30. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
30. 4. 2004

Výsledky ankety Ropák 2004

Tisková zpráva Dětí Země.

 

Zelenou perlu 2003 získal

 

1) Petr Martiňák, starosta Horních Tošanovic a koordinátor Iniciativy R48 (186 bodů)

"Myslím, že neexistuje jen přirozená migrace, ale i umělá. Těch pár medvědů či vlků by se tedy dalo podle mého názoru čas od času přepravit do jiných oblastí."

(návrh na zamezení migrace zvěře přes rychlostní silnicí R48 na Ostravsku, který má ušetřit finance za vybudování mostních přechodů pro zvěř nad silnicí, tzv. ekoduktů)

z článku Přechody pro zvěř jsou potřebné, ale moc drahé (Týdeník Frýdecko-Místecko, 9. 12. 2003)

V anketě Ropák 2003 se na dalších dvou místech umístili:

 

2) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD) -- ÚK a ČR (315 bodů)

 • za prosazování výstavby dvou vodních stupňů na dolním Labi v Malém Březně v CHKO České středohoří a v Prostředním Žlebu v CHKO Labské pískovce; jejich realizace bude stát nejméně šest miliard korun, přestože byl prokázán jejich negativní vliv na poslední český úsek Labe s přirozeným tokem a s řadou mokřadů, kde se vyskytují desítky zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů; postižený úsek Labe má přitom být zařazen do evropské soustavy NATURA 2000; proti výstavbě je i Ministerstvo životního prostředí (záporně hodnotí vlivy na životní prostředí a nepovolilo výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny), vedení obou CHKO, desítky občanských sdružení a nejméně patnáct tisíc občanů, navíc jde o dopravně nereálný záměr, neboť je zde výkonově nevyužitá železniční doprava a staví se dálnice D8, z hlediska finančního jde o neefektivní stavby, což potvrdil i Nejvyšší kontrolní úřad a zpráva Světové banky, a v Německu se s dalším zvyšováním plavební hloubky v blízké budoucnosti nepočítá,
 • za prosazování urychlené výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří a přírodní park Východní Krušné hory bez ohledu na platnou ekologickou legislativu a nepředložení všech potřebných dokladů investorem - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které tak zpomaluje příslušná správní řízení, navíc podporoval předložit a schválit speciální zákon o dálnici D8,
 • za opakované zařazování ekologických sdružení a občanů s ekologickým cítěním mezi ekoteroristy.

 

3) Ing. Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu -- ČR (204 bodů)

 • za zodpovědnost za zpracování návrhu nové státní energetické koncepce do roku 2030 ve spolupráci s velkými energetickými firmami, která v doporučované zelené variantě předpokládá rozšíření těžby hnědého uhlí s případným zrušením územních ekologických limitů a se zbouráním některých severočeských obcí jako jsou Černice a Horní Jiřetín, předpokládá současně i výstavbu dalších jaderných bloků a uhelných elektráren a podíl spotřeby energie z obnovitelných zdrojů ve výši pouhých deseti procent.

 

 

V anketě Zelená perla 2003 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

 

2) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (169 bodů)

"Prostě se postaví v Temelíně, tam jsou na to lidé zvyklí. Nová elektrárna jim tak dalece vadit nebude. Postaví si nové fotbalové hřiště a bude to naprosto bez problémů."

z článku Elektrárnu za hřištěm (Týden, 18. 11. 2003)

 

3) Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (147 bodů)

"Musíme vůči takovým událostem udržovat odstup a nezávislost. Až potom budeme žádat od vedení elektrárny vysvětlení, proč se porucha stala... Někdy ale nejdou podobné závady vysvětlit, digitální systémy jsou potvory."

z článku Temelín odstavila další porucha (Mladá fronta DNES, 26. 11. 2003)

 

 

Výsledky anket byly zveřejněny na tiskové konferenci v Brně v 11 hodin a na soirée v HaDivadle.

Ankety podpořily: Nadace Partnerství Brno, Moravská banka vín Brno a Víno Marcinčák Mikulov.

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 30. 4. 2004:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2003

4) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje a stínový ministr dopravy (ODS) - ČR (189 bodů)

 • za podporu splavnění Labe až do Pardubic výstavbou dvou jezů v chráněných územích a plavebního stupně Přelouč přes biocentrum Slavíkovy ostrovy s desítkami zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
 • za prosazování splavnění Vltavy do Českých Budějovic, včetně lodních zdvihadel na vodních dílech Slapy a Orlík a plavebních komor u jezů Hluboká a České Vrbno,
 • za podporu výstavby průplavu Dunaj -- Odra -- Labe, včetně multimodálního terminálu v Břeclavi jako prvního stupně propojení řek Moravy a Dunaje přes cenné lužní lesy a plánovanou ptačí oblast dle soustavy NATURA 2000.

5) PhDr. Jiří Vlach, zástupce hejtmana Jihočeského kraje (US-DEU) -- Jihočeský kraj (104 bodů)

 • za podporu výstavby mamutího střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části stávajícího vojenského výcvikového prostoru Boletice a v budoucím ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s řadou lesních komplexů s výskytem mj. dvou desítek chráněných druhů ptáků dle směrnice Rady EU o ptácích, téměř padesáti zákonem chráněných druhů rostlin a s více než stovkou druhů zanesených v Červeném seznamu,
 • za opakovanou snahu zabránit vyhlášení nové CHKO Novohradské hory.

6) Ing. Pavel Schneider, generální ředitel Povodí Odry, s. p. -- Moravskoslezský kraj (96 bodů)

 • za prosazování výstavby přehrady Nové Heřminovy za více než dvě miliardy korun na řece Opavě i přes protesty nejen místních občanů; přehrada má zatopit dotyčnou obec s 260 obyvateli, i když protipovodňová ochrana města Krnova a dalších obcí touto stavbou je velmi sporná a i když existují levnější a krajinářsky přijatelnější alternativní opatření; povodí ještě plánuje vybudovat vodní nádrže například i v Horní Lomné na říčce Lomná a v Bukovci na Olši.

7) Ing. Jiří Hanuš, poslanec PS P ČR (KDU-ČSL) -- ČR (88 bodů)

 • za hlavní zodpovědnost ze návrh zákona o výstavbě dálnic a rychlostních silnic spolu s poslanci Hanou Orgoníkovou (ČSSD), Vlastimilem Dlabem (KSČM) a Soňou Markovou (KSČM), jehož hlavním cílem má být urychlení výstavby těchto komunikací, přestože jde nepřímo o novelu správního řádu, stavebního zákona a soudního správního řádu; tento návrh omezuje právo na soudní ochranu, neboť o umístění komunikace rozhodne zákonodárná moc a ne moc výkonná, dochází ke zkrácení lhůt pro podávání odvolání a k automatickému odejmutí odkladného účinku rozhodnutí, zákon nemá obecný charakter, ale řeší vyjmenované komunikace v předem určených koridorech, omezuje aplikaci zákona o vlivu na životní prostředí v případě porovnání různých variant, zasahuje do vlastnických práv apod.

8) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) -- Jihočeský kraj (84 bodů)

 • za zodpovědnost při prosazování střediska zimních sportů Chlum v části vojenského prostoru Boletice a v budoucím území soustavy NATURA 2000, i když se zde nacházejí desítky chráněných druhů živočichů (zejména ptáků) a rostlin,
 • za prosazování dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic, přestože její průchod přes dolní Posázaví kritizují některé místní obce a občanská sdružení z hlediska trvalého narušení rekreační a přírodně-estetické funkce této krajiny.

9) RNDr. Miloš Kužvart, poslanec PS P ČR (ČSSD) -- ČR (67 bodů)

 • za podíl na nepřijetí novely zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem bylo umožnit vznik evropské soustavy NATURA 2000 o ochraně ptáků a stanovišť, neboť při hlasování v listopadu 2003 chyběl jeden hlas.

10) RNDr. Pavel Pavlík, hejtman Libereckého kraje (ODS) -- Liberecký kraj (57 bodů)

 • za podporu výstavby čtyřproudové rychlostní silnice R35 v trase Turnov -- Jičín v těsné blízkosti obou částí CHKO Český ráj i přes protesty veřejnosti, řady občanských sdružení a obcí a navzdory existenci jižní varianty přes část Středočeského kraje, která se této oblasti vyhne a která je k přírodě šetrnější.

11) Ing. Pavel Štefka, náčelník generálního štábu Armády ČR -- Jihomoravský kraj (32 bodů)

 • za zodpovědnost při prosazování výstavby dvacet pět metrů vysokého radaru protivzdušné obrany NATO (pod názvem Sokolnice -- 2WI22002) s vrcholovou kopulí o průměru dvaceti metrů u obce Sokolnice blízko památkové zóny bojiště bitvy u Slavkova, a to přes odpor místních obyvatel, téměř dvaceti okolních obcí, Národního památkového ústavu a vyznavačů napoleonské historie v celé Evropě; objekt může narušit krajinný ráz širšího okolí, zejména v dálkových pohledech a vůči historickým a přírodním dominantám, jako je například chráněná kulturní památka Mohyla míru.

12) Ing. Michal Rabas, zástupce hejtmana Pardubického kraje (ODS) -- Pardubický kraj (19 bodů)

 • za podporu umístit severní variantu rychlostní silnice R35 kolem České Třebové do nového územního plánu kraje, i když na rozdíl od jižní varianty kolem Litomyšle prochází hodnotnou krajinou, v těsné blízkosti řady obcí, hlukem zasáhne nejvíce občanů, má menší rozsah dopravní obslužnosti a je asi o šest miliard korun dražší.

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2003

4) Martin Pecina, náměstek ministra průmyslu a obchodu (139 bodů):"Spořit elektřinu? Přestaneme svítit nebo co?" výrok z jednání se zástupci Hnutí DUHA a Sdružení CALLA na MPO k návrhu státní energetické koncepce, (16. 7. 2003)

5) Jaromír Schling, poslanec za ČSSD (138 bodů): "Ostatně soudím, že ministerstvo životního prostředí má být zrušeno. Chraňme prosím přírodu, nikoliv ministerstvo životního prostředí." (k diskusi o návrhu novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) ze sněmovního tisku č. 354 na www.psp.cz/eknih/2002ps/stenprot/022schuz/s022169.htm, (Poslanecká sněmovna P ČR, 22. schůze, 21. 10. 2003)

6) Jiří Čepelka, starosta Ústí nad Orlicí (118 bodů): "Rozhodnutí pouze na základě skutečně objektivních technických, finančních, ekologických či dopravně technických faktů je nereálné, a proto musí nutně přijít na řadu i hledisko politické." zdůvodnění, proč při hlasování zastupitelů Pardubického kraje navrhuje doporučit severní variantu rychlostní silnice R35, přestože z odborného hlediska je nejlépe hodnocena jižní varianta, kterou také prosazuje i MŽP, z článku Čepelka: Smysl má jen severní trasa... (Mladá fronta DNES-PaK, 12. 12. 2003)

7) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD (114 bodů): "Zákon o vlivu staveb na životní prostředí totiž dává ekologům příliš mnoho možností, jak blokovat dostavbu dálnice. Ekologové pak zneužívají možnosti se k problémům vyjadřovat, kterou jim zákonodárci dali, a stávají se z nich ekoteroristé." z článku Návrh zákona prý zavání fašismem (Ústecký deník, 5. 6. 2003)

8) Václav Klaus, prezident České republiky (95 bodů): "Používají přírodu a životní prostředí jako svá rukojmí, což se jim docela daří, protože my všichni máme přírodu a životní prostředí velmi vysoko na svém seznamu priorit." z článku Svoboda a její nepřátelé (Lidové noviny, 21. 11. 2003)

9) Vlastimil Aubrecht, poslanec za ČSSD (90 bodů): "Navíc stavbou jezů se hladina na Labi ustálí a přírodě se bude rozhodně dařit lépe než v současné době, kdy hladina obrovsky kolísá, takže všechno je dvakrát až třikrát do roka spláchnuté." z článku Poslanci ze severu Čech se stavbou děl souhlasí (Mladá fronta DNES-SČ, 16. 12. 2003)

10) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD (78 bodů): "Ministr dal za pravdu lidem, které nelze označit jinak než jako ekoteroristy. Tím, že zabránil splavnění Labe, škodí životnímu prostředí i zájmům občanů tohoto státu." z článku Ministerstvo zamítlo stavbu jezů na Labi (Ústecký deník, 27. 11. 2003)

11) Vladimír Zatloukal, náměstek ředitele NP Šumava (70 bodů): "Hlavním rizikem pro Šumavu je kůrovec, pak ještě vítr, ale ten není tak infekční." z přednášky na odborném semináři pro zastupitele Plzeňského kraje v Srní dne 6. 10. 2003

12) Jaroslav Doubrava, senátor a starosta obce Telnice za KSČM (68 bodů): "Když slyším povídání o ekologických iniciativách, mám divné pocity. Já je nepovažuji za ekologické aktivisty, ale za ekologické teroristy." (o nutnosti urychleně dostavět dálnici D8 přes České středohoří, třeba i za cenu přijetí speciálního zákona) z článku Dostavba D8 je pro Ústecký kraj životně důležitá (Haló noviny, 27. 1. 2003)

13) Oldřich Sedlář, jednatel Okresního mysliveckého spolku ve Žďáru nad Sázavou (36 bodů): "Jedli bychom kamení místo brambor, kdybychom vyslyšeli slova ekologů a v naší přírodě prosazovali za každou cenu pouze původní druhy." (výrok na podporu myslivců vyhlásit chov muflonů v honitbách v okolí Obyčtova na Vysočině, přestože mufloni nejsou u nás původním druhem a okusem způsobují škody na lesních porostech) z článku Vyhlášení mufloní oblasti se prozatím odkládá (Noviny Havlíčkobrodska, 28. 11. 2003)

14) Dalibor Kouba, pracovník Československé plavby labské (31 bodů): "Vodní doprava je bohužel ve špatném stavu právě díky militantním ekologům, kteří ji chtějí zcela zrušit." z článku Došlo na naši adresu (Ústecký deník, 21. 10. 2003)

15) Josef Zbořil, býv. gen.. ředitel Jihočeských papíren a konzultant pro otázky ŽP (29 bodů):"Ekologický fundamentalismus má své apoštoly, kteří se dostali na MŽP; místo aby spolupracovali, zaujímají žárlivé, nedůvěřivé a podezíravé postoje." z přednášky na semináři Sdružení Růže v Nových Hradech dne 8. 4. 2003

16-17) Roman Joch, pracovník Občanského institutu (22 bodů): "Jinými slovy, pokud jde o Spolanu, s cíli Greenpeace můžeme souhlasit, ale již ne s prostředky této zelené extremistické a násilnické organizace." (názor na protestní akci Greenpeace, jejíž členové na několik hodin vyvěsili na komíně Spolany obrovský transparent o zamoření toxických látek na území firmy s textem "DIOXIN -- RTUŤ -- PCB -- HCB") z článku Greenpeace na cestě k diktatuře (Lidové noviny, 11. 8. 2003)

16-17) Miroslav Uchytil, starosta Chlumce nad Cidlinou (22 bodů): "U staveb dálnic převažuje veřejný zájem o ochraně zdraví, života a majetku lidí nad veřejným zájmem o ochraně přírody." z článku Ceny pozemků pro dálnici klesly (Mladá fronta DNES- JČ, 30. 8. 2003)

18) Jiří Novák, náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury (19 bodů): "Napíšu stížnost na ombudsmana, při svém hodnocení dálnice vycházel z neúplných a zavádějících informací." (reakce na stanovisko ombudsmana Otakara Motejla, který zjistil, že při přípravě dálnice D8 přes České středohoří došlo k porušení řady zákonů) z článku Ministerstvo dopravy o jiných trasách D8 jednat nebude (Dopravní noviny č. 39, 25. 9. 2003)

                 
Obsah vydání       30. 4. 2004
2. 5. 2004 Americká armáda se snaží zakrýt systematické mučení obviněním šesti jednotlivých vojáků
2. 5. 2004 Jsou či nejsou "britské" fotografie mučení z Iráku pravé?
1. 5. 2004 Mučení v Iráku: vinni jsou i britští vojáci
1. 5. 2014 Máj Karel Hynek Mácha
1. 5. 2004 Slavný den Jaroslav  Seifert
1. 5. 2004 Máj 1890 Jan  Neruda
1. 5. 2004 První máj a jeho tradice
1. 5. 2003 Svatý Josef Dělník a May Day Štěpán  Kotrba
30. 4. 2003 Památce popravených anarchistů z chicagského procesu
30. 4. 2004 Stávkokaz Štěpán  Kotrba
30. 4. 2004 Bush odsoudil mučení iráckých vězňů americkými vojáky
30. 4. 2004 Irák: Americká armáda má skandál s mučením vězňů
30. 4. 2004 Vystěhuje Británie od zítřka na ulici 2500 českých a slovenských Romů?
30. 4. 2004 Nové zdanění důchodů odhlasováno
30. 4. 2004 Uprostřed britského euroskepticismu vítá Tony Blair nové členy EU
30. 4. 2004 The Sun: PANIKA! Vlna přistěhovalců zahltí v sobotu Británii!!
29. 4. 2004 Rozšíření EU: Zradila Evropa nové členské země?
29. 4. 2004 Daily Telegraph: Je dobře, že Blair zasahuje proti východoevropským imigrantům
30. 4. 2004 Příslib z Východu
30. 4. 2004 Do Evropy levou, pravou anebo žádnou? Jan  Paul
30. 4. 2004 Evropo, vítej Miloš  Navrátil
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
30. 4. 2004 Konzervativní konference "Jak bránit Západ" - ale jen pro muže?
30. 4. 2004 Tisková konference prezidenta Chiraka k rozšíření Unie Jana  Roy
30. 4. 2004 Izrael používá teroristické metody Jana  Malá
30. 4. 2004 Povrchní a zavádějící článek o blackmetalové hudbě
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
30. 4. 2004 Zpravodajství iráckého odboje za dny 19. - 21. dubna 2004
30. 4. 2004 Fotografie rakví s americkými padlými vojáky rozproudily v USA diskusi Miloš  Kaláb
30. 4. 2004 Jsou psí exkrementy dokladem naší vysoké životní úrovně? Miloš  Dokulil
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
30. 4. 2004 Co je to vlastně marxismus Stanislav  Heczko
30. 4. 2004 Marx, marxismus-leninismus a socialistické zkušenosti v moderním světovém sytému Immanuel  Wallerstein
30. 4. 2004 Centrum a periferii bude mít i Evropská unie Stanislav  Holubec
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
22. 11. 2003 Adresy redakce
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů

Greenpeace RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004   
22. 4. 2004 Radní Zdena Hůlová a Petr Uhl neunesli fakt, že byli demokraticky přehlasováni Ivan  Brezina
20. 4. 2004 Uhl a Hůlová: Nechť se Greenpeace obrátí proti Brezinovi na soud   
14. 4. 2004 Problém, který zmizel Jan  Hanuš

Ropáci a jejich protivníci RSS 2.0      Historie >
30. 4. 2004 Výsledky ankety Ropák 2004   
21. 4. 2004 Děti Země zvou na Ropáka roku   
5. 2. 2004 Kužvart eurokomisařem Petr  Jánský
20. 10. 2003 Ropák Švarc se mstí organizátorům ankety žalobou   
24. 7. 2003 Ropák Švarc vyhrožuje žalobou organizátorům ankety   
20. 5. 2003 Znečištění Přírodní rezervace Černínovsko u Spolany bude řešit policie   
26. 3. 2002 Děti Země, Zlín: I Zlín má svého žhavého kandidáta na Zelenou perlu   
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka