Není důvod, proč by půjčování peněz mělo být podnikáním bez rizika

27. 1. 2011

S rozporuplnými pocity jsem si přečetl článek Heleny Svatošové. Organizaci Iuridicum Remedium nesporně patří dík a uznání za jejich iniciativy a výsledky, kterých dosáhli. Na druhou stranu, nepříjemně mne překvapilo, že jejich cíle jsou velmi skromné, pokud jde o omezení nyní zákonem chráněného lupičství, napsal čtenář Jaroslav Černý.

Považuji za nemravné a naprosto nepřijatelné v právním státě,

  • aby legálně mohlo dojít k zabavení majetku patřícího jiné osobě než dlužníkovi,
  • aby existovala byť i jen teoreticky možnost, že dojde k exekuci, aniž by se dlužník o svém (údajném) dluhu dozvěděl a měl možnost dluh bez navýšení uhradit nebo se právní cestou bránit: pokud lze dlužníka nalézt za účelem exekuce, lze ho nepochybně nalézt i za účelem doručení zprávy
  • aby objem majetku zabaveného při exekuci významně převyšoval dlužnou částku.

Práva věřitelů na uhrazení dluhu nemohou být nadřazena právům jiným, dokonce i základním lidským právům a právům na nedotknutelnost majetku nezúčastněných osob. Není důvod, aby půjčování peněz nebo poskytování služeb na dluh bylo podnikáním bez rizika.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 27.1. 2011