2. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2009

Letošní vydařený Silvestr v televizi

Konec legrace a začátek víry

Letošní přelom kalendářního roku asi překonal všechny rekordy v anketě na den státního smutku. Alespoň soudě podle českých televizních kanálů, a nepovažujeme-li poslední den v roce za svátek alkoholizmu, narkomanie, hlouposti, promiskuity a pyrotechniky.

Dokonce i za těch komunistů bylo si z čeho dělat mediálně legraci. Prostoduchý posměch kapitalistům a imperialistům se brzy ukázal jako kontraproduktivní, a tak si ironie bavičů a komiků střílela víceméně zastřeně z režimu. Příklady není jistě potřeba uvádět.

Staří osvědčení baviči zvučných jmen bohužel odešli a odcházejí, a s nimi mizí i inteligentní legrace. A noví demokratičtí "komikové", asi nemají kromě trapného, nemravného a politicky ubohého humoru nic lepšího, co by veřejnosti nabídli.

Přestože se opticky a dekoračně máme dnes mnohem lépe, zvláště pokud jsme bezohlední, nepříjemná vnitřní nejistota o to více hlodá v našich útrobách. Ačkoliv různí světští a duchovní představitelé, dokonce i ti, kteří mnohokrát zklamali, opět vyzývají k víře a naději, přestává to být účinné, ačkoliv tyto obvyklé "náboženské" výzvy byly vždy tak osvědčené.

Oni věrozvěstové nám hlavně sdělují základní moudro, které chceme slyšet, že totiž bez naděje nelze žít. Dodejme, že bez ní nelze také být konzumně a ekonomicky zneužívaným věřícím občanem. Víra a naděje je jistě potřebná, ale není pravou vnitřní podstatou naší existence právě absence víry a naděje, a dokonce i v negativní podobě nevíry a beznaděje? Není skutečným štěstím zbavení se všech tužeb a přání, kladných i záporných? Není však nežádostivost pro mnohé věřící větším utrpením, než peklo, které jim nabízejí tolikrát zkorumpovaní, zpronevěření a prolhaní čerti?

Je-li život (v pekle), do kterého jsme stále zatahováni, bez naděje nemožný, znamená to, že bez naděje nelze v pekle trpět (žít). Život v pekle je závislý na způsobování utrpení druhým. Čím lépe chce trpící hříšník v pekle žít, tím více musí druhým hříšníkům způsobovat utrpení, a tím více se do pekla zaplétá.

Ten, kdo věří v lepší zevní budoucnost, může být momentální mizérii, přinejmenším duševně podprahové, a nešikovným doufáním se v ní může utvrzovat. Naděje a víra, mohou být ošidné, a neměly by se upínat k obvykle naivně pojatému ideálu (bohu, osudu, světu, trhu, penězům, investicím, loajalitě, prosperitě atd.), ve kterého věříme nebo nevěříme, a který může být naším zakukleným ďáblem.

Jiný obecný psychologický vzorec našeho jednání spočívá ve víře, že když něco děláme špatně, že to dopadne dobře. Ověření správnosti a efektivity takového jednání vidíme v získaném postavení, úspěchu, moci, penězích, statistických a záslužných oceněních a jiném harampádí. Když takové optimistické doufání dopadne zle, prostě jen zvýšíme jeho intenzitu a vytloukáme klín menší větším. Spadnutí celé klenby se tak odsouvá k logickému, konečnému, akumulovanému a katastrofálnímu zhroucení.

Neměli bychom místo nejapného doufání v pochybné ideály, místo sledování a klamání druhého, raději více sledovat sebe? Možná bychom objevili falešnou víru a pověry, které nám podvrhnul někdo jiný, a možná také mechanizmy, kterými jsme manipulováni ke škodě své i druhých. Na první pohled se to může jevit snadné, ale vyžaduje to však také víru -- ale jen tu ze sebe.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen
3. 1. 2009 Desetitisíce demonstrantů protestovalo v Británii proti izraelské ofenzívě v Gaze
3. 1. 2009 Některé země EU zaznamenaly pokles dodávek plynu z Ruska
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Můj novoroční projev Tomáš  Koloc
2. 1. 2009 Co je češství Boris  Cvek
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler
3. 1. 2009 MFD: Nastal rok zdražování a zároveň zlevňování František  Řezáč
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
3. 1. 2009 Devatenáctiletý výrostek či devadesátiletá stařena? Jiří  Pehe
3. 1. 2009 Hostince nabízejí obědy za 28 Kč
2. 1. 2009 Novoroční projev soudruha Jakeše - 1. ledna 2009
2. 1. 2009 Komárek v Lidových novinách: Vymklo se to kontrole
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí
2. 1. 2009 Změny palestinského území 1946 - 2000
2. 1. 2009 Gaza: hra, kde oba soupeři prohrávají Pavel  Mareš
2. 1. 2009 Gaza: Bludný kruh násilí Daniel  Veselý
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
2. 1. 2009 Gaza, Hamas a logika Daniela Veselého Pavel  Urban
2. 1. 2009 Gaza: Brána Íránu do Středozemí Jan  Klepetář
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
2. 1. 2009 Schwarzenberg měl raději mlčet, aneb O následku slov a gest Uwe  Ladwig
2. 1. 2009 Schwarzenberg musí jednat s Izraelem, ne s Hamasem Petr  Wagner
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
2. 1. 2009 Žádná "pravda" nepomůže Boris  Cvek
2. 1. 2009 Mír na Blízkém východě aneb pověstné čekání na Godota Martin  Janíčko
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
2. 1. 2009 Česká republika jako devatenáctiletý teenager? Jan  Čulík
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu
2. 1. 2009 Hauser a Žižek. Teoretikové postmarxistické filosofie
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
2. 1. 2009 Konec legrace a začátek víry Michal Z. Čenko
2. 1. 2009 Dvacet zlevněných rohlíků Sandra  Wain
2. 1. 2009 Novoroční prezidentova slova, slova, slova... Miloslav  Štěrba
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
2. 1. 2009 Tamto že je civilizace?
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008