27. 9. 2002
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
27. 9. 2002

V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje

Včera začalo v ostravském hotelu Imperial dvoudenní Investfórum Ostrava 2003, mezinárodní prezentace investičních příležitostí v Moravskoslezském kraji. Bývalá hornicko-průmyslová aglomerace má druhé nejvyšší procento nezaměstnanosti v ČR (po Ústeckém kraji) a přitom se jedná o nejlidnatější kraj republiky. Útlum těžby uhlí i železářství sem přinesl nejen ztrátu pracovních míst pro desetitisíce lidí, ale také otázku, co dál - jak na "zelené louce", tak v místech, která byla využívána pro průmysl a těžbu a nyní jsou ve fázi sanačních a dalších rekultivačních prací. Moravskoslezský kraj má nadějné vyhlídky zejména v tom, že se v něm koncentruje řada malých i větších městských sídel a že po dokončení přístupových cest (železniční koridor a dálnice D 47) půjde o velmi lukrativní místo na pomezí tří států (k hranicím Polska a Slovenska je to z centrální Ostravy jen pár minut jízdy autem). Dá se tedy předpokládat, že by Ostravsko mohlo mít jednou důležitou strategickou roli v obchodování mezi Českou republikou a příslušnými státy. Mluvíme však o budoucím čase.

Investfórum by mělo dopomoci k tomu, aby se setkali potenciální investoři z řad velkých českých i zahraničních firem se zástupci české vlády a vysokých úředníků Moravskoslezského kraje (dále jen MSK). Oficiální program kolem tohoto zásadního důvodu konání tvoří přednášky zaměřené na problematiku rozvoje místních investic. Zastavme se u nich na chvíli.

Mezi prvními včerejšími mluvčími byli premiér Špidla a ministr pro místní rozvoj Němec. Projev obou byl postižen rétorikou obecných frází, na přetřes se dostaly povodně, ale i (bohužel neurčitý) příslib dokončení přístupových cest na Ostravsko. Vystoupení obou politiků bylo zklamáním z rétorických a poněkud bezobsažných frází a působilo mnohem víc jako neoficiální zahájení politické agitky pro regionální volby, v níž V. Špidla v Ostravě během čtvrtku následně pokračoval. Z jiného soudku byl ovšem následující projev hejtmana Tošenovského, který potvrdil svou pověst muže, jenž toho pro region učinil v posledním desetiletí skutečně nejvíc a který se těší vysoké podpoře občanů. Jeho proslov byl na rozdíl od ostatních mluvčích konkrétní a doprovázel jej písemný přehled probíraných problémů. Pokud investoři mohli z nějakého projevu konkrétně vycházet, pak to byl bezesporu právě projev moravskoslezského hejtmana, který nabídl řadu důležitých informací o struktuře kraje a čísel, jež mají pro investory zásadní význam a které dokázal patřičně vyargumentovat.

Fakta o Moravskoslezském kraji

Negativní: Moravskoslezský kraj má vysokou nezaměstnanost (přes 16 %). Do tohoto kraje nevede dálnice ani vyhovující železniční síť. V místech s utlumenou (zrušenou) těžbou uhlí a zastavenou průmyslovou výrobou leží ladem obrovské prostory, jejichž další využití předpokládá napřed kompletní obnovu jejich stávající podoby. Kraj má velmi nízké procento vysokoškolsky vzdělaných lidí (7 %). Kraj byl v minulosti silně monotematicky zaměřen na průmysl a nyní - má-li se ekonomicky udržet - musí hledat jiné alternativy. Kraj je ekologicky nesmírně postižen.

Pozitivní: Kraj disponuje čtyřmi vysokými školami s třinácti fakultami. V MSK jsou nejlevnější byty v České republice (statistický průměr na standardní byt I. kategorie o 68 m2 činí od 277 tisíc Kč v Ostravě po 510 tisíc v jednoznačně nejdražším městě kraje Opavě). Je zde velké množství velkoplošných tzv. "zelených louk" vhodných pro investorské záměry. V kraji a těsné blízkosti městských center leží Beskydy, Jeseníky, CHKO Poodří a velké nádrže, které mají potenciál pro přilákání turistů. Okrajové části MSK jsou bilingvní (polština, slovenština).

Jaké jsou tedy možnosti potlačení negativních fakt a využití těch pozitivních?

Zdá se, že Magistrát města Ostravy a nově i hejtmanství dělají, co se dá. Za poslední roky stihly zahájit sanační práce a rekultivaci ve čtyř nejpostiženějších částech regionu (bývalá koksovna Karolina ležící v samém centru Ostravy, ostravské Ostramo, továrna ve Vítkovicích a karvinská důlní oblast). Rozběhnuté jsou také projekty na oživení velkých sídlištních ploch, kde žije velká většina severomoravského městského obyvatelstva. Na druhou stranu všechny tyto práce jsou časově náročné, a tak vlastně zatím nepřinášejí žádné podstatné ovoce. Podle většiny výše uvedených faktů MSK nežije příliš radostnou přítomností, ale může jej čekat slušná budoucnost. Pokud...

Pokud splní celostátní činitelé, co slibují už léta a léta bez ohledu na to, která strana je právě u moci. Žádný kraj není schopen se ekonomicky povznést, pokud se do něj nelze co nejrychleji a nejkvalitněji fyzicky dostat. Jak už bylo řečeno výše a jak ostatně zažívají občané MSK denně, jakýkoli delší výjezd z města autem s sebou přináší obrovské riziko dopravních nehod na špatných cestách - vždyť celé kilometry z nich jsou dosud postaveny jen z jednotlivých panelů zalitých asfaltem -, zásadní nekonformitu cestování a mizerné doplňkové služby! Nejbližší dálnice začíná za Hranicemi na Moravě směrem na Olomouc, takže už náleží dalším krajům, nikoli MSK. Dosud tedy nejenže neexistuje kvalitní silniční přístup na severovýchod republiky, ale nevyhovující je i stávající železniční síť.

To vše jsou dluhy, které vůči tomuto koutu ČR mají jednotlivé vlády od počátku devadesátých let. V současnosti to již vypadá nadějně, dálnice by měla být funkční snad do roku 2007-2009, ale uvědomme si, že to je za dalších 5-7 let! Je tedy nutné konstatovat, že už nyní je na to pozdě, a kraj je tím výrazně znevýhodněn.

Jednu z potenciálních oblastí příjmů místní zastupitelé už mnoho let nedoceňují - jsou to turistické možnosti kraje. O kvalitě a kráse zdejší přírody se obecně neví v ČR ani v zahraničí. Propagace zde prakticky nefunguje, ovšem mimo jiné proto, že by bylo možné ji zaměřit pouze na přírodní krásy, nikoli na kvalitu služeb. Zůstáváme, jak trefně přirovnal hejtman Tošenovský, v tradici ubytoven ROH, zatímco svět chce už dávno nikoli ubytovny s nevyhovujícími pokoji a společnými toaletami na chodbách, ale hotely evropské úrovně. A těch je až na řídké výjimky v turistických oblastech žalostně málo.

Další důležité rozhodnutí čeká místní radní ohledně starých a dosud nezrekultivovaných průmyslových zón, jakou je například areál Vítkovic. U tzv. "zelených louk" je to jednoduché: po milionových investicích na jejich sanaci a oživení se sem investoři zřejmě pohrnou sami. Co ale místa, jejichž rekultivace je pro region již finančně neúnosná? Řada památkářů se v 90. letech zasazovala například o to, aby obrovský areál továrny Vítkovice zůstal zachován jako památková zóna a byl jakožto státní průmyslová památka udržován ze státních (regionálních) peněz. Taková představa je však těžce realizovatelná - areál je tak rozlehlý, že by jeho údržba přišla na nepředstavitelné částky, které - pokud nebudeme naivními snílky - prostě není kde vzít. Podle Tošenovského je mnohem reálnější tyto oblasti rozčlenit na menší a ty pak nabídnout drobným podnikatelům a jiným menším investorům, kteří si je pro své potřeby zrenovují. Bohužel - vše je opět jen v plánech a projektech, které na svou realizaci prozatím čekají.

Vláda tedy slibuje MSK růžovou budoucnost: vytvoření průmyslové zóny v Nošovicích u Frýdku-Místku (kam by snad měla investovat asijská automobilka), realizaci dálnice D 47, vybudování železničního koridoru, přípravu a vytvoření dalších průmyslových zón. To vše jsou miliardové investice. Než budou zrealizovány, nebude kraj schopen nabídnout potenciálním investorům to, co ostatní místa republiky a nezbývá mu než čekat.

Některá zajímavá čísla a fakta
- hustota osídlení MSK - 230 obyvatel/km2 (celostátní průměr je 160)
- počet obyvatel - 1 270 000 (nejlidnatější kraj ČR)
- krajské město Ostrava - 317 000 obyvatel
- vzdělání obyvatel: základní - 22 %, střední odborné bez maturity - 39 %, střední odborné s maturitou - 24 %, vysokoškolské - 7 %
- nejvíce lidí pracuje ve zpracovatelském průmyslu (149 tisíc) a pak v dopravě, skladování, poštovních službách, telekomunikacích (45 %) a stavebnictví (42 %)
- v hrubém domácím produktu se v roce 1999 MSK umístil na 2. místě v rámci ČR po Praze
- v roce 2001 bylo dokončeno jen 1997 nových bytů
- průměrná pořizovací hodnota nového rodinného domu v MSK činí 2 390 000,- Kč
- pouze v jedné škole v Ostravě je možné studovat bilingvně (francouzsky a česky)

                 
Obsah vydání       27. 9. 2002
27. 9. 2002 Poezie je zbožná
Rozhovor s básníkem Ivanem Jelínkem
Jan  Čulík
27. 9. 2002 Zemřel básník Ivan Jelínek Jan  Čulík
27. 9. 2002 Dvě, tři vteřiny Ivan  Jelínek
27. 9. 2002 Postkomunismus - vítězství anebo ztracené iluze?
27. 9. 2002 Svatý Václave
27. 9. 2002 Bez zdůvodnění OSN bychom legitimizovali agresi
27. 9. 2002 O rozdílech v postojích mezi Evropou a Amerikou
27. 9. 2002 Británie se pokouší mírnit Ameriku, aby neprosazovala v OSN příliš agresivní rezoluci
27. 9. 2002 Britská zpráva o "důkazech" proti Iráku byla odmítnuta jako "propaganda"
27. 9. 2002 Zprávy z farnosti Svatý Albion
27. 9. 2002 "K čertu s Georgem Bushem; Bůh ochraňuj Ameriku"
26. 9. 2002 Povinností občana je nemlčet
27. 9. 2002 Sociální demokracie to s důchody "dělá dobře" Josef  Trnka
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
26. 9. 2002 Kdo vlastně zprivatizoval za 1 820 064 517 EUR Český Telecom? Štěpán  Kotrba
26. 9. 2002 Vážné problémy s eurem
26. 9. 2002 Nikým nezbadaný odchod Pavol  Fabian
27. 9. 2002 Odmítám washingtonskou konspirační teorii James  Petras

Automobilismus RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
17. 9. 2002 Den bez aut v Brně   
17. 9. 2002 Ekologická koalice do voleb pro Prahu   
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů   
13. 9. 2002 Brno: úředníci zakázali cyklojízdu ke Dni bez aut   
12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem   
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
20. 8. 2002 V Praze došlo v pondělí k téměř naprostému dopravnímu kolapsu   
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
5. 8. 2002 Britští řidiči zuří nad navrhovaným zákonem EU pro ochranu cyklistů   
25. 6. 2002 Starosta Vysokého Mýta, který rozpustil blokádu, opravdu nepochybil ? Martin  Škop
4. 6. 2002 "Ošklivá Evropská unie" - bude muset ČR přemalovávat značky na silnicích? Daniela  Pilařová
27. 5. 2002 V Brně se konala demonstrace - pro automobilisty "ztráta času" Filip  Sváříček
13. 5. 2002 Mobilní telefony mohou u benzínových čerpadel vyvolat výbuch Jan  Čulík
26. 4. 2002 Středočeský krajský úřad nezveřejnil alternativu k dálnici D3   

Doprava RSS 2.0      Historie >
27. 9. 2002 V Ostravě se rokuje o investicích do Moravskoslezského kraje Daniela  Pilařová
17. 9. 2002 Den bez aut v Brně   
16. 9. 2002 Petice "Město pro lidi" má podporu Pražanů   
12. 9. 2002 Petice: Uvolněte Prahu lidem   
23. 8. 2002 Automobilisté v Londýně budou platit za jízdu do města   
20. 8. 2002 V Praze došlo v pondělí k téměř naprostému dopravnímu kolapsu   
20. 8. 2002 Proč se nedělají v pražské MHD operativní změny? Jan  Stejskal
19. 8. 2002 Dobrá rada (cestujícím pražskou MHD) nad zlato Jindra  Vavruška
7. 8. 2002 Kuřáci a nekuřáci nejen na železnici Daniela  Pilařová
5. 8. 2002 Britští řidiči zuří nad navrhovaným zákonem EU pro ochranu cyklistů