Věcná debata na Britských listech?

31. 12. 2009 / Hynek Bíla

Předem podotýkám, že nejsem neoliberál, ať už to znamená cokoli. Nikdy jsem nesympatizoval s Liberálním institutem, mimo jiné kvůli osobě jeho ředitele Miroslava Ševčíka, který na mě vždy působil dojmem fanatického ideologa. Přesto, nebo snad právě proto, se mi pramálo líbí, jakým způsobem řada pravidelných přispěvatelů na BL reagovala na článek M. Šustera.

Krátce: Jan Keller se neopomene zmínit, že Šusterův článek se hodí tak maximálně k silvestrovské zábavě, Karel Dolejší jej neváhá označit za "šepoty a výkřiky", a k tomu neváhá Šustera přirovnat k potentátům c. a k. monarchie, ani Martin Škabraha si v názvu své jinak vcelku umírněné reakce neodpustí použít slovo "idiocie". Dolejší se nakonec sugestivně ptá, proč vůbec někdo (dokonce mimo jiné i dva filosofové a sociolog!) na Šusterův článek reaguje. Bavit se s ekonomem je zřejmě pod úroveň správného filosofa.

Způsob, jakým jsou zmíněné reakce napsány, působí tak, jako když hlavním cílem autorů je dát najevo své znechucení nad Šusterovými názory, a až vedlejším cílem je argumentovat. Neříkám, že to ze strany Škabrahy, Dolejšího či Kellera byl záměr, ale výsledek tak vypadá - a jistě poslouží k potvrzení dojmu, že Britské listy jsou fórem, kde liberálové nejsou vítáni. Což, řekl bych, je trochu škoda.

Každé společnosti, i tomu virtuálnímu nesourodému seskupení, jakým jsou autoři píšící do BL, prospěje nějaký ten vnitřní disent (s tím by jistě souhlasil i Jan Matonoha, kvůli kterému celá diskuse vznikla), a ostrakizace nesouhlasných názorů za použití výsměšků a osobních útoků není zrovna ideální cesta k jeho pěstování. Četl jsem dost argumentů, kde liberálové do omrzení opakovali frázi "trh vyřeší vše" v různých obměnách; v takových případech asi není jiné cesty, než o autorovi prohlásit, že je ideologický omezenec a dál se s ním nebavit. Ale Matěj Šuster píše srozumitelně a k věci, a snaží se přinejmenším vyjasnit svoje stanovisko. Očekával bych, že odpovědi, byť nesouhlasné, se ponesou ve stejném duchu.

Beru výtku, že je Šuster značně selektivní při prosazování přímé demokracie. (Ačkoli relevance tohoto argumentu je sporná - argumenty by měly být primárně posuzovány podle svého obsahu, ne podle názorů jejich autora na jinou, pouze okrajově související záležitost. Pokud Šuster někde vystupoval proti přímé demokracii a lze na tom ilustrovat jeho názorovou nekonsistenci, což lze použít jako podpůrný argument, rád bych viděl odkaz.) Souhlasím i s tím, že veřejně hlasovat o vědeckém výzkumu je nemoudré, sám jsem to nakonec před časem psal. Ale dal bych přednost tomu, přečíst si tyto výtky ve věcném stylu, bez přehnaného sarkasmu a útoků ad hominem. Úroveň debaty na BL si to nezaslouží.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009