1. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 5. 2003

Svatý Josef Dělník a May Day

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě,
neboť jsem tichý a pokorný srdcem,
a naleznete pro své duše odpočinek.
Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.

(Mt 11,28--30)

Josef - kdo to je? Jaké má jméno? Písmo svaté o něm mluví jako o potomku z rodu Davidova. V celém Písmě nenajdeme ani jedno slovo z jeho úst. Celá jeho charakteristika se v Písmě zužuje na informaci, že byl zasnouben s nazaretskou dívkou jménem Maria.

Podle tehdejších zvyklostí se zásnuby konaly dřív, než snoubenci začali spolu žít. I když byl Josef z Betléma, přestěhoval se do Nazareta, kde se zaměstnával truhlařinou, protože byl tesař. Byl to prostý, tichý, skromný muž, který si svědomitou prací vydělával na každodenní chléb. Jak byl však překvapen, když po jisté době poznal na své snoubence budoucí mateřství. Co si měl a mohl myslet?

O čisté, krásné dívce Marii se neodvážil nic špatného myslet a už vůbec ne ji odsuzovat. Modlil se a prosil Boha o pomoc, o světlo poznání, co má dělat. Snad by bylo nejlépe ve vší tichosti zmizet z Galileje zpět do Betléma. Vroucí modlitba však přinesla světlo. Ve spánku přišel anděl a jasně řekl: "Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů."

Pak už Josef nefilosofoval, ale konal jako poslušný žák Ducha Svatého. Tímto poslušným žákem byl za všech okolností. Muž Boží vůle, dělník, stolař, se tu začne poctivě starat o svou rodinu. Jeho řemeslu se přiučí i svěřený syn. Žijí chudě, ale poctivě, z práce svých rukou.

Pro naši generaci "vnuků Gottwaldových" jsou slova "První máj" a "Svátek práce" nerozlučně spojena se sarkastickými vzpomínkami na nekonečné prvomájové průvody, ryčnou pochodovou hudbu z ampliónu, mávátka a soudruhy, roštím utíkající ze zpocené Letenské pláně a odhazující státní vlajky i transparenty... Přitom tradice nebyla nikdy takto umělá, ale autenticky prožitá a mnohdy i krví vepsaná do dějin. Tak jako 1. máj v americkém Chicagu. Námezdně pracující z města a okolí se neshromáždili, aby oslavili svátek Prvního máje. Sešli se, aby se společně postavili k problémům svých životů a svého boje. Pokusili se dát organizovaný výraz svému protestu proti hrubě nespravedlivému pořádku Státu a Kapitálu, fungujícímu v zájmu majetných. Američtí anarchisté Spies, Parsons a další promluvili právě na toto téma. A tehdy bylo protestní shromáždění narušeno provokacemi a skončilo masakrem, po kterém následovalo uvěznění a vražda Spiese, Parsonse a dalších dělníků. První máj je symbolem "nové doby" v životě a boji ve jménu sociální spravedlnosti, svobody a nezávislosti, ve jménu společenského ideálu.

A komu se nelíbí historie, může se ji pokusit přepsat, změnit ji už však nelze...

                 
Obsah vydání       1. 5. 2003
1. 5. 2014 Máj Karel Hynek Mácha
1. 5. 2003 Svatý Josef Dělník a May Day Štěpán  Kotrba
29. 4. 2003 První máj s komunisty, sociálními demokraty a odboráři
30. 4. 2003 Památce popravených anarchistů z chicagského procesu
28. 4. 2003 Anarchistický 1. máj
"Za svobodnou anarchistickou společnost"