Existují "inteligentní" bakterie?

28. 1. 2011

K hodnocení inteligence lidí se používají testy IQ. Tým Telavivské univerzity však teď vyvinul "test sociálního IQ" i pro bakterie - a možná to povede k novým antibiotikům a účinným bakteriálním pesticidům šetrným k životnímu prostředí.

Tým vedený profesorem Ešelem Ben-Jákobem a jeho studentkou Alexandrou Sirota-Madi, jehož členy jsou i vědci z Nizozemí, Ruska a Indie, prohloubil vědecké pochopení sociálních schopností baktérií. "Baktérie jsou našimi nejhoršími nepřáteli, ale mohou být také našimi nejlepšími přáteli. Abychom lépe využili jejich možností a abychom vyzráli na patogenní bakterie, musíme porozumět jejich sociální inteligenci," vysvětlil Ben-Jákob.

Tým mapoval genom bakterie Paenibacillus vortex objevené Ben-Jákobovým týmem před dvaceti lety. Při této práci tým vyvinul první "test sociálního IQ" pro bakterie a zjistil, že Vortex a dva další kmeny Peanobacillu mají nejvyšší sociální IQ mezi všemi pěti sty dosud zmapovanými bakteriemi.

Výzkum byl nedávno publikován v časopise BMC Genomics.

Důsledky objevu jsou trojího druhu: Za prvé, ukazují, jak "chytré" mohou bakterie být - což je paradigma, jež teprve začíná být vědeckou komunitou chápáno. Za druhé, ukazují na vysokou úroveň sociální inteligence - bakterie spolupracují kvůli komunikaci a růstu. A za třetí se rýsují některé potenciálně významné aplikace v medicíně a zemědělství.

Výzkumníci zkoumali geny, které bakteriím umožňují komunikovat a zpracovávat informace o prostředí, rozhodovat a syntetizovat látky určené k defenzívním nebo ofenzívním účelům. Zjistili, že bakterie není jednoduchým osamělým organismem, jak se mělo dříve za to - ale že je vysoce sociální a vyvinutou bytostí. Tím, jak vyvíjejí nové strategie proti antibiotikům, bakterie vědce neustále překvapují. Na Západě dnes bakteriální infekce představuje třetí nejčastější příčinu úmrtí v nemocničních zařízeních.

Nedávná studie ukázala, že patogeny, s nimiž se setkáváme v každodenním životě, nejsou tak chytré: Jejich skóre sociálního IQ je pouze průměrné. Avšak sociální inteligence Vortexu je na úrovni "geniality", a v analogii se škálou zavedenou pro lidi je asi o šedesát bodů nad stobodovým průměrem.

Porozumění těmto mechanismům může mimo jiné vést k použití "chytrých" bakterií k boji proti škodlivým bakteriím, plísním, a dokonce i vyšším organismům.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 28.1. 2011