V Česku, Británii a Polsku Charta základních práv EU platit bude

2. 11. 2009

Dobrý den, mám právnické vzdělání a tak, jak čtu výjimku já, se nedomnívám, že Charta základních práv EU nebude platit v Česku, Británii a Polsku, píše Jaroslav Limavský. Naopak tam platit bude. Je velkým selháním politíků a médií, že si toho ještě nevšimli. Všichni o výjimce mluví, ale asi ji nikdo nečetl, protože kdyby si ji přečetli, nemohli by dojít k takovým bludům. Výjimka je pouze interpretačním ujasněním týkající se uplatňování Charty.

Viz též názory právníků, které cituje MFD: ZDE

Jan Kysela, právník a tajemník ústavní komise Senátu ČR:

"Podle právníka a tajemníka ústavní komise Senátu Jana Kysely se ale Češi na soud obracet mohou. "Jelikož však není úplně zřejmé, k čemu vlastně Listina základních práv slouží, nemusí to v praxi znamenat nic mimořádného," řekl iDNES.cz."

Jiří Zemánek, pražská Právnická fakulta UK:

Podle Jiřího Zemánka z pražské právnické fakulty je výjimka z Listiny z právního hlediska nadbytečná, protože jen opakuje to, co už Listina obsahuje. Text výjimky vlastně jen zpřesňuje interpretaci listiny, míní odborník.

"Obsah výjimek pro Polsko a Velkou Británii podle protokolu číslo sedm k Lisabonské smlouvě je pouhým interpretačním porozuměním Listiny základních práv opakujícím, co už sama stanoví," uvedl Zemánek.

David Sehnálek, brněnská Právnická fakulta MU:

"Listina je dokument, který má být měřítkem činností EU a pro členské státy bude relevantní pouze tam, kde budou jednat v mezích působnosti unie. Výjimka pak tuto skutečnost jen opakuje, byť jinými, mnohem výstižnějšími slovy. Nepřináší tedy nic navíc, ale také nic nebere," řekl ČTK právník z brněnské Masarykovy univerzity David Sehnálek.

A ještě jednou Jan Kysela z ústavní komise Senátu ČR:

"Pokud čtu navrženou změnu protokolu správně, není pravda, že se Listina základních práv nebude na Českou republiku vztahovat (to samé Velká Británie a Polsko). Zdůrazňuje se jen, že Listinu základních práv je třeba interpretovat prismatem národních právních řádů příslušných států, tedy že v zásadě stanovuje to, co už máme. Zvláštní důraz se v protokolu nicméně klade na sociální práva, která nemají být soudně vymahatelná, pokud nejsou současně garantována v příslušném členském státě. Z hlediska České republiky to znamená zásadně domáhání se sociálních práv v mezích zákonů provádějících jednotlivá ustanovení domácí Listiny základních práv a svobod."

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 2.11. 2009