12. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2004

J'accuse?

Dne 13.ledna roku 1898, byl uveřejněn v listě l'Aurore článek známého francouzského spisovatele Emile Zoly J'accuse! (Žaluji!). Jednalo se o otevřený dopis prezidentu republiky Félixi Faurovi na podporu důstojníka židovského původu Alfreda Dreyfuse, obviněného ze špionáže ve prospěch Německa. Celá kauza spojená s Dreyfusovou aférou se táhla řadu let a podařilo se jí rozdělit francouzskou společnost na dva odlišné tábory. Poučila se tedy Francie z této lekce nebo musí i teď 105 let po uveřejnění dopisu stále čelit antisemitismu?

Antisemitismus v číslech

Mezi 28. lednem a 1.únorem 2002 Sofres Institut provedl výzkum na representativním vzorku 400 lidí (ve věku 15-24 let) žijících ve Francii. Velká většina z nich se postavila proti antisemitským útokům: 87% považovala žhářství vůči synagogám ze "skandální", 11% však tvrdilo, že "pokud by Židé tak moc nepodporovali Izrael, k útokům by nedocházelo".

Na další otázku "Myslíte si, že Židé mají příliš mnoho vlivu ve Francii?" 77% respondentů odpovědělo, že ne. Na stejnou otázku týkající se jejich vlivu v médiích a v politice odpovědělo také 80% záporně.

Tyto údaje se však velmi liší od podobného průzkumu učiněného stejnou společností, ale týkající se celé společnosti v květnu 2000, kdy 45% respondentů souhlasilo s tvrzením, že Židé mají příliš mnoho vlivu.

Na další otázku "zda-li mají být souzeni lidé, kteří tvrdí, že Holocaust a plynové komory neexistovali" 51% dotazovaných odpovědělo, že "by neměli být souzeni kvůli svobodě projevu a myšlení", oproti 48% lidí požaduje potrestání těch, kteří "popírají tento historický fakt".

Další průzkum agentury CSA na 1000 respondentech starších 18 let ukázal, že 10% Francouzů nemá rádo Židy (zatímco 23% z nich nemá rádo všechny Severoafričany a 24% zase jen mladé Francouze severoafrického původu.) Židy nemá ráda více než polovina voličů extrémní pravice.

Ve Francii žije největší židovská komunita v západní Evropě (okolo 600 až 700 tisíc lidí).Obecně jsou Židé respektováni, dobře asimilováni a jsou významně zastoupeni v politice.

Antisemitské předsudky, se znovu objevují po Šestidenní válce a dále sílí v 70,80. a 90 letech. Důkazem toho je i úspěch Le Penovi Front National a jiných extrémně pravicových hnutí popírajících Holocaust.

Počet protižidovských útoků dramaticky roste od začátku druhé palestinské intifády.V roce 2000 bylo z 216 rasistických útoků 146 motivováno nenávistí k Židům. Násilnosti vůči této menšině dosáhly svého vrcholu v době židovského svátku Jom Kippur, kdy byla třetina všech světových antisemitských ataků spáchána ve Francii.

Je zajímavé, že pachatelé těchto skutků zřídka kdy pocházejí z prostředí extrémní pravice, často se jednalo o neorganizovanou mládež z Magrebu či z jiných severoafrických komunit. Policie uvádí, že podezřelí nemají nějakou zvláštní ideologii, jsou motivováni hlavně nepřátelstvím k Izraeli.

Nová vlna antisemitských útoků začala v lednu 2002 a kulminovala na jaře, kdy se útoky proti Židům a jejich institucím objevovaly téměř každodenně. V reakci na to se zdvojnásobil počet francouzských občanů židovského původu odcházejících do Izraele.Brzy byla překonána rekordní úroveň emigrace z roku 1972. V létě 2002 došlo k mírnému poklesu útoků, a to na 395. Převažovaly antisemitské graffiti, ale došlo i k fyzickému napadání Židů a čtrnácti žhářským útokům na synagogy. Tyto násilnosti se odehrávaly hlavně na periferiích měst a na propalestinských demonstracích.

Je smutným faktem, že se množí i počet verbálních antisemitských útoků. K těm dochází na demonstracích nejrůznějších politických uskupení včetně Komunistické strany Francie, strany Zelených, Komunistické revoluční ligy, Ligy lidských práv a podobně. (antisemitské výroky byly proneseny na demonstraci proti Bushově návštěvě Paříže). Z tohoto vyplývá, že antisemitismus již tedy není pouze tématem krajní pravice, ale pozvolna se stává i záležitostí levicových stran.

Mnohé židovské organizace dávají antisemitské útoky za vinu prezidentu Jacques Chiraca, který je podle nich příliš pasivní Ten toto obvinění popřel se slovy "Francie není antisemitská země".

To je jistě pravda, nicméně počet útoků na Židy zůstává stále vysoký. Co proti tomu může stát udělat? Je snadné říci, že francouzská vláda by měla přehodnotit svou politiku k přistěhovalcům a pomoci jim plně se integrovat do společnosti.Je to velmi zdlouhavý a složitý proces, který by ale mohl přinést ovoce.

Důležité je soustředit se na zlepšení situace na předměstích, jež jsou postižena vysokou mírou nezaměstnanosti a kriminality a tudíž i nízkou životní úrovní. Mnoho mladých lidí z těchto "banlieu" před sebou nevidí žádno světlou budoucnost : pravděpodobně skončí jako jejich rodiče bez práce či závislí na sociální podpoře. Není tedy divu, že mládež hledá svou identitu někde jinde. Zřídka kdy se mohou ztotožnit se zemí svého původu či svých rodičů a zároveň nepatří ani mezi rodilé Francouze. Útoky jsou podle sociologů reakcí na sociální problémy a pocit vykořenění, kdy mládež není schopná najít svou vlastní identitu a tímto způsobem tak ventilují své vnitřní problémy. Hledá únik ze svých každodenních problémů a identifikuje se přitom s palestinským národem, který se stejně jako oni považuje za oběť západní společnosti.

Celá problematika spojená s otázkou antisemitismu tedy poukazuje na stále probíhající hojně medializovaný palestinsko-izraelský konflikt. Je zcela zřejmé, že značnou odpovědnost za nárůst protižidovských nálad může samotný Izrael, jehož politika vojenských zásahů na palestinských územích spojená s provokacemi a trvalým ponižováním a zastrašováním civilistů nadále roztáčí zlověstný kruh násilí. Teze Bushovy vlády o tom, že svržení Saddáma přispěje k oživení mírového procesu na Blízkém východě se nepotvrdila. Palestinská otázka zůstává nadále otevřená.

Právě Francii by měla využít svých přátelských vztahů s arabskými zeměmi a významněji se podílet na mírovém jednání. V tom případě by měla EU intenzivněji hledat společné stanovisko s USA a společnými silami se znovu pokusit přimět obě znepřátelené strany k nalezení příhodného konsensu. Pouze tímto způsobem by mohly jak EU tak USA dopomoci k uzavření konfliktu, jež si vyžádal mnoho nevinných obětí na obou stranách a který má i negativní projevy v Evropě.

> La Croix
> Neveřejná zpráva EU o antisemitismu

                 
Obsah vydání       12. 1. 2004
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
11. 1. 2004 Dánští vojáci našli v Iráku stopy yperitu
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Soužití různých etnik a kultur není nemožné, je ale obtížné Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
12. 1. 2004 Hlásat evangelium o Boží nemilosti * Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 7. leden 2004 a digitalizace Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu
12. 1. 2004 Ještě si trochu užít... Ivan  David
12. 1. 2004 Kuba se rozhodla omezit řadovým občanům přístup k internetu
12. 1. 2004 Castro: Věřili jsme v právo na nezávislost a na vzpouru proti tyranii Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Doposud jedno procento státního rozpočtu Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty
12. 1. 2004 Žebrácká hůl Martina Švehly Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Televize s harddiskem
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Zákroky proti mírovým demonstracím u izraelské izolační zdi   
6. 1. 2004 Co si lidé myslí o novém americkém "bezpečnostním opatření"   
5. 1. 2004 Nebezpečně hořká Mecca-Cola Simone  Radačičová
15. 12. 2003 Jak neopít Evropana rohlíkem Michal  Jurza
8. 12. 2003 Může si demokracie dovolit náboženskou válku? Mojmír  Babáček
25. 11. 2003 Zavraždily Čecha Roberta Maxwella západní špionážní služby?   
20. 11. 2003 Proč princ Charles nejezdí do Ameriky   
18. 11. 2003 Brzeziński: Amerika se musí vzdát paranoidní politiky   
7. 11. 2003 Oplotit nebo vyhubit: Ještě jednou k izraelskému plotu Tomáš  Linhart
6. 11. 2003 Hlúpe otázky, hlúpe odpovede Radovan  Geist
5. 11. 2003 Ještě k tomu izraelskému plotu Pavel  Mareš
4. 11. 2003 Zeď, která se staví, má být tím nejlepším řešením? Jana  Malá

Francie RSS 2.0      Historie >
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
7. 1. 2004 Francie znovu zvýšila daně z cigaret   
7. 1. 2004 Obžalují Francouzi Cheneyho?   
22. 12. 2003 Francouzi mají právo zakázat nošení náboženských symbolů ve školách   
18. 12. 2003 Rub evropské krize: ano, peníze a zase jen peníze... Josef  Brož
18. 12. 2003 Francie: S muslimskými šátky spadl i závoj s tváře evropské (ne)kulturnosti Darius  Nosreti
18. 12. 2003 Politický konsensus ve Francii je jiný   
16. 12. 2003 Špidla chce být tam, kde je evropská rychlost největší Josef  Brož
15. 12. 2003 Vive la France, vive la Tunisie ! Et vive l'amitié franco-tunisienne ! Simone  Radačičová
13. 12. 2003 Summit EU skončil selháním   
12. 12. 2003 Jednání o Evropské ústavě: nová krize na obzoru? Josef  Brož
2. 12. 2003 Rumsfeld odmítl pochválit novou obrannou iniciativu EU   
1. 12. 2003 Vyriešiť hádku o spoločnej európskej obrane   
24. 10. 2003 Nicolas Sarkozy: nový sjednotitel francouzské pravice? Josef  Brož
23. 10. 2003 Francie: Římský víkend paní Bernadette za všechny peníze Josef  Brož