Když Čína vládne světu II.

31. 12. 2009

KD│ Přinášíme pokračování rozhovoru o vznikající čínské dominanci v mezinárodních vztazích s expertem na asijskou modernizaci Martinem Jacquesem a autorem knihy "When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New Global Order" (Když Čína vládne světu: Konec západního světa a zrod nového světového řádu); první část jsme zveřejnili ZDE.

Robert Scheer: Lidé si vytvořili některé negativní názory na Čínu po studené válce, kvůli Tibetu, kvůli otázce zacházení s muslimským obyvatelstvem. A Vy, ale i někteří jiní, jste napsal, že ačkoliv to může být hanebné, nebo ať už si o tom myslíte cokoliv, není to pro Čínu skutečně typické, protože k tomu dochází uvnitř čínských hranic, a zde existuje 94% procentní většina národnosti Chan - nebo to je 92% většina? Že ve skutečnosti je čínská společnost možná homogennější než kdekoliv jinde, a že neměla být považována za model nového imperialismu. Nechci Vám nic vkládat do úst, ale...
Martin Jacques: Myslím, že Čína bude časem všemi možnými způsoby pronikat do světa. Myslím, že v tomto smyslu bude mít určité charakteristiky globální mocnosti, ať už to znamená cokoliv. Ale bude se to vyjadřovat také jinými způsoby. Jednu z mých největších obav ohledně Číny - ve skutečnosti je to má úplně největší obava, ne jedna mezi jinými, ale ta největší - představuje otázka postoje chanského obyvatelstva ke kulturním rozdílům, k odlišným etnikům.

Protože, jak jste řekl, je jistě pravda - což je velmi neobvyklé, dost odlišné od jakéhokoliv jiného obyvatelstva, od států jako Indie, Indonésie nebo Spojené státy - že Číňané se v naprosté většině považují za příslušníky jediné rasy: chanské. To je výsledkem dlouhého vývoje - ještě jednou, jde o civilizační proces zahrnující jakousi formu etnické konstrukce Číny trvající 2 000 let či více, která byla její chanizací. Pro Čínu to představovalo zdroj velké síly, protože to v zásadě drželo zemi pohromadě. Proto se nikdy nerozdělila, proto i v roce 1989 bylo nesmyslné předpovídat, že se Čína rozpadne. Nikdy se k tomu neschylovalo, z důvodu, který jsem uvedl. Ale na druhé straně negativní stránkou je, že Chanové mají velmi vágní pojetí rozdílů mezi kulturami a respektu k takovým rozdílům. A důvodem, proč mají takové problémy s Ujgury a Tibeťany - a je to velmi, velmi vážné; myslím tím, že vloni ve Lhase a letos v Urumči došlo k velmi vážným rasovým bouřím - je v zásadě fakt, že chanský přístup k jiným etnikům je totožný s jejich chanizací. S asimilací. S civilizováním.

Robert Scheer: Ano. Myslím, že tvrdili, že učinili Tibeťanům laskavost.
Martin Jacques: Ano, samozřejmě. Víte, my jsme se je snažili povznést - a oni najednou...

Robert Scheer: To je to, oč se Britové snažili v Indii, že ano?
Martin Jacques (se smíchem): Ano. To jsme dělali, a nejen v Indii. Jenže víte, vychovávat Tibeťany nebo Ujgury na úroveň Chanů, a tedy jejich chanizace, to je samozřejmě totéž, co se historicky vzato stalo s Mongoly, Mandžuy, a tak dále.

Robert Scheer: Měli bychom připomenout lidi, protože při rozhovorech s Číňany, nejen s těmi spojenými s Pekingem, ale i s těmi tchajwanskými či odkudkoliv odjinud, je matoucí, jak tvrdí: "Počkejte, ti lidé v Tibetu jsou primitivní, měli otroky nebo nevolníky, my je vedeme do moderních časů." Je tu velmi mnoho takových osvíceně neokolonialistických řečí, nebo alespoň řečí předstírajících osvícenost.
Martin Jacques: Ano, myslím, že tu jsou určitě jisté podobnosti. Jsou tu podobnosti, ale je důležité vidět také rozdíly. Nejsem z těch, kdo se domnívají, že... například rasismus kdekoliv na světě má jistě určité shodné charakteristiky, ale je také kulturně zasazený ve společnosti, takže jsou tu i rozdílné rysy. Takže není správné říkat, že jde přesně o totéž; není tomu tak.

Robert Scheer: Ne. Takže povídejte o rozdílu. Co chanská... ?
Martin Jacques: Chanská mentalita? Myslím, historicky vzato se Chanové považují za nadřazené. Jsou kulturně velmi sebevědomí.

Robert Scheer: Jistě, s určitým oprávněním.
Martin Jacques: Můžete pochopit, proč to tak cítí, protože... své místo na slunci získalo mnoho civilizací, alespoň jedenkrát. Ale Číňané jsou neobvyklí v tom, že toto místo na slunci získali několikrát. Dynastie Tchang, Sung, raná dynastie Ming, a stejně tak její předchůdci. Takže Číňané jsou na tento druh kulturního výkonu, na kulturní úroveň, jíž dosáhli, skutečně velice pyšní. Víte: Jde o jeden z prvních literárních jazyků na světě; spolu s civilizacemi úrodného půlměsíce, s prvním usedlým zemědělstvím. Takže je pravda, že Čína je kulturně velice sofistikovaná. A v zásadě se definovala proti těm, kdo se nacházeli na sever od ní, proti Mandžuům a Mongolům jakožto barbarům, kteří byli nomádští, a co je zajímavé, byli absorbováni. Víte, dynastie Čching byla mandžuskou, nikoliv chanskou dynastií. Podobně předtím dynastie Jüan byla mongolská, a to bylo problematičtější, ale také ta byla v zásadě absorbována. Takže jde o velice sofistikovanou kulturu. Problém je v tom, že Chanové v důsledku tohoto dlouhého historického procesu a univerzalizačního procesu uvnitř Číny skutečně nechápou kulturní rozdíly. Pohlížejí na ostatní svrchu. Mají velice hierarchický pohled, který je jak kulturní, tak rasový. Je to propojeno. To teď může být pro globální mocnost problémem.

Robert Scheer: Dovolte, abych Vám položil otázku. Víte, mysleli jsme si - přinejmenším během Studené války - že Čína má komunistickou ideologii, která je nakonec západním importem, teorií vedoucí role proletariátu, a že je ovlivněna západním myslitelem Karlem Marxem, který pracoval v Britském muzeu...
Martin Jacques: Ano, v čítárně [muzea].

Robert Scheer: Ano, v čítárně. A tak byl náš pohled na Čínu ovlivněn právě tím - komunisté, rudí, a tak dále. To co tvrdíte v knize a ve svých článcích je v zásadě to, že jde o jakýsi doplněk, který byl čínskou historií transformován. A že to co vzniklo nesměřuje ke kopírování Západu - ke kapitalismu - nebo k manifestaci jakési marxistické fantazie proletářského státu, ale spíše jde o jakýsi doplněk těchto tisíců let historie. A že bychom se o tom měli rozumně uvažovat.
Martin Jacques: Přesně. To je přesně to, co si myslím.

Robert Scheer: Takže pojďme začít s učením. Co nám vlastně uniká?
Martin Jacques: Myslím, že to co nám uniká, je že... je třeba vyjít ze snahy pochopit čínské dějiny. Myslím, že komunismus, tak jak jej chápe Západ, zformoval náš způsob, jak Čínu chápeme, protože máme za to, že víme, co to je. Samozřejmě že to nechápeme, ale myslíme si, že to víme. Uvažujeme o tom na způsob Sovětského svazu, a to je špatně; je to úplně jiné. Komunistická strana Sovětského svazu a čínská komunistická strana jsou naprosto odlišné. Sovětská komunistická strana nikdy neměla lidovou základnu. Čínská ji měla vždy. Takže je to organizace velice sebejistá, velice pružná, může měnit kurs s neobyčejným instinktem, od 70. let a Maovy smrti k reformnímu oobdobí Tenga Siao-pchinga. Můj závěr tedy zní, že bychom neměli chápat Čínu tolik... víte, komunistické období přineslo jisté změny, které byly pro úspěch Číny velice důležité, ale tím skutečným jádrem nebyly. To jádro je mnohem širší, zahrnuje dlouhou periodu platnosti konfuciánských hodnot, velmi odlišné pojetí rodiny, velmi odlišný typ státu, kontext civilizačního státu, východoasijský tributární systém, a tak dále. To jsou jakési základní stavební bloky pro porozumění Číně. Všímáte si, že všechny pojmy, které jsem použil, nejsou lidem ze Západu zrovna blízké. Nejsou blízké. Jsou nám cizí. S tradičním západním konceptuálním aparátem jim porozumět nedokážeme. Takže se snažte a chápejte Čínu, musíme vyvinout úplně nové intelektuální úsilí. Nemůžeme pokračovat v tom typu uvažování, které na Západě dosud převažuje, že se nám Čína nakonec bude podobat, protože ona se podobat nebude.

Robert Scheer: Takže to je výzva. Výzva spočívá v tom, aniž bychom se vzdali toho, co považujeme za naše univerzální hodnoty (svobody, významu jednotlivce, kontroly státu a tak dále) snažit se pochopit, že může existovat jiný model, který se těmto hodnotám přizpůsobuje - nebo se těchto tradičních hodnot vzdáváme?
Martin Jacques: Ne, nemyslím, že bychom se tím nějakých našich hodnot vzdávali, ale patrně si přitom osvojíme nějaké nové.

Celý článek v angličtině: ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009