12. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2004

7. leden 2004 a digitalizace

Dne 7. ledna proběhlo v budově Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v Praze 10 velké, můžeme říci téměř reprezentativní setkání na téma digitalizace. Jednání proběhlo v rámci tzv. návštěvního dne RRTV.

Takto zvolený režim jednání nemá žádný statut oficiálního zasedání a Rada v jeho rámci nepřijímá žádná usnesení či rozhodnutí a nepořizuje se žádný zápis. Přesto bylo téma diskuze/setkání velmi zajímavé a pro všechny účastníky důležité a potřebné. Jednoznačně jde ze strany Rady o pozitivní příspěvek k diskuzi.

Přítomno bylo nakonec možná až nečekaně mnoho účastníků či zájemců o digitální vysílání v České republice. Jednání se kromě Rady zúčastnili zájemci o provozování telekomunikačních služeb spojených s provozem digitálního multiplexu a také zástupci provozovatelů televizního i rozhlasového vysílání. A tento široký výběr, jak se zdá, mohl být nakonec i problémem z hlediska organizace a efektivity jednání. Rada požádala o oficiální stanoviska k jednání také ministerstva kultury a informatiky. Ministr Dostál sdělil Radě názor, že nejprve je nutné schválit koncepci, poté upravit příslušnou legislativu a pak přistoupit k zahájení digitálního vysílání. Ministerstvo informatiky zkrátilo svoji odpověď tak, že jejich stanoviskem je práce prováděná na přípravě digitalizace... (obojí zjednodušeně tlumočeno).

Podle prvních a neformálních reakcí některých účastníků jednání byla diskuze pro šíři diskutované problematiky a počet účastníků možná až příliš nesourodá a poněkud roztříštěná. Někteří zástupci nakonec odcházeli i s názorem, že vybrané otázky a problémy, považované za téměř jasné a vyřešené, jsou nakonec ještě mnohem složitější a nejasnější než se čekalo nebo než byly prezentovány (nebo i naopak). Pochybnosti vyvolávala určitá neujasněnost názorů, což ale nakonec u tak složitého problému není nečekané. Věci by jistě prospělo, kdyby podobná široká diskuze byla spíše dříve a častěji, a ne jen jako poněkud jednorázová akce (což jsem již ve svých příspěvcích připomínal).

K jednotlivým tématům a námětům, které lednová diskuze přinesla, se ještě vrátím a očekávám i prezentaci názorů a stanovisek dalších, především přímých účastníků. Z jednotlivých zaznamenaných problémových okruhů jen velmi telegraficky :

  • Česká televize stále trvá na požadavku stát se provozovatelem digitální telekomunikační sítě a zároveň být provozovatelem všech programů v jednom celém samostatném multiplexu (veřejnoprávním) -- nyní i v delším horizontu 1-3 roky.
  • Digitální rozhlas je uvažován spíše jako doplněk digitálních televizních programů v rámci multiplexu než jako samostatný rozhlasový multiplex (Český rozhlas, stejně jako Česká televize, požádal o digitální licenci ) .
  • Názory se pohybují mezi dvěma polohami -- urychlit digitalizaci versus nikam nepospíchat (a to i mezi členy RRTV).V té souvislosti vznikají otázky, kdo brzdí digitalizaci (zpravidla vždy ten druhý..).
  • Provozovatelé digitálních multiplexů jsou schopni zahájit regulérní vysílání cca do 4 měsíců od udělení licencí (České Radiokomunikace již licenci pro multiplex mají, další by ji měli získat v dohledné době).
  • Komerční televize jsou připraveny aktivně se účastnit digitalizace.
  • Český Telecom předpokládá svoji účast v digitalizaci...(tři tečky).
  • Pravidla pro programovou skladbu v multiplexech nejsou zcela jasná, ani vztahy mezi provozovatelem digitální sítě (multiplexu) a provozovatelem programu. Bude se to řešit později, případné spory bude regulovat a řešit ČTÚ.
  • Základní oficiální politické rozhodnutí (podpora) a jasná strategická vize stále chybí.

Psáno pro Česká média a Britské listy

                 
Obsah vydání       12. 1. 2004
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
11. 1. 2004 Dánští vojáci našli v Iráku stopy yperitu
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Soužití různých etnik a kultur není nemožné, je ale obtížné Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
12. 1. 2004 Hlásat evangelium o Boží nemilosti * Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 7. leden 2004 a digitalizace Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu
12. 1. 2004 Ještě si trochu užít... Ivan  David
12. 1. 2004 Kuba se rozhodla omezit řadovým občanům přístup k internetu
12. 1. 2004 Castro: Věřili jsme v právo na nezávislost a na vzpouru proti tyranii Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Doposud jedno procento státního rozpočtu Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty
12. 1. 2004 Žebrácká hůl Martina Švehly Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Televize s harddiskem
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003