29. 4. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
Attila the Stockbroker
29. 4. 2004

KULTURA

Atilla: politický punkový básník

V neděli 2. 5. 2004 od 19.00 se koná v pražské Stromovka Music Garden (Praha - Výstaviště) koncert Attily the Stockbrokera z Velké Británie. Se svou doprovodnou skupinou Barnstormer hraje široké spektrum hudebních stylů, od punku a ska až po "baroque'n'roll". Stěžejní součást Attilova projevu tvoří texty, ať již zpívané s doprovodnou skupinou nebo deklamované jako "ranting poetry".

Attilova hudební historie sahá až ke konci 70. let, kdy hrál na basu v několika punkových skupinách, např. s Newtown Neurotics. Role basáka se však neslučovala s duší extrovertního, bojovného básníka.

Při prvním sólovém vystoupení pod jménem Attila the Stockbroker, uskutečněném v roce 1980, doprovázel své básně hrou na elektrickou mandolínu. V roce 1981 se Attilově úderné poezii dostalo štědré pozornosti médií, snažících se navázat na komerčně úspěšnou punkovou vlnu. Přízeň showbusinessu je ale přelétavá... poté, co si "antifašistický sociálně surrealistický básník" užil svých pět minut slávy (přesně řečeno to byly 2 roky), přestal o něj hudební průmysl jevit zájem. Právě v době, kdy Attila začal psát svá nejlepší díla. "Je to jako kdyby byl tesař vychvalován, dokud se učí svému řemeslu, ale jakmile se konečně vyučí, je mu oznámeno, že nestojí za nic. Přihodilo se to tisícům nadaných umělců a oni to vzdali, praštili s tím, jejich sny napadrť a duše zlomeny", vzpomíná Attila. On se ale nevzdal. Autorsky i organizačně se podílí na kulturních akcích a benefitech doprovázejících každý významný milník "boje pracujících" ve Velké Británii. Kromě většiny zemí západní Evropy koncertoval také např. v Austrálii, Kanadě, USA, Rumunsku, Bulharsku, Albánii a na Novém Zélandu.

Kromě politiky, poezie a hudby patří k Attilovým zájmům i fotbal, jeho domovský FC Brighton & Hove Albion jej jmenoval oficiálním básníkem klubu. Attilovo dílo čítá 26 audiokazet, desek a CDček a 4 sbírky básní. V Praze vystoupí se svou doprovodnou skupinou Barnstormer, takže se můžeme těšit na punk ve stylu Clash, některé songy se nesou i v rytmu ska nebo dubu. Attilovou libůstkou je ale také středověká hudba a hudební nástroje. O tom, že všechny tyto vlivy a styly lze skloubit opravdu zdařile, se můžete přijít přesvědčit 2. května 2004 do open-air klubu Stromovka Music Garden na pražském Výstavišti. Na koncertu uslyšíme též písně z Attilova nového alba "Zero Tolerance", inspirované především opozicí proti válečným výbojům "nového světového řádu". Sám autor jej označuje za nejnaštvanější politické CD, které kdy vydal. Při současném dění ve světě se tomu není co divit.

Další informace v angličtině >

Haider

Budoucí kancléř se narodil a vyrůstal v Rakousku
Už je tu zase rok 1929
Haider!
Duchové, dlouho rozevlátí, se opět probouzí:
a vydávají se po prošlapaných cestách
Jiná podoba, stejné lži a stejný refrén
Haider!

Kde je tvá krása, Rakousko?
Kde je tvá kultura, Rakousko?
Je tohle tvá budoucnost, Rakousko...
bodnutí dýkou do tváře
a sevření pěstěné pěsti?
Haider!

Věcný, upravený a elegantní, byznysmeni jsou uneseni
Teď tahá nitky za scénou
Haider!
Všichni jste už slyšeli řeči, které vede,
Všichni znáte knihu, kterou četl
Všichni znáte tyhle staré smutné fašistické sny
Haider!

Kde je tvá krása, Rakousko?
Kde je tvá kultura, Rakousko?
Je tohle tvá budoucnost, Rakousko...
Smrt a salám, perly a pogromy,
nenávist v obchodech?
Haider!

Plný lásky jsem se procházel Vídní,
kde má milovaná kdysi sama vyhrávala
Obdivoval jsem se hudbě, která tam byla zrozena
Ale to skvělé město má srdce z kamene...
Haider!

Druhý příchod bestie, požehnané bankéři, šéfy a kněžími
Znič tu bestii nebo skloň hlavu v hanbě
Haider!
Mladí a staří, všichni Rakušané, slyšte neblahé volání vašich dějin
Slyšte, jak milióny zavražděných křičí jeho jméno
Haider!

Kde je tvá krása, Rakousko?
Kde je tvá kultura, Rakousko?
Tohle je tvá budoucnost, Rakousko...

Dbejte na naše slova, tenhle bastard NEPROJDE
Znič Haidera!
Nebo v Rakousku nastane peklo...

Haider

Born and raised in Austria, he who would be Chancellor
1929 is here again
Haider!
Ghosts, long stirring, now awake: same well-trodden path to take
Image update, same lies, same refrain
Haider!

Where is your beauty, Austria?
Where is your culture, Austria?
Is this your future, Austria...
A steel stiletto in the face
and the crunch of a manicured fist?
Haider!

Sober, clean and smartly dressed, business class is well impressed
Now he pulls the strings behind the scenes
Haider!
You all heard the things he said, you all know the book he read
You all know those sad old fascist dreams
Haider!

Where is your beauty, Austria?
Where is your culture, Austria?
Is this your future, Austria...
Death and dumplings, pearls and pogroms,
hate in the shopping mall?
Haider!

Inspired by love, I wandered round Vienna
where once my love made music of her own
I marvelled at the music that was born there
But that great city has a heart of stone.....
Haider!

Second coming of the beast, blessed by banker, boss and priest
Slay the beast or bow your heads in shame
Haider!
Young and old, Austrians all, hear your history's baleful call
Hear the butchered millions scream his name
Haider!

Where is your beauty, Austria?
Where is your culture, Austria?
Is this your future, Austria...

For, mark our words, the bastard WILL NOT PASS
Smash Haider!
Or hell in Austria...

Baghdádské ska

Hurá, hurá, ať žijí USA!

Vaši vojáci nás zbavili Saddáma,
Všichni vyrazíme do ulic
A budeme slavit osvobození
Nemocnice jsou plné mrtvol
Zloději vyrabovali všechen chleba
Ale myslím, že má rodina je v pořádku
A vy říkáte že to jinak nešlo...

Druhého dne jsem potkal starého přítele
Ozbrojeného po zuby a lačného po boji
Řekl:"Tohle mi ti Yankeeové zaplatí!"
B52ka mu roztrhala ženu
Obejmul jsem ho
Přivinul k sobě a měkce pravil
"Vím, že platíme strašlivou cenu"
Pak jsem si šel smutně po svém
Šel jsem si smutně po svém.

SBOR
Tohle je Baghdádská jizva
Tohle je Baghdádské ska
Tohle je Baghdádská jizva
Tohle je Baghdádské ska

Včera jsem přišel k Yankeeovi
Zeptal se ho, jak dlouho tu zůstanou
A jak by odpověděl těm, kdo tvrdí
Že naše země byla ukradena Američany
V tu ránu zazněl z druhé strany ulice výstřel
Stál jsem na místě a viděl, jak jeho hlava exploduje
Mohl jsem se jen krčit a modlit
Když mě odtamtud kopanci a pěstmi vlekli pryč
Kopance a pěsti mě vlekli pryč

SBOR
Odvezou mě do zátoky Guantanamo
Jako nepřítele USA
Nevěří mi ani slovo
Posmívají se, že si mě tam dlouho nechají
Pláču vlastní slzy, slzy své vlasti
Kolik mrtvých, kolik let?
A křičím v agónii:

Mohlo to jít jinak
Mohlo to jít jinak
Mohlo to jít jinak
Mělo to jít jinak


Baghdad ska

Hooray Hooray for the USA!

Your soldiers took Saddam away
So we're all going out on the streets to play
And celebrate our liberation day
The hospitals overflow with dead
The looters have stolen all the bread
But I think my family are all OK
and you said this was the only way
You said this was the only way....

I saw an old friend the very next day
Armed to the teeth and up for the fray
He said 'I'll make those Yankees pay!'
- A B52 blew his wife away
I put my hand upon his head
I held him close and softly said
'I know it's an awful price to pay'.......
Then sadly I went on my way
Sadly I went on my way

CHORUS
This is Baghdad's scar
This is Baghdad ska
This is Baghdad's scar
This is Baghdad ska.......

Walked up to a Yankee yesterday
I asked how long they were going to stay
And how he'd reply to the folks who say
Our land was stolen by the USA
Then a shot rang out from across the road
I stood and watched his head explode
And all I could do was cringe and pray
As boots and fists took me away
Boots and fists took me away

CHORUS
They're gonna take me to Guantanamo Bay
As an enemy of the USA
They don't believe a word I say
They sneer that I'm in for a very long stay
I cry my own, my country's tears
How many dead, how many years?
And through my agony I say:

there could have been another way
there could have been another way
there could have been another way
there should have been another way

Zpráva iráckého zbrojního inspektora

Jsem jedním z týmu
iráckých zbrojních inspektorů,
cestujících za velmi obtížných podmínek
po Spojeném království
ve snaze nalézt zbraně hromadného odvádění pozornosti .
Blairova vláda
popírala, že takové zbraně existují
nebo existovaly,
a sestavila tlustý fascikl
dlouho zapomenutých úspěchů Labour Party
jako důkaz počestnosti a dobrých úmyslů.
Tyto zahrnují:
vytvoření dočasného státu blahobytu
znárodnění dolů a železnice na několik let
snížení pracovní doby a drobné zvýšení mezd pracujících
občasný odpor proti nejhorším excesům kapitalismu
několik měsíců v roce 1954
dokud s tím Sdružení průmyslníků souhlasilo.
Ale zběžná obhlídka Británie
odhalila stovky takových zbraní hromadného odvádění pozornosti --
Velkého Bratra
Popový Idol
nekonečné nesmyslné "celebrity"
"noviny" Sun
a královskou rodinu,
abych jmenoval jen několik. --
a náš požadavek aby byly zničeny,
což by zúčtovalo s masovou netečností, kreténismem a naivitou národa,
dosahující úrovně nevídané mimo lobotomizované termitiště,
se setkal se sveřepým odporem
nejen Blairovy vlády,
ale i samotných mas,
které nesouvisle a divoce nadávají
každému, kdo se je snaží vytrhnout
Bez reptání přijímají svůj úděl
nejvíce nemocné, nejméně vzdělané a nejhůře placené populace Západní Evropy
a energicky hájí své právo aby byly vykořisťovány.
To samozřejmě dokazuje účinnost takových zbraní --
jejich faktickou převahu
nad čímkoliv, čím disponuje pan Saddám Hussein --
a v této zprávě, která mu je adresována,
mu proto doporučuji
aby přestal s politikou plynování, hladovění a mučení vlastního lidu
aby zlikvidoval veškerý nervový plyn a otravné látky
a aby Irácká vláda nakoupila
zbraně masového odvádění pozornosti
jaké používá pan Blair.
Jelikož jsou všechny tyto moderní, veleúčinné zbraně britské provenience,
domníváme se, že mohou být zakoupeny od příslušných britských firem
přes obvyklé tajné, vládou schválené prostředníky pro obcházení sankcí
a těšíme se na obchodování s panem Blairem.
Děkuji a dobrou noc.

                 
Obsah vydání       29. 4. 2004
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hospodářská deprese v Evropě
29. 4. 2004 Nedokončená symfonie
29. 4. 2004 Irák: Američané - možná - odcházejí z města Fallúdža
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Co s romským problémem Jan  Čulík
29. 4. 2004 Mobilní telefony nejsou výhradně pro přátelské popovídání Miloš  Kaláb
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
29. 4. 2004 Rasizmus na Slovensku - áno, ale naruby Lubomír  Sedláčik
29. 4. 2004 Definice rasismu
28. 4. 2004 Xenofobie a rasismus na Slovensku se dostávají z chronického do akutního stádia Darius  Nosreti
28. 4. 2004 Překvapení: Praha leží západněji než Vídeň!
29. 4. 2004 Nejskromnější umění v Brně Martin  Vaněk
29. 4. 2004 Astrologické zpravodajství ČTK Štěpán  Kotrba
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
28. 4. 2004 Schily šokoval Zelené svým vyjádřením o teroristech
28. 4. 2004 Studený čumák 2. Jan  Paul
28. 4. 2004 Zákon o DPH -- mediální fraška Petr  Baubín
30. 4. 2004 Mají Haló noviny redakci?
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
7. 4. 2004 Chcete učit češtině na Glasgow University?
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
7. 4. 2004 Hospodaření OSBL za březen 2004

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
29. 4. 2004 Antonín Dvořák: starý muž z nového světa Martin  Škabraha
29. 4. 2004 Hlásám vám podčlověka Bohumil  Kartous
29. 4. 2004 Atilla: politický punkový básník Petr  Gočev
28. 4. 2004 Jak Václav Klaus "privatizoval" české hospodářství Václav  Žák
28. 4. 2004 Kocourkov na druhou Jan  Čulík
28. 4. 2004 Kdo se v Praze serve na Prvního máje? Ondřej  Slačálek
27. 4. 2004 Kavan: Hybášková se mě bála. Čím jsem si zasloužil takovouto chválu? Jan  Kavan
27. 4. 2004 Zelený euroskandál Jan  Čulík
27. 4. 2004 Plán na likvidaci našeho národa je zpět na horizontu, ale bude proveden jinými metodami   
27. 4. 2004 Exkomunikace Bohumil  Kartous
27. 4. 2004 "Nikdo nemá právo požadovat od občana dokumenty"   
27. 4. 2004 Vyberte si vědu a budete mít vždycky o čem psát   
27. 4. 2004 Mají příbuzní obětí právo pozabíjet a oloupit rodiny vrahů a těch, kteří jim poskytnou útočiště?   
26. 4. 2004 Česká Strana zelených vyloučila Milana Horáčka "pro hrubé porušení stanov"   
26. 4. 2004 Kanada nesplnila slib, že nebude kritizovat americkou válku proti Iráku Miloš  Kaláb