2. 1. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
2. 1. 2009

Izrael a právo národů na sebeurčení

Izrael má v dějinách lidstva zcela mimořádné postavení. Území dnešního Izraele bylo po tisíciletí místem prolínání kultur a střetů civilizací. Tato jeho mimořádnost se projevuje dokonce i v jeho geografickém uspořádání a v tom, že se zde setkává flora a fauna Evropy, Asie a Afriky. Duchovní odkaz starověkého Izraele navíc zásadním způsobem ovlivnil vývoj a směřování lidstva. Křesťanství i islám považují za jeden ze svých podstatných pramenů židovskou tradici.

Bezprecedentní je i osud židovského národa, který byl po dlouhá staletí v diaspoře -- tj. vytvářel ostrůvky odlišnosti v místní většinové kultuře. Duchovní a kulturní odlišnost Židů vedla často k jejich pronásledování, vyvlastňování a omezování. Židovský dějinný mýtus přitom paradoxně popisuje mnohdy poměrně brutální dobývání zaslíbené země, kterou musí odejmout tam žijícím národům. Bible popisuje různé fáze tohoto boje. Na samém počátku, v příběhu praotce Abrahama je území, které Hospodin dává Abrahamovým potomkům definováno takto: "Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu,zemi Kénijců, Kenazejců a Kadmónců, Chetejců, Perizejců a Refájců, Emorejců, Kenaanců, Girgašejců a Jebúsejců." Situace je ovšem komplikována tím, že Abraham měl syny dva. Izmaele s egyptskou otrokyní Hagarou a Izáka se svojí manželkou Sárou. V Izmaelovi vidí jak židovská, tak arabská tradice praotce všech Arabů, v Izákovi praotce židovského národa. Dnešní boj je tak z pohledu náboženské tradice bojem dvou nevlastních bratrů.

Antisemitismus je jednoznačně projevem duševní tuposti a nevzdělanosti. Od hrůz Druhé světové války je lidstvo vůči antisemitismu pochopitelně velmi citlivé. Přitom je zajímavé si položit otázku, jak nám znějí věty, které je možné označit za jeho projev, pokud zaměníme jméno národa, například: Židé usilují o světovládu! Američané usilují o světovládu! Rusové usilují o světovládu! Češi usilují o světovládu!, podobně by se ovšem dalo říci: zednáři, katolíci a nebo muslimové usilují o světovládu. Nesmyslnost takových tvrzení je zřejmá. Pokud někdo o něco usiluje, pak to jsou vždy jednotlivci a skupiny jednotlivců a ne celé národy a náboženské či duchovní směry. Z minulosti jsme ovšem zdědili neschopnost vyrovnat se s odlišností bližního svého, což život v moderním světě nesmírně komplikuje. Tato nesnášenlivost k odlišnosti je v některých náboženských směrech a národním sebepochopení hluboce zakořeněna.

Situace dnešního Izraele je následkem vývoje, který začal někdy v devatenáctém století a vyvrcholil založením státu Izrael v roce 1948. Současnou válku s Hamásem není možné vytrhovat z celkového kontextu.

Samo ortodoxní židovství stát Izrael neuznává, protože podle talmudické tradice smí samostatný židovský stát obnovit jedině Mesiáš. Židé museli po porážce povstání proti Římu v letech 66 -- 135 po Kr. opustit Jeruzalém a po roce 396 již v Palestině skoro žádní Židé (a ani židé) nežili. Jeruzalém přestal být centrem židovského náboženství. Převážně arabské obyvatelstvo, doplněné celou řadou menšin, pak obývalo území dnešního Izraele až do dvacátého století. Politické rozhodnutí umožnit Židům právo na sebeurčení, které po Druhé světové válce vedlo k založení státu Izrael nebralo příliš v potaz historickou skutečnost a vrátilo židovskému národu historické území, které nejméně šestnáct století procházelo historickým vývojem bez jeho podstatné účasti. V historické paralele by se s nadsázkou dalo říci, že se situace podobala hypotetickému návrhu vrátit české území Keltům. Další dějiny státu Izrael jsou následkem tohoto rozhodnutí. Obyvatelé dnešního Izraele za to pochopitelně nemohou. Žijí a bojují se současnou situací a ta je nutí jednat.

Vinu nenese ani dnešní izraelská vláda, která chrání své občany a státní suverenitu a ani Palestinci, kteří se pod velkým hospodářským, politickým a kulturním tlakem radikalizují a konflikt tím stále zhoršují. Někde na začátku se stala chyba, kterou vidím v založení národního státu Izrael na území národnostně a kulturně pestrém, navíc bez dostatečného začlenění místního obyvatelstva.

Zda byla reálná i jiná možnost, je otázkou. Situace v roce 1948 byla rozhodně jiná než dnes. Izrael ukazuje, kam vede jednostranné uskutečnění práva národů na sebeurčení, navíc bez hlubšího porozumění dějinným souvislostem. Podobných situací je v postkoloniálním světě víc. Izrael je ovšem i tentokrát příkladem nejzřetelnějším. Je opět zrcadlem velkého světa a jeho problémů. Osud Izraele je tedy i naším osudem a současná válka nerozhoduje jen o osudech lidí na Blízkém východě. V kontextu evropského duchovního vývoje jde o to, zda budeme problémy řešit podle Starého a nebo podle Nového zákona -- zda budeme dále trvat na národních a nebo zda budeme hledat všelidské principy -- zda budeme stavět zdi, nebo mosty.

                 
Obsah vydání       2. 1. 2009
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"
4. 1. 2009 Rusko- ukrajinské spory o plyn narůstají
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen
3. 1. 2009 Desetitisíce demonstrantů protestovalo v Británii proti izraelské ofenzívě v Gaze
3. 1. 2009 Některé země EU zaznamenaly pokles dodávek plynu z Ruska
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva
3. 1. 2009 Bizarní možnost, že vkladatelé budou muset platit bankám úrok za úspory, je reálná
2. 1. 2009 Můj novoroční projev Tomáš  Koloc
2. 1. 2009 Co je češství Boris  Cvek
2. 1. 2009 Francouzi jako Hitler
3. 1. 2009 MFD: Nastal rok zdražování a zároveň zlevňování František  Řezáč
2. 1. 2009 Britové, Daily Telegraph a finanční krize
3. 1. 2009 Devatenáctiletý výrostek či devadesátiletá stařena? Jiří  Pehe
3. 1. 2009 Hostince nabízejí obědy za 28 Kč
2. 1. 2009 Novoroční projev soudruha Jakeše - 1. ledna 2009
2. 1. 2009 Komárek v Lidových novinách: Vymklo se to kontrole
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí
2. 1. 2009 Změny palestinského území 1946 - 2000
2. 1. 2009 Gaza: hra, kde oba soupeři prohrávají Pavel  Mareš
2. 1. 2009 Gaza: Bludný kruh násilí Daniel  Veselý
2. 1. 2009 Sderot, Gaza a Sue Grandová naruby Karel  Dolejší
2. 1. 2009 Gaza, Hamas a logika Daniela Veselého Pavel  Urban
2. 1. 2009 Gaza: Brána Íránu do Středozemí Jan  Klepetář
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
2. 1. 2009 Schwarzenberg měl raději mlčet, aneb O následku slov a gest Uwe  Ladwig
2. 1. 2009 Schwarzenberg musí jednat s Izraelem, ne s Hamasem Petr  Wagner
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
2. 1. 2009 Žádná "pravda" nepomůže Boris  Cvek
2. 1. 2009 Mír na Blízkém východě aneb pověstné čekání na Godota Martin  Janíčko
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
2. 1. 2009 Česká republika jako devatenáctiletý teenager? Jan  Čulík
2. 1. 2009 Starostové dojednají detaily výpravy do Bruselu
2. 1. 2009 Hauser a Žižek. Teoretikové postmarxistické filosofie
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
2. 1. 2009 Konec legrace a začátek víry Michal Z. Čenko
2. 1. 2009 Dvacet zlevněných rohlíků Sandra  Wain
2. 1. 2009 Novoroční prezidentova slova, slova, slova... Miloslav  Štěrba
2. 1. 2009 Biologické a sociální faktory vývoje člověka a jejich důsledky pro pojetí výchovy Jiří  Beránek
2. 1. 2009 Obnovitelné zdroje a jaderná energie Jiří  Krautwurm
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
2. 1. 2009 Tamto že je civilizace?
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008

Izrael, Palestina, Blízký a Střední východ RSS 2.0      Historie >
4. 1. 2009 Předsednická země EU: Izraelská pozemní operace v Gaze je "obrannou, nikoliv útočnou akcí"   
4. 1. 2009 Izraelská vojska pronikla daleko do Gazy   
4. 1. 2009 Proč platí Češi za Izrael? Štěpán  Steiger
4. 1. 2009 Prosím vás, zachraňte ty lidi, zaznělo v OVM Daniel  Veselý
4. 1. 2009 Dotaz Lukáš  Lhoťan
4. 1. 2009 Gaza: Vzhledem k zintezívnění konfliktu MVČK vyzývá všechny strany k respektování civilistů   
4. 1. 2009 Rozlité olovo Karel  Dolejší
3. 1. 2009 Independent: Na co si ti Palestinci pořád stěžují?   
3. 1. 2009 Bush obvinil z ofenzívy v Gaze organizaci Hamas   
3. 1. 2009 Izraelští vojáci "se přesunuli do Gazy"   
3. 1. 2009 Vstup zdravotnického týmu Červeného kříže do Gazy stále nepovolen   
2. 1. 2009 Izrael a právo národů na sebeurčení Tomáš  Boněk
2. 1. 2009 Šílená válka Izraele v Gaze Patrick  Seale
2. 1. 2009 V Gaze nejsou respektována pravidla mezinárodního humanitárního práva   
2. 1. 2009 Svědectví vězněných očí