11. 5. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 5. 2004

Kuba--USA: Svoboda za každou cenu

Prosazování lidských práv embargem a ekonomickými intervencemi

6. května ohlásila vláda Spojených států nová opatření k dalšímu zostření své politiky vůči Kubě. Prezident Bush, který v ranních hodinách v krátkém komentáři předběžně informoval o opatřeních novináře, zopakoval, že cílem opatření je "uspíšit den, kdy se Kuba stane svobodnou zemí".

Několik hodin nato zástupce státního tajemníka pro záležitosti západní polokoule Roger Noriega, jeden z autorů Helms-Burtonova zákona, vystoupil ve Washingtonu s podrobnými informacemi k obsahu zprávy, kterou v šesti kapitolách a na více než 450 stranách presidentovi Spojených států předala tzv. Komise pro pomoc svobodné Kubě a zdůraznil zejména nová ekonomická a politická opatření, jež hodlá Bushova administrativa vůči Kubě zavést. Komisi pro pomoc svobodné Kubě předsedá ministr zahraničí USA Colin Powell. Ten k nové aktivitě americké státní administrativy už před časem řekl: "Kdo si váží svobody, musí využít této příležitosti, aby poslal mocné poselství solidarity s odvážnými muži a ženami na Kubě, prosazujícími věc demokracie."

Dokument vytyčuje jako strategické úkoly ke svržení kubánské vlády zvýšení podpory vnitřní opozici, zesílení mezinárodních kampaní proti Kubě, zostření podvratných a desinformačních akcí vůči Kubě, přijetí nových opatření k oslabení kubánské ekonomiky a cosi, co nazývá "podrytím plánů na pokračování režimu".

Kuba a Fidel Castro TÉMA BL

V první kapitole, věnované plně novým opatřením, jimiž má být kubánský režim zničen, si zvláštní pozornost zasluhují:

 1. 1. Vyčlenění 59 milionů dolarů v příštích 2 letech na financování akcí směřujících ke zničení revoluce. Tyto peníze mají být mimo jiné použity na:
  • Vytvoření mezinárodního fondu pro rozvoj "občanské společnosti" na Kubě, jenž má získat "dobrovolníky" ze třetích zemí, kteří by cestovali na Kubu a přiváželi pomoc proamerickým "disidentům". V praxi jde o organizaci sboru kurýrů, kteří by dopravovali finanční a logistickou podporu odpůrcům tamní vlády.
  • Společně s OAS zřídit "stipendijní plán", jenž by vybraným odpůrcům kubánského režimu umožnil studovat na amerických a latinskoamerických univerzitách. V podstatě je to plán na přípravu kádrů pro svržení legální vlády na Kubě.
  • Financovat programy na podporu tzv. "prodemokratických snah mládeže, žen a Kubánců afrického původu".
  • Vyčlenit 18 milionů dolarů na vysílání propagandistické televizní a rozhlasové stanice Martí, z letounu C-130 vyhrazeného pouze k tomuto účelu.
  • Dále vést a zintenzivňovat veřejné kampaně proti Kubě v zahraničí, jež by se dotýkaly údajného porušování lidských práv na Kubě, "špionáže proti jiným zemím", "podvratné činnosti proti demokraticky zvoleným vládám v Latinské Americe" a dalších aktivit, definovaných jako ohrožování zájmů Spojených států, a pořádat mezinárodní nebo národní konference ve třetích zemích k "šíření informací" o politice Spojených států na podporu "přechodu" na Kubě". Oznamuje se tak dalších 5 milionů dolarů na financování mezinárodní kampaně k diskreditaci Kuby.
 2. Omezení okruhu příjemců peněžních zásilek a balíčků na přímé příbuzné Kubánců žijících ve Spojených států, mezi něž jsou řazeni pouze prarodiče, vnoučata, rodiče, sourozenci, manželky a děti. To znamená, že od nynějška bude Kubánec žijící ve Spojených státech jediným emigrantem, jemuž je zakázáno zasílat ekonomickou pomoc staré tetičce či jinému blízkému příbuznému.
 3. Zákaz Kubáncům žijícím ve Spojených státech zasílat peněžní zásilky a balíčky jejich příbuzným, pokud jsou "vládními úředníky nebo členy komunistické strany". Sedmdesátiletá matka by se tak například musela zříci svých politických práv, aby mohla obdržet peněžní zásilku.
 4. Zredukování návštěv Kubánců žijících ve Spojených státech ze současné jedné cesty na Kubu ročně na jednu cestou každé tři roky. Zavádí se dodatečné omezení, vyžadující od nynějška specifické povolení pro každou cestu namísto dosud platného všeobecného povolení. Udělování povolení k cestě na Kubu se omezuje pouze na návštěvy za přímými příbuznými. Za tím účelem rozhodla vláda Spojených států, že od této chvíle je rodina definována jako "prarodiče, vnoučata, rodiče, sourozenci, manželé a děti". Nadále tedy nebude podle presidenta Bushe bratranec, teta či jiný blízký příbuzný členem rodiny. Rovněž bylo rozhodnuto, že Kubánci nedávno přibyvší do Spojených států mohou na Kubu vycestovat až tři roky poté, co emigrovali. Zatímco vláda Kuby vytváří stále pružnější podmínky pro návštěvy emigrantů ve vlasti, vláda Spojených států násobí překážky. Čeho se obává?
 5. Zkrácení množství peněz, jež mohou Kubánci žijící ve Spojených státech utratit na pokrytí svých výdajů během návštěvy Kuby ze 164 dolarů na 50 dolarů na den.
 6. Pokyn americkým úřadům, aby prováděly "skryté operace" proti každému z Kubánců žijících ve Spojených státech, kdo by přivezl peníze příbuzným na Kubě. Nabízejí se dokonce odměny těm, kdy by ilegální peněžní zásilky příbuzným oznámili.
 7. Zpřísněním kriterií dále omezovat povolování vzdělávacích cest a akademických výměn pro americké občany a instituce. Zde je nutné připomenout, že povolení pro tzv. "styky typu národ národu" bylo Bushovou administrativou již zrušeno.
 8. Provedení přísného posouzení, zda aplikace oddílu III Helms-Burtonova zákona je v rozporu s americkými zájmy, nebo zda by jeho uplatnění mohlo uspíšit pád kubánského režimu. V praxi se nanáší možnost povolit konání soudních řízení proti podnikatelům ze třetích zemí, kteří by obchodovali s Kubou, před americkými soudy, což dosud nebylo praktikováno.
 9. Striktní uplatňování sankcí obsažených v oddíle IV téhož zákona, jenž zakazuje udělit vstupní vízum do Spojených států zahraničním investorům na Kubě. Na uplatňování Helms-Burtonova zákona budou dokonce vyčleněny další prostředky a personál.
 10. "Neutralizace" kubánské společnosti, zabývající se ekonomickými aktivitami souvisejícími se zahraničním sektorem. K tomu účelu má být vytvořena Skupina na posouzení majetkových otázek, jež by se věnovala zkoumání kubánských a zahraničních společností obchodujících s Kubou.
 11. Zintenzívnění úsilí zapojit vlády třetích zemí do kampaní proti legální kubánské vládě.
 12. Podpora aktivit na snížení zájmu o turismus na Kubu ve třetích zemích.
 13. Další odmítání víz kubánským představitelům, kteří mají vycestovat do Spojených států.
 14. Na úrovni Státního departmentu vytvoření funkce koordinátora pro "přechod" na Kubě, který by kontroloval uplatňování těchto opatření.

  Dalších pět kapitol pojednává o opatřeních, jež zavede vláda Spojených států na Kubě, jakmile bude dosaženo jejího snu -- svržení stávajícího kubánského politického systému.

                 
Obsah vydání       11. 5. 2004
11. 5. 2004 Generál Taguba: Za týrání Iráčanů mohli američtí velitelé
11. 5. 2004 Skandál kolem patentového zákona v Evropské unii?
11. 5. 2004 Červený kříž: Až 90 procent osob bylo v Iráku zatčeno omylem
11. 5. 2004 Podrobnosti mučení v Iráku
11. 5. 2004 Wall Street Journal zveřejnil zprávu Červeného kříže o týrání iráckých vězňů
10. 5. 2004 Podpaľačský útok neonacistov na kanceláriu Ľudí proti rasizmu
11. 5. 2004 Na "válku proti terorismu" doplácejí chudí
11. 5. 2004 Poslali by Češi Hanu do koncentráku? Boris  Cvek
11. 5. 2004 Do Evropy bez řetězu Jaroslav  Hutka
11. 5. 2004 Jaroslav Hutka -- písničkář vandalem? Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Odvážně a suverénně, ale také v tragickém smutku? Miloš  Dokulil
11. 5. 2004 O nekontrolované moci médií Bohumil  Kartous
10. 5. 2004 Blair: o týrání vězňů nevěděl
10. 5. 2004 Britský filmový producent David Puttnam volá po odstoupení Tonyho Blaira
10. 5. 2004 Šéfové BBC neudělali v případě Andrewa Gilligana žádné chyby
11. 5. 2004 Irácké povstání Oskar  Krejčí
11. 5. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 2. - 4. května 2004
11. 5. 2004 Francouzští zemědělci: strach z rozšíření Simone  Radačičová
11. 5. 2004 Jednání EU-Středomoří zdramatizoval střet kvůli Blízkému východu
11. 5. 2004 Vzniká proeurópska centristická strana
11. 5. 2004 Naše setkávání s Bohumilem Sedláčkem režírovala snad sama Prozřetelnost Ivo V. Fencl
11. 5. 2004 Quo vadis Európska únia? Adrian Peter Pressburg
11. 5. 2004 1. máj 2004 -- ľavica mimo mesta Martin  Muránsky
11. 5. 2004 Od sociálnej demokracie k sociálnej ekológii Eduard  Chmelár
11. 5. 2004 Cyperská otázka Peter  Greguš
11. 5. 2004 Špinavá tvár vojny Radovan  Geist
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
10. 5. 2004 Český chřestýš Efraim  Israel
9. 5. 2004 Americká armáda potvrdila existenci ještě daleko strašnějších fotografií a videozáběrů
10. 5. 2004 Je mučení vůbec někdy ospravedlnitelné?
10. 5. 2004 Jsou Bush a Rumsfeld skutečně šokováni mučením ve věznici Abu Ghraib? Fabiano  Golgo
10. 5. 2004 Týrání iráckých vězňů: Oficiální americká politika?
9. 5. 2004 V Americe vychází najevo, že týrání vězňů bylo systematické
10. 5. 2004 Fotografie nahých vězňů jsou pro Araby strašlivou urážkou
10. 5. 2004 Jiří Kratochvil: Lady Carneval - Nesmyslnost a nutnost zapomnění Jakub  Kára
10. 5. 2004 Špidla se snaží zlo alespoň oslabit Boris  Cvek
10. 5. 2004 O svobodě, humoru a taktu Pavel  Kelly-Tychtl
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
5. 5. 2004 Hospodaření OSBL za duben 2004

Kuba a Fidel Castro RSS 2.0      Historie >
11. 5. 2004 První máj s Fidelem: Lidstvo bude muset bojovat o víc než o ekonomickou spravedlnost Fidel Castro Ruz
11. 5. 2004 Kuba--USA: Svoboda za každou cenu Štěpán  Kotrba
11. 5. 2004 USA: dolary jen pro ty Kubánce, kteří nejsou v komunistické straně Štěpán  Kotrba
7. 5. 2004 Sankce proti Kubě a Pákistánu: Nejpitomější politika na této planetě   
4. 5. 2004 Los disidentes   
3. 5. 2004 Kuba: Nový proces s disidenty Simone  Radačičová
5. 4. 2004 Dvacet let pro Raula Riveru Simone  Radačičová
19. 3. 2004 Vzdá se vláda Spojených států pokusů odsoudit Kubu?   
9. 3. 2004 "Američané jsou senzační a na Kubě to bylo fajn"   
23. 2. 2004 Digitalizace a přístup na intenet se bude dále rozšiřovat   
23. 2. 2004 Čeho můžeme dosáhnout se skromnými, avšak optimálně využitými zdroji   
28. 1. 2004 Trinidad jako hrozba terorismu Miloš  Kaláb
28. 1. 2004 Jakou zemi vyberete jako vzor pro Kubánce? Chile? Josef  Vít
28. 1. 2004 Jak jsem večeřel s Castrem   
23. 1. 2004 Hromadné sdělovací prostředky a metody manipulace veřejným míněním Noam  Chomsky