Vznik hypotéz je iracionální

31. 7. 2010 / Karel Dolejší

"Duch přilétá odkudsi z neznáma a hraje na naší mysli jako na klávesách."

Karl Raimund Popper

Reakce na článek Vladimíra Wagnera "Co je a co vysvětluje teorie Velkého třesku"

Popperova teorie vědy - dosud široce přijímaný a vlastně dosti konzervativní pozitivistický standard - trvá na tom, že racionální je - a musí být - proces TESTOVÁNÍ vedeckých hypotéz. (To co nelze testovat není věda.)

Naproti tomu proces samotného VZNIKU hypotéz je naprosto iracionální a nelze ho nijak "objektivně" vysvětlit. Proto také nelze apriori odmítat ani hypotézy náboženského původu. To co je třeba s nimi udělat je testovat je, nebo případně ukázat, že je testovat nelze, a proto nemohou být nikdy součástí vědeckého poznání.

Říci, že nějaká hypotéza je odvozena z náboženství, tedy ještě neznamená ji diskvalifikovat.

Vědeckost spočívá v tom odmítat (iracionálně vzniklé) hypotézy, které nevyhověly empirickému testování, a podržet takové, které v takovém testu obstály.

Pokud tedy Šuova teorie vesmíru na rozdíl od teorie Velké třesku neodporuje pozorováním, je docela zřejmé, co by měl poctivý vědec udělat.

Zdroje ZDE ZDE ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 30.7. 2010