Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty

12. 1. 2004

Patricia Ortega Dolz, El País, Madrid
z francouzštiny zkráceně přeložil Jiří Polák

Systém vyvinutý v městě Albacete se 160 000 obyvateli, dovolující všem občanům přímou účast na přidělování obecních prostředků, byl zprvu přijat s velkou skepsí. Dnes je všeobecně uznáván a začíná být napodobován jinde ve Španělsku i v cizině. Stovky španělských obcí už vyslaly reprezentanty do ˝Porta Alegre de la Mancha˝, aby se dozvěděly více o modelu participativního rozpočtu zavedeného koncem roku 2002. 29. prosince minulého roku organizovalo Albacete své druhé Forum participativního rozpočtu, během něhož zvolilo 468 občanských kolektivů delegáty, kteří měli navrhovat hospodaření se 138 miliony eur obecního rozpočtu. Jako pozorovatelé se také zúčastnily delegace několika latinsko-amerických zemí, mezi nimi Bolivie, jakož i obce a spolky šesti španělských krajů.

Albacete také bylo požádáno o informace kolektivy z Bulharska, Itálie, Francie a Německa.

Sevilla by se mohla v roce 2004 stát prvním velkým evropským městem, které začne používat participativní rozpočet... Další španělské obce už tuto proceduru přijaly, mezi nimi Cordoba, Puente Genil a Cabezas de San Juan v Andaluzii, dále Sabadel a Rubí v Katalánsku. Ve Francii je to Saint-Denis, které už má od r. 2001 zkušenosti s participativním rozpočtem.

118 asociací přijalo 2000 návrhů. Přestože tento nový model obecní správy funguje v Albacete teprve rok - první participativní rozpočet byl schválen r.2003 - jsou výsledky považovány za ˝více než uspokojivé˝ starostou Manuelem Pérez Castellem. ˝Je to velmi účinný systém, který nám dovolil uspokojovat skutečné potřeby obyvatel v oblastech jako bytová politika, zaměstnanost, doprava, otevřenost úřadů a městská výstavba,˝ ujišťuje. Pro M. P. Castella je ˝model Albacete˝ pokrokovou alternativou nynějšího systému reprezentačního řízení, které se ptá po hlasech občanů jen jednou za čtyři roky při volbách. ... Je to ˝způsob jak překročit reprezentační demokracii využíváním mechanismů demokracie participativní zavedených v Ústavě z r. 1978. Avšak uvedení do praxe je velmi složité. Vyžaduje klima sociálního konsensu, dovolující podřadit specifické zájmy každého kolektivu všeobecnému zájmu obyvatel.˝

Systém participativního vedení v Albacete překračuje model Porta Alegre. ˝Musíme čelit velmi odlišným problémům,˝ vysvětluje starosta. - ˝Ono brazilské město je ve stavu nízkého stupně vývoje, který vyžaduje dávat prioritu elementárním potřebám, jako výživa nebo zdravotnictví. Albacete, naproti tomu je ekonomickým a sociálním motorem regionu, který je plně integrován do Evropy a který je na úrovni 'rozvinutého světa'˝ Z toho důvodu, pokračuje, ˝nemá úroveň participačního vývoje nic společného s uplatněním tohoto modelu. Zatímco v Brazilii reprezentují stoupenci občanské participace výhradně zájmy systémem nejvíce marginalizovaných kolektivů, v Albacete se zúčastňují všichni, obchodní komora, organizace podnikatelů, odbory, občanské a spotřebitelské organizace, ekologové, představitelé početných rodin, mladí, penzisté, hendicapovaní, přistěhovalci ... participují všichni. To je naší silou a zárukou úspěchu.˝

Albacete réinvente le budget participatif (autorka: Patricia Ortega Dolz, časopis El País, Madrid, 24. 12. 2003, příloha Courrier international N° 686-687).

Vytisknout

Související články

Zdání volby

3.12. 2015 / Ivo Barteček, Štěpán Cháb

Čtyřleté volební období? Co s tím má společného volič? Že jednou vhodil do urny svůj hlas, kterým odkazoval na ideály strany, která je už jen svou existencí popírá? Neplní se jen sliby, které reklamní agentury politických stran vykřičely na billboard...

Obsah vydání | Pondělí 12.1. 2004