2. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2009

Tamto že je civilizace?

Pokud se dobře pamatuji, pak slovo „civilizace“ se všeobecně používá k pojmenování kultury, která se dopracovala ke stadiu centralizované správy, k specializaci řemesel a k formalizovanému náboženství. Toto jsou tři pilíře, bez kterých nelze civilizovaně žít - zatím. Usadila-li se na Západě „nevážnost“ k přirozeným autoritám (rodina, stát) a „ironie“ (ke všemu co smrdí komunitou, kolektivem), není právě to začátek Konce civilizace?

Jan Čulík se ptá, zda životy leningradských hrdinů nebyly uprostřed II. světové války obětovány zbytečně. Připomenu každému, kdo by chtěl klást takové otázky Rusům, aby si ze všeho nejdřív přečetl dokumenty ukořistěné nacistickému Německu a zveřejněné v Norimberku. Hlavně však plán Barbarossa. Je to plán vyhlazovací války, píše čtenář Michal Kesudis.

Otázka, zda by Němci utratili 600 000 životů v městě Leninově, není důstojná vzdělaného člověka a hostitel se právem může cítit pohaněn. Ta otázka měla býti položena jinak: zastavil by se někdy Blitzkrieg, kdyby občané Sovětského svazu nebyli obětováni? Nebo; jak by se vyvíjela bitva u Moskvy, kdyby kvanta německých vojsk nebyla vázána bojem jinde? A jak by reagovali západní spojenci/ne-spojenci na dobytí Moskvy před příchodem zimy? Uzavřeli by separátní mír. Jak jinak. Jsou přece „nevážní a ironičtí“. A bolševici dostali, co zasloužili.

Jiní pánové nemohou strávit, že si Rusové v soutěži „o největšího z největších“ zvolili masové vrahy. Jistě, aby to pochopili, museli by se v duchu přenést do doby před Říjnovou revolucí. Většina poddaných Jeho císařského Ruského Veličenstva žila ve feudalismu (téměř veškerá zemědělská půda patřila jediné rodině, a ten zbytek několika dalším rodinám). Neuměla číst ani psát. Neměla co do huby. Císařovna veřejně a nepokrytě brojila proti všem reformátorům a usilovala ze všech sil „zachovati korunu pro careviče ničím nedotčenu“...

Národy Sovětského svazu tehdy překonaly s bolševikem obrovskou vzdálenost a dobře to věděly. Vědí to dodnes. Proto neboří sochy a proto vzpomínají na Stalina, tak jako Češi na ukrutného feudála Václava I. Svatého (mimochodem - byl to zrádce).

Já osobně považuji za největšího masového vraha křesťanského pánaboha, neboť to byl přece on, kdo vraždil prvorozené v zemi Egyptské.

Stalo se pak o půlnoci, pobil Hospodin všecko prvorozené v zemi Egyptské, od prvorozeného Faraonova, kterýž seděti měl na stolici jeho, až do prvorozeného vězně, kterýž byl v žaláři, i všecko prvorozené hovad. (Exodus 12).

Byl to on, kdo vyhladil kvetoucí města Sodomu a Gomoru. A byl to on, kdo přikazoval svým věřícím vraždit i jinde...

Vzali jsme také toho času všecka města jeho a dali jsme v prokletí lid těch všech měst, i ženy i děti, žádného nenechavše. (Deuteronomium 2:34)

Když pak tebe uvede Hospodin Bůh tvůj do země, do kteréž ty již vcházíš, abys vládl jí, a vypléní národy mnohé od tváři tvé, Hetea, Gergezea, Amorea, Kananea, Ferezea, Hevea a Jebuzea, sedm národů větších a silnějších, nežli jsi ty. A dá je Hospodin Bůh tvůj tobě, abys je pobil: jako proklaté vypléníš je, nevejdeš s nimi v smlouvu, aniž slituješ se nad nimi. Nikoli nespřízníš se s nimi; dcery své nedáš synu jejich, a dcery jejich nevezmeš synu svému. (Deuteronomium 7)

Zbiješ obyvatele města toho mečem, a jako věc proklatou zkazíš je i všecko, což by v něm bylo, hovada také jeho mečem [pobiješ.] (Deuteronomium 13)

1. Samuelova 15,3 Nyní jdi a pobij Amáleka; jako klaté zničíte vše, co mu patří. Nebudeš ho šetřit, ale usmrtíš muže i ženu, pachole i kojence, býka i ovci, velblouda i osla!"

1. Samuelova 15,18 Hospodin tě také poslal na cestu s rozkazem: Jdi a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš.

1. Samuelova 15,20 Saul vysvětloval Samuelovi: "Vždyť jsem Hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amáleckého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého.

Deuteronomium 7,2 Hospodin, tvůj Bůh, ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi..

Skutky 13,19 ...a když vyhladil sedm národů v kanaánské zemi, dal ji v úděl svému lidu.

A hlavně; byl to právě On, kdo si vzal do hlavy, že vyhladí veškeré pokolení lidské, protože, jak praví bible, „mu přišlo líto, že jej (hříšného člověka) stvořil“... Provádí genocidu a sám k ní vyzývá. Vyzývá i k etnické segregaci a etnickému čištění. Tak přikázal Hospodin, Bůh Izraele. Hanba mu!

Každý režim (a režim není totéž co theokracie) potřebuje stavět své vlastní chrámy s modlami uvnitř a zároveň ničit chrámy cizí. Ještě před sto lety to byly u nás v Evropě křesťanské motivy. Například v staré budově České Spořitelny v Opavě, je v poschodí velká nástěnná malba vyobrazující ideál „svaté rodiny“. V Sovětském svazu to byla jedna mumie, též mraky soch a plastik na veřejných místech. A co dnes? Ve zbrusu novém hypermarketu v Ostravě-Porubě je malba rodiny přes celou stěnu - „nakupujeme s Carefourem“... Tedy nakupování jako svátost nejvyšší. Namísto věží chrámů reklamní sloupy hypermarketů a benzinových pump.

Každou společnost musí cosi držet pohromadě, ale konzum to být nemůže. Ani dekadence, ani kecy o otevřené společnosti za situace, kdy i za použití "veřejných" záchodků se platí. Může to být nějaká idea, nedosažitelná jako křesťanská nesmrtelnost, (rudá) hvězda na obzoru. Může to být i nenávist k nezvaným okupantům či tyranům ...

Vždy to byl, je a bude mýtus.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen
3. 1. 2009 Desetitisíce demonstrantů protestovalo v Británii proti izraelské ofenzívě v Gaze
3. 1. 2009 Některé země EU zaznamenaly pokles dodávek plynu z Ruska
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Můj novoroční projev Tomáš  Koloc
2. 1. 2009 Co je češství Boris  Cvek
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler
3. 1. 2009 MFD: Nastal rok zdražování a zároveň zlevňování František  Řezáč
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
3. 1. 2009 Devatenáctiletý výrostek či devadesátiletá stařena? Jiří  Pehe
3. 1. 2009 Hostince nabízejí obědy za 28 Kč
2. 1. 2009 Novoroční projev soudruha Jakeše - 1. ledna 2009
2. 1. 2009 Komárek v Lidových novinách: Vymklo se to kontrole
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí
2. 1. 2009 Změny palestinského území 1946 - 2000
2. 1. 2009 Gaza: hra, kde oba soupeři prohrávají Pavel  Mareš
2. 1. 2009 Gaza: Bludný kruh násilí Daniel  Veselý
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
2. 1. 2009 Gaza, Hamas a logika Daniela Veselého Pavel  Urban
2. 1. 2009 Gaza: Brána Íránu do Středozemí Jan  Klepetář
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
2. 1. 2009 Schwarzenberg měl raději mlčet, aneb O následku slov a gest Uwe  Ladwig
2. 1. 2009 Schwarzenberg musí jednat s Izraelem, ne s Hamasem Petr  Wagner
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
2. 1. 2009 Žádná "pravda" nepomůže Boris  Cvek
2. 1. 2009 Mír na Blízkém východě aneb pověstné čekání na Godota Martin  Janíčko
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
2. 1. 2009 Česká republika jako devatenáctiletý teenager? Jan  Čulík
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu
2. 1. 2009 Hauser a Žižek. Teoretikové postmarxistické filosofie
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
2. 1. 2009 Konec legrace a začátek víry Michal Z. Čenko
2. 1. 2009 Dvacet zlevněných rohlíků Sandra  Wain
2. 1. 2009 Novoroční prezidentova slova, slova, slova... Miloslav  Štěrba
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
2. 1. 2009 Tamto že je civilizace?
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008