Pro lékaře není problém dobře se uživit v jiném oboru

28. 1. 2011 / Petr Lesný

Pod mediálním tlakem, který je vytvářen kolem odchodu lékařů z profese, si jen málokdo uvědomuje, že většina těchto mladých lékařů a lékařek umí plynně anglicky, často ještě v kombinaci s jiným jazykem. Nemocniční lékař, byť na nejnižší pozici žebříčku, již také během krátké doby svého zaměstnání získá řadu manažerských "soft-skills".

Pokud se ocitnou mladí lékaři a mladé lékařky pod ekonomickým tlakem (a je možné diskutovat, jak vysoký tento tlak musí být), mohou se zachovat podle doporučení čelných pravicových ekonomů a mohou přejít (třeba na 3 roky) do jiné - lépe placené - profese, kde uplatní inteligenci, angličtinu a manažerské dovednosti. Bývalé mladé lékařky budou místo bílých plášťů nosit kostýmy, bývalí mladí lékaři budou chodit v oblecích a obě dvě skupiny budou chodit domů s čistou hlavou a o něco vyšším platem, než měli v nemocnicích.

Takže jak dál? Začnou se na pracovní pozice, tradičně obsazované středoškoláky nebo vysokoškoláky bez udání kvalifikace (státní úředníci, překladatelé, nižší manažerské posty, úředníci v bankách apod.) hlásit mladí, dynamičtí studenti VŠ pečlivě tající svoji lékařskou kvalifikaci?

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.1. 2011