23. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2003

Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou?

Politická analýza, kterou tištěné noviny odmítly.

Hodně se teď komentuje iniciativa prezidenta Klause v Lánech, hledající možná východiska ke společné řeči "na naší politické scéně", pokud jde o vstup ČR do EU. Při této příležitosti scénář jednotlivých "dramatis personae" před setkáním i po něm zůstal kupodivu (?) stejný. Jediné bylo zcela nové: nepřehlédnutelná přítomnost předsedy KSČM Grebeníčka na výsluní zámecké scény (jak na balkoně, tak u kulatého stolu).

Koncem dubna Lidové noviny zveřejnily (26. 4.) článek pana prezidenta o rozdílech mezi termíny "antikomunismus" a "nekomunismus". V tomto článku V. Klaus vyjádřil svůj osobní -- "celoživotní zkušeností" doložitelný -- názor "nekomunisty".

Předpona "anti-" se zřejmě zdála být prezidentu Klausovi neperspektivní (jeho slovy: "povrchní, negativistický pohled na svět"). Co přitom -- bez jakýchkoli předpon -- reprezentuje "komunismus" v našem současném (a příštím) českém politickém životě mohlo zůstat bez další případné analýzy.

Je ještě poměrně v čerstvé paměti, že se náš lid dočkal svého prezidenta až ve třetím kole třetí volby. Ještě předtím jsem si dovolil (v internetových Britských Listech) napsat, že V. Klaus jako nejžhavější kandidát té volby nemusí nic konkrétního komunistům slibovat; že sami komunisté si už předem vypočítali, že mohou doložit svou jakoby "státotvornost" bez sebemenších politických aj. výloh tím, že potřebný počet svých hlasů na stranu zřejmého favorita volby ve vhodnou chvíli přihodí (o propagačních výhodách tohoto přístupu v dalším sledu času nemluvě!).

Vzpomeňme na ty rozmanité "signály", jež výsledku třetí volby předcházely. Voliči u obrazovek nemohli přehlédnout onu "starost" komunistů, aby z té volby nebyla nakonec "zase fraška"! Síla 41 poslanců KSČM (při neprozíravé strategii pro prezidentskou volbu v nejednotném vládním táboře) se stala nakonec při těch počtech (kdo s kým, a kdo proti komu) rozhodující.

***

Ještě si tohle všechno trochu proberme z jiného zorného úhlu.

Dnešní koalice má sice v Parlamentu jen nepatrnou většinu, ale při jisté disciplíně pro chvíle nejtěžší může ustát i případné hlasování o důvěře. I proto, že případné nové volby jsou "čertem na zdi" vládních stran.

ČSSD není vnitřně jednotná už delší dobu, takže příští volby za současného stavu věcí vyhrát nemůže. Nemá teď "image" spásonosné politické síly, na kterou je 100% spolehnutí; její finanční a sociální politika je setrvale předmětem nepřehlédnutelně medializované kritiky jak ze strany ODS, tak i KSČM (a cudněji též US-DEU). Přitom agentury pro výzkum veřejného mínění vidí jako jasného vítěze příštích voleb ODS (s nepřehlédnutelnou převahou nad případným druhým nejsilnějším konkurentem).

Opozice nenese za nic valnou zodpovědnost a je automaticky nadějí nespokoje-ných voličů. Už máme u nás v ČR tu zkušenost, že nespokojenost s vládní politikou je (nebo může být) závratně silným motorem voličské přízně (vzpomeňme výchozích preferenčních perspektiv původní Čtyřkoalice!).

Tento potenciál v příštích volbách tedy značnou měrou získá ODS. A přiživí se na něm i KSČM! Přitom "leví" nespokojenci, kteří včera dali ještě svou důvěru ČSSD, nebudou volit ODS; a pak jim jako parlament-ní strana k protestní volbě zbývá skutečně jen KSČM.

US-DEU se setrvale propadá pod tolik potřebnou mez 5%; takže (nestane-li se zázrak; ale proč?) do příštího parlamentu by se tato původem bývalá odnož ODS nedo-stala. (I proto musí zůstat opatrně ve stínu stávajícího vládního uskupení. Je to "vrabec v hrsti"!) KDU-ČSL v těch průzkumech veřejného mínění také setrvale ztrácí voličskou přízeň (bez ohledu na své "tradiční voliče") a teď je jen těsně nad tou zlověstnou hranicí 5%! (Příští volby ale zřejmě přežije; byť stěží tak dobře jako ty poslední. Takže teď také aby trochu jako vládní strana hrála o čas.)

Zatím jsme se tu v těch případných výhledech o KSČM nezmiňovali podrobněji. Jenom o tom, že jsou náručí pro nespokojené "levé" voliče, včera ještě stávající přízniv-ce ČSSD. (Nepřehlédněme, jak jsou v různých médiích profilováni "jako opoziční parlamentní strana" představitelé KSČM. Jsou jedinou opozicí jakoby "zleva"!)

Zůstanou-li stávající trendy zachovány (pokud se ještě dále neposílí po případ-ném vstupu ČR do EU a možných dalších problémech stávající vlády), vyhrála by tedy příští volby ODS. Druhou nejsilnější stranou může se stát -- KSČM!

Silně oslabená -- na třetím místě -- by zůstala ČSSD. A za ní v závěsu KDU-ČSL. Kdyby ty dvě strany společně nezískaly ani 20% hlasů (právě tolik teď má KSČM v současném Parlamentě!), vzniká najednou až příliš mnoho nových otázek, které by se měly klást už VČERA. ODS by mohla vládnout s tichou podporou KSČM (je problema-tické -- ne-li dokonce pošetilé -- počítat s nějakou další "opoziční smlouvou"!). Další dvě parlamentní strany v příštím Parlamentu budou mít jen symbolický význam. (Jiné politické síly zřejmě tvrdým sítem 5%-ní hranice neprojdou.)

***

Pak ovšem je tu další problém: Neboť menšinová vláda (ODS) nemůže dost účinně vládnout bez přijatelné podpory -- alespoň mlčky -- druhé nejsilnější strany (zřejmě KSČM). (Stávající zkušenosti s realizací tzv. "volebního programu" v rámci koaliční vlády s politicky slabými partnery nejsou příliš slibné.)

Pokud ale navíc chceme stabilnější vládu, dosavadní zkušenosti s vládnutím v ČR velí přehodnotit volební systém do Poslanecké sněmovny a Senátu do nějaké nové podoby vyvažující poměrné a většinové zastoupení Nechat všechno při starém je stejně nefunkční jako nevidět, že se v našem politickém klimatu zatím neblýská na lepší časy. (Tento závažný námět ale ve stávajícím kontextu rozvádět nelze; i když mezi možnými ušlechtilými principy a pragmaticky "slibnými" vyhlídkami pro příští vítěze politického zápasu by to již mělo v odpovídajících politických hlavách -- hravě i dravě -- jiskřit.)

***

Vraťme se teď k našemu panu prezidentovi. Patřil a patří k těm našim politikům, který měl a má svou určitou vizi. (Teď nehodnoťme, zda to či ono řešení jím zaštítěné bylo adekvátní.) Ještě "včera" byl kapitánem na lodi ODS. A že byl "vůdcem smečky", o tom málokdo pochybuje. "Dnes" má jako individuálně zvlášť vyčleněný ústavní čini-tel ČR na starosti jenom svůj příští výlučně osobní politický osud. Samozřejmě že vzhledem ke svým bohatým zkušenostem v naší politice vidí, k čemu ta naše politická scéna směřuje v příštím jednání. A podle toho se začal s žádoucím předstihem zařizovat.

Prezident Klaus nejen teď, ale i na konci svého funkčního období, stěží najde ja-ko protikandidáta někoho, kdo by byl aspoň vzdáleně tak mediálně znám, aby s přijatel-nou protiváhou mohl něčím našemu voliči výrazněji zaimponovat. A pakliže už teď můžeme tušit, že z příštích parlamentních voleb vzejde jako vítěz ODS a jako zřejmě druhá nejsilnější strana KSČM, je pak ještě otázkou, s kým je důležité už teď udržovat (korektní? nadstandardní?) vztahy, jak pokud jde o garnituru představitelů zákonodárné moci, tak také vzhledem k šancím na vlastní úspěch pro druhé funkční prezidentské období?! A o tom, že prezident Klaus bude favoritem také pro případné druhé funkční období, stěží lze pochybovat. Jenom tuto teoreticky stěží zpochybnitelnou jistotu prak-ticky rozmanitými svými kroky dále posiluje. Kdo se tomu diví?

                 
Obsah vydání       23. 5. 2003
23. 5. 2003 Jak jíme kuřata napuštěná vodou a bílkovinami z kravských kůží
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj
23. 5. 2003 Jak naroste zobák i Ivanu Jemelkovi aneb o televizní demokracii Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou? Miloš  Dokulil
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery
22. 5. 2003 OSN schválila americké plány
22. 5. 2003 Blair byl varován: okupace Iráku je protizákonná
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla
23. 5. 2003 ČR podpořila přístup občanů k informacím o toxických látkách Jan  Stejskal
23. 5. 2003 Zelená vpravo, vlevo, vpředu nebo vzadu? Ivo  Krsek
22. 5. 2003 Teroristé z Paříže?
23. 5. 2003 Antiklaus anebo Král je nahý Viliam  Baláž
23. 5. 2003 Filozofická fakulta Univerzity Palackého bude stávkovat
23. 5. 2003 Návrat afghánského opia
23. 5. 2003 Izrael -- znovu masakry a mrtví Jan  Maršák
23. 5. 2003 Vtip dne v Českých novinách... Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Poplašné zprávy o možném krachu eBanky "potvrdil" policejní vyšetřovatel? Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Protesty proti firmě Monsanto
23. 5. 2003 Ministerstvo životního prostředí: "dovoz slonic v pořádku"
23. 5. 2003 Bratislava, Nazi Free Zone: boj proti neofašizmu prišlo podporiť 2000 antifašistov Martina  Blažeková
26. 5. 2003 Politická reforma na Ukrajine: Neúplná skladačka
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny   
23. 5. 2003 Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou? Miloš  Dokulil
23. 5. 2003 Zelená vpravo, vlevo, vpředu nebo vzadu? Ivo  Krsek
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika   
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety   
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   

Komunistická idea a její reflexe v politice i teorii RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2003 Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou? Miloš  Dokulil
7. 5. 2003 Globalizace není nová Immanuel  Wallerstein
29. 4. 2003 První máj s komunisty, sociálními demokraty a odboráři   
4. 4. 2003 Bída analýzy aneb co překroutili analytici ČSSD Josef  Heller
28. 3. 2003 O čem vypovídá "analýza" KSČM připravená pro XXXI. sjezd ČSSD? Miloslav  Ransdorf
21. 3. 2003 "Vykopaná sekyrka" aneb pohled středočeských sociálních demokratů na KSČM Štěpán  Kotrba
15. 3. 2003 Pasca na KSČM Peter  Greguš
27. 2. 2003 Odkaz Víťazného februára Radovan  Geist, Martin Muránsky
25. 2. 2003 Cesta k februáru 1948 Peter  Greguš
15. 2. 2003 Zabraňme agresivní válce proti Iráku Miroslav  Grebeníček
13. 12. 2002 Rudá záře nad Josefovem Radek  Mokrý
16. 9. 2002 Proč jedná Hana Marvanová ve prospěch KSČM? Jan  Čulík
8. 7. 2002 Stalin a jeho vražedný režim Jan  Trávníček
25. 6. 2002 Je propouštění zaměstnanců ČD výrobou voličů KSČM? Radek  Mokrý