Immanuel Wallerstein: Afghánistán: hlava nebo orel, stejně prohraješ

2. 11. 2009 / Immanuel Wallerstein

Z angličtiny přeložil se souhlasem autora Rudolf Převrátil

Ať udělají Spojené státy v Afghánistánu cokoliv, ať udělá cokoliv prezident Obama, válka dospěla do situace, v níž mohou jak Spojené státy tak Obama jedině prohrát. USA stejně jako jejich prezident zcela uvázly ve slepé uličce. Zvažme základní rysy této situace.

Afghánská vláda v Kábulu nemá pro většinu obyvatel země žádnou legitimitu. Nemá armádu hodnou toho jména. Nemá ani finanční základnu. Skoro nikde v zemi není bezpečno – z vojenského ani osobního hlediska. Vláda čelí partyzánské opozici, Tálibům, kteří kontrolují polovinu země. Jejich vláda byla roku 2002 svržena zahraniční invazí (zejména vojsky USA), ale od té doby Tálibové trvale sílí. Podle zprávy The New York Times „provozují důmyslnou finanční síť, která platí jejich povstalecké operace“ a kterou se američtí činitelé snaží neúspěšně narušit.

Prezident Hamíd Karzáí byl nedávno znovu zvolen ve zjevně zfalšovaném hlasování. Vláda USA to byla ochotna spolknout, protože Karzáí je mezi předními politiky jediný Paštun, tj. příslušník etnika, o něž se opírají Tálibové. Je tedy jediný, kdo má vůbec naději nějak se politicky dohodnout s Táliby nebo jejich částí. Spojené státy byly ale veřejně dotlačeny k tomu, aby přiznaly volební podvody a donutily Karzáího, aby souhlasil s druhým kolem voleb. Karzáí toto kolo nepochybně vyhraje. Jeho politické postavení bude ale po volbách velmi slabé.

Přední politický spojenec USA v regionu, Pákistán, jde jasně Tálibům na ruku – do značné míry proto, aby si doma zajistil přežití režimu. Vojenský velitel USA generál Stanley McChrystal trvá na tom, aby bez prodlení dostal navíc 40 000 vojáků, jinak bude na vítězství v afghánské válce pozdě. Zdá se být nepravděpodobné, že jich dostane plný počet nebo dostatečně rychle, v termínu, který nepřímo stanovil. Řada vojenských představitelů pochybuje o správnosti jeho tvrzení, že 40 000 vojáků změní věci k lepšímu, i kdyby dorazili okamžitě.

Nezdá se být příliš odvážné tvrzení, že přijde okamžik, kdy budou Spojené státy muset z Afghánistánu odejít. Kdo pak přijde v Afghánistánu skutečně k moci, je zcela otevřená otázka. Může vypuknout vleklá občanská válka.

Ve Spojených státech budou na „prohranou“ válku velmi protikladné názory. Zdá se být jasné, že republikánská pravice připravuje obvinění z věrolomnosti a zrady na adresu Demokratů obecně a Obamy zvlášť. Generál McChrystall může být docela dobře kandidátem Republikánů v prezidentských volbách, když ne roku 2012, tak roku 2016.

Obamovi se nepřiznají žádné zásluhy, ať učiní cokoliv. I když okamžitě podpoří všechny McChrystallovy požadavky, Republikáni ho stejně obviní, že to udělal pozdě. A současně si hluboce rozhněvá přinejmenším polovinu těch, kdo pro něj roku 2008 hlasovali.

Z války v Afghánistánu se stala Obamova válka. Když ji Spojené státy „prohrají“, bude z porážky obviněn právě Obama. I když dokáže prosadit v nějaké podobě zákon o zdravotnictví (což je možné) a dokonce i když se v následujících několika letech změní ekonomická situace USA a celého světa k lepšímu (což je pochybné), válka v Afghánistánu zůstane pořád největší hrozbou a nejdůležitějším prvkem v hodnocení Obamy jako prezidenta.

Může Obama zvrátit tuto situaci tím, že se dramaticky vydá jiným směrem – k rychlé poltické dohodě s Táliby a úplnému stažení vojsk. Odhlédneme-li od faktu, že veřejně není známo nic, co by dokládalo, že o tom seriózně uvažuje, ve Spojených státech není ještě pro takový krok dostatek veřejné podpory na to, aby se pro Obamu stal schůdnou politickou variantou. Pro takový dramatický obrat nemá zatím dostatečnou podporu ani ve své vlastní administrativě.

A tak budou Spojené státy a Obama dál rok nebo dva klopýtat a celková vojenská a politická situace se bude zhoršovat. Pro Spojené sáty i Obamu bude platit: prohrajeme, ať nám padne hlava nebo orel.

Zdroj ve všech jazycích: FERNAND BRAUDEL CENTER
Binghamton University, USA
© Immanuel Wallerstein 2009

© Immanuel Wallerstein, distribuuje Agence Global. Pokud jde o autorská práva a povolení, včetně překladů a umísťování v nekomerčních médiích, kontaktujte rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 nebo 1.336.286.6606. Je povoleno stahování komentářů a jejich zasílání elektronicky nebo e-mailem třetím osobám za podmínky, že nedojde k zásahům do textu a bude zveřejněna informace o copyrightu. Autora můžete kontaktovat na immanuel.wallerstein@yale.edu.

Tyto komentáře, publikované dvakrát za měsíc, jsou zamýšleny jako reflexe současné světové scény, nahlížené ne z pohledu novinových titulků, ale z dlouhodobé perspektivy.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 2.11. 2009