21. 3. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
21. 3. 2002

Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka

tisková informace

Greenpeace nominovalo dlouholeté představitele Spolany Neratovice na tituly "Ropák roku" a "Zelená perla roku" (1). Bývalý generální ředitel a předseda představenstva Spolany, ing. Jaroslav Štrop, nezabezpečil provozy masivně kontaminované dioxiny a rtutí nacházející se v bezprostřední blízkosti Labe, ačkoli měl k dispozici informace o vážné hrozbě zamoření řeky v případě povodně.

O titul "Zelená perla roku" bude soutěžit několik neuvěřitelných výroků bývalého tiskového mluvčího Spolany Zdeňka Josky a vedoucího ekologického odboru podniku Martina Dobeše, kteří se opakovaně pokoušeli bagatelizovat vážné riziko plynoucí ze zamoření ve Spolaně. Rozsáhlá kontaminace dioxiny a rtutí řadí Spolanu mezi vůbec nezamořenější místa na světě (2).

Joska o budovách kontaminovaných supertoxickými dioxiny řekl: "I kdyby budovy někdo vyhodil do vzduchu, tak sutiny zůstanou na místě a nic se nestane." Tvrdil také, že "zatím neexistuje technologie, která by to uměla zlikvidovat" (3). Přitom v téže době měla Spolana k dispozici studii s 12 návrhy na různé způsoby likvidace dioxinového zamoření.

Joska také prohlásil, že "objekty jsou již řadu let uzavřeny, dioxiny nikam neunikly" (4). A jeho kolega Dobeš uvedl: "... rozhodně popírám, že by dioxin z budov unikal. Provádíme pravidelná měření v okolí budov a únik jedovatých látek nebyl ještě nikdy zjištěn" (5). Jenže výsledky chemických rozborů vzduchu v okolí zamořených budov prokázaly koncentrace dioxinů téměř 3000krát překračující německou normu pro dioxiny v ovzduší. Spolana vlastní i expertní posudek potvrzující, že naměřené koncentrace dioxinů v ovzduší mohou už při krátkodobém působení vážným způsobem ohrozit lidské zdraví.

Žádosti Greenpeace o poskytnutí rizikové analýzy týkající se dioxinového zamoření Spolana opakovaně odmítla. Přesto Joska říkal: "...my jsme vždycky informovali, nikdy jsme to nezatajovali (6)." Avšak jeho kolega Dobeš ještě týž den (!) jinému novináři řekl, že nesouhlasí s tím, aby Spolana poskytla veškeré inform! ace o dioxinech a s ním spojenými riziky veřejnosti a zdůraznil: "Myslím si, že to je natolik odborná záležitost, že by veřejná diskuse ničemu neprospěla." (7) To panu Joskovi ale nebránilo v tom, aby opakované žádosti o zveřejnění rizikové analýzy ze strany Greenpeace nekomentoval později slovy: "Připadá mi to jako vlámání do otevřených vrat" (8).

Na opakované výzvy Greenpeace k zabezpečení dioxinových objektů reagovala Spolana podrážděně (9): "...vedení chemičky tyto výzvy považuje za nesmyslné a nehodlá se jimi řídit ... podle expertíz místo se zamořenými objekty ... povodněmi ohroženo není ... budovat zde betonové či jiné bariéry není vůbec reálné." Později Joska tvrdošíjně opakoval, že "vyplavení objektu velkou vodou nehrozí", i když jeho kolega Dobeš připustil, že "v případě velké povodně může voda proniknout až k těmto halám" (10, 11).

Přes uvedená ubezpečení nový generální ředitel Spolany 15. února 2002 oznámil ministerstvu životního prostředí, že Spolana protipovodňová opatření připravuje. Nakonec 6. března 2002 Spolana ve své vlastní tiskové zprávě zveřejnila plán na vybudování jeden metr vysoké protipovodňové zdi.

"Opakované nesmyslné výroky představitelů Spolany usvědčují podnik z tohoto, že veřejnost systematicky a záměrně nepravdivě informoval," komentoval výroky MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodal, že chování Spolany je o to nepochopitelnější, že ohrožuje především vlastní zaměstnance a obyvatele žijící v nejbližším okolí podniku. Policie dokonce prošetřuje podezření, zda nezabezpečením toxického zamoření ve Spolaně nebyl spáchán trestný čin.

Greenpeace vede od jara 2001 dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je přimět Spolanu, aby nejprve objekty kontaminované dioxiny zabezpečila proti povodni a únikům toxických látek do ovzduší a posléze toto zamoření bezpečně zlikvidovala.


(1) Desátý ročník anketu "Ropák roku" vyhlásilo sdružení Děti Země. Jejím cílem je "ocenit" jednotlivce, jejichž jednání v uplynulém roce nejvíce ohrožovalo životní prostředí. Sedmý ročník ankety "Zelená perla roku" oceňuje nejhloupější výroky týkající se problematiky životního prostředí a jeho ochrany. Výsledky obou anket Děti Země vyhlásí 27. dubna v Brně.

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(3) MF Dnes, 24. září 2001

(4) Ústecký deník, 4. prosince 2001

(5) Právo, 9. listopadu 2001

(6) Česká televize, 9. listopadu 2001

(7) MF Dnes, 9. listopadu 2001

(8) MF Dnes, 7. listopadu 2001

(9) Zdeněk Joska, tiskový mluvčí Spolany - ČTK, 12. prosince 2001

(10) Česká televize, 20. prosince 2001

(11) Pražské Slovo, 12. listopadu 2001

(12) Dopis ing. Radomíra Věka adresovaný Ministerstvu životního prostředí ČR dne 15. února 2002

                 
Obsah vydání       21. 3. 2002
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"
21. 3. 2002 Správní řád prošel do pátého čtení Tomáš  Pecina
21. 3. 2002 Jak dosáhnout míru mezi Palestinci a Izraelci Suhail Abu Nofal
21. 3. 2002 Nemáte rádi Milana Knížáka? Volte Unii svobody! Jan  Paul
21. 3. 2002 Ještě poznámku k nesrovnalostem kolem 11. září Jan  Čulík
21. 3. 2002 CIA donucena zrušit dohled nad čtenáři svých internetových stránek
20. 3. 2002 V Antarktidě se rozpadl obří ledovec
21. 3. 2002 Trvalé podnebné změny už nastaly, avšak co je způsobilo?
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka
21. 3. 2002 (Dočasná) ztráta imunity nebrání trvalé imunitě vůči vnímání problémů sociálního systému Josef  Trnka
21. 3. 2002 Guardian dostal cenu za své internetové stránky
21. 3. 2002 Glasgow - Ostrava 20 : 35
18. 3. 2002 Pochybnosti o pozadí zářijových teroristických útoků proti USA sílí Bushka  Bryndová
18. 3. 2002 Radek M. má opět problémy: Zásah proti petiční akci v pasáži Světozor Tomáš  Pecina
20. 3. 2002 Americký bioterorismus
20. 3. 2002 Je možné očekávat nějaké změny v Iráku?
20. 3. 2002 Předčasné starobní důchody Josef  Trnka
21. 1. 2002 Příspěvky na investigativní práci Britských listů

Ekologické znečištění Spolany RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka   
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
22. 2. 2002 Spolana zamořuje ovzduší dioxiny   
1. 2. 2002 Eurotank: Podivné okolnosti okolo podivné firmy Štěpán  Kotrba, Petr Pražák

Ekologické sdružení Arnika RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka   
20. 3. 2002 Ministr Kužvart zorganizoval tiskovou konferenci "jen pro spřízněné spiklence"   
20. 3. 2002 Chcete netradiční občerstvení po ránu? Snídejte s ekologickými lobbisty!   
14. 3. 2002 Tisková zpráva sdružení Arnika: Nechte Labe živé   
14. 3. 2002 Organizace Arnika demonstrovala proti vodním stavbám na Labi   
13. 3. 2002 Spalovna v Lysé neplní sliby   
22. 2. 2002 Spolana zamořuje ovzduší dioxiny   
7. 12. 2001 Drda přehlasován - integrovaný registr znečišťování prošel druhým čtením   
10. 10. 2001 Poslanci a Kužvartovo ministerstvo podpoří vratné lahve v obchodech   

Ropáci a jejich protivníci RSS 2.0      Historie >
21. 3. 2002 Greenpeace: Bývalý ředitel Spolany nominován na Ropáka