Gigantické ložisko zemního plynu v Turkmenistánu získaly čínské firmy (jak jinak)

31. 12. 2009

JU│ Největší turkmenské naleziště zemního plynu budou společně osvojovat firmy z Číny, Jižní Koreje a SAE. Smlouva o společném využívání tohoto naleziště byla uzavřena s turkmenskou státní společností Turkmengaz a hodnota kontraktu je 9,7 miliardy dolarů. Naleziště Jižní Jolontaň je řazeno mezi pět největších světových nalezišť zemního plynu, Odhady jeho zásob se pohybují mezi 4000 až 14 000 miliardami m3.

Pro srovnání uveďme, že podle Statistical Review of World Energy 2009 vydaném BP jsou zásoby zemního plynu na konci 2008 např. pro Norsko udávány ve výši necelých 3000 mld m3 a pro Holandsko na úrovni 1400 mld m3. Jde tedy zásoby, které vysoce převyšují i prokázané zásoby zemního plynu v celé EU.

Připomeňme, že Čína tyto zásoby v podstatě získala pro sebe, zejména byl-li v těchto dnech uveden do provozu plynovod mezi střední Asií a Čínou.

Tato transakce je tak dalším dokladem toho, jak Čína plánovitě získává nerostné zdroje ve svém sousedství pod svoji kontrolu. Patří sem i smlouva s Ruskem o společném využívání nerostného bohatství na ruském Dálném Východě. Čínské prospekce a také těžba ropy v Africe a jinde.

A nakonec jen dodejme, že právě sem – do nákupu těchto kvalitních aktiv – přecházejí americké cenné papíry, které Čína získává ze svých přebytků v obchodu s Amerikou. Z čínského pohledu je to určitě to nejlepší, jak může americké cenné papíry utratit, protože tím nejen zachová, ale i zvýší hodnotu svých aktiv. Jak to bude dalšími držiteli těchto cenných papírů – to je jiná otázka. Možná, že právě tyto operace jsou předzvěstí budoucích krizí ...

Гигантское месторождение газа в Туркмении будут разрабатывать китайцы и корейцы ZDE

16.10.2009:Британский аудитор подтвердил гигантские запасы газа в Туркмении ZDE

13.10.2009: Туркмены переоценили собственные запасы газа ZDE
12.10.2009: Бердымухамедов уволил министра нефтегазовой промышленности ZDE
Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 31.12. 2009