11. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 6. 2004

Jak si Pentagon vymýšlí výmluvy

Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?

Právníci často jdou až k nejzazší hranici, když radí svým klientům, jak dodržet zákon, aby proti nim nebylo zahájeno trestní stíhání, a jak zákon porušit takovým způsobem, aby za to nemohli být potrestáni, napsal Philip Carter v časopise Slate. Avšak tento přístup absolutně nezachrání nejnovější memorandum amerického ministerstva obrany, anglicky ZDE o tom, že je mučení právně přípustné. Toto memorandum je kuchařkou o tom, jak protizákonně lidi mučit a vyhnout se za to potrestání.

Toto memorandum hovoří o způsobech, jak připravit americké federální soudy o jurisdikci nad zálivem Guantánamo, ukazuje, jak se státní zaměstnanci mohou vyhnout odpovědnosti u federálních soudů, a vysvětluje mimo jiné, proč americký prezident má jednostranně právo zrušit federální zákon o válečných zločinech. A pokud by to nestačilo, dokument také doporučuje, aby špioni a vyšetřovatelé dostávali písemné rozkazy přímo od prezidenta, aby se v případě trestního stíhání mohli hájit, jako u noriberského soudu, že "jen plnili příkazy shora".

Memorandum vysvětluje, jak se vyhnout dosahu americké jurisdikce do zálivu Guantánamo. Argumentuje, že americké federální zákony zakazující mučení neplatí pro americký personál v zálivu Guantánamo, protože ta základna spadá do "speciální námořní a teritoriální jurisdikce" - a zákon zakazující mučení se netýká míst mimo území USA. To, že k trestným činům dochází na amerických vojenských základnách, znamená, že nejsou postižitelné americkým trestním zákoníkem. Výsledkem je, co Pentagon chtěl: americké zákony zakazující mučení neplatí na místech, kde zadržujeme osoby ve válce proti terorismu.

A memorandum pokračuje. Další doporučovanou technikou, jak se zaměstnanci ministerstva obrany mohou vyhnout odsouzení do vězení, je toto: Obviněnému musí být dokázáno, že když nějakou osobu mučil, dělal to s úmyslem ji mučit: "Obviněný je vinen mučením pouze v tom případě, kdy jedná za výslovným účelem působení vážné bolesti či utrpení osobě, kterou vězní nebo kterou má pod kontrolou." Jinými slovy, jestliže je nějaké osobě způsobena vážná bolest či utrpení náhodou, není to mučení. Podle této interpretace je mučením vinen jen skutečný profesionál na mučení, jako třeba Markýz de Sade, protože pouze takový odborník může řádně znát důsledky mučení, například, že existuje kauzální vztah mezi spánkovou deprivací a posttraumatickou chorobou způsobenou stresem. Amatérští mučitelé, jako vězeňští dozorci v amerických vězeních v Iráku, nemohou být vinni mučením, protože nejsou dostatečnými odborníky na to, jak trápit lidské tělo a duši.

Nádherným příkladem kruhové argumentace je toto tvrzení právníků: "Ministerstvo spravedlnosti je toho názoru, že federální zákon zakazující mučení neplatí při zacházení s operativci z al Kajdy či Talibanu, protože pan prezident rozhodl, že tyto osoby nemají právo na ochranu podle Ženevských konvencí a předpisů z Haagu." Nikdy není dobrým znamením, když se právníci odkazují na názor jinýchprávníků. A zde je důvod pro tento kruhovitý argument zjevný. Žádný soud ani žádná legislativa nikdy neřekla, že má americký prezident pravomoc jednostranně zrušit podepsanou smlouvu a federální zákon. Tam, kde se zákony k této věci vyjadřují, hovoří o tom, že americký prezident nemá takové pravomoci. Americký prezident prostě nesmí jednostranně měnit či ignorovat zákon. Prezident ani nemůže jednostranně odmítnout Ženevské konvence. Jakmile tyto smlouvy jednou ratifikuje Senát, stávají se součástí amerického práva.

Pentagon se snaží preventivě zabránit těmto argumentům tvrzením, že má prezident pravomoc jednat jako vrchní velitel armády a zároveň jako generální prokurátor. Memorandum tvrdí, že prezident sám má pravomoc si rozhodnout, zda chce vést války či stíhat pachatele trestných činů, a pokud chce zrušit nějaké zákony (třeba zákony zakazující mučení), může jich nepoužít. Memorandum tvrdí:

"Jakýkoliv pokus Kongresu regulovat výslechy protizákonných bojovníků by porušil výlučné ústavní pravomoci, které má americký prezident jako vrchní velitel armády. Kongres nemůže zasahovat do způsobu, jímž si přeje americký prezident provádět výslechy nepřátelských bojovníků, stejně jako nemůže diktovat strategii či taktická rozhodnutí na bojišti."

Samozřejmě, právníky, kteří toto všechno napsali, nemusíme být znepokojeni. Ti nikdy za to stíháni nebudou, těm nic nehrozí. Měli bychom být ale znepokojeni ohledně vojáků a výzvědných pracovníků, kteří dostali úkol takto pracovat, zejména vzhledem k tomu, že jim bylo nařízeno, aby jednali na základě takto špatné právní praxe. Bushova vláda vytvořila v oblasti zákonů týkajících se ozbrojeného konfliktu atmosféru právní nejednoznačnosti. Představa, že za války je dovoleno cokoliv, pronikla až na nejnižší stupně armádního velení, kde se činí taktická rozhodnutí o tom, jak zacházet s vězni a na koho střílet dělostřelectvem.

Před 11. zářím 2001 měli američtí vojáci alespoň několik jasných pravidel: Nikdy se nezaměřujte na civilisty, nikdy nebijte vězně, nikdy neporušujte Ženevské konvence. Tato pravidla nyní špatná právní doporučení od nejvyšších právníků Bushovy vlády zamlžila a výsledky jsou to, co se dalo čekat. Příklad: Američtí vojáci, kteří se učili, jak bít zlovolné vězně z al Kajdy, se to naučili tak dobře, že jednomu svému vlastnímu - americkému - kolegovi z branže způsobili trvalé poškození mozku. Velkým morálním nebezpečím špatného právního poradenství není, že to zkorumpuje právníky, kteří takové rady vypracovávají, ale že to učiní přípustným zločinecké chování u lidí, kteří se budou takovými právními radami řídit a budou si myslet, že jejich právníci mají pravdu.

Výrazy "právo" a "válka" se mohou zdát absolutním oxymoronem, ale dosud se vždy Spojené státy snažily oba výrazy vzájemně zharmonizovat. Donedávna mohli američtí vojáci a diplomaté právem tvrdit, že žádný národ neintegruje právo do způsobu, jak vést válku, tak pečlivě, jak to činí Amerika. Nyní už američtí velvyslanci v zahraničí toto tvrdit nemohou. To pak ochromuje naši schopnost vyžadovat od jiných zemí, aby dodržovaly mezinárodní právo, protože to sami neděláme.

Kompletní článek v angličtině ZDE

                 
Obsah vydání       11. 6. 2004
12. 6. 2004 Podle prvních odhadů vyhrála eurovolby ODS
13. 6. 2004 Británie: Labouristé se obávají vítězství ostře euroskeptické strany v eurovolbách
12. 6. 2004 Michael Moore nebude točit film o Tonym Blairovi
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"
12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů
13. 6. 2004 Donalde, kde je Usáma?
12. 6. 2004 V Bagdádu byl usmrcen irácký ministr
13. 6. 2004 Komorník prince Charlese: "Za svým tvrzením o Charlesově homosexualitě si stojím"
13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana
11. 6. 2004 Britští labouristé zaznamenali vážné ztráty v komunálních volbách
11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?
11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení
11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil
11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují
9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice
11. 6. 2004 NOVA zatím netuší, že už nejsme "východoevropský" stát? Miloš  Dokulil
11. 6. 2004 Že by i "Lidovky"? Kam to vlastně volíme? Miloš  Dokulil
10. 6. 2004 Bushův plán pro Blízký východ přijat s rozpaky
10. 6. 2004 To je trs!
11. 6. 2004 Reality show & sitcom: co nám ve skutečnosti nedopřejí domácí televizní kanály? Michal  Brož
11. 6. 2004 S češtinou do Evropy
11. 6. 2004 Spolek Šalamoun v ČRo 6
11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
11. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 1. - 5. června 2004
10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie
10. 6. 2004 V nových členských zemích se očekává cynismus, neúčast a euroskepse
10. 6. 2004 Ať si chudí lidé kouří...
9. 6. 2004 Česká republika poskytla Registru konvenčních zbraní OSN nekvalitní zprávu
9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují   
10. 6. 2004 Média a stín Jan  Stern
10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie   
10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
10. 6. 2004 Již čtvrtá mezinárodní zpráva, která ostře kritizuje porušování lidských práv v České republice Jan  Čulík
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let   
9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice   
9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"   
8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík

Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil   
9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe   
4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku   
3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet   
1. 6. 2004 Mučení v Iráku: Co jsme to udělali?   
31. 5. 2004 Americká armáda: nejen brutalita, ale i nekompetence   
27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán   
26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"