Zaplesalo srdce starého husity

28. 1. 2011 / Adam Votruba

Zaplesalo srdce starého husity loňského léta, neb vládu v zemích českých získala strana proreformní. Neumdlévá tedy duch český, který přinesl křesťanskému světu reformaci, ani na prahu nového tisíciletí ve svém úsilí. Kráčíme tedy ve stopách našich velkých reformátorů Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Stejně dnes jako tehdy můžeme být svým reformním úsilím vzorem úhlavním nepřátelům našim Germánům v Evropské unii -- socialistickým Němcům, Rakušanům, Dánům, neb Švédům, kteří nemají k těm pravým reformám odvahu.

Radostně jsme s novým rokem snížení platů a podpor v nezaměstnanosti přivítali, neb praví Písmo, že "spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království". Též radostně plánované zvýšení lékařských poplatků a DPH očekáváme, neb alespoň důchodci nebudou jezdit do Němec za laciným milkováním s lehkými ženštinami a jejich duše bude spasena.

Již dvacet let reformujeme naši zemi a stále toho ještě nemáme dost. Novináři -- tito kazatelé doby moderní -- volají ze svých tribun: "Jen houšť a větší kapky. Tohle, že jsou reformy? Vždyť to je jen takové šudlání. Opravdové reformy chceme!" Radost by měl Jan Želivský, že dnešní kazatelé tolik pečují o prostý český lid, o to, aby chudiny městské neubývalo, ale právě naopak.

Všichni my staří husité, kteří se stále držíme víry předků našich, jsme rádi, že žijeme v dnešní převratné době. Držme palce i palcáty našim velikým reformátorům Václavu Klausovi, Petru Nečasovi, Miroslavu Kalouskovi, Radku Johnovi, aby nás dokázali vést do boje proti úhlavním nepříteli našemu, zkažené rozežrané hlavě celého křesťanstva -- proti Bruselu. Nechť vezmou si příklad z bratra Jana Žižky, který tak miloval pravdu, že neváhal proměnit vlastní zemi v jedno velké spáleniště.

V hrdlo lže, kdo říká, že husité byli jen lapkové a loupežníci: Reformátoři to byli. Šlo jim o reformu. Čtrnáct let permanentně reformovali zemi, až do osudné zrady lipanské, kdy ti, kteří si z majetku katolické církve nejvíce nakradli, se s katolíky zrádně spolčili proti pravověrným. Nebýt toho, reforma by nikdy neskončila a mohli jsme už dnes mít v naší zemi Boží království bez přívlastků. Leč zrádná šlechta ve spojení s cizáky Korunu českou potupila.

Proto my husité přejeme bratru Nečasovi, aby byl zrady uchráněn, aby ti, co si nejvíce nakradli, mu i nadále věrni zůstali, aby nám cizácké finanční agentury rating nesnížily a cizáčtí spekulanti naši korunu českou nepotopili. Přejeme bratru Klausovi, ať slavná bruselská kompaktáta pro nás dojedná a svobodu platit pod obojí způsobou -- korunou i eurem nám zachová. Ovšem ať ani ostatní tři artikuly pražské nepřijdou nazmar: Předně ať slovo Klausovo je v celém království českém a markrabství moravském všudy bez překážky zvěstováno a kázáno. Dále, aby státu a státním úředníkům veškeré světské panování bylo odňato. Co lze vlastnit, nechť je zprivatizováno, aby efektivita příkladná v zemi zavládla a rázný konec hříchu tunelování učiněn byl. Nu a konečně, aby i poslední artikul -- trestání zjevné lenosti cikánů, bezdomovců a jiných odborářů rukou světské spravedlnosti bylo zavedeno.

To přejí našim voleným hejtmanům staří husité. Hlavně, ať v reformním úsilí nepolevují, protože jednou se už, kurňa, musíme proreformovat do království Božího.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.1. 2011