Novoroční přání našim politikům

31. 12. 2009 / Ladislav Žák

Popřejme společně našim politikům klidný a spokojený rok 2010, anebo rovnou všechna léta další. Učiňme tak v zájmu občanů České republiky a všech dalších lidí, kteří mají s touto podivuhodnou zemí cokoliv společného. Učiňme tak v zájmu naší i jejich duševní rovnováhy a případných zůstatkových majetkových bilancí.

Pokud totiž naši politici zůstanou v klidu a zřeknou se svého činorodého legislativního kutilství a bouřlivých ostudných tragikomedií kolem řešení problémů, které sami vytvořili, pak bude naše země opět vzkvétat. Bude vzkvétat, protože lidé, kteří se živí prací, budou mít najednou dost životního prostoru k tomu, aby se mohli nadechnout a tvořit nové skutečné hodnoty. Budou spokojeni, protože se nebudou muset každodenně obávat toho, co zase na ně z naší milé Malé Strany vypadne za hrůzu, která rozmetá nejen jejich plány, ale začasto vše, co doposud vytvořili.

Díky vzkvétající zemi budou spokojeni i samotní politici a budou se moci na svých četných, nejlépe permanentních zahraničních cestách věnovat studiu i šíření české varianty politiky neprotivení se, nenásilí a zejména nečinění. Navrhuji název 3Npolicy.

Dovoluji si zároveň vyslovit tezi, že za toto nečinění bude možné díky vzkvétající zemi platit každého nečinícího politika paušální částkou 1 000 000, - Kč měsíčně, pokud ovšem prokáže, že neudělal nic, čím by mohl rušit lidi při práci a v jejich soukromém životě, a to nejen přímo, ale i prostřednictvím médií. Takové politiky budeme rovněž rádi pravidelně v ústavou daných intervalech bez odporu volit, a to až do celkového počtu 1 000 osob. Nebojme se pro začátek obětovat pouhých pár desítek metrů dálnice. Těch 12 miliard ročně se nám díky celkovému zklidnění atmosféry a obnovení přirozeného řádu věcí vrátí během několika měsíců a do pár let, i během několika týdnů nebo dokonce dnů. Politiky, kteří již dnes tvoří absolutní menšinu a kteří si přijdou již dnes díky vydírání pracujících a dojení veřejných rozpočtů na více než jeden milion Kč měsíčně a chtěli by pokračovat ve své dosavadní činnosti, navrhuji ponechat demokratickým procedurám paušálně dobře placené většiny.

Takže, milí politici, do nového roku hlavně klid!!! A pomněte, že vítězný volební program 2010 zní: Borci z naší kandidátky občana nejen nepozlobí, ba ani nevyruší...!!!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009