2. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2009

Obnovitelné zdroje a jaderná energie

Může sympatizant s jadernou fyzikou být členem Strany zelených (SZ)? A naopak; může jadernou fyzikou se zabývající profesionál sympatizovat se SZ?

I kdyby to překvapovalo, odpovím na obě otázky: může; znám takové příklady. Pro chvíli ponechme stranou, zda je to obvyklé, jednoduché či působí-li takové postoje nějaké rozpory.

Klíčovými tématy zelených jsou zásadní otázky lidstva: globální oteplování, snížení produkce CO2, lidská práva.

Široká vědecká obec se shoduje na skutečnosti, že ke globálnímu oteplování dochází. O něco menší shoda panuje v roli člověka na tomto procesu. K nezadatelným lidským právům patří svobodné vyjadřování vlastních názorů a volný přístup k informacím. S respektem k těmto skutečnostem dojdeme k rozporu, který jsme původně nechali stranou.

Převážná část energie, kterou Česká republika využívá, se uvolňuje z fosilních paliv. Jedná se o energii chemických vazeb a uvolňovacím procesům říkáme běžně hoření. Jedním z produktů hoření je zmiňovaný skleníkový plyn - CO2 . Energetické hoření nevyužívají například vodní elektrárny, větrné elektrárny nebo jiné tzv. obnovitelné zdroje energie (OZE). Problémy na které narážíme s těmito zdroji jsou jiného charakteru než v případě fosilního paliva: kapacita vodního spádu bývá vyčerpaná, plošná hustota větrné energie je nízká a nespolehlivá nebo tyto tzv. OZE jsou geograficky nevhodně rozloženy. Postupně tedy dochází ke konsensu. OZE mohou tvořit pouze doplněk ostatním zdrojům, chceme-li alespoň zachovat současný energetický standard a tedy materiální úroveň života naší populace.

Kromě OZE a pálení fosilních paliv má lidstvo k dispozici štěpení atomu. Výhodou takových procesů je kdysi nepředstavitelná energetická hustota "paliva". Energie uvolněná rozštěpením atomů je zhruba dvoumilionkrát vydatnější než energie chemických vazeb.

Jaderné procesy mají kromě tajemna a nepředstavitelna také řadu praktických problémů.

Průmyslové instalace jsou komplikovanou a nákladnou záležitostí. Přesto je elektřina z jaderných elektráren ekonomicky nejvýhodnější. Důležité také je, že problémy jsou řešitelné a s nimi spojená rizika je třeba vyhodnocovat v kontextu rizik ostatních možností.

Evropská fyzikální společnost proto k otázce energetiky zaujala jednoznačné stanovisko:

jaderná volba, zahrnující aktuální pokrok v technologii a bezpečnosti, by měla být jednou z hlavních složek budoucích dodávek energie. Náhrada jaderných zdrojů fosilními není akceptovatelná, neboť by zvýšila produkci CO2. Obnovitelné zdroje neporostou dostatečně rychle, aby v dohledné době nahradily jaderné elektrárny. Výběr není mezi obnovitelnými zdroji nebo jadernou energií, ale jaderné a obnovitelné zdroje jsou perspektivou.

Je možné polemizovat s fyziky? Jistě ano, ale jsou-li závěry dostatečně vědecky podložené, budou to protijaderní politici, kteří změní svoje názory.

Takoví politici se také mohou stát historickou kuriozitou po způsobu hnutí "rozbíječů strojů". Tito lidé měli též svou pravdu, že stroje berou lidem práci. Učená ani náboženská pojednání nic nezměnila ani nezmění na společenském vývoji, který přinesl průmyslovou revoluci a který opět přináší renesanci jaderné energetiky. K tomuto společenskému vývoji je třeba přistupovat s respektem a pokorou.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen
3. 1. 2009 Desetitisíce demonstrantů protestovalo v Británii proti izraelské ofenzívě v Gaze
3. 1. 2009 Některé země EU zaznamenaly pokles dodávek plynu z Ruska
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Můj novoroční projev Tomáš  Koloc
2. 1. 2009 Co je češství Boris  Cvek
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler
3. 1. 2009 MFD: Nastal rok zdražování a zároveň zlevňování František  Řezáč
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
3. 1. 2009 Devatenáctiletý výrostek či devadesátiletá stařena? Jiří  Pehe
3. 1. 2009 Hostince nabízejí obědy za 28 Kč
2. 1. 2009 Novoroční projev soudruha Jakeše - 1. ledna 2009
2. 1. 2009 Komárek v Lidových novinách: Vymklo se to kontrole
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí
2. 1. 2009 Změny palestinského území 1946 - 2000
2. 1. 2009 Gaza: hra, kde oba soupeři prohrávají Pavel  Mareš
2. 1. 2009 Gaza: Bludný kruh násilí Daniel  Veselý
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
2. 1. 2009 Gaza, Hamas a logika Daniela Veselého Pavel  Urban
2. 1. 2009 Gaza: Brána Íránu do Středozemí Jan  Klepetář
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
2. 1. 2009 Schwarzenberg měl raději mlčet, aneb O následku slov a gest Uwe  Ladwig
2. 1. 2009 Schwarzenberg musí jednat s Izraelem, ne s Hamasem Petr  Wagner
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
2. 1. 2009 Žádná "pravda" nepomůže Boris  Cvek
2. 1. 2009 Mír na Blízkém východě aneb pověstné čekání na Godota Martin  Janíčko
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
2. 1. 2009 Česká republika jako devatenáctiletý teenager? Jan  Čulík
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu
2. 1. 2009 Hauser a Žižek. Teoretikové postmarxistické filosofie
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
2. 1. 2009 Konec legrace a začátek víry Michal Z. Čenko
2. 1. 2009 Dvacet zlevněných rohlíků Sandra  Wain
2. 1. 2009 Novoroční prezidentova slova, slova, slova... Miloslav  Štěrba
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
2. 1. 2009 Tamto že je civilizace?
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008