2. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2009

Co je češství

Děkuji panu Kolocovi za jeho novoroční projev. Nesmírně mi chybí v českém prostředí takové relativizující úvahy nad tím, co to vlastně češství je, a jak je důležité rozumět mu v evropském kontextu naší minulosti i současnosti. Ano, neexistuje žádná rasová či národnostní čistota, ve střední Evropě pak rozhodně ani jazyková či kulturní. Jsme směskou nejrůznějších vlivů, naše území bylo po staletí na křižovatce mezi Baltem a Itálií, mezi Ruskem a Německem.

Všichni máme ve svých genech určitě aspoň někoho z těchto oblastí (i mí nehybní předkové, kteří po mužské linii žili staletí v Holešově, pocházejí z Tyrolska a jejich krev se mísila např. s pokřtěnými ženami židovského původu) a všichni jsme kulturně poznamenaní celými složitými dějinami střední Evropy.

Česká státní identita pak je nerozlučně spjatá s politikou v rámci Římské říše národa německého a širšího západního světa. "Český národ" je tak těžko definovat jako nějaký suverénní celek, jako civilizační okruh s výraznou kulturní identitou, jako to jde např. u Italů, Němců, Angličanů nebo Francouzů.

Naše elity byly vždy víc evropské než české, neboť kdyby se měly spokojit s češstvím, musely by se jít vyžít leda tak na venkovský dvorek (i národní obrození není ničím jiným než takovým dvorkem).

Děti by se měly učit ve škole nikoli "českou" literaturu, ale "středoevropskou" (včetně Mickiewicze, Petöfiho, Musila, Krause... jako "našich" spisovatelů) literaturu ve světovém kontextu, a stejně tak s dějinami.

Česká identita by neměla být určena jako doposud obrozenci a Jiráskem, oním plebejstvím nevzdělaného lidu, který má "české" dějiny, "českou" literaturu, "český" charakter a který si všechno zopičí po jiných do bonsajovité malosti svého "český".

I z Husa jsme udělali především lidového kazatele, aniž bychom tušili, že byl středověkým učencem v tradici nejlepších italských, francouzských a britských scholastiků (ví se vůbec v českém kulturním povědomí, co to je "scholastika"?).

Komenský je zas "učitel národů", čili jakýsi mezinárodní kantor (kde je aspoň potucha o vizích z Všeobecné rozpravy o nápravě nebo z Cesty světla?), a takový Ryba uštvaný rožmitálskou malostí k sebevraždě je také tabu - vždyť jeho Česká mše je tak idylická a lidová!

O Havlíčkovi ani nemluvím... Od doby obrozenectví až podnes jsme se vydělovali z Evropy, omezovali jsme se na sebe a stali jsme se omezenými. Marně se Palacký vracel k úžasnému evropství našich dějin, marně Masaryk volal po znovuoživení Husova dědictví (Peroutka k tomu podotýkal velmi trefně, že Češi první republiky nejsou národ Husův, ale národ Františka Josefa) a marně Patočka (ví se vůbec, kdo to byl?) tolik psal o Komenském.

Ač je čeština mou milovanou mateřštinou, ač nemám rád monarchii a už vůbec ne Habsburky, přece jen je mi mnohem bližší středoevropská, mnohonárodní a světově významná rakouská monarchie než současný český národ, který ztratil jakékoli srovnání a jakékoli ponětí o své minulosti. Dalo by se říci: buď plebejský blb a mluv česky, to jest být Čech.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen
3. 1. 2009 Desetitisíce demonstrantů protestovalo v Británii proti izraelské ofenzívě v Gaze
3. 1. 2009 Některé země EU zaznamenaly pokles dodávek plynu z Ruska
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Můj novoroční projev Tomáš  Koloc
2. 1. 2009 Co je češství Boris  Cvek
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler
3. 1. 2009 MFD: Nastal rok zdražování a zároveň zlevňování František  Řezáč
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
3. 1. 2009 Devatenáctiletý výrostek či devadesátiletá stařena? Jiří  Pehe
3. 1. 2009 Hostince nabízejí obědy za 28 Kč
2. 1. 2009 Novoroční projev soudruha Jakeše - 1. ledna 2009
2. 1. 2009 Komárek v Lidových novinách: Vymklo se to kontrole
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí
2. 1. 2009 Změny palestinského území 1946 - 2000
2. 1. 2009 Gaza: hra, kde oba soupeři prohrávají Pavel  Mareš
2. 1. 2009 Gaza: Bludný kruh násilí Daniel  Veselý
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
2. 1. 2009 Gaza, Hamas a logika Daniela Veselého Pavel  Urban
2. 1. 2009 Gaza: Brána Íránu do Středozemí Jan  Klepetář
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
2. 1. 2009 Schwarzenberg měl raději mlčet, aneb O následku slov a gest Uwe  Ladwig
2. 1. 2009 Schwarzenberg musí jednat s Izraelem, ne s Hamasem Petr  Wagner
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
2. 1. 2009 Žádná "pravda" nepomůže Boris  Cvek
2. 1. 2009 Mír na Blízkém východě aneb pověstné čekání na Godota Martin  Janíčko
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
2. 1. 2009 Česká republika jako devatenáctiletý teenager? Jan  Čulík
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu
2. 1. 2009 Hauser a Žižek. Teoretikové postmarxistické filosofie
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
2. 1. 2009 Konec legrace a začátek víry Michal Z. Čenko
2. 1. 2009 Dvacet zlevněných rohlíků Sandra  Wain
2. 1. 2009 Novoroční prezidentova slova, slova, slova... Miloslav  Štěrba
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
2. 1. 2009 Tamto že je civilizace?
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008