31. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
31. 12. 2008

O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii

Jan Čulík napsal:

"Sympatie mnohých Rusů k Leninovi a Stalinovi jsou jistě vyjádřením něčeho, zřejmě dost složitého, těžko však budou obdivem k vraždění a výrazem "hluboké duchovní nesvobody".

Jsou spíš výrazem - pošetilé - touhy, kterou vidíme v dnešní postpostmoderní éře všude kolem sebe, touhy lidí v rychle se měnícím světě vtisknout realitě kolem nich charakteristiku, interpretaci, jaké se jim líbí, okolnosti, na něž jsou zvyklí a v nichž se cítí pohodlně - všechno je přehledné.

Stejné postoje mají i mnozí čeští komunisté - a zároveň také antikomunisté. Je to snaha mít všechno černobílé a vnucovat světu nadvládu své vlastní interpretace. Že se tím pádem člověk - protože není schopen zohlednit a zpracovat hlubinné změny, které kolem něho probíhají, zvlášť dnes - ocitá v naprostém vakuu, to je jiná věc. Je to snaha mít všechno černobílé a vnucovat světu nadvládu své vlastní interpretace... tím pádem (se) člověk - protože není schopen zohlednit a zpracovat hlubinné změny, které kolem něho probíhají... ocitá v naprostém vakuu..."

Jakkoli tím vším možná sám trpím, nazývám to právě "hlubokou duchovní nesvobodou", píše Tomáš Koloc a pokračuje:

Tak mě napadá: co byste si myslel o nás, kdybychom na první místa v hlasování o Největšího Čechu zvolili Gottwalda, Urválka, nebo Emanuela Moravce. Já jsem komunisty během své práce u nich v Haló novinách docela dobře poznal a vím, že oni by je volili. Ale takových kokotů je u nás menšina. Možná je to tím, že, jak jste psal, je Rusko plné starých, agresivních důchodkyň. To, že byl u nás na první místo zvolen Karel IV. je taky námět k úvaze, protože to byl z našeho pohledu například taky antisemita. Ale především uměl číst a psát v pěti jazycích, udělal z našeho Zapadákova kulturní střed Evropy a byl to jeden z největších mystiků své doby.

¨Reakce Jana Čulíka: Bohužel, Tomáš Koloc projevuje svým přidržováním se "českých" duševních stereotypů úplně stejnou "hlubokou duchovní nesvobodu", z jaké obviňuje Rusy.

Hlasovat pro Urválka, Emanuela Moravce či Urválka není totéž jako hlasovat pro Stalina či Lenina. Byli to slouhové imperiálního režimu, kdežto Stalin a Lenin, jakkoliv to byli vrazi, byli sjednotitelé a budovatelé říše. Mnozí Rusové se především bojí chaosu a nestability, proto to hlasování pro Stalina a Lenina. (Kdyby se jim líbilo arbitrární vraždění, hlasovali by pro šéfa Stalinovy tajné policie NKVD Ježova, či jeho následovníka Beriju.) A podobně jako mnozí nacionalističtí Češi, nyní "bojující" proti Evropské unii, se Rusové, zdá se, bojí vnějšího světa, odkud "nemůže přijít nic dobrého". Proto neustále posilování vlastních hranic a snaha prosazovat svůj vliv v "blízkém zahraničí".

Tomáš Koloc píše ještě jinou zajímavou, a vlastně strašlivou věc:

Když byl u nás volen Největší Čech, nikoho ani nenapadlo navrhovat Franze Kafku, Gustava Mahlera, Sigmunda Freuda či R. M. Rilkeho, kteří se všichni narodili v Čechách či na Moravě a celý život se vztahovali ke svým kořenům.

Ano, za tuto netolerantní jazykovou xenofobii může Josef Jungmann, který definoval začátkem devatenáctého století češství jako příslušnost k jazyku. Předtím bylo v Čechách pojetí národní příslušnosti daleko modernější, totiž teritoriální, (prosazoval ho v českých poměrech zejména Bernard Bolzano, který je v anglickém hesle ve wikipedii mimochodem paradoxně označován jako "český" matematik, filozof, atd. německého jazyka, jak podivné, že?) tak jako v četných dnešních západních zemích, nebo konec konců v Evropské unii. To, že Jungmann vštěpil českému národu, že být Čechem znamená mluvit česky, a v českém jazyce je skryt zvláštní mimořádný rys lidskosti (který jiné jazyky údajně nemají), vedlo k tomu, že se celé české národní společenství projednou a zřejmě nadlouho definovalo obranným způsobem vůči nepřátelské jinakosti, vůči všemu jazykově nečeskému.*) Bohužel, totéž dělali na českém území i čeští Němci, takže se obě - velmi podobné - komunity po dobu celého devatenáctého století nesmyslně nenáviděly.

Občas za mnou přicházejí Britové a chválí Franze Kafku jako "vynikajícího českého autora" - nemám sílu jim vysvětlovat, že Češi ho za "českého autora" vůbec nepovažují.

Josef Škvorecký, přesto, že celý život píše jen česky, je v Kanadě považován za slavného kanadského autora - dostal cenu kanadského generálního guvernéra za současnou kanadskou prózu. Milan Kundera, který donedávna psal taky výlučně česky, je Francouzi považován za hrdou a důležitou součást francouzské kultury - jen vzpomeňte, jak se francouzští intelektuálové postavili nedávno na Kunderovu obranu, když se ho pokusil skandalizovat pražský týdeník Respekt.

Naprosto nechápu, proč by Češi nemohli být hrdi na básníka Rainera Maria Rilkeho, či na Gustava Mahlera nebo Sigmunda Freuda. Defenzivní nacionalismus a xenofobie mi připadají v dnešním globalizujícím se světě, kdy právě ze střetu různých jazyků a kultur vznikají nové myšlenky, hodně anachronický. Baví mě, že ho projevují i někteří autoři Britských listů - tak Štěpán Kotrba mě osobně opakovaně označuje za "britského" univerzitního profesora, s podtextem, že jsem člověk, který "nám Čechům nemůže rozumět" (přitom samozřejmě, mimo jiné i proto, že každoročně učím na třech českých univerzitách, mám přátele a kamarády mezi množstvím mladých lidí z České republiky, s jakými Štěpán Kotrba vůbec nikdy nepřijde do styku: to je luxus práce univerzitního učitele) - pan Štěrba ze Zlína mě taky vylučuje z národa označením "Čech-Angličan" (když už tak spíš Skot :) ). Připadá mi to dost bizarní: nedovedu si představit, že by se takhle třeba v britských médiích či na zcela mezinárodních vysokých školách zkoumala národní příslušnost autorů či studentů. To mám jako mít odstup ke studentům, protože někteří z nich jsou Korejci, Thajci, Finové či Poláci? :) Britské listy mají ovšem dlouhou tradici zpochybňování stereotypů: jen si přečtěte, jak mě čeští "intelektuálové" svorně r. 1995 označili za "cizáka", protože jsem v jejich přítomnosti shrnul pár názorů, které jsem předtím nasbíral od lidí v ČR. Jsem rád, že rozrušujeme stereotypy i nadále.

V České republice vyrůstá nová, schopná a talentovaná mladá generace česky hovořících Vietnamců, jimž jejich rodiče, ambiciózní trhovci, poskytli ty nejlepší podmínky pro získání dobrého vzdělání. Tato mladá generace je stejně ambiciozní jako jejich rodiče, ale na rozdíl od nich už se nebude živit jen prodejem na trzích - její příslušníci se stanou, protože jsou schopní a ctižádostiví - nejvýznamnějšími představiteli českého národa, podobně jako třeba v Británii jsou ministry ve vládě lidé druhé generace z pobaltských zemí nebo třeba z Indie a Pákistánu. Jsem opravdu zvědav, co si pak někteří Češi počnou s xenofobním vylučováním druhých z národa... Budou ty Vietnamce ve vedení českého státu nenávidět, protože jsou schopní?

Pozn: *) K tomu připomíná Jakub Žytek argumentaci Alexandra Sticha ZDE ZDE, též v Britských listech ZDE, že český jazykový nacionalismus existoval už před Jungmannem. To je sice pravda, nejsem si však vědom, že by předchozí čeští jazykoví nacionalisté vštěpovali herderovsky do pojmu českého jazyka zvláštní, mimořádnou lidskost.

                 
Obsah vydání       31. 12. 2008
1. 1. 2009 Slovensko vstoupilo do eurozóny
1. 1. 2009 Izrael odmítá mírové vyjednavače a připravuje se na invazi
1. 1. 2009 Gaza: Humanitární potřeby rostou i přes poskytovanou pomoc
1. 1. 2009 Zajistěte okamžité zastavení palby
1. 1. 2009 Česká republika podporuje agresi v pásmu Gaza Lukáš  Lhoťan
1. 1. 2009 Schwarzenberg ví, co dělá Petr  Wagner
1. 1. 2009 PF 2009 Karel  Dolejší
1. 1. 2009 Guardian: Obavy z českého předsednictví EU sílí
1. 1. 2009
1. 1. 2009 Nejčtenější články roku 2008
1. 1. 2009 Televizní nuda na Silvestra Monika  Binke
31. 12. 2008 Komando protiradarových aktivistů slaví Silvestra na kótě 718
31. 12. 2008 Končící rok 2008 bude mít o vteřinu víc než obvykle
1. 1. 2009 Rusko zrušilo dodávky plynu Ukrajině
1. 1. 2009 História rusko-ukrajinského plynového konfliktu
31. 12. 2008 Jsme odsouzeni pasivně naslouchat rozhovorům vládců o našem osudu
31. 12. 2008 Ne, v Rusku není komunismus Jan  Čulík
31. 12. 2008 Moc Velkého bratra má výrazně posílit
31. 12. 2008 Čtenář: "V Rusku je na vzestupu nacionalismus promísený s neonacismem"
31. 12. 2008 Neználek na Měsíci aneb Tatínku, a co je to ten komunismus? Štěpán  Kotrba
31. 12. 2008 O chaosu, nestabilitě, nacionalismu a xenofobii Jan  Čulík, Tomáš  Koloc
31. 12. 2008 Jak Evropská unie brání demokratizaci Íránu
31. 12. 2008 Human Rights Watch: V pozadí nynější eskalace leží pohrdání civilisty
31. 12. 2008 Schwarzenberg a konflikt na Blízkém východě Štěpán  Steiger
31. 12. 2008 Kosmas: Co dělat proti chtíči   Kosmas
30. 12. 2008 Novoroční projev prezidenta republiky Bohumil  Kartous
31. 12. 2008 Silvestrovský (novoroční) námět na budoucnost naší země Miloslav  Štěrba
31. 12. 2008 Slnovrat, mystika, Marx a developeri Sylvia  Rychlá
31. 12. 2008 O Rusku... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 Tři oříšky nejen pro Popelku, neboli O iracionálnostech konce roku Uwe  Ladwig
31. 12. 2008 Polétavé částice... Ladislav  Žák
31. 12. 2008 Podvod I. Miloslav  Bukovecký
31. 12. 2008 Vánoce u popelnice Wenzel  Lischka
31. 12. 2008 Falešní a prázdní Pavel  Kopecký
29. 12. 2008 Rusko - země agresivních stařen Jan  Čulík
30. 12. 2008 Škoda, že je v českých televizích vyhlášena klatba na ruské filmy
30. 12. 2008 Robert Fisk: Přehlížíme masivní vraždění, které páchá Izrael
30. 12. 2008 Co způsobilo, že je současná finanční krize tak vážná: tržní fundamentalismus
26. 12. 2008 Krach americké obrany
29. 12. 2008 Špinavý vtip televize Channel Four
29. 12. 2008 Kapitalismus jako globální Ponziho schéma Jindřich  Kalous
26. 12. 2008 Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti
24. 12. 2008 Kapitalističtí hlupáci
29. 12. 2008 Proč Izrael útočí na Gazu? Karel  Dolejší
23. 12. 2008 Kosmas: Jak muži nezvládli schopné ženské   Kosmas
23. 12. 2008 Vánoční a novoroční vydání Britských listů
1. 1. 2009 Hospodaření OSBL za prosinec 2008