11. 6. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 6. 2004

Nová vážná kontroverze:

Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení

Memoranda Pentagonu, z nichž vyplývá úsilí jeho činitelů poskytnout právní ospravedlnění pro mučení osob, podezřelých z terorismu, vyvolávají i nadále mezinárodní znepokojení, konstatoval ve čtvrtek v poledne britský rozhlas v pořadu "The World at One". Vyšlo totiž najevo, že američtí vládní právníci se pokusili argumentovat, že ve "válečném stavu" nemusí prezident Bush dodržovat ani domácí americkou, ani mezinárodní legislativu, zakazující mučení. Z těchto memorand vyplývá, že poradci Bushovy vlády prosazovali názor, že zadržované osoby, které Amerika označuje za "protizákonné bojovníky", nejsou ochraňovány Ženevskými konvencemi. Dále také argumentovali, že konvence OSN proti mučení z roku 1999 se týká jen nejextremnějších, úmyslných forem mučení, které způsobují vážné a dlouhé utrpení. I ve Spojených státech jsou to podle rozhlasu BBC jen velmi minoritní právní názory. V Británii obnovily silné protesty proti zadržování osob v zálivu Guantánamo i proti tomu, co se dělo ve vězení v Abu Graib a v dalších místech.

Když byla ve středu v televizi BBC interviewována Bushova poradkyně pro národní bezpečnost Condoleezza Ricová, bagatelizovala význam těchto prozrazených memorand:

To byli lidé, kteří prostě o těchto věcech diskutovali. Tyto diskuse se možná konaly, možná byly v nich vyjádřeny určité názory. Byli jsme v novém druhu války a lidé se snažili určit, jaká je situace. Ale můžu vám říct, jaká byla politika pana prezidenta. A pan prezident rozhodl, že Spojené státy a všechno, co budeme dělat, bude v souladu s americkým právem a v souladu s mezinárodními smluvními povinnostmi USA."

 • Byla jste si vědoma jako poradce pro národní bezpečnost, že v Pentagonu probíhá debata o možnosti využívání agresivnějších metod výslechu? Pokusila jste se tuto diskusi ukončit?

  Já si nepamatuji, že bych kdy četla memoranda, která jsou nyní zpochybňována.

 • Takže vy jste je nečetla.

  Nepamatuju se, že bych je byla viděla. Každý den přichází na můj stůj mnoho papíru, ale nepamatuju se, že bych je byla četla. Pokud vím, tak to byla interní debata v Pentagonu -

 • Bylo přirozeně nesprávné, že se tato diskuse vůbec konala, ne?

  Ale, lidé jsou ochotni debatovat o čemkoliv. Jsme nyní v úplně nové situaci, čelíme novým problémům a vznikají otázky, jaký postoj zaujmout vůči protizákonným bojovníkům, vůči lidem, kteří se zjevně chovají tak, že jim to neposkytuje ochranu od Ženevských konvencí. Lidi prostě uvažovali v širokém kontextu.

 • Na kritiky americké vlády neudělalo takovéto vysvětlování dojem. V úterý konstatoval demokratický senátor Edward Kennedy, že z těchto memorand vyplývá "onen druh myšlení, který byl zázemím týrání iráckých vězňů" a když vznášel otázky na generálního prokurátora Johna Ashcrofta, držel v ruce známé fotografie týrání, aby zdůraznil své argumenty: Ashcroft odpověděl:

  Zaprvé, dovolte mi, abych naprosto odmítl představu, že cokoliv, co tento prezident učinil, anebo co učinilo ministerstvo spravedlnosti, vedlo přímo k citovaným zvěrstvům. To je nesprávné a je to nevhodný závěr. Takové zvěrstva, o nichž hovoří pan senátor, tato vláda trestně stíhá. Jsou vyšetřována a odmítána touto vládou. Tato zvěrstva nebyla páchána na základě žádného příkazu této vlády.

  Avšak podezření, které vyjádřil senátor Kennedy, bylo posíleno, když general James Hill, velitel amerického jižního velení, potvrdil, že se používalo v zálivu Guantánamo proti dvěma tam zadržovaným osobám "speciálních technik", které musel výslovně schválit ministr obrany Donald Rumsfeld. Jedn z nich je spojován s útoky z 11. září a druhž byl charakterizován jako "operativec al Kajdy s vysokou výzvědnou hodnotou". Generál Hill však zdůrazňoval, že se všemi vězni v zálivu Guantánamo se zacházelo lidsky. Ve čtvrtek však vznesl nové otázky list Washington Post. Deník zveřejnil informaci, že vojenští vyšetřovatelé měli běžně přístup k lékařským záznamům zadržovaných osob, navzdory opakovaným námitkám Mezinárodního červeného kříže.

  Velká Británie má stále v zálivu Guantánamo čtyři své občany. Právnička Louise Christianová zastupuje dva z nich a také některé z nich, kteří se před několika týdny odtamtud vrátili. Christianová poukazuje na to, že nyní zveřejněná memoranda Pentagonu a tvrzení o lékařských záznamech ukazují stejným směrem a prohlubují všeobecné znepokojení.

  Je to všechno součástí důkazů, které vycházejí na světlo světa, že měli vyšetřovatelé autorizaci z nejvyšších míst, aby využívali metod, jejichž součástí bylo mučení a nelidské a ponižující zacházení a porušování práva na utajování osobních informací. Jednomu z mých klientů, který se vrátil ze zálivu Guantánamo, se nedostalo léčby velmi vážného onemocnění a přirozeně, existují různé způsoby, jimiž mohou vyšetřovatelé zneužívat lékařských záznamů vyšetřovaného při výslechu. Když jste požádali o léčení často trvalo velmi dlouho, než vám bylo poskytnuto a mnohdy vám poskytnuto nebylo. Je zjevné, že vyšetřovatelé využívali informací, že daný vězeň požádal o léčení, k vyvíjení nátlaku na tyto osoby, aby řekli, co od nich chtěli.

 • Avšak americká vláda popírá, že by tato memoranda byla něčím jiným než jen diskusními dokumenty a že nijak neovlivnila americkou oficiální politiku. To tento týden říkal John Ashcroft. Vy mu nevěříte?
 • Ne, nevěřím a máme nyní množství důkazů. Byl to režim, který užíval mučení jako oficiální politiky a nelidského a ponižujícího zacházení.

 • Jak tohle všechno ovlivňuje vaše úsilí zastupovat osoby, vězněné v zálivu Guantánamo? Změnila se nějak situace?
 • Předminulý týden jsem zahájila jménem dvou zadržovaných osob v zálivu Guantánamo oficiální řízení proti britskému ministru zahraničí a proti britskému ministru vnitra, britské vládě. Účelem je požádat soudy, aby nařídily vládě, aby požadovala návrat těchto britských občanů. Britská vláda to zatím neudělala. Britská vláda jen opakuje, že se o těchto věcech jedná.

  Vzhledem k tomu, že nyní víme, že se v zálivu Guantánamo používá mučení, znamená, že britská vláda má nejvyšší povinnost umožnit návrat všech britských občanů zpět do Británie.

  Louise Christianová má ovšem na této věci přímý zájem. Jenže i právníci na obou stranách Atlantiku houfně zpochybňují argumentaci memorand z Pentagonu. Soudce Peter Carter je předsedou výboru pro lidská práva britské právnické asociace:

 • Souhlasíte, že prozrazená memoranda jsou jen, jak říká Condoleezza Ricová, součástí všeobecné diskuse a nikoliv konkrétní politiku?
 • Je velmi znepokojující, že nejde o nic tak teoretického, ale o věci velmi konkrétní a praktické. Protože argument, že je možno naprosto ignorovat základní zásadu mezinárodního práva, je velmi znepokojující, pokud se o něm uvažuje v rámci diskuse o státní politice.

 • Zdá se, že základní princip pro neprávníky je docela jasný, totiž, že existující zákony je možno ve válce ignorovat, a pokud vyhlásí prezident Bush válku proti terorismu, má tedy právo to udělat.
 • To ale právě není pravda. Jedním z důvodů, proč existuje kategorický zákaz mučení za jakýchkoliv okolností, je právě to, aby bylo zajištěno, že za nejhorších okolností, napřiklad při reakci na teroristickou hrozbu, se budou státy chovat tak, aby to bylo uměřené a lidské.

 • Avšak pokud byste dospěl k názoru, že v novém světovém pořádku, jak říká Condoleezza Ricová, jsou tyto předpisy příliš omezující, asi byste chtěl od právníků, aby zjistili, zda se s tím nedá něco dělat?
 • Nový světový pořádek nedává nikomu právo, aby přestal respektovat základní zásady mezinárodního práva.

 • Znovu jsme však slyšeli v tomto rozhovoru názor, že se lidé postavili mimo zákon tím, že začali bojovat - podle amerického názoru - podivným způsobem. A proto nemají nárok na ochranu podle Ženevských konvencí. O tom snad právníci budou muset jednat?
 • No, to právě právníci projednali a Condoleezza Ricová nemá pravdu. Převládající názor mezinárodních právníků je, že tito lidé, kteří začali bojovat jiným způsobem, než jímž se zabývá první, druhá a třetí Ženevská konvence, jsou nicméně ochraňováni čtvrtou Ženevskou konvencí a částečně i třetí Ženevskou konvencí, která přikazuje, aby se s lidmi zacházelo lidsky, jakmile jsou zadržováni jinou mocí, bez ohledu na to, co ti lidé dělali, druhá moc s nimi musí zacházet lidsky a v souladu se zákonem.

 • Co to vypovídá o zálivu Guantánamo a o zemích, jako je Británie, které tam stále mají své občany?
 • Když byl založen tábor v zálivu Guantánamo na základě prezidentského ediktu,. mnozí z nás byli znepokojeni tím, co toto znamená pro přístup americké vlády vůči jejím povinnostem plnit mezinárodní právní závazky. Obávali jsme se, že si Američané myslí, že mají právo v případě výslechů zadržovaných osob porušovat mezinárodní právo. Protože bylo zjevné, pokud měl být ten prezidentský edikt platný, že tito lidé nemají podle mezinárodního práva žádná práva. Ukazuje se, podle informací od osob, které byly propuštěny, a z toho, co jsme se dověděli o vězení Abu Ghraib, že právě toto se přesně stalo. Otázkou je, jak k tomu došlo. A teď se dovídáme, že se o těchto otázkách v Pentagonu jednalo jako o součásti oficiálního právního přístupu americké vlády. A jaksi byl tento přístup pak v praxi realizován, aniž by někdo vydal nějaké příkazy.

                   
  Obsah vydání       11. 6. 2004
  12. 6. 2004 Podle prvních odhadů vyhrála eurovolby ODS
  13. 6. 2004 Británie: Labouristé se obávají vítězství ostře euroskeptické strany v eurovolbách
  12. 6. 2004 Michael Moore nebude točit film o Tonym Blairovi
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů
  13. 6. 2004 Donalde, kde je Usáma?
  12. 6. 2004 V Bagdádu byl usmrcen irácký ministr
  13. 6. 2004 Komorník prince Charlese: "Za svým tvrzením o Charlesově homosexualitě si stojím"
  13. 6. 2004 Znamení šelmy Zdeněk  Bárta
  11. 6. 2004 Z pátečního pohřbu Ronalda Reagana
  11. 6. 2004 Britští labouristé zaznamenali vážné ztráty v komunálních volbách
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení
  11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil
  11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují
  9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"
  9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice
  11. 6. 2004 NOVA zatím netuší, že už nejsme "východoevropský" stát? Miloš  Dokulil
  11. 6. 2004 Že by i "Lidovky"? Kam to vlastně volíme? Miloš  Dokulil
  10. 6. 2004 Bushův plán pro Blízký východ přijat s rozpaky
  10. 6. 2004 To je trs!
  11. 6. 2004 Reality show & sitcom: co nám ve skutečnosti nedopřejí domácí televizní kanály? Michal  Brož
  11. 6. 2004 S češtinou do Evropy
  11. 6. 2004 Spolek Šalamoun v ČRo 6
  11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
  11. 6. 2004 Zpravodajství iráckého odporu za dny 1. - 5. června 2004
  10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
  10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie
  10. 6. 2004 V nových členských zemích se očekává cynismus, neúčast a euroskepse
  10. 6. 2004 Ať si chudí lidé kouří...
  9. 6. 2004 Česká republika poskytla Registru konvenčních zbraní OSN nekvalitní zprávu
  9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
  9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
  8. 6. 2004 Politická abstinence Britských listů
  8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík
  8. 6. 2004 Blízká setkání Emil  Hakl
  5. 6. 2004 Hospodaření OSBL za květen 2004
  29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
  22. 11. 2003 Adresy redakce
  18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

  Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
  11. 6. 2004 Smrt Vladimíra Pechy: Vážné nesrovnalosti českou vládu neznepokojují   
  10. 6. 2004 Média a stín Jan  Stern
  10. 6. 2004 V nových členských zemích EU zmizela euforie   
  10. 6. 2004 Co vědí britští studenti o České republice? Neil  Bermel
  10. 6. 2004 Již čtvrtá mezinárodní zpráva, která ostře kritizuje porušování lidských práv v České republice Jan  Čulík
  9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
  9. 6. 2004 Děsivé dědictví Reaganových let   
  9. 6. 2004 Skončilo americké nakladatelství, které vydávalo překlady českých knih Robert  Wechsler
  9. 6. 2004 Třetí zpráva o České republice   
  9. 6. 2004 "Vladimír Pecha vyskočil z okna"   
  8. 6. 2004 Emil Hakl: Autentické svědectví o světě Jan  Čulík

  Týrání a mučení vězňů v Iráku RSS 2.0      Historie >
  12. 6. 2004 Psovodi z vězení Abu Ghraib: "Bylo nám nařízeno zastrašovat vězně psy"   
  12. 6. 2004 Vrchní velitel amerických vojsk v Iráku schválil týrání vězňů   
  11. 6. 2004 Chcete beztrestně mučit údajné teroristy?   
  11. 6. 2004 Jeden skandál za druhým Immanuel  Wallerstein
  11. 6. 2004 Američtí vládní právníci: Prezident Bush nemusí dodržovat zákony proti mučení   
  11. 6. 2004 Bush: Protizákonné výslechy jsem neschválil   
  9. 6. 2004 Násilí v médiích je odrazem násilí ve společnosti Štěpán  Kotrba
  5. 6. 2004 Papež zkritizoval Bushe   
  4. 6. 2004 Papež požaduje navrácení suverenity Iráku   
  3. 6. 2004 Odstoupil ředitel CIA George Tenet   
  1. 6. 2004 Mučení v Iráku: Co jsme to udělali?   
  31. 5. 2004 Americká armáda: nejen brutalita, ale i nekompetence   
  27. 5. 2004 Jde v Iráku především o předání plné moci, i když "neplně"? Miloš  Dokulil
  26. 5. 2004 Americký vojenský velitel bude po vězeňském skandálu odvolán   
  26. 5. 2004 Vězňové byli v Iráku týráni "v širším měřítku"