Americká armáda věděla o rizicích spojených s ochuzeným uranem

29. 7. 2010

Americká vláda a její experti po léta vytrvale popírali, že by ochuzený uran, toxický odpad obsažený v munici používané proti iráckým obrněným cílům v době války v Perském zálivu, mohl způsobovat otravu iráckých civilistů a amerických veteránů. Málo známý dokument ministerstva obrany z roku 1993 sepsaný tehdejším brigádním generálem Ericem Shinsekim však ukazuje, že se Pentagon ve skutečnosti zamoření ochuzeným uranem obával a původně nařídil lékařské sledování veškerého personálu, který byl účinkům zmíněné látky vystaven.

Shinsekiho zpráva předložená Kongresu požadovala, aby personál přicházející do kontaktu s ochuzeným uranem a jím kontaminovaným zařízením byl náležitě proškolen; dále předpokládala komplexní lékařské vyšetření veškerého personálu, který během kuvajtské války přišel do kontaktu s uranem; a konečně měl být zpracován plán zacházení s vybavením kontaminovaným ochuzeným uranem pro příští operace.

Požadované medicínské testy však nakonec nebyly nikdy provedeny, což možná stovky tisíc veteránů připravilo o úhradu lékařské péče při léčbě rakoviny a dalších nemocí, kterými v důsledku vystavení účinkům uranu trpí. Z 697 000 mužů a žen, kteří sloužili v Perském zálivu během operací Pouštní bouře a Pouštní štít v letech 1990 a 1991, asi 250 000 trpí symptomy kolektivně známými jako "nemoc veteránů války v Perském zálivu". Mezi příznaky patří mimo jiné únava, slabost, gastrointestinální problémy, kognitivní dysfunkce, poruchy spánku, trvalé bolesti hlavy, kožní vyrážky, dýchací potíže a náhlé změny nálady. Mnoho postižených zemřelo bez pomoci nebo spáchalo sebevraždu.

Nyní má alespoň dojít k vyšetřování okolností loňského ukončení výzkumného projektu dotovaného 75 miliony dolary, který realizovalo University of Texas Medical Center.

(Ochuzený uran vzniká ve velkém množství jako dále nepoužitelný odpad z výroby jaderného paliva. Jedná se o látku, která již obsahuje jen stopové množství radioaktivního izotopu uranu 235, a její hlavní nebezpečí proto spočívá v toxicitě. Hromadící se odpad jaderného průmyslu byl nejprve použit k výrobě palubních zátěží pro dopravní letouny Boeing - včetně těch, které narazily do budovy WTC - a později z něj začala být vyráběna průbojná munice pro palubní kanóny amerických bitevních letounů A-10 a tanků M-1; v současnosti se z ní navíc vyrábí i pancéřování některých verzí tanku M-1 - poznámka KD.)

Podrobnosti v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 29.7. 2010