Plebejská liga

2. 1. 2010

KD│ Plebejská liga byla britská vzdělávací a politická organizace, která vzešla z marxistických ideálů.

Pro vznik ligy měl klíčový význam Noah Ablett, horník ze Rhonddy, který tvořil jádro skupiny na Ruskin College v Oxfordu a který nesouhlasil s opozicí vyučujících vůči marxismu. V akademickém roce 1907-1908 zahájil Ablett neoficiální kursy marxistické politické ekonomie, jež navštěvoval mimo jiné Ebby Edwards. Ablett se v roce 1908 vrátil do Jižního Walesu, kde zahájil propagaci výuky marxismu prostřednictvím místních poboček Independent Labour Party.

V listopadu 1908 skupina studentů a absolventů Ruskin College založila Plebejskou ligu a začala rovněž vydávat časopis Plebs. Do prvního čísla Plebsu datovaného do února 1909 Ablett přispěl článkem o potřebě nezávislého vyučování dělnické třídy. Liga vedla kurzy vyučující marxistickým myšlenkám a později ideám syndikalismu.

Během roku 1909 na Ruskin College pokračovala studentská agitace. Studenti byli podporováni ředitelem Dennisem Hirdem, a když byl odvolán, vyhlásili stávku a odmítli se účastnit vyučování. Rebelové vytvořili Central Labour College, která úzce spolupracovala s Plebejskou ligou.

V roce 1910 byla Plebejská liga aktivní v Jižním Walesu, Lancashiru a Skotsku. Mezi aktivisty patřili A. J. Cook, William Mainwaring a John Maclean.

Liga byla absorbována školou National Central Labour College rok po generální stávce z roku 1926, nicméně časopis Plebs vycházel ještě řadu let.

Celý článek v angličtině: ZDE

(Čím to asi je, že britští dělníci se kdysi nestyděli být spolu se studenty členy Plebejské ligy a vydávat i časopis s názvem Plebs, ačkoliv tento výraz docela jistě musel být ve "vyšších kruzích" považován za nadávku? Jak to přijde, že Voskovec s Werichem se kdysi nestyděli napsat Pochod plebejců? Jakpak to, že se počínaje českým filosofem, historikem a teoretikem avantgardy Robertem Kalivodou řada levicových intelektuálů hlásila k "plebejské linii osvícenství"? Co si počít s faktem, že se současná americká hudební skupina může sama pojmenovat Hoi Polloi - což není nic jiného, než starořecká obdoba výrazu "plebs"?

A jak to, že oproti tomu všemu paní Říhové, jež se verbálně hlásí k té nejplebejštější z českých tradic, totiž k tradici trampské, tak neuvěřitelně strašně moc vadí, když úplně nejpůvodněji absolvent elektroprůmyslovky Milan Valach použije výrazu plebs? Opakuji znovu - tohle není a ani nikdy nebyl problém doktora Valacha - KD.)

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009