Norman Finkelstein

POZVÁNKA

Norman Finkelstein bude v Praze

12. 2. 2010

Centrum globálních studií, společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR, Univerzity Karlovy v Praze a sdružení Přátelé Palestiny se studentskými spolky POLIS a Common Law Society pořádají seminář Současná situace a možnosti řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Goldstoneova zpráva OSN ke Gaze. Hlavním účastníkem setkání bude známý expert na izraelsko-palestinský konflikt Dr. Norman Finkelstein. Finkelstein vytoupí i na Institutu mezinárodních vztahů.

Americký politolog židovského původu a mezinárodně známý kritik izraelské politiky Finkelstein vystoupí 22. února i na veřejné akci pořádané sdružením Přátelé Palestiny. Setkání se uskuteční v CASA GELMI, Korunní 30, Praha 2. Začne v 17:30 a skončí 20:30. Součástí program bude promítání dokumentárního filmu Mír, propaganda a zaslíbená země (s českými titulky). Poté vystoupí Dr. Finkelstein s přednáškou na téma mediální obraz a realita konfliktu.

23. února vystoupí Dr. Finkelstein na Filozofické fakultě, kde diskuzi s ním a se studenty na téma právních aspektů izraelsko-palestinského konfliktu bude moderovat prof. Barša. Přednáška začne v 19:15 v budově FFUK na Palachově nám. 2., Praha 1.

Norman Finkelstein: A History of Violence 1234567891011121314

Norman Finkelstein On His Trip to Gaza, and the Upcoming Demonstration 6/13/09 (4/5) ZDE
Finkelstein announces study findings on Gaza massacre - PressTV.IR ZDE
Norman Finkelstein on Gaza - White Phosphorus ZDE

Dr. Finkelstein získal doktorát z politických věd na Princetonské univerzitě. Jeho závěrečná práce se zabývá teorií sionismu. Dr. Finkelstein je autorem několika knih mezi něž patří např. Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict (Představa a realita o izraelsko-palestinském konfliktu, Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History (Za hranice troufalosti: o zneužití antisemitismu a historie), ale asi nejznámějším titulem se stala kniha, která vyšla i v českém jazyce pod názvem „Průmysl holocaustu: Úvahy o zneužívání židovského utrpení“ a vydalo ji v roce 2006 nakladatelství Dokořán. Finkelstein v ní reflektuje zneužívání genocidy spáchané na židovské populaci k legitimizaci násilné politiky Izraele vůči Palestině. Jeho poslední kniha s názvem This Time We Went Too Far: Truth and Consequences of the Gaza Invasion (Tentokráte jsem zašli příliš daleko: Pravda a následky invaze do Gazy) se zabývá posledním útokem izraelské armády na palestinském území. Finkelsteinovy práce byly přeloženy do více než 40 jazyků.

Během své akademické kariéry vyučoval Dr. Finkelstein politickou teorii a izraelsko-palestinský konflikt na Brooklyn College, Rutgers University, Hunter College, New York University a DePaul University.

Noam Chomsky, známý americký disident, lingvista a filozof a též kritik izraelské politiky, Finkelsteina označuje za velice důkladného a poctivého akademika. O jeho práci mluví Chomsky např. ve své knize Understanding Power (Porozumět moci) v části nazvané The Fate of an Honest Intellectual (Osud poctivého intelektuála).

Ilan Pappe, který patří k tzv. novým izraelským historikům, se o Finkelsteinově práci vyjádřil slovy: „Finkelstein jde za většími cíli. Nebojí se otevírat nepohodlná tabu v americké společnosti týkající se sionismu a Izraele. Jedním z nich je využívání, respektive zneužívání památky holocaustu k ospravedlnění sionismu.“

„Finkelstein systematicky dokumentuje nejbrutálnější aspekty okupace: mučící centra, demolice domů, cílená zabití, odmítání zdravotní péče, přičemž tyto násilné aktivity jsou dlouhodobě úmyslně legitimizované izraelským Nejvyšším soudem. Jím a celým právním systémem, stejně jako médii a akademickou obcí – ti všichni tvoří neodmyslitelnou součást mechanismu útlaku a okupace Západního břehu Jordánu. Je třeba předeslat, že v tomto směru je stále nutné udělat velikou spoustu práce. Doufejme proto, že Finkelstein bude i nadále jedním z mnoha, kdo budou otevřeně reflektovat tuto krutou realitu.“

Podobně jako Ilan Pappe a Chomsky, je i Finkelstein pro svou nekompromisní kritiku Izraele terčem nenávistných útoků. Obhájci izraelské politiky jdou tak daleko, že Finkelsteina označují za antisemitu a sebenenávidějícího se žida.  

Vzhledem k tomu, že jeho rodiče prošli nacistickými tábory smrti, je přinejmenším paradoxní obviňovat Normana Finkelsteina z antisemitismu. Matka, Maryla Husyt Finkelstein, prošla Varšavským ghettem, koncentračním táborem Majdanek a dalšími dvěma pracovními tábory. Byla jedinou ve své rodině, která holocaust přežila. Zacharias Finkelstein, Normanův otec, přežil Varšavské ghetto a Auschwitz.

Finkelstein říká, že je to právě zkušenost jeho rodiny, a především inspirace životními postoji jeho matky, která mu nedovolí mlčet a odsunout morální překážky, jejichž ignorace by mu zajistila pohodlný život. Maryla Husyt Finkelstein svého syna vychovala tak, aby se nikdy nebál mluvit a pátrat po pravdě, ať je jakákoli.

Tento neoblomný přístup přinesl Dr. Finkelsteinovi jak respekt a uznání, které vedlo i k natočení dokumentárního filmu s názvem American Radical: The Trails of Norman Finkelstein (Americký radikál: cesty Normana Finkelsteina), tak nespočet nepřátel mezi obhájci izraelské politiky, kteří jej nemohou vystát především pro jeho odhodlanost bránit lidská práva palestinského národa a schopnost argumentovat na vysoké akademické úrovni. Základní premisou, kterou obhajuje Dr. Finkelstein, je, že lidská práva jsou univerzální, a proto nezpochybnitelně náleží i Palestincům a Palestinkám. Ve své argumentaci se Finkelstein striktně drží akademických pravidel a cituje ze zpráv mezinárodních organizací, jako jsou OSN, Amnesty International, nebo Human Rights Watch. Nevynechává ani izraelské lidsko-právní organizace, jako např. B'tselem, o jejichž monitoringu a kritice porušování mezinárodního práva izraelskou vládou a armádou naše media zarputile mlčí, a naopak poskytují téměř bezvýhradný prostor advokátům Izraele.

Finkelstein je respektovaným profesorem mezi americkým disentem, studujícími, a především americkou mládeží židovského původu, která se stále ve větším měřítku staví proti destruktivní politice Izraele, jenž se s diplomatickou a zbrojní pomocí USA nebojí porušovat mezinárodní právo a vojensky okupovat palestinská území, která podle rezoluce 242 Spojených národů patří Palestincům. Rozsáhlé svědectví o izraelských válečných zločinech a zločinech proti lidskosti během invaze do Gazy, nedávno přinesly přední lidsko-právní organizace v čele s Goldstoneovou zprávou OSN. Česká republika však tuto zprávu odmítá. Proto Dr. Finkelstein v Čechách znovu otevře diskuzi na téma mezinárodní právo, izraelsko-palestinský konflikt a Goldstoneova zpráva ke Gaze.

Akci organizuje sdružení Přátel Palestiny ve spoluprací se studentskými spolky POLIS a Common Law Society.

Sdružení Přátelé Palestiny ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze a Akademií věd Dr. Finkelsteina uvede i na akademické půdě těchto institucí. Diskuze se zaměří především na zmíněnou Goldstoneovu zprávu OSN ke Gaze, součastnou situaci a možnosti řešení konfliktu na Blízkém východě.

Norman H. Finkelstein ZDEZDEZDEZDE

29. 12. 2009 Daniel Veselý: Gaza rok poté: Bilance, přetrvávající ekonomická blokáda a kritické hlasy narážející na hradbu ignorace ZDE

01. 10. 2009 Daniel Veselý: Izrael odmítá Goldstoneovu zprávu o vojenské operaci v Gaze ZDE
16. 01. 2009 Daniel Veselý: Za utrpením Palestinců i Židů stojí izraelská okupace ZDE
23. 05. 2008 Daniel Veselý: Antisionismus je novou formou antisemitismu ZDE
05. 12. 2006 Daniel Veselý: Izrael, Palestina a USA: Osudové souvislosti ZDE
11. 08. 2005 Izrael a Palestina: Ostrý konflikt mezi dvěma americkými profesory ZDE

28. 11. 2009 Richard Goldstone: Goldstone: Izrael veškerou spolupráci s Misí OSN odmítl ZDE

27. 11. 2009 Stephen Zunes: Dvoustranný útok na mezinárodní humanitární právo ZDE
10. 11. 2009 Palestina není stát, Izrael proto není vázán mezinárodním právem ZDE
06. 11. 2009 OSN podpořila Goldstonovu zprávu, Česká republika hlasovala proti ZDE
30. 10. 2009 Tsunami jménem Goldstone ZDE
01. 10. 2009 Daniel Veselý: Izrael odmítá Goldstoneovu zprávu o vojenské operaci v Gaze ZDE
19. 09. 2007 Televize BBC: Obviňujeme: Izraelský premiér Ariel Sharon by měl být postaven před soud ZDE
17. 01. 2002 Richard Goldstone, hlavní prokurátor mezinárodního tribunálu OSN pro válečné zločiny: Jsem znepokojen postojem USA vůči afghánským zajatcům ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 15.2. 2010