23. 5. 2003
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 5. 2003

Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny

tisková zpráva NESEHNUTÍ Brno

Na veletrhu zbraní IDET 2003 v Brně byly nabízeny k prodeji miny, jejichž konstrukce a užití odporuje Ottawské konvenci o zákazu protipěchotních min. Veletrh IDET 2003 se konal pod záštitou premiéra české vlády Vladimíra Špidly.

Protikorbová mina HORIZONT Informovala o tom Německá iniciativa za zrušení pozemních min (German Initiative to Ban Landmines). Potvrdila tak obvinění vznesená aktivisty NESEHNUTÍ ještě před zahájením zbrojního veletrhu, kteří tvrdili, že na veletrhu se prezentují firmy vyrábějící zakázané zbraně. Veletrh IDET 2003 se konal mj. pod záštitou premiéra české vlády Vladimíra Špidly.

Protivozidlovou minu známou pod názvem HORIZONT nebo PD-Mi-PK určenou k ničení obrněných transportérů, speciální a ostatní techniky nabízel český výrobce zbraní Poličské strojírny na zbrojařském veletrhu IDET, který se konal ve dnech 28.- 30. 4. 2003 na brněnském výstavišti. Mina může být aktivována mj. nárazem oběti do nástražného drátu nataženého přes zaminovanou cestu.

Protože jsou tyto miny konstruovány tak, aby při kontaktu s člověkem explodovaly, je tento druh min podle ICBL (International Campaign to Ban Landmines - organizace získala Nobelovu cenu za mír v roce 1997) zakázán na základě Dohody o zákazu protipěchotních min (tzv. Ottawská konvence).

Jakmile je mina aktivována, pět ocelových desek ve tvaru kruhu umístěných na přední části miny - tzv. Misznay Schardinovy výbušné hlavice - se stává výbušnými náboji.

Takovýto výbuch miny pak úplně zdemoluje vozidlo a rozmetá sekundární úlomky do vzdálenosti 150 - 225 metrů. Samotná ocelová deska, úlomek nebo střela jsou nebezpečné až do okruhu 1 km, uvádí se k případu ve zprávě Německé iniciativy za zrušení pozemních min.

Dohodu o zákazu protipěchotních min podepsala Česká republika 3. 12. 1997, ratifikovala ji 26. 10. 1999 a od 1. 4. 2000 se stala členskou zemí této Dohody. Produkce protipěchotních min pak byla v ČR zastavena v roce 1989. Přesto však problematické miny HORIZONT nadále tvoří součást výzbroje Armády ČR.

Vzhledem k velkým rozměrům a konstrukci miny není sice její standardní užití jako protipěchotní příliš pravděpodobné, nicméně taková možnost přesto existuje.

A náhodnou explozi při kontaktu osob s nástražným drátem nelze vyloučit v žádném případě, doplňuje Karel Dolejší z Amnesty International.

Přes závazky České republiky vyplývající z Ottawské konvence již v roce 2001 na zbrojařském veletrhu IDET byla nabízena mina HORIZONT, která může být odpálena při náhodném kontaktu s člověkem. "Je to další z příkladů, kdy organizátoři a vystavovatelé IDETu vědomě porušují zákonné normy a mezinárodní úmluvy na ochranu lidských práv," konstatuje Milan Štefanec z NESEHNUTÍ.

"Je ostudné, že instituce a vládní představitelé, kteří mají dbát na dodržování zákonů, poskytují takové akci, jakou je zbrojní veletrh IDET, svoji záštitu a tím znevažují mezinárodní úsilí o odzbrojení," dodává Veronika Pazderová z občanského sdružení Chiméra.

Výrobce min HORIZONT a. s. Poličské strojírny byl v letech 2001 - 2002 na základě podnětu NESEHNUTÍ prošetřován pro porušení zákona o regulaci reklamy, kdy v rozporu s tehdy platným zákonem č. 40/1995 Sb. zakazujícím reklamu na zbraně (mimo zbraně lovecké, sportovní a historické) inzeroval v médiích veřejně své výrobky - minovací prostředky, kontejnerovou munici, zbraně a dělostřelecké a protitankové náboje.

Na základě jednání vyvolaného příslušným živnostenským úřadem, se generální ředitel Poličských strojíren ing. Jaroslav Trávníček tehdy písemně zavázal neuveřejňovat nabídky zbraní a střeliva vyráběných jeho společností např. v časopise IDET News či CDAI Review.

http://zbrane.ecn.cz

http://www.icbl.org

http://www.landmine.de

http://www.un.org/Depts/dpko/mine/UNDocs/ban_trty.htm

e-mail: nesehnuti.brno@email.cz

http://nesehnuti.ecn.cz


Poznámka ŠOK: Nutno podotknout, že nic není černobílé, zejména otázka zbrojení. Česká republika podepsala Dohodu o zákazu nášlapných min 3.prosince 1997 a ratifikovala ji 26.října 1999, 1.dubna 2000 se stala členskou zemí této Dohody. Příslušné legislativní úpravy vstoupily v platnost v souladu s článkem 9 Dohody 3.prosince 1999. Miny, které vystavují a vyrábějí Poličské strojírny, nejsou konstruovány ani klasifikovány jako nášlapné, jsou opatřeny nástražným systémem (viz foto) a jsou určeny proti vozidlům (proti-korbové miny).

K bližšímu vysvětlení orázek kolem upltňování Dohody o zákazu nášlapných min Českou republikou je pro úplnost a vyváženost informací nutno doplnit fakta:

Na třetím setkání členských států Dohody v září 2001 v nikaragujské Manague Českou republiku reprezentovali Alexandr Slabý, ředitel Sekce multilaterálních vztahů, Ministerstva zahraničních věcí ČR, a Pavel Bechny z české ambasády v Kostarice. Alexandr Slabý deklaroval, že: "Česká republika pečlivě sleduje....debatu o některých typech nášlapných min, které jsou vybaveny citlivými pojistkami. Podle našeho názoru Ottawská konvence neřeší otázku nášlapných min. Možným řešením by bylo užití Úmluvy o zákazu nebo omezení užití určitých konvenčních zbraní a Protokolu o zákazu nebo omezení užití min, nástražných pastí a dalších zařízení, jak je uvedeno v Doplňovacím protokolu II. Česká republika si je vědoma rozdílných pohledů na tuto problematiku a očekává, že rozhovory členských států o článku 2 Dohody povedou k nalezení odpovídajícího řešení. Vzhledem k mnoha rozdílným aspektům celého problému, nepočítáme v tuto chvíli s žádnými unilaterálními kroky. Pokud se členské státy shodnou, že celý problém lze řešit v rámci Ottawské konvence, jsme samozřejmě připraveni toto rozhodnutí akceptovat a v duchu kooperace přijmout odpovídající opatření na státní úrovni."

Slabý dále dodal, že "zde není, žádná platforma na monitorování min, kterým se nevěnuje Ottawská konvence." Podle jeho prohlášení, byl program zničení zásob nášlapných min dokončen v červnu 2001.

V otázce použití a přepravy nášlapných min při společných vojenských operací s armádami ne-členských států, představitel Ministerstva obrany vysvětlil, že "užití a přeprava nášlapných min na českém území jsou ve všech svých ohledech nezákonné."

Česká republika vydala na základě článku 7 Transparentní zprávy 15.srpna 2000, 30. dubna 2001, 15. června 2001, a 3. května 2002. Stejně jako v předchozích letech hlasovala Česká republika 29. listopadu 2001 pro Rezoluci Generálního shromáždění OSN číslo 56/24, která podpořila Dohodu o zákazu nášlapných min. Ve svém dopise ICBL prohlásil český ministr obrany Jaroslav Tvrdík, že "pokud by se ČR účastnila jakékoli vojenské operace, učinila by tak plně v souladu se všemi svými mezinárodními závazky." Dopis Jaroslava Tvrdíka, ministra obrany, koordinátorce ICBL Elizabeth Bernsteinové, 14. prosince 2001 odpovídal na dopis, který ICBL zaslalo všem státům NATO, které jsou zároveň členskými státy Dohody o zákazu nášlapných min. V tomto dopise ICBL vyzívalo k zabránění všem unilaterálním krokům, které by vedly k použití nášlapných min. Zároveň členské státy vyzvalo k odmítnutí účasti v jakékoli vojenské operaci, kde by byly užity nášlapné miny. Ministr ve svém dopise vysvětlil, že "Česká republika jako suverénní stát, uznává právo ostatních států přijímat suverénní rozhodnutí v otázkách jako jsou přistoupení, podpis a ratifikace mezinárodních smluv, stejně jako implementace těchto smluv."

Produkce nášlapných min byla v České republice zastavena v roce 1989. V květnu 2001 na zbrojním veletrhu IDET (Mezinárodní výstava obranných a bezpečnostních technologií a speciálních informačních systémů) v Brně vystavovala a nabízela česká zbrojovka Poličské strojírny proti-dopravní miny Horizont PD-Mi-PK s nástražným čidlem. Protože jsou tyto miny konstruovány tak, aby při kontaktu s člověkem explodovaly, je tento druh min podle názoru ICBL zakázán na základě Dohody o zákazu nášlapných min. Vedoucí české delegace na třetím setkání členských států Dohody v této souvislosti prohlásil, že si vyžádá o celé záležitosti zprávu od svých podřízených. V lednu 2002 jiný český oficiální představitel prohlásil, že nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení, protože česká strana nepovažovala užití těchto min za porušení Dohody o zákazu nášlapných min. V dubnu 2002 Ministerstvo zahraničních věcí znovu prohlásilo, že považovalo "PD-Mi-PK za legitimní vojenské zařízení, které může být používáno v souladu s Doplňovacím protokolem II." Ministerstvo však zároveň informovalo producenta těchto min, že o celém případu informovala ICBL ve svém Landmine Monitoru a doporučilo firmě konzultace, v případě, že se rozhodne v budoucnu tyto miny opět vystavovat a nabízet.

Podle vyjádření českých představitelů se v ČR nenacházejí žádné nášlapné miny s protimanipulačními čidly, které by byly tak citlivé, že by hrozil jejich výbuch při náhodné manipulaci člověkem.

Vzhledem k tomu, že v prostoru Ralska byly objeveny další kontaminované plochy v celkové rozloze 3 500 hektarů, musely být původní odhady revidovány. Vláda ČR se rozhodla prodloužit dekontaminační práce v prostoru Ralska až do 31. prosince 2003.

Zdroj, ze kterého si Nesehnutí vybrali pouze něco... : Landmine Monitor ICBL LM

                 
Obsah vydání       23. 5. 2003
23. 5. 2003 Jak jíme kuřata napuštěná vodou a bílkovinami z kravských kůží
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj
23. 5. 2003 Jak naroste zobák i Ivanu Jemelkovi aneb o televizní demokracii Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou? Miloš  Dokulil
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny
23. 5. 2003 Nový esej Milana Kundery
22. 5. 2003 OSN schválila americké plány
22. 5. 2003 Blair byl varován: okupace Iráku je protizákonná
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety
22. 5. 2003 Vrh křídel: antologie, která chyběla
23. 5. 2003 ČR podpořila přístup občanů k informacím o toxických látkách Jan  Stejskal
23. 5. 2003 Zelená vpravo, vlevo, vpředu nebo vzadu? Ivo  Krsek
22. 5. 2003 Teroristé z Paříže?
23. 5. 2003 Antiklaus anebo Král je nahý Viliam  Baláž
23. 5. 2003 Filozofická fakulta Univerzity Palackého bude stávkovat
23. 5. 2003 Návrat afghánského opia
23. 5. 2003 Izrael -- znovu masakry a mrtví Jan  Maršák
23. 5. 2003 Vtip dne v Českých novinách... Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Poplašné zprávy o možném krachu eBanky "potvrdil" policejní vyšetřovatel? Štěpán  Kotrba
23. 5. 2003 Protesty proti firmě Monsanto
23. 5. 2003 Ministerstvo životního prostředí: "dovoz slonic v pořádku"
23. 5. 2003 Bratislava, Nazi Free Zone: boj proti neofašizmu prišlo podporiť 2000 antifašistov Martina  Blažeková
26. 5. 2003 Politická reforma na Ukrajine: Neúplná skladačka
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
2. 5. 2003 Hospodaření OSBL za duben 2003
5. 2. 2003 Pošta redakci
18. 6. 2004 Inzerujte v Britských listech

Redakční výběr nejzajímavějších článků z poslední doby RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny   
23. 5. 2003 Stávají se komunisté v ČR významnou politickou silou? Miloš  Dokulil
23. 5. 2003 Zelená vpravo, vlevo, vpředu nebo vzadu? Ivo  Krsek
23. 5. 2003 Rozšířená Evropská unie -- naděje a rizika   
22. 5. 2003 Tošenovský: důkazem stavu ekonomiky není Praha, ale ostravský kraj   
22. 5. 2003 12 000 lidí demonstrovalo v Ostravě proti nezaměstnanosti, Špidla nepřijel Jaroslav  Hlaváček
22. 5. 2003 Smí nestranný státní úředník sprostými útoky vyvíjet tlak na novináře? Jan  Čulík
22. 5. 2003 Někteří věznové z Guantanama zřejmě zešíleli Josef  Brož
22. 5. 2003 Jak jsem zůstal civět na německé ceny Radek  Mokrý
22. 5. 2003 192 zemí světa do pěti let zakáže či drasticky omezí reklamu na cigarety   
22. 5. 2003 Válka a církve Ilja  Herold
22. 5. 2003 Několik rozšířených mýtů a desítky otazníků kolem vstupu do EU Pavel  Sirůček
21. 5. 2003 Intifáda byla odpovědí na neuskutečněný mírový proces   
21. 5. 2003 Zapomnění: Zemřel disident Augustin Navrátil Karel  Mašita
21. 5. 2003 Irák: Lze posuzovat morálku našich činů až jejich konečnými důsledky?   

Nesehnutí, omezení vývozu zbraní a odzbrojení RSS 2.0      Historie >
23. 5. 2003 Na IDETu 2003 se vystavovaly zakázané miny   
29. 4. 2003 IDET 2003 terčem kritiky a protestů   
7. 4. 2003 Honeywell - obchodníci se smrtí míří do Brna   
20. 3. 2003 Ministru průmyslu a obchodu: vysvětlete, jak jsou udělovány vývozní licence pro export zbraní   
18. 2. 2003 Demonstrace proti válce v Brně: chcíp pes... Marek  Adámek
8. 11. 2002 Jídlo místo zbraní   
18. 7. 2002 Nesehnutí: Není pravda, že ČR nevyváží zbraně do Sýrie