Opět v IDnes národnostní stereotypizace

31. 12. 2009 / Jan Čulík

Ve Finsku spáchal muž v nákupním středisku masakr. Zřejmě z nešťastné lásky usmrtil svou bývalou přítelkyni, pak začal střílet v nákupním středisku a nakonec usmrtil sebe.

Server IDnes se dopustil nepřijatelného a neetického etnické stereotypizace, hraničící s rasismem, když zprávu o této záležitosti nazval titulkem "Kosovský Albánec (podtrhla redakce BL) zastřelil ve Finsku pět lidí včetně přítelkyně, pak se zabil".

Je naprosto nepřijatelné vypíchnout národnost vraha v titulku zprávy.

Titulek je typickým příkladem rasistické stereotypizace ("ano, ano, pokývá po jeho přečtení hlavou moudrý Čecháček, ti kosovští Albánci, to jsou přece vrazi!") a je nesmírně neférový. Co má proboha zoufalcova národnost společného s jeho činem z nešťastné lásky? Tohle se prostě nedělá, je to sprostota.

Anglosaské sdělovací prostředky uvádějí v první řadě jméno pachatele, v televizní reportáži BBC o záležitosti nebyla národnost pachatele - právem - vůbec zmíněna. S věci totiž nemá nic společného. Např. deník Guardian v novinovém článku národnost pachatele sice uvádí, ale až v desátém odstavci článku, protože je to věc zcela podružná. (Guardian hned, operativně, publikuje článek od Anniki Mutanen "Finské zákony o držení zbraní pod palbou kritiky".)

Internetové stránky BBC mají informaci o etnickém původu střelce a sebevraha v šestnáctém odstavci své zprávy ZDE.

Nikdo neusiluje o potlačování informací, avšak západní čtenář a potažmo tedy i novinář je velmi citlivý na podprahovou manipulaci. Vypíchnutím násilníkovy národnosti do titulku, jak to udělal server IDnes, je podpořena čtenářova xenofobie a odpor vůči jinakosti. ("Ti, kdo nejsou jedním z nás, nejsou lidi.") Přitom násilný akt nemá s násilníkovou národností nic společného. Proto je správné ji uvést až v závěru zprávy, nebo - v televizním zpravodajství, kam se vejde podstatně méně informací, ji neuvést vůbec. Obdobně neférové jsou v českých médiích zprávy typu "zločin spáchal Ukrajinec, Vietnamec, Rom..." Takové etnické značkování příslušníky těchto etnických skupin odlidšťuje a vytváří neférový dojem, že jsou to zločinci. ("Nic jiného se od takového Albánce přece nedá čekat...") Je to neférové vůči milionům Albánců, Vietnamců, Ukrajinců či Romů, kteří žádné trestné činy nepáchají.

Západní novináři právem poukazují na to, že k veřejnému vraždění ve Finsku dochází v poslední době několikrát, v důsledku příliš liberálních zákonů o vlastnictví střelných zbraní. Rekapitulují předchozí případy a ani u nich rasisticky nezdůrazňují národní či etnickou příslušnost střelců.

Protože se to prostě nedělá.

Mladí lidé v redakci IDnes mají být současnými, civilizovanými Evropany a mají si být vědomi, že slušné noviny rasismus nešíří. Jak je možné, že tyhle civilizační principy k nim nedospěly?

Jiný nedávný případ tvrdého rasismu v IDnes ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009