12. 1. 2004
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
12. 1. 2004

Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu

tisková informace AISIS a SKAV

Spolupráce 2004 - to je název konference, která si klade za cíl představit činnost neziskových iniciativ působících v oblasti vzdělávání a zahájit jejich spolupráci při realizaci Rámcového vzdělávacího programu.

V roce 2001 předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR k veřejné diskusi první verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání (RVP ZV), který má sloužit jako náhrada stávajícího Standardu pro základní vzdělávání. RVP ZV představuje významný počin pro český vzdělávací systém zejména proto, že jako hlavní cíl vzdělávání vymezuje soubor kompetencí a obsah (učivo) je v něm chápán jen jako prostředek k získávání těchto kompetencí. Jeho předností je rovněž značná autonomie škol při vytváření vlastních vzdělávacích programů.

Řada neziskových organizací, které působí v oblasti vzdělávání, již řadu let ve své práci naplňují myšlenky, které jsou náplní RVP ZV, a má bohaté zkušenosti s jejich realizací v dílčích oblastech vzdělávání. Ve snaze pomoci lepšímu využití tohoto potenciálu při implementaci RVP ZV pořádají občanské sdružení AISIS, Stálá konference asociací ve vzdělávání a katedra tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci konferenci Spolupráce 2004 - Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu. Setkání se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických. Termínem konání je 22. - 24. leden 2004, místem setkání Kongresové centrum Floret v Průhonicích u Prahy.

Konference sleduje dva hlavní cíle:

1. Seznámit představitele státních institucí a regionů s činností nevládních organizací a iniciativ působících v oblasti vzdělávání a ukázat jim, jak mohou jejich zkušeností využít při realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Nevládní organizace a iniciativy budou mít možnost prezentovat svoji práci v úvodní části konference. U příležitosti konference bude rovněž vydán katalog, který obsahuje přehled všech zúčastněných iniciativ a nabídku jejich aktivit, jež podporují myšlenky RVP ZV. Katalog bude distribuován na pedagogická centra i přímo do škol.

2. Druhým a důležitějším cílem konference je zapojit všechny pokrokově smýšlející jednotlivce a skupiny do diskuse o podobě a realizaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Zástupci neziskových organizací mají v průběhu druhého dne konference příležitost detailně prodiskutovat/rozpracovat vybranou oblast Rámcového vzdělávacího programu s erudovanými kolegy, kteří se zabývají podobnou problematikou. Výstupy skupinových diskusí budou použity jako podklad pro přípravu materiálů, které umožní učitelům lepší konkretizaci vzdělávacích cílů.

Jménem pořadatelů:

Jana Straková, AISIS
Jindřich Kitzberger, SKAV
Tomáš Dohnal, katedra tělesné kultury Univerzity Palackého

                 
Obsah vydání       12. 1. 2004
10. 1. 2004 Plánoval Bush svrhnout Saddáma už v lednu 2001?
10. 1. 2004 Syrský novinář "ví, kde jsou irácké zbraně hromadného ničení"
12. 1. 2004 Karlovarská spravedlnost Štěpán  Kotrba
8. 1. 2004 Bohužel, nic není zadarmo
10. 1. 2004 Dáme to dohromady?
12. 1. 2004 Smrt Davida Kellyho povede k radikální reformě v britské špionáži
12. 1. 2004 Kilroy Silk: Rasistický útok či oběť politické korektnosti?
12. 1. 2004 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji na historickém maximu Jaroslav  Hlaváček
12. 1. 2004 Greenpeace stane v Americe před soudem: hrozí ji pokuta a státní dohled Martin  Kloubek
11. 1. 2004 Dánští vojáci našli v Iráku stopy yperitu
12. 1. 2004 Amerika se už nyní stává obětí vlastní preventivní bezpečnostní doktríny Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Američtí vojáci versus novináři Laura  Rozen
12. 1. 2004 Ve své zemi cizincem? Josef  Vít
12. 1. 2004 Soužití různých etnik a kultur není nemožné, je ale obtížné Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Jsem Čech, který je doma ve Skotsku Jan  Čulík
12. 1. 2004 Zeď ničí mír - bude nakonec Izrael etnicky vyčištěn? Štěpán  Kotrba
9. 1. 2004 Proč existuje v ČR rozpočtový deficit? Martin  Myant
9. 1. 2004 Why is there a budget deficit? Martin  Myant
12. 1. 2004 Hlásat evangelium o Boží nemilosti * Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Biblická brána opět funguje
12. 1. 2004 Digitalizace v digitálně rozpačité podobě Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 7. leden 2004 a digitalizace Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Aktualizovaná Koncepce digitalizace ve finále! Zdeněk  Duspiva
12. 1. 2004 Setkání nevládních organizací k Rámcovému vzdělávacímu programu
12. 1. 2004 Ještě si trochu užít... Ivan  David
12. 1. 2004 Kuba se rozhodla omezit řadovým občanům přístup k internetu
12. 1. 2004 Castro: Věřili jsme v právo na nezávislost a na vzpouru proti tyranii Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 J'accuse? Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Doposud jedno procento státního rozpočtu Simone  Radačičová
12. 1. 2004 Přímá demokracie na postupu - participativní rozpočty
12. 1. 2004 Žebrácká hůl Martina Švehly Štěpán  Kotrba
12. 1. 2004 Televize s harddiskem
9. 1. 2004 Kultura v mediálním supermarketu Jan  Čulík
29. 12. 2003 Nenechte si ujít: nový knižní výbor z Britských listů
22. 11. 2003 Adresy redakce
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech
31. 12. 2003 Hospodaření OSBL za prosinec 2003