla u výslechu v jedné výslechové budově a vypadalo to naprosto normálně a přijatelně. Možná to udělali schválně. Možná chtěli, abych mohla říct, že jsem u výslechu byla a že to vypadalo v pořádku. Výslech, který jsem já viděla, byl přijatelný, lidský a důstojný.

 • Pokud tomu tak je, podporuje to dál dojem o spiknutí. Mohlo se to stát bez vědomí muže, který vede ministerstvo obrany?
 • No, nevím, jak se to mohlo stát. Vím jen, že se to stalo a já jsem ministru obrany podávala hlášení, když přišel do Abu Ghraib. Doprovázela jsem několikrát jeho náměstka, když přijel na bojiště. A nikdy se mě na nic nezeptal, nebyl jediný náznak. Nikdy jsem se nepodílela na diskusích, které se musely konat ohledně toho, jak probíhají výslechu v Abu Ghraib. Jsem si jista, že když dne 13. ledna řekl generál Sanchez pod přísahou, že vidí ty fotografie poprvé, jsem si jista, že je to pravda. Ale možná se ho měl někdo zeptat, jestli existovaly i jiné fotografie. Existovaly snad dřívější fotografie? Existovaly snad oficiální fotografie, které byly využívány k posílení efektu výslechů? Pořídila tyto fotografie vojenská rozvědka? A když pak od října přiměli vojenskou policii, aby začala posilovat efektivitu výslechů, jestlipak si tito vojenští policisté, jak připravovali scény pro oficiální fotografie, jestlipak si to taky tajně vyfotografovali svými malými digitálními fotografiemi? Jestlipak si říkali: Tomuhle nikdy doma v Pennsylvánii, v Západní Virginii nebudou věřit. Rychle to vyfotografujme, usměj se! Existuje mnoho možností. Ale já vím stoprocentně, že tato jednotka vojenské policie nebyla v Abu Ghraib dostatečně dlouho na to, aby měli dost sebedůvěry k tomu, aby si jedné noci či brzo ráno vytáhli vězně z cel, udělali z nich nahou pyramidu a vyfotografovali se v různých pozicích s těmito vězni. Jsem o tom přesvědčena. Jak se to stalo, anebo jak se ty fotografie v lednu dostaly k trestnímu vyšetřování, to pravděpodobně vyjde najevo při procesech u vojenských soudů.

                   
  Obsah vydání       16. 6. 2004
  16. 6. 2004 Při formulování pozic České republiky musí nastoupit odpovědnost vlády
  16. 6. 2004 Irák neměl nic společného s útoky z 11. září
  16. 6. 2004 Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka
  16. 6. 2004 Kdo za to může aneb debakl po česku Vladimír  Vokál
  16. 6. 2004 Za všechno přece může Zeman, nebo ne? Štěpán  Kotrba
  16. 6. 2004 Je squatting zločinem, jak se domnívá policie?
  15. 6. 2004 Navzdory výsledkům eurovoleb, Tony Blair svou politiku nezmění
  16. 6. 2004 EURO 2004 by Wöhrl: Jak je to doopravdy s licencí UEFA? Tomáš  Krček
  16. 6. 2004 Stane se ČR rájem konzumních pozlátek a levicového extremismu? Václav  Beneš
  16. 6. 2004 Dopady vysílání Rádia Svobodná Evropa na obchod s Irákem a Íránem stále zahaleny tajemstvím
  16. 6. 2004 Racionální voličská skepse Oskar  Krejčí
  16. 6. 2004 Přehled českých vítězů evropských voleb podle absolutního počtu hlasů
  16. 6. 2004 Není parlament jako Parlament Jan  Sýkora
  16. 6. 2004 Knihovna -- kromě toho, že se tam půjčují knížky -- je místem setkávání občanů Jan  Mech
  16. 6. 2004 Centrum Ostravy už nejspíše nezachrání nic
  16. 6. 2004 Knihovna je ohromný sklad Jan  Mech
  16. 6. 2004 ReJoyce Dublin 2004 Jiří  Bakala
  16. 6. 2004 Studie je nádherná věc, ale...
  16. 6. 2004 Byl Ronald Reagan skutečně hvězda? Michal  Brož
  15. 6. 2004 Bushova zahraniční politika terčem ostré kritiky
  15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
  15. 6. 2004 Churchill pro pitomce
  16. 6. 2004 Zhnusení nad otevřeným dopisem KDU-ČSL
  15. 6. 2004 Není pravda, že MPSV nechce klecová lůžka zakázat
  14. 6. 2004 Středověké mučení českých dětí
  15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
  22. 11. 2003 Adresy redakce

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  16. 6. 2004 EURO 2004 by Wöhrl: Jak je to doopravdy s licencí UEFA? Tomáš  Krček
  16. 6. 2004 Není parlament jako Parlament Jan  Sýkora
  16. 6. 2004 Centrum Ostravy už nejspíše nezachrání nic   
  16. 6. 2004 Knihovna -- kromě toho, že se tam půjčují knížky -- je místem setkávání občanů Jan  Mech
  16. 6. 2004 Knihovna je ohromný sklad Jan  Mech
  16. 6. 2004 Racionální voličská skepse Oskar  Krejčí
  16. 6. 2004 Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka   
  16. 6. 2004 Irák neměl nic společného s útoky z 11. září   
  16. 6. 2004 Při formulování pozic České republiky musí nastoupit odpovědnost vlády   
  15. 6. 2004 "Boj proti terorismu" jako marketingový tah - malá, česká verze Petr  Šafařík
  15. 6. 2004 Psychologie Romů? David  Halatka
  15. 6. 2004 O našem čase, aneb o prostoru mezi medicínou a uměním Jan  Paul
  15. 6. 2004 Churchill pro pitomce   
  14. 6. 2004 Niall Ferguson: Američané by se měli chovat jako imperialisté   
  14. 6. 2004 Zelení na další křižovatce Klára  Kněžková

  Útok na USA, Afghánistán, Irák RSS 2.0      Historie >
  16. 6. 2004 Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka   
  16. 6. 2004 Irák neměl nic společného s útoky z 11. září   
  15. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje ze dne 6.-8. června 2004   
  15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud   
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
  11. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 1. - 5. června 2004   
  9. 6. 2004 Skončila včera pro Blaira a Bushe irácká válka?   
  9. 6. 2004 Co si o rezoluci OSN myslí Iráčané   
  7. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 28. - 31. května 2004   
  5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe   
  4. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 25. - 27. května 2004   
  4. 6. 2004 Irák požaduje plnou suverenitu   
  4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku   
  3. 6. 2004 Je to jinak, že? Miloš  Dokulil

  Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
  16. 6. 2004 Generál Karpinská: Udělali ze mne obětního beránka   
  15. 6. 2004 Čtyři britští vojáci budou postaveni před vojenský soud   
  14. 6. 2004 Americký gulag: Mučení za účelem získávání informací   
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
  11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
  11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil   
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
  9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
  5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe   
  4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku   
  3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet   
  1. 6. 2004 Mučení v Iráku: Co jsme to udělali?   
  31. 5. 2004 Americká armáda: nejen brutalita, ale i nekompetence