29. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
29. 4. 2004

Nejskromnější umění v Brně

Zhlédl jsem výstavu "Josef Čapek -- Nejskromnější umění", jejíž kurátorkou je Alena Pomajzlová, a musím říci předem, že jsem byl velmi nadšen!

Měl jsem příležitost vidět jak instalaci v pražském Obecním domě, tak v Místodržitelském paláci v Brně. V porovnání s pražskou, brněnská instalace vyznívá mnohem lépe. A je k tomu několik důvodů. Především se mi zdají velmi vhodné brněnské výstavní prostory, které se více hodí ke komornímu charakteru vystavených artefaktů.

Místnosti jsou nápaditě vymalovány vzory převzatými z Čapkovy tvorby. V prostoře Obecního domu, který disponuje dvěma velkými sály, narážel podle mě architekt Velíšek, podílející se na obou verzích výstavy, na úskalí jak rozdělit díla, aby se udrželo logické navazování tématických celků. Vyřešil to rozmístěním praktikáblů stlučených z režných prken (parafráze na motiv obrazu Muž s bednou z roku 1921), na které byly obrazy navěšeny. Šlo o poměrně zajímavý nápad, který se hodí k tématice výstavy, ale podle mě architekt absolutně nectil daný výstavní prostor, který se vyjadřuje jemnou secesní ornamentalitou. K architektonickému řešení bych ještě dodal, že je velmi účinné umístění popisek, které jsou pod obrazy instalovány ve zkosené poloze. Návštěvník se tak k nim nemusí obtížně naklánět.

Jak jsme informováni okamžitě při vstupu do expozice, jde o soubor prací Josefa Čapka, olejových maleb, kreseb a grafik, zapůjčených ze soukromých sbírek (převážně z Čapkovy rodiny) a několika českých muzeí a galerií, které se vážou k problematice "nejskromnějšího" umění, jak jej Čapek popsal ve své stejnojmenné studii, prvně vydané v pražském Aventinu v roce 1920.

Jedná se tedy o výstavu tématickou a nikoliv monografickou. Tento fakt je důležité uvědomit si hned při vstupu do expozice. V knize se zabývá periferií výtvarného projevu, do které zařazuje dobovou forografii, tvorbu vývěsních štítů, ostrostřeleckých terčů a jiných neškolených výtvarných projevů. Ty jsou na výstavě také prezentovány, a nutno říci, že v účinné symbióze s díly Čapkovými.

Mimo jiné jsou vystaveny i malby českých umělců, kteří byli také inspirováni naivní a primitivistickou tvorbou. Mezi nimi například Alois Wachsmann, Jindřich Štyrský, či V. V. Novák. Čapek si na takzvané "primitivní" tvorbě cenil její bezprostřednosti, jisté výtvarné neobratnosti a především upřímnosti, s jakou byly tyto předměty, jež měly veskrze praktický účel, tvořeny. To podle něho mnohdy chybí v profesionální, umělecky kvalitní tvorbě. Nejde o díla notoricky známá, a tím je výstava také přitažlivější, přinese nám mnoho nových postřehů a souvislostí.

Na místě jsou také promítány ukázky z francouzského filmu "Fantomas" z roku 1914, který výrazně ovlivnil umělce té doby. Pro nás už asi těžko bude mít ten hrůzný efekt, jaký pravděpodobně měl ve své době, ale jde o zajímavý inspirační zdroj, a je dobře, že máme příležitost jej na výstavě ve zlomku shlédnout.

Můžeme tak konstatovat, že výstava nám poskytuje pohled na Čapkovu tvorbu ze zajímavého úhlu pohledu a v mnoha souvislostech, které bychom si sami těžko uvědomovali. Jde každopádně o zajímavý, přitažlivý a moderní výstavnický počin. Nechte se tedy unést bezprostředností a upřímností vystavených děl, máte k tomu příležitost v Brně do 23. května.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech
28. 4. 2004 Studený čumák 2. Jan  Paul
28. 4. 2004 Zákon o DPH -- mediální fraška Petr  Baubín
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004